Fotolexicon, 28e jaargang, nr. 44 (oktober 2011) (nl)

Theo Baart

Tracy Metz

Extract

Theo Baart houdt zich bezig met het veranderende landschap, vooral het Nederlandse met zijn winkelcentra, parkeerplaatsen, snelwegen, buitenwijken en bedrijventerreinen, en met de processen die dat landschap vormen. Hij is gefascineerd door de permanente spanning tussen de Nederlandse drang om controle uit te oefenen op veranderingsprocessen en de weerbarstige werkelijkheid van de verstedelijking die zich weinig van al die controlemechanismen lijkt aan te trekken. Met evenveel aandacht en oog voor onopvallende details volgt hij nu al jaren het Hollands interieur. In toenemende mate gaat hij als onderzoeker te werk, waarbij hij niet alleen fotografeert maar ook zelf schrijft. Hij werkt soms in opdracht maar heeft een voorkeur voor eigen projecten die in de vorm van fotoboeken verschijnen, vaak met een tentoonstelling erbij.

Biografie

 

1957

Theo Baart wordt op 10 november geboren in Amsterdam-West als eerste van twee kinderen van de onderwijzer Kees Baart en kinderverzorgster Joop Unkel.

1960-‘61

Kees Baart wordt hoofd van de Openbare Lagere School in Hoofddorp in de Haarlemmermeer. Het gezin verhuist naar een nieuwbouwstraat in het dorp. Theo zit in de vijfde klas bij toen nog ‘meester Van Toorn’, de schrijver en dichter Willem van Toorn. Het jaar daarop zit hij bij zijn vader in de klas.

1970-‘77

Theo Baart gaat de eerste vier jaar van het VWO naar het Haarlemmermeer Lyceum in Badhoevedorp. Hij blijft zitten in klas vier en gaat daarna naar de Spaarne Scholengemeenschap in Haarlem.

1972

Samen met zijn klasgenoot, de latere fotoredacteur en journalist Arjen Ribbens gaat Baart verschillende keren langs bij de fotograaf Cor van Weele, een kennis van Ribbens, om zijn foto’s te bespreken en om onder diens begeleiding werk te maken.

1977

Baart behaalt zijn eindexamen VWO en wordt toegelaten op de afdeling fotografie van de Gerrit Rietveld Academie. Hij verhuist naar Amsterdam-Zuid waar hij gaat samenwonen met Marja Klompmaker.

1977-‘82

Baart wil zich toeleggen op documentaire fotografie en schrijft zich als zelfstandig fotograaf in bij de Kamer van Koophandel. Hij is van plan om een jaar op de Gerrit Rietveld Academie te blijven en daarna politieke wetenschappen te gaan studeren, maar hij ziet daarvan af en blijft op de Rietveld Academie. In 1977 richt hij met Arjen Ribbens de Riba-pers op, die gespecialiseerd is in bibliofiele uitgaven en fotoboeken (onder andere Hoe de wereld in elkaar zit en wat dat allemaal wel niet kost en Alle vlees is gras) gedrukt op de degelpers van amateurdrukker vader Baart en voorzien van ingeplakte barietdrukken. De student Nederlands en latere NRC Handelsblad-redacteur Ribbens schrijft de begeleidende teksten. Tijdens zijn studie fotografeert Baart onder andere voor Stichting Orkater (theater) en voor verschillende tijdschriften. De meest invloedrijke docent op de Gerrit Rietveld Academie is André Pierre Lamoth; andere docenten zijn Jan Versnel en Cees Heemskerk.

1981

In het literaire tijdschrift De Revisor publiceert Baart een reeks foto’s bij gedichten van Willem van Toorn over het veranderende landschap. Dat is de opmaat tot zijn eindexamenwerk over het verdwijnende dorps- en landleven in de Haarlemmermeer dat later de basis vormt voor zijn boek Bouwlust (1999).

1982

Baart doet eindexamen aan de Gerrit Rietveld Academie en vraagt Oscar van Alphen om gecommitteerde te zijn. Hij gaat na zijn eindexamen bij verschillende tijdschriften langs om zijn werk te laten zien en krijgt zijn eerste opdracht van het maandblad Avenue.

1983-‘89

Hij fotografeert ‘het landschap van Madame Bovary’ in Normandië. De serie wordt gepubliceerd in De Revisor en Plaatwerk. Het project dient als voorbeeld voor een serie over schrijvers en hun landschappen voor Avenue. Tussen 1984 en 1989 maakt Baart met Willem van Toorn reportages over Kafka en Hasek, E.L. Doctorow, Siegfried Sassoon, Louis Paul Boon, K. Schippers en Kees Fens.

1984

Theo Baart krijgt opdracht van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Amsterdamse Gemeentearchief om Amsterdamse begraafplaatsen te fotograferen. Hij raakt door die opdracht bevriend met fotograaf Hans Aarsman. Mede Riba-pers uitgever Arjen Ribbens is inmiddels fotoredacteur bij dagblad Trouw geworden. Baart voert dit jaar opdrachten voor Trouw en de Volkskrant uit, maar het werken voor een dagblad bevalt hem niet.

1985-‘88

Hij werkt aan een foto-opdracht van het Rijksmuseum in Amsterdam met als onderwerp Wonen in naoorlogse wijken. Cary Markerink werkt aan hetzelfde onderwerp, maar de fotografen hebben tijdens de uitvoering geen contact met elkaar. Pas bij de inrichting van de tentoonstelling in het Rijksmuseum worden er enthousiast ideeën uitgewisseld; het is het begin van een lange vriendschap en geregelde samenwerking.

Bij de expositie verschijnt een boek met teksten van Ethel Portnoy en Jan Rutten. Wonen in naoorlogse wijken is de opmaat naar het project over het modernistische dorp Nagele, een nieuw dorp op nieuw land, in de Noordoostpolder (uitvoering 1987-1988), het eerste project dat Theo Baart samen met Cary Markerink uitvoert. Het boek Nagele [NOP] verschijnt in 1988 met een tekst van Anneke van Veen.

1988

Voor het tijdschrift Bouw maakt hij een reis door Amerika voor een ‘special’ over Nederlandse onroerend goed-projecten in de Verenigde Staten. Hij krijgt daardoor verschillende reclameopdrachten, onder andere voor een groot hotel- en golfcomplex in Orlando, in Florida.

1988-’91

Hij krijgt samen met Cary Markerink, Diana Blok en de dichters T. van Deel en Robert Anker van het Amsterdam Fonds voor de Kunst de opdracht om een project te maken, waarbij gereageerd wordt op elkaars werk (FotoPoëzie). Bij de handgeschreven gedichten maakt Baart ‘stillevens’. Dit project, dat in 1991 gereed is, wordt niet gepubliceerd.

1989

Baarts zoon Martijn wordt geboren. Baart stopt met de commerciële opdrachten en richt zich naast het verzorgen van zijn zoon op eigen documentaire projecten en redactioneel werk. Hij gebruikt samen met Hans Aarsman de achterkamer van het huis van zijn broer als donkere kamer.

1990

Hij huurt met Cary Markerink en Hock Khoe de oude studio van modefotograaf Hans Dukkers in de Watergraafsmeer.

1991-‘99

In 1991 krijgt Baart krijgt opdracht van de Provincie Noord-Holland om een vervolg te maken op zijn reeks over de Haarlemmermeer uit 1981-1982: Hoofddorp in verandering. Dit werk wordt gecontinueerd en later gedeeltelijk opgenomen in het boek Bouwlust (1999).

Zoon Wouter wordt geboren.

1992-‘94

Baart begint met het fotograferen van een reeks van honderd interieurs van woningen in alle soorten en maten verspreid door het land. Hij werkt hier ruim twee jaar aan gesteund door twee werkbeurzen van het Fonds BKVB. Een deel van de foto’s wordt gepubliceerd op de achterpagina van het NRC Handelsblad met begeleidende teksten van Tracy Metz.

De serie Hollandse Interieurs wordt in 1994 getoond in de Kunsthal in Rotterdam. De tentoonstelling gaat later naar Tokio en Manilla.

1995-‘96

Samen met Cary Markerink en journaliste Tracy Metz neemt Theo Baart het initiatief om het ‘vergeten landschap van de snelweg’ in beeld te brengen. Markerink en Baart werken ruim een jaar aan de fotografie en de productie van het boek en de tentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam. Het boek Snelweg > Highways in the Netherlands verschijnt gelijktijdig bij de tentoonstelling. Een selectie uit de fotoserie Snelweg wordt in 1997 door de afdeling geschiedenis van het Rijksmuseum aangekocht.

Baart en Markerink richten de stichting Ideas on Paper op als rechtspersoon voor fondsenwerving voor projecten en de uitgave van boeken.

Baart verlaat het te duur wordende Amsterdam-Zuid voor een woning in Amsterdam-Zuidoost, in de Bijlmermeer.

