Fotolexicon, 27e jaargang, nr. 42 (juli 2010) (nl)

Hellen van Meene

Christiane Kuhlmann

Extract

Hellen van Meene heeft zich vanaf het begin van haar carrière als fotografe beziggehouden met het portretteren van jonge vrouwen, meisjes en androgyne jongens. Haar foto’s zijn stil en intiem, maar onder het breekbare oppervlak is een bijzondere kracht en intensiteit te vinden. Bij de fotografe staat niet het karakter voorop, maar een individu dat een gemoedstoestand of een gevoel uitdrukt. In haar geënsceneerde werken vervagen de grenzen tussen fictie en werkelijkheid. Zo maakt Van Meene in haar werk iets zichtbaar van de kwetsbaarheid en de innerlijke wereld van de mens.

Biografie

.

1972

Hellen van Meene wordt op 28 september in Alkmaar geboren.

1992

Zij schrijft zich in aan de Gcrrit Rietveld Academie in Amsterdam voor het vak Fotografie. Ze krijgt er les van Leo Divendal, Frido Troost en Willem van Zoetendaal.

1995

Hellen van Meene studeert een semester aan het College of Art in Edinburgh.

1996

Van Meene rondt haar studie aan de Gerrit Rietveld Academie af.

1998

Van het Fonds BKVB krijgt de fotografe een startstipendium. Zij heeft in hetzelfde jaar haar eerste solotentoonstelling.

1999

Hellen van Meene ontvangt de Charlotte Köhler Prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds.

2000

De Japan Foundation nodigt Van Meene uit om voor het Japanse paviljoen van de Architectuur Biënnale in Venetië een serie te maken in Tokio over het thema City of Girls.

2001

Hellen van Meene is samen met de Amerikaanse kunstenares Roni Horn, en met Boris Mikhailov, Hannah Starkey en Jem Southam genomineerd voor de Citibank Private Bank Photography Prize, die sinds 1996 wordt toegekend.

2003

Door een stipendium van het Folkwang Museum in Essen en het Förderverein der Fotografischen Sammlimg kan Hellen van Meene haar Folkwangserie maken, bestaande uit portretten van voornamelijk jonge studentes ‘dans’ aan de Folkwang Universiteit in Essen.

2006

Hellen van Meenes portretten van Britse tienermoeders worden geëxposeerd in Pump House Gallery in Londen.

2008

Op uitnodiging van het fotografiecentrum ‘FotoDepartament’ in Sint Petersburg in Rusland geeft Hellen van Meene een masterclass. Van Meene treedt toe tot de World Photographic Academy, een internationaal gezelschap van fotografen, curatoren en galeriehouders.

Beschouwing

A Sense of You, Created by Me is de titel die Hellen van Meene bedacht voor haar tentoonstelling in 2006 in Tokio. Deze titel kan dienen als thema en motto van haar gehele oeuvre. Het geeft precies aan waar het haar om gaat bij haar mensenbeeltenissen. Zij beeldt geen specifieke personen af, noch probeert zij het karakter van haar personage in fotografie te vatten. Ze ontwikkelt aan de hand van haar figuranten een eigen ‘verhaal’ en concept waarbij ze haar personages beschouwt als ‘modellen’. Het is een manier van werken die ze ontwikkelde, toen ze nog studente aan de Gerrit Rietveld Academie was en die als een rode draad door haar latere werk voert.

Hellen van Meene behoort met Céline van Balen, Anuschka Blommers en Niels Schumm en Carla van de Puttelaar tot de jongere generatie Nederlandse fotografen. De meesten van hen begonnen pas vijftien jaar geleden te fotograferen, maar hun professionele werk is inmiddels internationaal bekend. Men kan Van Meenes werk uit deze periode in verschillende fasen onderverdelen. De thematiek is min of meer dezelfde gebleven, maar de werkwijze is zichtbaar veranderd. Dit heeft tot duidelijke veranderingen in stijl geleid.

Aanvankelijk werkte Hellen van Meene met vrouwen of meisjes als modellen, maar al snel ook met jongens. Ze plukte de modellen veelal uit haar directe omgeving. In deze vroege fase legde zij ook een ‘catalogus’ van fotomodellen aan, waaruit zij de passende figuur koos om een bepaald idee of thema te realiseren. Tussen 1992 en 2000 ontstonden verschillende foto’s met één en hetzelfde model, dat zij telkens in een andere setting plaatste. In gesprek met Karel Schampers over haar personages zei Hellen van Meene: “Ik behandel de modellen feitelijk als objecten die je kunt regisseren en sturen. Het is puur materiaal.” De fotografe gebruikt de uiterlijke lichamelijke en fysische karakteristieken als uitgangspunt voor een eigen weergave. Haar foto’s worden daarom ook wel met de gedepersonaliseerde modefotografie in verband gebracht. De structuur en textuur van de naakte huid interesseren haar bijvoorbeeld als beeldend element, maar ook de veranderingen daarvan in het licht of in koud water. Hierbij laat Van Meene niets aan het toeval over en arrangeert ze niet alleen de kleding, de gedrapeerde stof, de haren en de ruimtelijke omgeving, maar ook de blik en de houding van de gefotografeerde. Deze beeldmethode is complex. Voor een foto worden de passende materialen bij elkaar gezocht, waarbij het model een element naast andere elementen is. Men kan zeggen dat Van Meene de gemoedstoestanden en emoties ‘natekent’ en niet in de laatste plaats haar eigen emotie verbeeldt.