1997-‘99

Hij werkt aan het boek Bouwlust . The Urbanization of a polder: selecteert zijn oude foto’s van de Haarlemmermeer en maakt aanvullende foto’s over de verstedelijking van de Haarlemmermeer. Warna Oosterbaan, Noël van Dooren en Tracy Metz vraagt hij voor tekstbijdragen en van Willem van Toorn neemt hij gedichten op. In februari 1999 verschijnt het boek bij de tentoonstelling in het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam.

1999

Theo Baart koopt een huis in Frankrijk en fotografeert daar de volgende jaren uitgebreid ‘zijn’ dorp en het landschap.

1999-2000

Hij werkt een jaar aan het boek Atlas van de verandering over de ruimtelijke ordening in Nederland. Uit beleidsnota’s destilleert hij te visualiseren termen uit de ruimtelijk ordening en fotografeert vervolgens het bijbehorende landschap. Tracy Metz schrijft de reportages.

2000

Baart werkt drie weken in Hiroshima in Japan op uitnodiging van EU-Japan fest te Tokio. Hij fotografeert de stad en met name de randen van de stad.

2000-‘06

Baart gaat in deeltijd lesgeven aan de Masteropleiding fotografie Post St. Joost te Bavel.

2001

Baart krijgt de Kees Scherer Prijs voor Bouwlust.

2002

Voor een tentoonstelling in het kader van de uitverkiezing van Brugge tot Europese Culturele Hoofdstad 2002 fotografeert hij de Belgische stad.

2002-‘03

Baart maakt Periferie een solotentoonstelling over drie tuinbouwgebieden aan de randen van de steden Parijs, Haarlem en Hiroshima in De Hallen/Frans Hals Museum in Haarlem.

2003

Van het Instituut Collectie Nederland en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg krijgt Theo Baart de opdracht om vijfentwintig historische boerderijinterieurs te fotograferen.

Na omzwervingen huurt Baart een atelierwoning in de flat Florijn in de Bijlmermeer om samen met zijn zonen te kunnen wonen. Het boek Territorium over zijn verblijf in de Bijlmermeer wordt gepubliceerd.

2004

Hij keert terug naar Hoofddorp en verhuist in december naar een Vinex-wijk. Theo Baart gaat samenwonen met Inge Sargentini.

Baart begint aan een project dat zal uitmonden in het boek Eiland 7.

2005

Van het Fries Museum krijgt hij opdracht voor de reeks Achterland-Voorland over het Friese landschap.

2006

Met stedenbouwer Ton Schaap werkt Baart aan het boek Bouwplaats Enschede over stedenbouw in een provinciestad.

In samenwerking met Cary Markerink en de journalist/socioloog Warna Oosterbaan maakt Baart een vervolg op het boek Nagele [NOP] uit 1988: Nagele (revisited).

2008

De publicatie Eiland 7. Berichten uit de nieuwbouwwijk verschijnt met als onderwerp het ontstaan van en het leven in Baarts ‘eigen’ Vinex-wijk in Hoofddorp.

2008-‘10

Samen met Arjen Ribbens maakt hij voor NRC Handelsblad de serie Het Binnenhuis over Nederlandse interieurs, van woning tot bordeel.

2009-‘10

Baart fotografeert in opdracht van Kasteel Groeneveld Nederlanders met een huis in Frankrijk. In 2010 verschijnt het boek Huis in Frankrijk met werk van Theo Baart en Sake Elzinga en een tekst van Tracy Metz.

In hetzelfde jaar fotografeert hij veertig bedrijventerreinen, verspreid over heel Nederland.

2010

Met de fotografen Jannes Linders, Hans Werlemann, Bas Princen, Jeroen Musch en Ralph Kämena levert Baart een bijdrage aan het boek Posities een project van uitgever Simon Franke en de architectuurhistoricus Allard Jolles en Piet Vollaard met een reeks landschapstypologieën.

Voor Stichting FOTODOK (Utrecht) schrijft hij in het kader van Meekijken over de Schouder van … een jaar over fotografie en fotografieboeken.

2010-‘11

Baart fotografeert samen met Cary Markerink en Andrea Stultiens in Rochester, NY, voor een project over steden die krimpen. Dit resulteert in de tentoonstelling Transitions in Rochester.

Beschouwing

Theo Baart onderscheidt zich in zijn benadering van zijn ‘grondstof’: het Nederlandse landschap. Als kind maakt hij al van nabij kennis met de lange rechte lijnen en de eeuwige tegenwind tijdens zijn fietstochten door de polder naar school. Hij registreert de veranderingen – die elkaar in steeds amechtiger tempo lijken op te volgen – met mededogen maar zonder sentimentaliteit, met oog voor de poëzie van het banale maar tevens met de scherpte van de journalist/onderzoeker.

Ooit heeft Baart aan zijn mentor, de fotograaf Cor van Weele, moeten beloven om nooit lid te worden van een fotoclub. Daar werd je verpest door de zelf opgelegde regeltjes, aldus Van Weele. Baart volgde het advies op en werd voor de zekerheid nooit ergens lid van. Wel werd hij gevormd en beïnvloed door het werk van andere fotografen, zoals Walker Evans en August Sander. Ook twee van zijn tijdgenoten waren belangrijk voor hem en zijn werk na zijn studie aan de Rietveld Academie: Hans Aarsman en Cary Markerink. Die laatste leerde hij kennen na afloop van de opdracht die ze kregen van het Rijksmuseum, Wonen in na-oorlogse wijken (1986). Voor die opdracht fotografeerde Baart onder andere in Nagele. Daarna ging hij in 1988 met Markerink terug naar het dorp voor het project Nagele [N.O.P.], hun eerste samenwerking. Jaren later gingen ze nóg een keer samen terug voor een vervolgproject.

Naast geregelde samenwerking bij projecten (Nagele, Snelweg, Rochester) bespreken Baart en Markerink elkaars werk en is er een continue uitwisseling van opvattingen over fotografie, tentoonstellingen en fotoboeken. In 1996 richtten ze daartoe samen de stichting Ideas on Paper op.

In 1970 kreeg de jonge Theo van een oudoom een donkere kamer uitrusting. Hij fotografeerde eerst met de Oost-Duitse Werra van zijn vader; later kocht hij voor vijfendertig gulden zijn eerste eigen camera, geheel en al van Oost-Duitse kunststof. Vier jaar later kreeg hij van een rijke Amerikaanse toerist die hij ontmoette in de trein van Parijs naar Amsterdam een Nikkormat EL cadeau. Hij werkte aanvankelijk met een kleinbeeldcamera, het liefst in zwart-wit, maar voor opdrachtgevers geregeld in kleur op dia’s. In 1989 stapte hij over op een middenformaat camera en twee jaar later op een technische camera met verschillende lenzen. Pas in 1990 kwam de definitieve omslag naar kleurenfotografie, toen hij de 4×5 inch kleurenvergroter en ontwikkelmachine van Hans Aarsman ging gebruiken.

De keuze van de camera wordt bepaald door het onderwerp. Voor Hollandse interieurs gebruikte hij groot formaat, bij Snelweg gebruikte hij wat voor handen was, van kleinbeeld tot 4×5 inch. In 2003 drukte Baart voor het laatst op papier af en toen begon de geleidelijk overstap naar digitaal. Nagele (revisited) is nog op film gefotografeerd maar de negatieven zijn gescand. Eiland 7 is half op film en half digitaal opgenomen. Met het project in Rochester is het definitief gebeurd met de analoge opnamen.

Baart kreeg in 1983 zijn eerste opdracht, van het tijdschrift Avenue: samen met de schrijver Willem van Toorn maakte hij een verkenning van het Nederlandse landschap. Zij publiceerden in 1981 Het Landleven, een map met foto’s en gedichten gemaakt langs de boerderijweg in Hoofddorp waar Van Toorn toen woonde. Het was Baarts eerste werkstuk over de transformatie van het landschap. Er volgde in 1985 een opdracht van het Rijksmuseum in het kader van de jaarlijkse foto-opdracht documentaire fotografie over het wonen in naoorlogse wijken (samen met Cary Markerink) en in 1987 van Vereniging Dorpsbelang Nagele over het modernistische dorp Nagele (eveneens samen met Markerink). Voor Instituut Collectie Nederland en de Rijksdienst Monumentenzorg fotografeerde hij in 2003 historische interieurs. In opdracht van het ministerie van VROM reisde hij heel Nederland door om bedrijventerreinen in beeld te brengen voor het boek Samen aan de slag (2009-2010). Hij heeft regelmatig voor NRC Handelsblad gefotografeerd, waaronder een serie interieurs die hij daarna heeft uitgebreid tot zijn eerste fotoboek, Hollandse interieurs.

Interieurs beschouwt hij net zo zeer als een uiting van onze cultuur als landschappen; hij noemt ze dan ook ‘overdekte landschappen’. Deze wisselwerking tussen innerlijke en uiterlijke landschappen komt sterk naar voren in zijn foto’s voor het boek Huis in Frankrijk. Dat was weliswaar een opdracht, van Kasteel Groeneveld, maar wel één die dicht bij zijn eigen leven en vrije werk kwam: zijn eigen huis in Frankrijk sierde het omslag.

Sinds eind jaren tachtig werkt Baart als onafhankelijke auteur aan eigen projecten. Daarbij is hij, om in filmtermen te spreken, producent, scenarioschrijver én regisseur. Fotografen zijn de commentatoren van nu, vindt Baart, en hij gebruikt fotografie als een middel om zaken aan de orde te stellen en om een verhaal te vertellen. Hij laat ons niet een stellingname vooraf zien, maar hij komt gaandeweg tot een visie en die is nooit objectief. Fotografie is in zijn opvatting niet waardevrij. In de loop van de jaren dat hij actief is, heeft hij ook de rol van de documentaire fotografie zien veranderen, zo zegt hij. Sinds begin jaren negentig wordt de fotografie geaccepteerd als onderdeel van de beeldende kunst. In plaats van als een loodgieter het dak op te worden gestuurd, wordt de fotograaf nu gevraagd om zijn visie. De fotografie, en dan vooral zijn vrije werk, beschouwt hij als een intellectuele vrijplaats.

Baarts vrije werk gaat over dat wat hij kent – het (Nederlandse) landschap en de strijd om het zeggenschap over de ruimte – en vaak over zijn eigen omgeving: Bouwlust (de Haarlemmermeerpolder), Territorium (de Bijlmer), Eiland 7 (Hoofddorp), Huis in Frankrijk. Zijn werk is een onderzoek in beeld en steeds vaker ook in tekst.

Na het boek over Frankrijk trekt Baart weer naar het buitenland en brengt, samen met Cary Markerink en Andrea Stultiens en drie Amerikaanse fotografen, de gevolgen in kaart van krimp in het project Transitions. De Amerikaanse industriestad Rochester, in het noorden van de staat New York, is de thuisstad van de fotofirma Kodak, maar het bedrijf is van 65.000 werknemers (in 1982) teruggelopen tot 7.400 (in 2010) . De stad lijdt onder de leegstand en de economische malaise en zoekt naar nieuwe wegen om verval en leegloop te voorkomen.

Theo Baart, zelf opgegroeid in wat hij noemt ‘een landschap van nut en noodzaak’, heeft nooit als doel het maken van een mooie foto, dat is ‘krullendraaierij’. Het maken van een lelijke foto evenmin, natuurlijk, maar gezien zijn vaak banale onderwerpen rijst de vraag of een foto van iets lelijks ook een lelijke foto is. In de context van een fotografisch betoog kan een saaie foto toch een belangrijke rol spelen. Baart sluit hiermee aan bij wat achteraf de ‘New Topographics’-richting in de fotografie is gaan heten en daarmee bij het werk van Amerikanen als Stephen Shore en Lewis Baltz , maar ook bij de fotografen van de Duitse ‘Becher-Schule’. Zij delen hun belangstelling voor het cultuurlandschap en voor de onbetekenende details daarin. Baart is in de loop van de tijd ook steeds ‘kaler’ gaan fotograferen. De vraag mooi of lelijk boeit hem niet – wel de vraag hoe het komt dat zoveel van onze omgeving lelijk is, ook al zeggen we dat niet te willen. Met de ‘verrommeling’ van het landschap gaat het niet anders. Het beleid is erop gericht er een eind aan te maken, maar het gaat gewoon door: de kloof tussen politieke voornemens en werkelijkheid lijkt niet te overbruggen. Die kloof is voor een fotograaf een rijke bron.

Hij heeft een uitgesproken voorkeur voor het presenteren van zijn werk in een fotoboek, omdat de losse beelden door de ordening een context krijgen en hij daarmee het ritme en de toon van het verhaal kan bepalen. Het boek Snelweg bijvoorbeeld geeft volgens Maartje van den Heuvel de curator van de tentoonstelling over Nederlandse landschapsfotografie Nature as Artifice (2008): “(…) op een bijna filmische manier een kaleidoscopische ervaring van de omgeving van de snelweg”. Bovendien werk je bij het maken van een fotoboek nauw met anderen samen, zoals de redacteur, de vertaler, de grafisch ontwerper en de drukker.

Baart wil met zijn fotografie een dialoog aangaan met andere disciplines, zoals ruimtelijke planning. Ook taal speelt een belangrijke rol in zijn werk. Soms ‘vertaalt’ hij taal in beeld, zoals in het boek Atlas van de verandering. Nederland herschikt. Daarin toonde hij de plekken die bij de losgezongen woorden horen uit planologische nota’s: ganzengedoogzone, calamiteitenpolder, boerderette. Taal visualiseren is een soort demagogie, geeft Baart toe, het mag van hem best irriteren. In dat opzicht heeft zijn werk politieke connotaties.

In toenemende mate is hij ook zelf gaan schrijven om zijn verhaal te vertellen; de beelden registreren, de teksten beschrijven. Voor Bouwlust, het verslag van twintig jaar veranderingen in de Haarlemmermeer, is de hoofdtekst van zijn eigen hand. In Territorium verhaalt hij over zijn leven in de Bijlmer; in het boek Eiland 7 laat hij niet alleen in beeld het leven zien in zijn eigen Vinex-wijk bij Hoofddorp maar beschrijft hij ook als onderzoeksjournalist het ontstaan van de wijk en de mechanismen, vooral de financiële, die daarbij een rol spelen.

Nog meer dan in zijn eerdere werk neemt hij een uitgesproken kritisch, misschien zelfs moralistisch standpunt in. Door het eindeloze overleg en de langdurige procedures wordt de wijk – volgens Baart “de biotoop van de middenklasse anno 2007” – steeds duurder. De onmachtige burger is de dupe: hij krijgt in dit ‘hypotheeklandschap’ minder huis voor meer geld.

In de sporen van de New Topographics is Baart geboeid door het alledaagse in onze omgeving. Dat kan de boterham met hagelslag op het bord van zijn zoon zijn, of het buurtfeest in de Bijlmer, dan wel het rijkgeschakeerde aanbod in het benzinestation langs de snelweg. Hij brengt het met kritische humor en een zeker mededogen in beeld.

Baart staat in zijn onderwerpkeuze en zijn benadering niet alleen. Zoals de tentoonstelling Nature as Artifice liet zien, zijn er in Nederland aan het eind van de twintigste, begin van de eenentwintigste eeuw diverse fotografen – onder anderen Hans Aarsman, Jannes Linders en Hans van der Meer – bezig met een nuchtere registratie van onze omgeving. “Hier vindt een proces van acceptatie plaats. De kunstenaars in Nature as Artifice verwerpen of bekritiseren niet meer het idee dat de mens dit land maakt, vormgeeft en controleert maar nemen het als uitgangspunt of omarmen het zelfs”, aldus de catalogus.

Deze fotografen hebben zich losgemaakt van de idyllische traditie van de schilderkunst, van het streven naar schoonheid, en vestigen juist de aandacht – en daarmee de waardering – op het gewone, het generieke, het niet-geësthetiseerde. Want – zo is de overtuiging van Baart en deze groep fotografen – in de optelsom van het generieke schuilt een portret van onze cultuur, sterker nog, van de globalisering: als Baart de big box retail in de buitenwijken van Parijs of winkelstrips bij Hiroshima fotografeert kan het allemaal net zo goed een grootschalige detailhandelsvestiging aan de rand van willekeurige welke Nederlandse stad zijn. Het opvallendste verschil is dat ze in Japan links rijden.

Documentatie

Primaire bibliografie

(eigen publicaties: tekst, eventueel met foto’s, maar ook fotoboeken e.d.)

Arjen Ribbens (tekst) en Theo Baart (foto’s), Ziek of onderweg. Een reisverslag, z.p. [Amsterdam] (Riba-pers) z.j. [1979].

Arjen Ribbens (tekst) en Theo Baart (foto’s), Acht portretten, z.p. [Amsterdam] (Riba-pers) z.j. [1980].

Arjen Ribbens (tekst) en Theo Baart (foto’s), Eind, z.p. [Amsterdam] (Riba-pers) z.j. [1980].

Arjen Ribbens (tekst) en Theo Baart (foto’s), Schaduwbeelden. Reisimpressies, z.p. [Amsterdam] (Riba-pers) z.j. [1980].

Theo Baart (foto’s) en Arjen Ribbens (tekst), Voorwaar, het volk is gras, z.p. [Amsterdam] (Riba-pers) 1981.

Simon den Hartog (inl.) en Theo Baart (concept), Examenboek 81, Amsterdam (Gerrit Rietveld Academie) 1981 (met foto’s).

Willem van Toorn (tekst) en Theo Baart (foto’s), Het landleven, Amsterdam (Querido) 1981.