Met de uitnodiging in het jaar 2000 om voor het Japanse paviljoen op de Architectuur Biënnale in Venetië in Tokio werk te maken op het thema City of Girls, verandert Hellen van Meene haar werkwijze. Het bezig zijn met hetgeen door haar daarvoor nog nooit zo in beeld was gebracht en het vervreemdende worden dan bepalend. Dat wat in de eerste acht jaren van haar carrière haar methode was, namelijk de uitvoering van een idee door middel van zorgvuldig uitgekozen figuren, moest veranderen. Improvisatie en snelle beslissingen bepaalden nu de omgang met haar modellen. In een veel kortstondiger contact zocht ze de mensen met wie ze kon werken en die haar vertrouwden. Maar ook in dit nieuwe werk blijft ze haar basisidee trouw om de jonge modellen volgens haar visie weer te geven. Het lijkt alsof ze een onfeilbaar gevoel heeft mensen te omgeven met een bepaald aura. Haar personages worden voor haar portretten in de ware zin van het woord hergemodelleerd. In de veelal korte momenten op straat ziet Van Meene bijna helemaal af van details en accessoires, maar laat ze slechts dat zien wat ze voor zich vindt. Op de eerste reis naar Japan volgde een tweede op uitnodiging van de New York Times Magazine in het jaar 2005, en reizen naar Rusland, Litouwen, Engeland, Duitsland, Marokko en de Verenigde Staten, waar ze portretseries van tieners maakte, op straat of via afspraak. In Engeland portretteerde ze tienermoeders. Kregen haar foto’s van vóór het jaar 2000 alleen de titel Untitled en werden ze simpelweg van een werknummer voorzien, na 2000 breidde Van Meene de titel uit met de naam van een plaats of land.

In haar vroegste werk toont ze modellen soms geïsoleerd in een ruim en leeg landschap of gevangen in een wirwar van knoestige takken en struikgewas, of soms direct voor een achtergrond die er als een benauwende barrière uitziet. Hellen van Meene zoekt in haar portretten nauwkeurig naar sporen uit de levensfase van de puberteit, die iets over de angsten, twijfels, kwetsbaarheden en onzekerheden zeggen die de weg naar volwassenheid met zich meebrengt. Ze gebruikt daarvoor klassieke, symbolische beeldelementen en attributen. Ze schminkt gezichten om bepaalde trekken of de mond en ogen aan te zetten, met nagellak of lippenstift. Ze gebruikt doorzichtige of natte stoffen, waaronder de veranderingen van het lichaam zichtbaar worden. Of ze toont meisjes in ondergoed, waarin ze nog moeten groeien.

In haar interieurs verdicht ze de ruimte en zet ze een indruk van geslotenheid sterk aan. De ramen bieden geen uitzicht maar begrenzen. Zo legt de fotografe het accent op isolement, op een droomwereld en benadrukt ze de kwetsbaarheid van haar modellen. In latere foto’s die op haar reizen ontstaan, versterkt ze de ‘gevonden’ details die voor haar die persoon tot een bijzonder model maken. Door middel van een bepaalde houding, het fysieke voorkomen en gezichtsuitdrukking vertelt ze over confrontaties van wensen en voorstellingen die niet met de echte wereld rijmen.

Hellen van Meene gebruikt een Rolleiflex 2.8F uit 1966 met een Zeiss lens Planar 1:2,8 f=80 mm voor haar 6×6 cm negatieven. Sinds 2004 maakt ze voor verschillende opnamen van tevoren polaroids met een SX-70 Land Camera Alpha, vaak om haar modellen te verduidelijken hoe ze het hebben wil of om te zien hoe de belichting uitpakt. Deze polaroids vormen een aparte categorie in haar totale oeuvre. Sinds 2007 werkt ze op 6×12, en met een panoramacamera en Cambo wide. Hellen van Meene fotografeert altijd bij natuurlijk licht, zonder flits of extra spots. Licht krijgt bij haar veel betekenis: het haalt naar voren, het wist uit, dramatiseert en markeert. De afdrukken zijn c-prints.

Naast het panoramaformaat heeft Hellen van Meene het kleine vierkante formaat van 30×30 cm of 40×40 cm waarop zij vanaf het begin werkte, behouden. De beschouwer wordt daarmee uitgenodigd de afstand te verkleinen. Deze confrontatie kan afschrikken, want men is doorgaans niet gewend de nabijheid die de fotografe door haar presentatievorm oproept, ten aanzien van een vreemde in te nemen. De beschouwer wordt direct in een intieme wereld getrokken en met een zekere intensiteit geconfronteerd.

In het boek Portraits plaatst Kate Bush het werk van Hellen van Meene in de fotografische traditie waarin de afbeelding van het individu aan de dramatische voorstelling van een idee ondergeschikt gemaakt wordt. Ze vergelijkt Van Meenes werk met dat van Julia Margaret Cameron. Bij beide fotografes is de specifieke uitdrukkingskracht en fysieke aanwezigheid die de modellen uitstralen uitgangspunt voor de beeldende omzetting van hun eigen voorstelling. Hellen van Meene zelf noemt het werk van Francesca Woodman als bron van inspiratie. Van Meene kiest nadrukkelijk voor natuurlijk licht.

Zij begon haar professionele loopbaan aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, toen Willem van Zoetendaal in 1992 de leiding overnam van de afdeling fotografische vormgeving en nieuwe accenten legde. Hij haalde docenten en fotografen naar de school zoals Rineke Dijkstra, Koos Breukel, Paul Kooiker, Bertien van Maanen en Annaleen Louwes. Alleen al door deze bezetting wordt duidelijk, dat het zwaartepunt op vormen van ‘portretfotografie’ kwam te liggen. In 2006 werd Hellen van Meene samen met generatiegenoten Céline van Balen, Anuschka Blommers en Niels Schumm, Arno Nollen en Carla van de Puttelaar gepresenteerd op de tentoonstelling Netherlands Now in het Maison Européenne de la Photographie in Parijs als vertegenwoordigers van de actuele eigentijdse Nederlandse fotografie.

Het is duidelijk dat Van Meene haar professionele carrière begon in een tijd waarin het accent opnieuw op het gefotografeerde mensbeeld kwam te liggen. Dit gaf haar de gelegenheid daarin een eigen stijl te ontwikkelen. Sinds 2007 werkt Hellen van Meene met een panoramacamera en heeft zij voor haar afdrukken gekozen voor het liggende formaat van 40×80 cm. In het begin greep zij hierbij terug op vertrouwde elementen en liet ze meisjes in het Nederlandse landschap poseren. In New Orleans ontstonden in 2007 groepsopnamen van jongeren, waarbij de omgeving veel scherper in beeld is gebracht. Op het eerste gezicht ziet de beschouwer deze foto’s misschien aan voor documentaire beelden. Maar ook hier is Hellen van Meenes enscenerende handschrift duidelijk terug te vinden. In 2007 en 2008 ontstonden daarnaast series met een beschrijvende titel zoals Ophelia en Pool of Tears. The Pool of Tears is een episode uit Lewis Carolls vertelling Alice’s Adventures in Wonderland, waarvoor ook Julia Margaret Cameron fotografische illustraties maakte. Nieuw is dat Hellen van Meene daarmee voortborduurt op een literaire traditie. In het kader van de laatste genoemde serie ontstonden ook stillevens en interieurfoto’s.

In de loop der jaren werkte Van Meene aan een reeks soms verontrustende – onpersoonlijke – portretten die in meer algemene zin ‘mensbeelden’ genoemd kunnen worden. Hripsimé Visser legde bij de tentoonstelling Botticelli in de polder in 2000 in Milaan uit hoe Van Meenes portretten feitelijk staan voor een gemoedstoestand: “Kinderen en jonge vrouwen met alle (on)volkomenheden van de puberteit, met die typerende mengeling van hoekigheid en gratie, van lompheid en sensualiteit, van kwetsbaarheid en trots, van eenzaamheid en verlangen.”

Documentatie

Primaire bibliografie

(eigen publicaties: tekst, eventueel met foto’s, maar ook fotoboeken e.d.)

Hellen van Meene, Untitled, Milaan (Gabrius) 2000.

Catalogus tent. Hellen van Meene, Haarlem (De Hallen) 2002.

Karel Schampers (tekst), Hellen van Meene. New Photos Japan, Keulen (Waker König) 2002.

Kate Bush (tekst). Hellen van Meene. Portraits, New York (Aperture) 2004 (idem Duitse ed.: München (Schirmer/Mosel) 2004).

Catalogus tent. Hellen van Meene, New work, München (Schirmer/Mosel) 2006.

Hellen van Meene, Tout va disparaître = Everything will pass, München (Schirmer/Mosel) 2009.

(foto’s in boeken, tijdschriften en ander drukwerk)

Peter Nijhof, Lammert Prins, Daan van Rijn (tekst). Dijken, Rotterdam (Duo/Duo) 1996 (serie: Water in Nederland 3).

Hellen van Meene, De jeugd, in De Revisor 24 (december 1997) 5/6, p. 65-72.

Catalogus tent. The beauty of intimacy. Lens and paper. Den Haag (Gemeentemuseum Den Haag) 2000, p. 16-89, 171.