Arjen Ribbens (samenstelling) en Theo Baart (foto’s), Stenen zwijgen dood. Drie doodsliedjes van Willem Kloos met zes foto’s van begraafplaats ‘Te Vraag’ in Amsterdam, z.p. [Amsterdam] (Riba-pers) z.j. [1983].

Theo Baart (foto’s) en Ieme van der Poel (tekst), Het landschap van Madame Bovary, in De Revisor 10 (1983) 3, p. 12-17.

Theo Baart (foto’s) en Arjan Ribben (tekst), Het grote Riba-pers jubileumalbum, z.p. [Amsterdam] (Riba-pers) 1984.

Theo Baart (foto’s) en Arjen Ribbens (tekst), Haarlemmermeer, in Plaatwerk (oktober 1984) 8, p. 28-39.

Willem van Toorn (tekst) en Theo Baart (foto’s), Het Vlaanderen van Louis Paul Boon, in Avenue 19 (november 1984) 11, p. 123-126.

Theo Baart (foto’s), Het landschap van Boon, in Avenue 19 (november 1984) 11, p. 128-137.

Arjen Ribbens (tekst) en Hans Aarsman en Theo Baart (foto’s), De Riba Pers danst, z.p. [Amsterdam] (Riba-pers) z.j. [1985].

Theo Baart (foto’s), De Alpen voorbij, in Avenue 20 (juni 1985) 6, p. 40-49.

Theo Baart (foto’s), Het leven en de dood. Bedrijvigheid op Amsterdamse begraafplaatsen, in Plaatwerk 2 (juli 1985) 11, p. 4-13.

Theo Baart, T. van Deel, Hans Aarsman e.a. (bijdragen), Hoe de wereld in elkaar zit, z.p. [Amsterdam] (Riba-pers) 1986.

Theo Baart (foto’s) en T. van Deel (gedicht), Naakten, Amsterdam (Riba-pers) 1986.

Theo Baart en Cary Markerink (foto’s) en Ethel Portnoy en Jan Rutten (tekst), Wonen in naoorlogse wijken = Porstwar housing in The Netherlands, Amsterdam (Fragment) 1986.

Willem van Toorn (tekst) en Theo Baart (foto’s), Stad van Kafka, land van Schwejk, in Avenue 21 (september 1986) 9, p. 128-139, 141, 143, 145.

Theo Baart en Cary Markerink (foto’s), Wonen in naoorlogse wijken, in Bouw (9 januari 1987) 1, p. 9-11.

Willem van Toorn (tekst) en Theo Baart (foto’s), De tuinen van Engeland. Het landschap van Siegfried Sassoon, in Avenue 22 (september 1987) 9, p. 148-159.

Theo Baart en Cary Markerink (foto’s) en Anneke van Veen (tekst en red.), Nagele [NOP], Amsterdam (Fragment) 1988.

Willem van Toorn (tekst) en Theo Baart (foto’s), Het New York van E.L. Doctorow, in Avenue 23 (februari 1988) 2, p. 67-71.

Theo Baart (foto’s) en Willem van Toorn (tekst), New York. De stad als landschap, in Avenue 23 (februari 1988) 2, p. 72-82.

Theo Baart (foto’s), Wilma, 50 jaar een veelzijdige partner, z.p. [Weert] (Wilma International) z.j. [1989] (Engelse ed.: Wilma, 50 years as a versatile partner).

Theo Baart (foto’s) en Willem van Toorn (tekst), Amsterdam West. De rand van de stad, de rand van de wereld, in Avenue 24 (oktober 1989) 10, p. 59-71.

Willem van Toorn (tekst) en Theo Baart (foto’s), Terug naar West. De rand van de stad, de rand van de wereld, in Avenue 24 (oktober 1989) 10, p. 7, 75-76, 81.

Tracy Metz (tekst) en Theo Baart (foto), serie Van Binnen, in NRC Handelsblad 16 september 1992 t/m 30 december 1993.

Theo Baart (foto’s) en Margriet de Roever (inl.), Een plaats van rust en bezinning. Honderd jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats, Leiden (Spruyt, Van Mantgem & De Does) 1994.

Theo Baart (samenstelling en foto’s), Hollandse interieurs, z.p. (De Spaarnestad) z.j. [1995].

Theo Baart en Cary Markerink (foto’s) en Tracy Metz (tekst), Snelweg > Highways in The Netherlands, Amsterdam (Ideas on Paper) 1996.

Theo Baart (foto’s) en Marijke Hilhorst (tekst), Over de vloer bij de familie De Boer, in Elsevier (21 december 1996) 51/52, p. 134-147.

Theo Baart, Theo Baart, fotograaf, in Trouw 24 december 1996, p. 10.

Ruth Oldenziel en Carolien Bouw (red.), Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998, Nijmegen (SUN) 1998, p. 27, 235.

Theo Baart (samenstelling), Bouwlust. The urbanization of a polder, Amsterdam (Ideas on Paper) 1999 (met foto’s).

Theo Baart (foto’s) en Tracy Metz en Tjerk Ruimschotel (tekst), Atlas van de verandering. Nederland herschikt, z.p. [Amsterdam]/Rotterdam (Ideas on Paper/NAi) 2000 (Engelse ed.: Atlas of change. Rearranging the Netherlands).

Anne Daems, Theo Baart, Hans van der Meer en Jan Kemperaers (foto’s), European eyes on Japan 4, Tokio (EU-Japan Fest Japan Committee) 2002.

Theo Baart (tekst en foto’s), Periferie = Periphery, Haarlem (Frans Hals Museum) 2003.

Theo Baart (foto’s, tekst en samenstelling), Territorium, Rotterdam/Amsterdam (NAi/Ideas on Paper) 2003.

Theo Baart (tekst en foto’s), Er is weer hoop. Het tweede leven van de Bijlmer, in M maart 2003, p. 10-20, 22.

Maartje van den Heuvel (red.) en Theo Baart e.a. (tekst), Ivar Gloudemans. Play ground [catalogus bij de eindexamen-tentoonstelling Post-St. Joost Fotografie 2004], Breda 2004.

Maartje van den Heuvel (red.) en Theo Baart e.a. (tekst), Rebecca Simons. 26 Funck [catalogus bij de eindexamen-tentoonstelling Post-St. Joost Fotografie 2004], Breda 2004.

Maartje van den Heuvel (red.) en Theo Baart e.a. (tekst), Stedelijke wildgroei = Urban proliferation [catalogus bij de eindexamen-tentoonstelling Post-St. Joost Fotografie 2004], Breda 2004.

Theo Baart (foto’s), Vier foto’s, in Raster. Tijdschrift in boekvorm (2004) 106, p. 29-32.

Theo Baart e.a. (foto’s) en Willem van Toorn (tekst), Dag Osdorp, z.p. [Amsterdam] (De Verbeelding) 2005.

Frits Gierstberg e.a. (red.) en Theo Baart e.a. (tekst), Documentaire nu! Hedendaagse strategieën in fotografie, film en beeldende kunst, Rotterdam (NAi Uitgevers) 2005, p. 12-13, 105-107 (met foto’s) (serie: Reflect 04).

Theo Baart, Kleur/zwart-wit, in Raster. Tijdschrift in boekvorm (2005) 111/112, p. 146-147.

Theo Baart, Achterland-voorland. Friesland voor de lens, in Leeuwarder Courant 23 september 2005, bijlage.

Theo Baart, Beeldessay, in Willem van Toorn, Projekt Nederland. Met een beeldessay van Theo Baart, Amsterdam (Augustus) 2007, p. 66-79.

Theo Baart en Cary Markerink (samentstelling en foto’s) en Warna Oosterbaan (tekst), Nagele (revisited). Een modernistisch dorp in de polder, Rotterdam (NAi, i.s.m. Ideas on Paper) 2007.

Theo Baart en Ton Schaap (samenstelling) en Theo Baart (foto’s), Bouwplaats Enschede. Een stad herschept zichzelf, Rotterdam (NAi Uitgevers) 2007 (met foto’s) (Engelse ed.: Building site Enschede. A city re-creates itself).

Theo Baart, Eiland 7. Berichten uit de nieuwbouwwijk, Rotterdam (Ideas on Paper/NAi) 2008 (Engelse ed.: Eiland 7. Tales from suburbia).

Theo Baart, Oostelijk Havengebied and IJburg, photographed on 9 april 2008, in Ton Schaap, Amsterdam, Rotterdam (010 Publishers) 2008, omslag, p. 2-3, 32-49.

Theo Baart (tekst en foto’s), Van aardappelakker tot nieuwbouw eiland, in NRC Handelsblad 7 juni 2008, p. 16.

Arjen Ribbens (tekst) en Theo Baart (foto), serie Het Binnenhuis, in NRC Handelsblad bijlage Zaterdag &tcetera 6 september 2008 t/m 7 maart 2009 en NRC Weekblad 18 april 2009 t/m 3 april 2010.

Theo Baart (foto’s) en Martin Woestenburg en José van Campen (interviews), Er komt iets van de grond, Amsterdam (Architectuur Lokaal) 2009.