Els Barents e.a. (red.), KPN collectie fotografie, Amsterdam (Huis Marseille, stichting voor fotografie) 2001, p. 35, 112.

Willem van Zoetendaal, Guaranteed Real Dutch Photomagazine 1, Amsterdam (Basalt Publishers) 2001, afb. 4.

Blind Spot (2001) 19.

de Volkskrant 20 september 2001, Forum, p. 7.

AH, ‘De energie is er nu’. Foam-directeur Marloes Kreijnen wil putten uit bestaande fotocollecties, in de Volkskant 13 december 2001.

Marc Coetzee, Not afraid. Rubell Family Collection, Londen etc. (Phaidon) 2004, p. 174-175, 239.

Kalender Kunstcollectie Rabobank 2005, augustus.

Pop Magazine (herfst/winter 2005) 11.

Geo [Duitse editie] september 2005, p. 134-158.

Art Magazine (2006) 79/80.

LABEL magazine voorjaar 2006.

Nike voorjaar 2006.

Photoworks voorjaar 2006.

Florian Ebner, Sehen Zeigen [Ute Eskildsen zum 60. Geburtstag], z.p. [Göttingen] (Steidl) 2007, p. 54-55.

Gert Eijkelboom e.a. (red.). Eigenlijk eigentijds. Uit de kunstcollectie van De Nederlandsche Bank, Amsterdam (De Nederlandsche Bank) 2007, p. 184, 257.

Kid’s Wear Fashion, Life and Culture (voorjaar 2007) 24.

The New Yorker 82 (13 februari 2009) 1, p. 151.

Secundaire bibliografie

(publicaties over de fotograaf en/of haar werk)

Catalogus tent. Scanning. Toegepaste kunst en fotografie in Amsterdam 1996, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1996, ongepag.

Jhim Lamoree, Scanning zapt en surft door vormgeving en fotografie, in Het Parool 29 oktober 1996, p. 6.

Anoniem, Stedelijk koopt aan uit Scanning 1996, in Het Parool 13 december 1996, p. 11.

Catalogus Noorderlicht 1997, Groningen (Stichting Aurora Borealis) 1997, 180-181, 252.

Conny Taheij, Nieuwe kunstenaars in trek. Art Primeur nog twee dagen in CBK, in De Dordtenaar 10 mei 1997.

Andrea Bosman, Noorderlicht, in Trouw 11 september 1997, KK, p. 16.

Eddie Marsman, Het paradijs op de foto, in Leeuwarder Courant 19 september 1997.

Eddie Marsman, Meeslepende foto’s van vrouwen in paradijzen, in NRC Handelsblad 22 september 1997.

Catalogus Kunst Aanmoedingsprijs Amstelveen 1998. Fotografie, z.p. [Amsterdam] (Uitgeverij De Balie i.s.m. Stichting Kunst Aanmoedigingsprijs Amstelveen en het Sandberg Instituut) 1998, ongepag. (met foto’s).

Jhim Lamoree, De miniplaybackshow van Hellen van Meene, in Het Parool 30 oktober 1998, PS, p. 10.

Kirsten Algera e.a. (red.). Uitgelicht 3. Startstipendia beeldende kunst 97/98, Amsterdam (Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst) 1999.

Catalogus 5 jaar Art Primeur, Beek-Ubbergen/Dordrecht (Stichting Art Primeur/Centrum voor Beeldende Kunst Dordrecht) 1999, p. 30-31, 50.

Catalogus tent. Hellen van Meene, Amsterdam/Londen/Middelburg (Galerie Paul Andriesse/The Photographers Gallery/Vleeshal) 1999.

Catalogus tent. Human conditions intimate portraits = Conditions humaines portraits intimes, Rotterdam (Nederlands Foto Instituut) 1999, p. 014-023, Nederlandstalige bijlage (met foto’s).

Catalogus Le Mois de la Photo à Montréal 1999. Le souci du document. (Concern for the Document), Montréal (VOX) 1999, p. 146, 149-150. 157. 213-214.

John Tozer, Hellen van Meene. The Photographers’ Gallery, London, 6.8-18.9.1999, in Camera Austria (1999) 67, p. 80-81.

Anoniem, Charlotte Köhler-prijzen toegekend, in Het Parool 9 maart 1999.

Catalogus tent. Quinze en Europe. La jeune photographie européenne, Nice (Théatre de la Photographie et de l’Image) 2000, p. 48-55 (met foto’s).

[Folder] Hripsimé Visser, Hellen van Meene. Botticelli in the Low Lands = Hellen van Meene. Botticelli nei polders, Milaan (Galleria Laura Pecci/Le Case d’Arte) februari 2000.

Joep Eijkens, ‘Schoonheid van het onvolkomene’, in Brabants Dagblad 5 februari 2000.

Joep Eijkens, Portretten van Hellen van Meene in Rotterdam en Middelburg, in Eindhovens Dagblad 17 februari 2000.

Hans den Hartog Jager, Ontluikende meisjes maken misselijk, in NRC Handelsblad 17 februari 2000, Kunst, p. 11.

Robbert Roos, Fuksas bepleit nieuwe mentaliteit. Biennale Architectuur. Er is meer dan esthetische buitenkant, in Trouw 17 juni 2000, De Verdieping, Kunst, p. 27.

Mirelle Thijsen, Kwetsbare meisjes. Foto’s van Hellen van Meene bij galerie Paul Andriesse, in Het Financieele Dagblad 24 juni 2000.

Max van Rooy, Rotmeiden tussen beeldschone bouwsels. De zevende Architectuur Biennale in Venetië, in NRC Handelsblad 7 juli 2000.

Karin Veraart, Angst voor de ijdelheid. De portrettist en zijn model, in de Volkskrant 28 december 2000, Kunst en cultuur, p. 21.

Catalogus tent. The Citibank Private Bank Photography Prize 2001, Londen (The Photographers’ Gallery) 2001.

Catalogus tent. Strategies. Fotografie der neunziger Jahre. Sammlung Sandretto Re Rebaudengo, Turin, Zürich (Edition Oehrli) 2001, p. 88-91, 142 (met foto’s).

Marianne Vermeijden, ‘Iets imponeert mij niet snel’. Gesprek met kunstverzamelaar Joris Loudon, in NRC Handelsblad 8 februari 2001.

Arno Haijtema, Waarom moet ik dit zien. Photographers’ Gallery toont kandidaten Citibank-fotoprijs, in de Volkskrant 1 maart 2001.

Peter van Brummelen, Gods eigen studio, in Het Parool 8 december 2001.

Arno Haijtema, Geleend van Vermeer, in de Volkskrant 13 december 2001.

Maro Ziegler, Fotomuseum Foam opent schuchter, in De Telegraaf 18 december 2001.

Antonia Carver (projectred.). Blink. 100 photographers, 010 curators, 010 writers, Londen etc. (Phaidon Press) 2002, p. 236-239, 417 (met foto’s).

Catalogus tent. PHE02 Femeninos, Madrid (Ayuntamiento de Madrid) 2002.

Wim van Sinderen, Fotografen in Nederland. Een anthologie 1852-2002, Amsterdam/Gent/Den Haag (Ludion/ Fotomuseum Den Haag) 2002, p. 250-251.

Anoniem, Interview Hellen van Meene 13-11-2001, in Foam Magazine (januari 2002) 1, omslag, binnenzijde omslag, p. 4-7 (met foto’s).

Sandra Smallenburg, Kunstcollectie KPN als cultureel erfgoed, in NRC Handelsblad 26 januari 2002, Economie/Achtergrond, p. 14.

Iris Dik (tekst), Het nieuwe verzamelen, in Avenue (april/mei 2002) 2, p. 42-49.

Gert Jan Pos, Vijftig keer veelbelovend, in Elsevier (20 april 2002) 16, p. 22-33.

Machteld van Hulten, ‘Meisjes uit glossy’s bestaan niet, de mijne wel’, in de Volkskrant 20 april 2002, Kunst, p. 7.

Roos Tesselaar, Waren ze maar echt. Fotografe Hellen van Meene gefascineerd door pubers, in Algemeen Dagblad 25 april 2002, Er uit!, p. 29.

Willem Ellenbroek, Een wereld van verschil. ‘Blink’ maakt geen onderscheid tussen oost en west. Het boek dwingt je je eigen overzicht samen te stellen. Regionaal gerangschikt, op genre, op zwart-wit en kleur, op engagement en betrokkenheid, in de Volkskrant 25 juli 2002, Kunst katern, p. K2.

Anoniem, Per Saldo. Honderd kunstwerken uit de collectie ABN AMRO, in Het Financieele Dagblad 9 november 2002.

Pay-Uun Hiu, Een soort botheid. Jongste lichting Nederlandse fotografen op Paris Photo. ‘Het is een Vermeer. Daar doen die drie hedendaagse oorbelletjes niets aan af’, in de Volkskrant 14 november 2002, Kunst katern, p. K10.

Krista Oldenburg, Niet meteen grote namen. Hanneke Wittekamp. Verzamelaar, in de Volkskrant 31 december 2002, Observatorium, p. 8.

2002 Guide to Galleries. Museum. Artists, Art in America. Annual 2002-2003, p. 62 (no. 1249), 179 (no. 3960).

Catalogus tent. Child in time. Visies van hedendaagse kunstenaars op jeugd en adolescentie. Helmond (Gemeentemuseum Helmond) 2003, p. 32.

Ute Eskildsen, Ein Bilderbuch. Die fotografische Sammlung im Museum Folkwang, Göttingen (Steidl) 2003, p. 274, 282.

Liesbeth Grotenhuis (samenstelling), Stoute vrouwen. 19e eeuwse schilderkunst als inspiratie voor het vrouwbeeld in hedendaagse (Nederlandse) fotografie, Groningen/ [Venlo] (Gasunie/Van Spijk Art Projects) 2003, p. 60-61 (met foto’s).