Theo Baart (foto’s), Samen aan de slag. Werken aan de herstructurering van Bedrijventerreinen, z.p. (VROM) 2009.

Theo Baart, Kunstacademies worden ontmoedigd om hoge eisen aan hun studenten te stellen, in NRC.next 13 juli 2009, Opinie, p. 16.

Theo Baart, Kunstacademie moet selecteren, in NRC Handelsblad 14 juli 2009.

Theo Baart en Sake Elzinga (foto’s) en Tracy Metz (tekst), Huis in Frankrijk.

Nederlanders en hun maison de campagne, Rotterdam (NAi) 2010.

Tracy Metz (tekst) en Theo Baart en Sake Elzinga (foto’s), Laptoppen in een onthaastingshutje; reportage Franse vakantiehuizen, in NRC Weekblad 20 maart 2010, p. 26-30.

Tijs van den Boomen (tekst) en Theo Baart (foto’s), Stop de nieuwbouwwijken!, in NRC Weekblad 11 september 2010, p. 12-18.

Theo Baart en Joris Jansen, Meekijken over de schouder van … Theo Baart en Joris Jansen, Utrecht (FOTODOK) z.j. [ca. 2011].

(foto’s in boeken, tijdschriften en ander drukwerk)

Het Nederlands Theaterboek 31 (1981-1982), p. 23

Vrij Nederland 28 februari 1981.

Het Nederlands Theaterboek 33 (1983-1984), p. 39

Avenue 18 (april 1983) 4, p. 18-19.

Vrij Nederland 28 januari 1984.

Avenue 19 (november 1984) 11, p. 123-126.

Theo Baart e.a. (foto’s), Youthwork in The Netherlands, Amsterdam (Nederlands Platform Internationaal Jongerenwerk) z.j. [1985] (Duitse ed.: Jugendarbeit in Den Niederlanden; Spaanse ed.: Obras pro juventud en Holanda).

VPRO [gids] (11 mei 1985) 19, omslag.

Bouw 40 (12 oktober 1985) 21 t/m 50 (13 mei 1994) 9/10.

Avenue 20 (december 1985) 12, p. 31, 139

Catalogus tent. Foto ’86, Amsterdam (Stichting Amsterdam Foto) 1986, p. 134.

GKf-bulletin (februari 1986) 1, p. 10.

Avenue 21 (juli 1986) 7, p. 20-21.

Avenue 21 (oktober 1986) 10, p. 17.

Avenue 21 (november 1986) 11, p. 117, 119.

Plaatwerk (maart 1987) 18, p. 10-11.

Avenue 22 (juni 1987) 6, p. 16.

Perspektief (juni 1987) 28/29, p. 50-51.

Heleen Geluk e.a. (samenstelling), Verbeelding in Flevoland. Een nieuwe cultuur in een nieuwe provincie = Image-making in the new polder Flevoland, Amsterdam (Ploegsma) 1988, p. 107.

Fred Feddes (tekst), Voorbij het gangbare. Een pleidooi voor de kwaliteit van volkshuisvesting en stedebouw, Amsterdam (De Balie) 1989, p. 18, 27, 29, 39, 50-51, 62-67.

Thea Meinema (red.), The youth of the Netherlands. A sketch, Leiden (Stichting voor het Kind/Stichting Kinderpostzegels Nederland) z.j. [1989], p. 41.

Perspektief (juli/augustus/september 1989) 36, p. 12-13.

Avenue 25 (maart 1990) 3, p. 124.

Elle juni 1990, p. 27-28, 30, 62.

H. d’Ancona en J.G.M. Alders (voorw.), Ruimte voor architectuur. Nota architectuurbeleid, Den Haag (SDU) 1991, p. 70-71.

Trouw 25 oktober 1991.

Trouw 3 juli 1992.

Trouw 4 juli 1992.

NRC Handelsblad 28 december 1992.

Eddie Marsman e.a., Ergens, thuis, Groningen (Stichting Fotografie Noorderlicht) 1993, p. 66.

NRC Handelsblad 23 januari 1993.

NRC Handelsblad 2 februari 1993.

NRC Handelsblad 11 maart 1993.

NRC Handelsblad 16 september 1993.

NRC Handelsblad 23 september 1993.

NRC Handelsblad 30 december 1993.

Bert Ockers (samenstelling), Leven in Nederland. Twintig jaar fotografie in opdracht, Arnhem (Nederlands Openluchtmuseum) 1994, p. 54-56.

NRC Handelsblad 11 maart 1994.

Trouw 22 juli 1994.

Hans Aarsman (tekst en ontwerp), Het engeltje dat op mijn tong pieste, z.p. [Amsterdam] (De Verbeelding) z.j. [1995], p. 3.

Taco Anema e.a. (red.), 50 Jaren fotografie. GKf 1945-1995, Amsterdam (De Verbeelding) 1995, p. 128-129, 198.

NRC Handelsblad 4 juli1995.

NRC Handelsblad 11 juli1995.

NRC Handelsblad 25 juli1995.

NRC Handelsblad 1 augustus 1995.

NRC Handelsblad 15 augustus 1995.

NRC Handelsblad 23 september 1995.

Het Parool 21 februari 1996.

Trouw 31 oktober 1996.

Anne J.L. Bodzinga (voorw.), Verlangen naar romantische architectuur. Een project van SFB Vastgoed en bpf-bouw, Amsterdam (Architectura en Natura) 1997, p. 33, 65, 92-95, 100-102, 106-107, 111-112, 147.

Het Financieele Dagblad 15 april 1997.

Trouw 13 mei 1997.

NRC Handelsblad 9 augustus 1997.

NRC Handelsblad 16 augustus 1997.

Het Financieele Dagblad 18 oktober 1997.

Dick van Aanen, Piet Augustijn en Bert Woudenberg, Onder de hemel. De polder. Cultuur, natuur en kunst in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Asperen/Leerdam (Amber) 1998, omslag (voorzijde en binnenzijde), p. 72, 80, 82.

Lex ter Braak, Ad Bogaerds en U. Vrijman, De ontdekking van de Hoeksche Waard, Rotterdam (Stichting AIR) 1998, p. 13.

Tracy Metz (tekst), Nieuwe natuur. Reportages over veranderend landschap, Amsterdam (Ambo) 1998, omslag, p. 10-11, 13, 16-17, 20-21, 24-25, 29-30, 39, 42-43, 46-47, 50-53, 55, 58-59, 78-79, 82-85, 99, 104-105, 119, 121, 124-126, 137-139, 142-143, 149, 166-167, 170-171, 173.

Hanneke den Held en Marc Schmitz, = Landschap / Nieuwe natuur [recensie], in Stedebouw en ruimtelijke ordening 79 (1998) 5, p. 49-52.

Trouw 2 mei 1998.

Het Parool 23 januari 1999.

Trouw 28 januari 1999.

Trouw 1 oktober 1999.

Cherry Duyns, De zoete zee, Amsterdam/Antwerpen (Uitgeverij Voetnoot) 2000, p. 100.

Rik Gadella en Philip Freriks (tekst), Het oog van het noorden, Parijs (Institut Néerlandais) 2000, p. 36-37.

Jaap Huisman e.a., Honderd jaar wonen in Nederland. 1900-2000, Rotterdam (Uitgeverij 010) 2000, p. 94.

Trouw 2 juni 2000.

Kleurrijk Amsterdam. Kalender 2001, Amsterdam (Gemeentearchief) z.j. [2000].

Frans van Burkom e.a. (red.) en Theo Baart e.a. (foto’s), Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld, Amsterdam/Zwolle (Stichting Manifestatie Historisch Interieur/Waanders) 2001, p. 18, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 54-55, 58-63, 65-66, 72-73, 76, 90-97, 100-103, 106-107, 112, 120-123, 126-129, 132-133, 137-139, 142-148, 150-155, 162-165, 168-169, 178-184, 190-193, 196-197, 200-201, 216-219, 222-223, 228-229, 234-239, 244-245, 247, 249-251, 254-256, 258-260, 262-263, 266-267, 274-275, 277.

Catalogus Legio Fotofestival Naarden 2001/China-Naarden. Wall-to-wall, Naarden (Stichting Fotofestival Naarden) 2001, p. 18-19.

Noud de Vreeze (red.), 6,5 miljoen woningen. 100 jaar woningwet en wooncultuur in Nederland, Rotterdam (Uitgeverij 010) 2001, p. 101, 137.

Trouw 9 januari 2001.

NRC Handelsblad 3 februari 2001.

de Volkskant 16 juni 2001.

NRC Handelsblad 18 augustus 2001.

Het Parool 28 augustus 2001.

Kurt Vanbelleghem en Ward Daenen, Lost locations. Theo Baart│Anne Daems │Jan Kempenaers │Hans van der Meer, Brugge (A Prior. Office for Artistic Production) 2002, ongepag.

Trouw 8 augustus 2002.

NRC Handelsblad 29 november 2002.