Anoniem, Van Meene toont broze periode van jonge pubers. Foto’s CBKN, in De Gelderlander 27 juni 2003.

Mirelle Thijsen, Zeer productieve beeldmakers, in NRC Handelsblad 19 oktober 2003.

Isabella Werkhoven, Sharon Stone en een beugelbekkie, in Dagblad van het Noorden 28 november 2003.

Catalogus tent. Kurzdavordanach. Gegenwart als Zwischenraum, Keulen (Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur) 2004.

Charlotte Cotton, The photograph as contemporary art, Londen /New York (Thames & Hudson) 2004, p. 32-33.

Ute Eskildsen, “Was ich von ihnen gesehen und was man mir von ihnen erzählt hatte”. Der fotografierte Mensch in Bildern der Fotografischen Sammlung im Museum Folkwang, Göttingen (Steidl) 2004, p. 54, 146.

Carmen Freudenthal en Elle Verhagen, WonderHolland, Amsterdam (Artimo) 2004, p. 41, 44-45.

Sandra Smallenburg, Galerie wil geld om vertrek fotografe, in NRC Handelsblad 10 maart 2004, Kunst, p. 7.

Seada Nourhussen, Galerie en kunstenaar strijden. De galeriewereld kent geen contracten, alleen gentlemens agreements, in de Volkskrant 10 maart 2004.

Anoniem, Galerie wint van fotografe, in NRC Handelsblad 11 maart 2004, Kunst, p. 11.

Sandra Smallenburg, Uitspraak goed voor galeries, in NRC Handelsblad 11 maart 2004, Kunst, p. 11.

Anoniem, Galeriehouder wint rechtszaak tegen fotografe, in de Volkskant 11 maart 2004, Kunst, p. 17.

Seada Nourhussen en Joost Ramaer, Overwinningsnederlaag?, in de Volkskrant 12 maart 2004, Kunst, p. 17.

Charlotte Cotton, Between friends, in Pop Magazine (voorjaar/zomer 2004) 8, p. 24, 258-265.

Karel Ankerman, Onverschrokken kunstverzamelaars, in Het Financieele Dagblad 10 april 2004.

Merel Bem, Zoek de ziel, in de Volkskrant 31 december 2004, Observatorium, p. 5.

Manon Berendse (eindred.), Unlocked # 2. rabo kunstcollectie = art collection, Eindhoven (Rabobank Nederland, afd. Kunstzaken) 2005, p. 92-93, 297.

Jennifer Blessing, Family pictures. Fotografia contemporanea e video della collezione del Guggenheim Museum = Contemporary photography and video from the collection of the Guggenheim Museum, Lugano (Galleria Gottardo) 2005, p. 122-126, 140-141 (met foto’s).

Susan Bright, Art Photography Now, Londen (Thames & Hudson) 2005, p. 22-23, 221 (met foto’s).

Catalogus tent. Cadres revisités. Chefs d’œuvre de la photographie néerlandaise présentés dans les cadres anciens de la Collection Frits Lugt, Parijs (Fondation Custodia) 2005, p. 40, afb. A (serie: Exposition-dossier VII) (Eng. ed.: Frames Revisited. Masterpieces of Dutch portrait photography shown in antique frames from the Collection Frits Lugt).

Catalogus tent. In sight. Contemporary Dutch photography from the collection of the Stedelijk Museum, Amsterdam, Amsterdam (Stedelijk Museum) 2005, p. 20, 108-113 (met foto’s).

Rik Fernhout en Marjolein Menalda (eindred.), Bronnen. Bergen, De Bergense School en de Berger Scholengemeenschap, Bergen (Museum Kranenburgh) 2005, p. 4 (serie: Cahier. Museum Kranenburgh, nr. 16).

Rina Hendriks e.a. (tekstred.), Constructed Moment, Den Bosch (Stichting KW14) 2005, p. 163-165 (met foto’s).

Joep Eijkens, Fotoboeken. Van Hellen van Meene tot New York, in De Fotograaf (2005) 1, p. 63.

Anky Floris, Hellen van Meene neemt zichzelf mee. Alkmaarse topfotografe geeft lezing bij Zwaan & Ter Burg, in Alkmaar op zondag 18 (30 januari 2005), p. 1.

Anne van Driel, Beïnvloedt zaak-Lamers de kunst?, in de Volkskrant 9 februari 2005.

Roel van Leeuwen, ‘Bronnen’: Bergen als broedplaats, in Noorhollands Dagblad 19 februari 2005, Stad en streek, p. 3.

Marjan Teeuwen, Marjan Teeuwen nooit op de automatische piloot, in Brabants Dagblad 22 februari 2005.

Gerrit van den Hoven, ‘Luie schilders’ zetten werkelijkheid naar hun hand, in Brabants Dagblad 28 februari 2005.

Alan G. Artner, Missed moment for Dutch photos. Art Institute’s exhibit too late, out of context; collection loses impact, in Chicago Tribune 31 maart 2005.