Hans Aarsman (samenstelling en tekst), Vrrooom! Vrrooom!, Rotterdam (NAi Uitgevers/Nederlands Fotomuseum) 2003, ongepag.

Eloy Koldeweij e.a. (red.) en Theo Baart e.a. (foto’s), Binnen bij boeren. Wonen en werken in historische boerderijen, Zwolle/Amsterdam (Waanders/Stichting Manifestatie Historisch Interieur 2001) 2003.

de Volkskrant 7 januari 2003.

Martin Bril (intr.), I Amsterdam. A portrait of a city and its people, z.p. [Amsterdam] (Podium) 2004, p. 220-231.

Mirjam van Campen e.a. (red.). Landkoffers. Jongeren in Amsterdam. Een herinnering die in mij woont, Amsterdam (De Verbeelding) 2004, p. 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 95, 101, 107, 113, 119, 125, 131, 137, 143, 149.

Véronique Baar e.a. (tekst), Room with a view. Kunstcollectie Bouwfonds = Art collection, Hoevelaken (Bouwfonds) 2006, omslag, p. 4, 6, 22, 24, 27-28, 31, 46, 52, 66-67, 69, 93, 109, 121, 139, 153-154, 166, 182, 199.

de Volkskrant 23 november 2006.

Dick Breebaart e.a. (beeldred.), Punt. Uit. Vijfenzestig fotografen voor Hans, z.p. 2008, ongepag.

Herman Moscoviter (tekst), Aat van Tilburg. Architect en stedebouwkundige, Capelle a/d IJssel (Van Tilburg Ibelings von Behr architecten) 2008, p. 126, 128.

Inspiring Space 1 (oktober 2008) 2, p. 10, 12, 15-16, 18-19, 21-22, 118-124.

Hans Aarsman, Off the record. Voorstel gemeentelijke kunstaankopen 2009 = Proposal municipal art acquisitions 2009, Amsterdam (Stedelijk Museum) z.j. [2009], ongepag.

Hans Ibelings en Vincent van Rossem (tekst), De nieuwe traditie. Continuïteit en vernieuwing in de Nederlandse architectuur = The new tradition. Continuity and renewal in Dutch architecture, Amsterdam (SUN) 2009, p. 44, 46, 58, 68-69, 98-99.

GRNVLD. Magazine over het verbinden van stad en land (2010) 1, p. 16-17.

de Volkskrant 31 maart 2010.

NRC Weekblad 3 april 2010, p. 30-31.

Willem van Toorn (tekst), Het grote landschapsboek, Amsterdam etc. (Querido) 2011, omslag, p. 6-7, 20-21, 40-41, 70-71, 96-97, 122-123, 142-143, 170-171, 194-195, 224-225.

Opdrachten

(na het jaar staat vermeld de opdrachtgever en tussen haakjes het onderwerp en/of het doel waarvoor de foto’s zijn gemaakt)

1984 Amsterdams Fonds voor de Kunst (Begraafplaatsen Amsterdam).

1985 Rijksmuseum Amsterdam, afdeling Nederlandse Geschiedenis (opdracht samen met Cary Markerink: Wonen in naoorlogse wijken).

1987 Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) (zeven fotografen – Wout Berger, Willem Diepraam, Theo Baart, Ger Dekkers, Martin Kers, Ed van der Elsken en Martin Parr – maken fotoseries rond het thema ‘het Westfriese landschap’, bestemd om te rouleren in het interieur van het geriatrische verpleeghuis Lindendael in Hoorn).

1987 Vereniging Dorpsbelang Nagele (opdracht samen met Cary Markerink: Nagele).

1988 Amsterdams Fonds voor de Kunst (opdracht samen met Diana Blok, Cary Markerink en de dichters T. van Deel en Robert Anker: FotoPoëzie [project waarbij gereageerd wordt op elkaars werk]).

1991 Ploughman Art Productions (opdracht samen met Hans van den Boogaard, Ad van Denderen en Jannes Linders: Het Amsterdams havengebied).

1991 Provincie Noord-Holland (Hoofddorp in verandering).

2003 Instituut Collectie Nederland en Rijksdienst Monumentenzorg (Historische boerderijinterieurs).

2005 Leeuwarder Courant en Fries Museum (Achterland-Voorland).

2009 Kasteel Groeneveld (opdracht samen met Sake Elzinga en Tracy Metz: Huis in Frankrijk).

2009 VROM (fotografie van bedrijventerreinen voor het boek Samen aan de slag).

Secundaire bibliografie

(publicaties over de fotograaf en/of zijn werk)

Catalogus Amsterdam koopt kunst. Gemeentelijke kunstaankopen = Amsterdam buys art. Municipal Art Aquisitions 84, Amsterdam (Museum Fodor i.s.m. afdeling kunstzaken van de Gemeente Amsterdam) 1985, p. 7.

Mariëtte Haveman, Reportagefotografie: het belang van de stad (1985), in Fodor. Tweemaandelijks tijdschrift voor beeldende kunst in Amsterdam 5 (mei/juni 1986) 3, p. 5-10, 18-19, 42 (met foto’s).

Willem Ellenbroek, Amsterdam in vijftien beeldverhalen. Gemeentearchief laat foto-opdrachten zien, in de Volkskrant 1 mei 1986.

Anoniem, Nieuw lid: Theo Baart, in GKf-bulletin (juli 1986) 3, p. 14, 17.

Anoniem, Foto’s en facetten in Rijksprentenkabinet, in de Volkskrant 18 december 1986.

Bas Roodnat, Foto’s van de wurgend eentonige architectuur in Nederland, in NRC Handelsblad 3 januari 1987.

Mariëtte Haveman, Klein, knap en kristelijk, in Vrij Nederland/Boekenbijlage (17 januari 1987) 3, p. 11.

Hripsimé Visser, Documentaire en monumentale foto-opdrachten in Nederland na 1945, in Perspektief (juni 1987) 28/29, p. 115-121.

Mattie Boom, Foto in omslag. Het Nederlandse documentaire fotoboek na 1945 = Photography between covers. The Dutch documentary photobook after 1945, Amsterdam (Fragment) 1989, p. 45.

Hans van Blommestein e.a. (samenstelling), Op reportage. 25 jaar Avenue-reisfotografie, Amsterdam (Focus) 1990, p. 48-49, 60, 69, 94 (met foto’s).

[Folder] Documentaire fotografie. Opdrachten 1991. Provincie Noord-Holland, z.p. [Haarlem] (Provincie Noord-Holland) 1991.

Catalogus tent. Wasteland. Landscape from now on = Het landschap vanaf nu, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1992, p. 34, 68-69 (met foto’s).

Maartje van den Heuvel en Anneke van Veen (samenstelling), Foto’s voor de stad. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991 / Leontine Coelewij, Haro Plantenga en Anneke van Veen (samenstelling), Foto’s voor de stad. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1989-1991, Amsterdam (Gemeentearchief Amsterdam) 1992, ongepag., no. 090.

Linda Roodenburg, Fotowerk. Fotografie in opdracht 1986-1992, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1992, p. 114-115, 148, 159, 161 (met foto’s).

Anoniem, Expositie “Documentaire fotografie”, in Fotografie-krant. Eenmalige uitgave van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland november 1993, ongepag.

Ivo Weyel, De deur op een kier. Onthullende blik op alledaagse interieurs, in Het Parool 28 september 1994, p. 21.

Anoniem, 12 Kunsthal Rotterdam, in Photo International Rotterdam [krant] 29 september 1994, p. 26.

Anoniem, Een kijkje in de Hollandse huiskamer, in Photo International Rotterdam [krant] 29 september 1994, p. 28.

Henny de Lange, Meteropnemer met een camera, in Trouw 8 oktober 1994.

Catalogus Fotofestival Naarden, z.p. [Amsterdam] (Focus) 1995, p. 68-69.

Warna Oosterbaan, De blauwdruk van een boomtown, in NRC Handelsblad 25 juli 1995.

Ellinoor Bergvelt, Frans van Burkom en Karin Gaillard (red.), Van neorenaissance tot postmodernisme. Honderdvijfentwintig jaar Nederlandse interieurs = From neo-renaissance to post-modernism. A hunderd and twenty-five years of Dutch interiors 1870-1995, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1996, p. 8, 10-11.

Catalogus tent. Zeventien visies op Noord-Holland. Fotodocumentaire opdrachten 1991-1995, z.p. [Haarlem] (Provincie Noord-Holland) 1996, p. 18-19, 55.

Willem van Toorn, Van de straat, in Het Parool 22 april 1996.

Yvonne Brentjens, De passie van ‘Angry old men’ in Galerie Ra, in Het Financieele Dagblad 26 oktober 1996.

Peter Sierksma, Ver van huis in Nederland, in Trouw 31 oktober 1996.

Peter Bekkers, Gemaakt voor ogen die reizen met vaart. Het kan geen toeval zijn dat onder kerkuilen de snelweg doodsoorzaak nummer een is, in de Volkskrant 1 november 1996.