Anoniem, Portfolio Tokyo Girls, in The New York Times Magazine 3 april 2005.

Mirelle Thijsen, Alledaags sober, in Het Financieele Dagblad 9 april 2005.

Madame Figaro Japon (mei 2005) 295, p. 129.

Merel Bem, Dames die zich niet laten vangen door camera of penseel, in de Volkskrant 29 juni 2005

Geo Magazin september 2005, p. 134-158.

Sandra Smallenburg, Hellen van Meene: ‘Ophelia ligt heel mooi dood te zijn’, in NRC Handelsblad 2, december 2005, Magazine, p. 82.

Ellen Besselink (concept en vormgeving), Kunst op Kamers 2006, De Rijp (Stichting Kunst op Kamers) 2006, p. 79-83, bijlage Installaties, ongepag.

Catalogus tent. Netherlands Now. L’école du Nord, Paris (Editions du Regard) 2006, p. 8, 84-87, 116.

Martin Parr en Gerry Badger, The Photobook: A History (volume II), Londen etc. (Phaidon Press) 2006, p. 84.

Veilingcatalogus Sotheby’s Photographs Amsterdam 21 March 2006, Amsterdam (Sotheby’s) 2006, lot 240, 243.

Matthias Groll, Hellen van Meene, in European Photography (2006) 79/80, p. 54-63 (met foto’s).

Claudia Gochmann, [artikel over tentoonstelling Cadres revisités], in Photography Now (januari/februari/maart 2006) 1.

Basia Sokolowska, Hot Shows: Hellen van Meene/New Works, in HotShoe International (februari/maart 2006) 141, p. 68-69 (met foto’s).

Anoniem, Van Meene’s teen scene, in Pop (voorjaar/zomer 2006) 12, p. 118.

Diane Smyth, The wonder years, in The British Journal Of Photography 153 (5 april 2006) 7577, p. 3, 16-18.

Vince Aletti, Hellen van Meene – New Work, in Photoworks (mei/oktober 2006) 6, p. 12-19.

Gea Politi, Hellen van Meene. Between fact and fiction, in Flash Art 39 (mei/juni 2006) 248, p. 136.

Anoniem, Palmen in de polder, in De Telegraaf 24 mei 2006, p. 17.

Anne Berk, Paradijs in de polder, in Het Financieele Dagblad 27 mei 2006, Cultuur, p. 20.

Arend Evenhuis, Eerst de lasso, dan de camera. Fotografe Hellen van Meene overrompelt haar modellen op straat, in Trouw 4 september 2006.

Edo Dijksterhuis, Venster op de volwassenheid, in Het Financieele Dagblad 9 september 2006, Cultuur, p. 25.

Machteld Leij, Van Meene heeft scherpe blik voor opvallende gezichten, in NRC Handelsblad 11 september 2006.

Anoniem, Hellen van Meene, in NRC Handelsblad 14 september 2006, Agenda, p. 19.

Rutger Pontzen, Puberen met zwangerschapsstriemen, in de Volkskrant 22 september 2006, Kunst, p. 15.

Riet van der Linden, Tieners te kijk, in Opzij 1 november 2006.

Erik Thijssen, ‘Het moet geen afzeikavond worden’. Fotografe Hellen van Meene wast jonge collega’s de oren tijdens Museumnacht-masterclass, in de Volkskrant 6 november 2006, Kunst, p. 12.

Christiane Kuhlmann, Hellen van Meene. Portraits, in Photonews 18/19 (december 2006/ januari 2007) 1/12 , p. 8-9 (met foto’s).

Anoniem, Museum verwerft 1100 portretten, in Gelders Dagblad 23 december 2006.

Flip Bool e.a. (red.). Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes, Zwolle (Waanders i.s.m. Stichting Fotografie in Nederland) 2007, p. 26, 29, 467, 469 (idem Engelse editie: A critical history of photography in The Netherlands. Dutch Eyes).

Sandra Jongenelen, Boekenkast. Hellen van Meene, in Kunstbeeld 32 (2007) 2, p. 92.

Anoniem, Agenda, in NRC Handelsblad 1 maart 2007.

Rosan Hollak, Het meisje met het hondje. Kiek Hellen van Meene, in NRC Handelsblad 16 maart 2007, Cultureel Supplement, p. 25.

Merel Bem, Opmerkelijke parallellen, in de Volkskrant 19 april 2007, Kunst, p. 10-11.

Isabel Dupuis, Hellen van Meene. Yancey Richardson Gallery, in Flash Art 40 (mei/ juni 2007) 254, p. 134.

Riki Simons, Ranglijst. Top-100 van Nederlandse kunstenaars. Editie 2007, in Elsevier 63 (12 mei 2007) 19, p. 88-98.

Jhim Lamoree, Beelden van verweesde pubers. Sarfati meet met de menselijke maat en oordeelt niet, in Het Parool 26 mei 2007, Kunst, p. 41.