Marina de Vries, Weg van de snelweg, in Het Parool 2 november 1996, p. 42.

Haro Hielkema, Lofzang op de snelweg, in Trouw 2 november 1996, p. 9.

Mirjam Keunen, De snelweg als inspiratiebron voor mooie plaatjes, in Algemeen Dagblad 7 november 1996, Uitgaanskrant, p. 25.

Eddie Marsman, Zij passeren hun medeliggers triomfantelijk, in NRC Handelsblad 11 november 1996.

H.J.A. Hofland, Een nieuw Verkade-album over de snelweg. Steeds breder, nooit langer, in NRC Handelsblad 29 november 1996, Boeken, p. 4.

Hub. Hubben, Kunstboeken domineren tentoonstelling Best Verzorgde Boeken. Ware meesterproef van drie miljoen, in de Volkskrant 19 september 1997.

Catalogus tent. SubUrban Options. Opdracht fotografie en het verstedelijkende landschap = Photography Commissions and the Urbanization of the Landscape, Rotterdam (Nederlands Foto Instituut) 1998, omslag, p. 64-65.

Arend Evenhuis, Alsnog museum voor 40-jarig Nagele, in Trouw 15 mei 1998, p. 23.

Nathalie Faver, Modeldorp Nagele heeft eigen museum, in NRC Handelsblad 8 juni 1998, Kunst, p. 11.

Marina de Vries, De januskop van Hoofddorp, in Het Parool 23 januari 1999, PS, p. 8-9.

Theo de With, Heimwee krijgen naar een poldergebied. Boek tastbaar resultaat van manifestatie Gorinchem Cultuurstad, in Rijn en Gouwe 29 januari 1999.

Gonny ten Haaft, De toekomst viel over Hoofddorp, in Trouw 29 januari 1999.

Wim de Wagt, ‘Haarlemmermeer is wegwerpartikel’. Fotograferen polder levenswerk van Theo Baart, in Leidsch Dagblad 30 januari 1999 (met foto’s) (idem, in Haarlems Dagblad 30 januari 1999).

Eddie Marsman, ‘Voor somberheid is geen aanleiding’. Fotograaf Theo Baart laat mooie kanten van verstedelijking in Nederland zien, in NRC Handelsblad 30 januari 1999, Kunst, p. 9.

Arno Haijtema, Snelwegen tot aan de horizon Theo Baart toont de metamorfose van de Haarlemmermeer, in de Volkskrant 12 februari 1999, Kunst & cultuur, p. 25.

C. Seite, Fotograaf wordt ondernemer en kunstenaar tegelijk, in Het Financieele Dagblad 24 februari 1999.

Anoniem, Als wonen onbelangrijk wordt, in De Financieel-Economische Tijd 7 augustus 1999, p. 7.

Catalogus tent. Still/moving, Kyoto [The National Museum of Modern Art] 2000, p. 92-99, 150-151 (met foto’s).

Veilingcatalogus Dutch photography 1900-2000, maandag 27 november 2000, Amsterdam (Glerum Auctioneers) 2000, lot 142-143.

Marianne de Visser, Visies van kunstenaars op Groene Hart, in Rijn en Gouwe 3 juli 2000.

Gijs Zandbergen, Snelwegen, in de Volkskrant 1 september 2000.

Gonny ten Haaft, Ruimtewoordbeelden, in Trouw 14 oktober 2000, De verdieping, p. 13.

Arno Haijtema, Parijs ontrafeld, in de Volkskrant 3 november 2000.

M.R. Ziegler, Parijs toon vele fotografische gezichten, in De Telegraaf 24 november 2000.

Anoniem, Gevoel voor poëzie, in Het Financieele Dagblad 9 december 2000.

Arjen Ribbens, Prijsklasse 35.000-50.000 gulden, in NRC Handelsblad 8 februari 2001.

Anoniem, Oud en nieuw China, in de Volkskrant 23 mei 2001.

Mirelle Thijsen, Gemiste kans. Zevende editie Fotofestival Naarden ontbeert meerwaarde en richting, in Het Financieele Dagblad 2 juni 2001.

Suzanne Klijndijk, Groeten uit Holland, de Nederlandse steden – en landschapsfotografie van nu, vergeleken met die van de jaren vijftig [eindexamenscriptie Sint Joost], Breda (Sint Joost) 2002, p. 21-35.

Wim van Sinderen, Fotografen in Nederland. Een anthologie 1852-2002, Amsterdam/Gent/Den Haag (Ludion/Fotomuseum Den Haag) 2002, p. 28-29.

Anoniem, Licht is voor mij een soort vehikel waar ik me van bedien = For me, light is a kind of vehicle, in Foam Magazine (januari 2002) 1, ongepag.

Anoniem, Fotofilm: Total loss, in NRC Handelsblad 1 februari 2003.

Pablo Cabenda, Oprukkend woongenot. Theo Baart fotografeert nieuwe Bijlmer, in de Volkskrant 10 april 2003.

Marina de Vries, In de Bijlmer schijnt altijd de zon, in Het Parool 11 april 2003, PS Boeken, p. 9.

André Keikes, ‘Sociaal geschiedenisboek’ van de Bijlmer, in Leeuwarder Courant 25 april 2003.

Anoniem, [korte berichten] Nagele verandert van expositie, in De Stentor/Dagblad Flevoland 30 september 2003.

Anoniem, Foto’s brengen lezer bijna binnen bij boeren, in De Stentor/Nieuw Kamper Dagblad 20 oktober 2003.

Annemieke Janse, Kijkje in 25 boerderijen ‘net op tijd’, in De Stentor/Nieuw Kamper Dagblad 20 oktober 2003.

Marianne Vermeijden, Het stilleven van een sopketel, in NRC Handelsblad 7 november 2003.

Jet Baruch e.a., Document Nederland. Nederland gefotografeerd 1975-2005. Een keuze uit 30 jaar documentaire foto-opdachten van het Rijksmuseum, Zwolle (Uitgeverij Waanders bv.) 2005, p. 193-201, 351-359, 450-451 (met foto’s).

Catalogus tent. Roadmovie.nl [Made in Holland. Epson Fotofestival Naarden], Naarden 2005, p. 2-3, 11, 101.

Karen Duking, Het Epson FotoFestival Naarden gooit het roer om. Voortaan brengt het toonaangevende festival alleen nog maar Nederlandse fotografie, in Utrechts Nieuwsblad 14 mei 2005.

Anoniem, Achterland-voorland, in Fries Museum Krant najaar/winter 2005, p. 1, 6-7 (met foto’s).

Franka van Hummels en Rianne van der Mogelen, Tips. Fotografie. Friese koeien, in AD uit 29 september 2005, p. 2.

Dik van Herwaarden, Museum Nagele verbolgen, in De Stentor/Dagblad Flevoland 5 december 2005.

Martin Parr en Gerry Badger, The Photobook. A History volume II, Londen/ New York (Phaidon Press) 2006, p. 82-83 (met foto’s).

Veilingcatalogus Sotheby’s Photographs. Amsterdam 21 march 2006, Amsterdam (Sotheby’s) 2006, lot 146.

Anoniem, Subsidie voor foto-expo Nagele, in De Stentor/Dagblad Flevoland 1 februari 2006.

Dik van Herwaarden, In het Schokkererf is niets veranderd, in De Stentor/Dagblad Flevoland 1 februari 2006.

Annemieke Janse, Platte dakendorp Nagele opnieuw vereeuwigt, in De Stentor/Dagblad Flevoland 13 mei 2006.

Arjen Ribbens, Er is wel degelijk iets veranderd in ’t Schokkererf, in NRC Handelsblad 15 mei 2006.

Merel Bem, De trage veranderingen in een polderdorp. Nagele met tussenpoos van bijna twintig jaar gefotografeerd, in de Volkskrant 22 juni 2006.

Joost Zonneveld, Oude en nieuwe pioniers. Theo Baart, Cary Markerink en Warna Oosterbaan, Nagele revisited, in De Groene Amsterdammer 130 (30 juni 2006) 26.

Flip Bool e.a. (red.), Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes, Zwolle (Waanders i.s.m. Stichting Fotografie in Nederland) 2007, p. 27, 223, 244-245, 378, 435, 446, 448 (idem Engelse editie: A critical history of photography in the Netherlands. Dutch Eyes).

Hans van Blommestein (samenstelling), M Photo. De fotografie van het Maandblad van NRC Handelsblad, Rotterdam (NRC Handelsblad) 2008, p. 18-19, 92.

Maartje van den Heuvel en Tracy Metz, Nature as artifice. New Dutch landscape in photography and video art, Rotterdam (NAi Publishers) 2008, p. 76-90, 284 (met foto’s).

Arno Haijtema, Door mensenhand geschapen, in de Volkskrant 26 juni 2008, Kunst, p. 16-17.

Rianne van Dijck, Geen koeien in weilanden, in Het Financieele Dagblad 28 juni 2008, p. 35.

Wim van der Beek, Landschap met een eigen smoel, in De Stentor/Zwolse Courant 12 juli 2008.

Anoniem, Onbezoldigd vuilnisman, in NRC Handelsblad 9 mei 2009.

Sandra Smallenburg, Stedelijk Museum koopt foto’s van amateurs, in NRC Handelsblad 15 mei 2009.

Anoniem, Nieuwe en oude polder op televisie, in Haarlems Dagblad 16 oktober 2009.

Simon Franke e.a., Posities. Nederlandse fotografie van architectuur, stad en landschap = Positions. Photography of architecture, city and landscape in the Netherlands. Hans Werlemann, Jannes Linders, Theo Baart, Jeroen Musch, Ralph Kämena, Bas Princen, Rotterdam (NAi) 2010, p. 9, 81-112 (met foto’s).

Anneke van Veen e.a. (beeldselectie), In opdracht. Amsterdam in foto’s. 1971-1975 Stadsarchief, 1975-1995 Rijksmuseum, Amsterdam (Genootschap Amstelodanum/Bas Lubberhuizen) 2010, p. 81, 107.

Rosan Hollak, Fotograaf met liefde voor treurigheid, in NRC Handelsblad 26 maart 2010.

Bob Witman, Het gebouw kantelen kan, in de Volkskrant 6 april 2010.

Tracy Metz, Fotograaf ontwerpt stad met de camera, in NRC Handelsblad 28 mei 2010.

Lidmaatschappen

GKf 1986-ca. 1989.

Bestuur Nederlands Foto Archief 2000-2002.

Jury Steenbergen Stipendium 2002.

Bestuur Stichting Nederlands Fotomuseum 2003-2009.

Jury Foto Nationaal 2008.

Onderscheidingen

2001 Foto Kees Scherer prijs – onderscheiding voor beste fotoboek dat in 1999 en 2000 in Nederland is verschenen – voor Bouwlust. The urbanization of a polder.

Tentoonstellingen

1985 (g) Amsterdam, Museum Fodor, Amsterdam koopt kunst. Gemeenteaankopen 1984.

1986 (g) Amsterdam, Museum Fodor, Foto’s voor de stad. Documentaire foto-opdrachten 1983-1985 (Foto ’86).

1986 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, 100 Meter foto in het Stedelijk.

1986/1987 (e) Amsterdam, Hollandse Hoogte, Pays de Bray.

1986/1987 (g) Amsterdam, Rijksmuseum, Wonen in naoorlogse wijken [Theo Baart en Cary Markerink].

1987 (g) Aalsmeer, Oude Raadhuis, Hans Aarsman Stadsbomen, Theo Baart Pays de Bray, André-P. Lamoth Ecce.

1988 (g) Nagele, ’t Schokkererf, Nagele [Theo Baart en Cary Markerink].

1989 (g) Amsterdam, Canon Image Centre, Nagele [Theo Baart en Cary Markerink].

1989 (g) Rotterdam, Perspektief, centrum voor fotografie, Condemned to making sense [Veroordeeld tot zingeving].

1990/1991 (g) Amsterdam, Canon Image Centre, Op reportage. 25 jaar Avenue-reisfotografie.

1992 (g) Amsterdam, Beurs van Berlage, Fotowerk, fotografie in opdracht 1986-1992.

1992 (g) Amsterdam, Museum Fodor, Foto’s voor de stad. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991.

1992 (g) Rotterdam, Imax Theater, Wasteland. Landscape from now on (Fotografie Biennale Rotterdam III).

1993 (g) Groningen, Der Aa-kerk, Home/Thuis (fotomanifestatie Noorderlicht).

1993 (g) Haarlem, Gebouw Noord-Holland, Documentaire fotografie.

1994 (g) Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum, Leven in Nederland. Twintig jaar fotografie in opdracht.

1994 (e) Rotterdam, Kunsthal, Hollandse interieurs (En route, i.k.v. Photo International Rotterdam) [reizende tentoonstelling: 1995 Almelo, Kunsthal Almelo; 1996 Tokio, Living Design Center Ozone; 1996 Manilla, Ayala Museum].

1995 (e) Naarden, First Floor, Breeding Ground (Fotofestival Naarden).

1995 (g) Rotterdam, Nederlands Foto Instituut, Lichtjaren. 50 jaar GKf-fotografie.

1996 (g) Naarden, Grote Kerk, Zeventien visies op Noord-Holland.

1996 /1997(g) Rotterdam, Kunsthal, Snelweg. Een fotografieproject van Theo Baart en Cary Markerink.

1998 (g) Gorinchem/Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Onder de Hemel de Polder.

1998 (g) Rotterdam, Nederlands Foto Instituut, Airport. Het vliegveld in de fotografie.

1998 (g) Rotterdam, Nederlands Foto Instituut, SubUrban Options [reizende tentoonstelling door België en Italië].

1999 (e) Djakarta, Erasmus House, Bouwlust. Verstedelijking van het Hollandse landschap.

1999 (g) Lisserbroek, Landgoed De Olmenhorst, Transformatie.

1999 (e) Rotterdam, Nederland Architectuurinstituut, Bouwlust. Verstedelijking van het Hollandse landschap.

2000 (e) Baarn, Kasteel Groeneveld, Atlas van verandering.

2000 (g) Kyoto, The National Museum of Modern Art, Still/Moving.

2000 (g) Parijs, Institut Néerlandais, L’oeuil du Nord. Paris vu par des photographes néerlandais contemporains (Mois de la Photo).

2000 (g) Rotterdam, MK expositieruimte, [Theo Baart en Gerco de Ruyter] (Foto Biennale Rotterdam).

2001 (e) Naarden, Comeniusmuseum, Theo Baart (Fotofestival Naarden).

2001/2002 (g) Amsterdam, Foam, Dutch Delight.

2002 (g) Brugge, Station van Brugge, Lost Locations [tentoonstelling i.k.v. Brugge 2002. Culturele hoofdstad van Europa].

2002/2003 (g) Den Haag, Fotomuseum Den Haag, Fotografen in Nederland 1852-2002.

2003 (e) Amsterdam, Artoteek Zuidoost, Territorium.

2003 (e) Amsterdam, Bijlmer Galerie, Territorium.

2003 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Link.

2003 (e) Haarlem, De Hallen, Periferie (manifestatie Land in Zicht).

2003 (g) Hiroshima, Hiroshima Prefectural Art Museum, European Eyes on Japan.

2003/2004 (e) Nagele, Museum Nagele, Binnen bij boeren.

2004 (g) Amsterdam, Arcam, Dig the City.

2004 (g) Haarlem, De Hallen, Verworpenen en Zondagskinderen. Aanwinsten 2003.

2005 (g) Amsterdam, 25 Limited, [Theo Baart, Viviane Sassen, Marnix Goossens, e.a].

2005 (g) Naarden, Grote Kerk, Roadmovie.nl (Made in Holland. Epson Fotofestival Naarden).

2005/2006 (e) Leeuwarden, Fries Museum, Achterland-Voorland. Friesland door de lens van gastfotograaf Theo Baart.

2006 (g) Nagele, Museum Nagele, Nagele [Revisited].

2008 (e) Hoofddorp, Historisch Museum Haarlemmermeer, De landman.

2008 (g) Otterlo, Kröller-Müller Museum, Nature as Artifice. Nieuw Nederlands landschap in fotografie en videokunst [reizende tentoonstelling 2008/2009 (g) München, Neue Pinakothek, Nature as Artifice – Natur als Kunstgriff; 2009 Rochester, George Eastman House, Nature as Artifice. New Dutch Landscape in Photography and Video Art; New York, Aperture Gallery].

2009 (g) Amsterdam, RAI, Off the Record. Voorstel Gemeentelijke Kunstaankopen 2009 (Art Amsterdam).

2010 (g) Utrecht, Fotodok, Sneeuw is Wit, over context en documentaire strategieën.

2011 (g) Rochester, George Eastman House, Transitions.

2011 (g) Rochester, Visual Studies Workshop, Transitions.

Televisieprogramma’s

7 februari 1999 De Plantage, Hanneke Groenteman in gesprek met o.a. Theo Baart (VPRO).

Bronnen

Hoofddorp, Theo Baart.

Leiden, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden, bibliotheek en documentatiebestand.

Leusden, Jan Wingender (collectie nederlands fotoboek).

Collecties

Amsterdam, Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis.

Amsterdam, Rijksmuseum.

Amsterdam, Stadsarchief.

Amsterdam, Stedelijk Museum.

Boston, Bank of America Collection.

Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum.

Haarlem, Frans Hals Museum.

Haarlem, Noord-Hollands Archief.

Hiroshima, Prefectural Art Museum Hiroshima.

Leeuwarden, Fries Museum.

Nagele, Museum Nagele.

Rotterdam, Nederlands Fotomuseum.

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Theo Baart berusten bij Theo Baart te Hoofddorp.