Anoniem, Koos Breukel, in NRC Handelsblad 5 juli 2007, Agenda, p. 21.

E. Dijksterhuis, Fotografenfotograaf, in Het Financieele Dagblad 11 augustus 2007.

Anoniem, Binnenstebuiten, in Leidsch Dagblad 27 september 2007.

Rommert Boonstra e.a., Beyond Photography. Imagination and photography, Amsterdam (Voetnoot) 2008, p. 170-175, 271 (met foto’s).

Uta Grosenick and Thomas Seelig (red.), Photo art. Photography in the 21st century, New York (Aperture) z.j. [2008], p. 282-285 (met foto’s) (vert. van Photo art. Fotografie im 21. Jahrhundert, Keulen (DuMont) 2007).

Anoniem, Kunstwerk. Neues aus Berliner Gallerien, in Berliner Morgenpost 13 mei 2007.

Katja Rodenburg, Ik, Ophelia, Harderwijk (d’jonge Hond) 2008, p. 40, 44-51, 66-67, 78 (met foto’s).

Anoniem, Hellen van Meene, in Noordhollands Dagblad 26 januari 2008.

Annette Embrechts, Origineel essay over rossige Ophelia’s, in de Volkskrant 18 maart 2008, Kunst, p. 17.

Anoniem, Ode aan de pose met een cameo, in Het Financieele Dagblad 5 april 2008, Cultuur, p. 16.

Rutger Pontzen, Niet bang van geld. Veilinghuizen richten zich op nieuwe kunstenaars, in de Volkskrant 14 augustus 2008, Kunst, p. 6-7.

Sandra Jongenelen, Allround regelaars, in Het Financieele Dagblad 13 september 2008, Cultuur, p. 22.

Arjen Ribbens, ‘Voel je thuis’. Het Binnenhuis 3 De huisartsenpraktijk van Jeu van Sint Fiet, in NRC Handelsblad 4 oktober 2008, Zaterdags Bijvoegsel, p. 22.

Lucette ter Borg, Moderne kunst voor burgers verklaard. Beeldende kunst Afscheidstentoonstelling van Wim van Krimpen in Haags Gemeentemuseum, in NRC Handelsblad 25 november 2008, Kunst, p. 9.

Catalogus tent. Dutch Seen. New York rediscovered, Amsterdam (Foam) 2009, p. 52-57, 91 (met foto’s).

Steve Grist, The contact sheet, z.p. [Los Angeles] (AMMO Books) 2009.

Edie Peters (tekst). Hellen van Meene. Alles zal verdwijnen, in PF/Professionele Fotografie (2009) 8, p. 35-42 (met foto’s).

Onderscheidingen

1999 Charlotte Köhlerprijs.

2001 Nominatie voor de vijfde Citibank Private Bank Photography Prize.

Tentoonstellingen

1994 (g) Amsterdam, Oude Kerk, UWAGA.

1995 (s) Amsterdam, Expozaal W.G., A sunset always sells.

1995 (g) Naarden, Fotofestival Naarden.

1996 (g) Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie, Eindexamententoonstelling.

1996 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Scanning, toegepaste kunst en fotografie [gemeentelijke kunstaankopen].

1997 (g) Amsterdam, Westergasfabriek, Niet de Kunstvlaai.

1997 (g) Dordrecht, CBK, Art primeur ’97.

1997 (g) Groningen, Der Aa-Kerk, Unbeschreiblich Weiblich? (fotomanifestatie Noorderlicht).

1997 (g) Groningen, Galerie Niggendijker.

1998 (g) Amstelveen, Gemeentelyk Expositiecentrum Aemstelle, Kunst Aanmoedingsprijs Amstelveen.

1998 (e) Amsterdam, Galerie Paul Andriesse.

1999 (e) Alkmaar, Galerie Dijk 1.

1999 (g) Amsterdam, RAI, Uitgelicht 5 [werk van 146 kunstenaars die in 1997 en 1998 een startstipendium ontvingen van het Fonds BKVB] (De KunstRAI 1999).

1999 (g) Dordrecht, Pictura, 5 jaar Art Primeur.

1999 (g) Haarlem, Provinciehuis, Foto-documentaire opdrachten Noord-Holland.

1999 (e) Londen, The Photographers’ Gallery, Hellen van Meene.

1999 (g) Montreal, Maison de la culture Frontenac, Human conditions, intimate portraits/Conditions humaines, portraits intimes (Mois de la Photo) [reizende tentoonstelling: 2000 Rotterdam, Nederlands Foto Instituut; 2000 Madrid, La Sala de Exposiciones del Canal de Isabel 11; 2004/2005 Dunaújváros, Kortars Müvészeti Intézet (Institute of Contemporary Art)].

2000 (e) Amsterdam, Galerie Paul Andriesse, [nieuw werk van Hellen van Meene].

2000 (g) Brussel, Galerie Rodolphe Janssen.

2000 (g) Leeuwarden, Fries Museum, Het paard van Troje.

2000 (e) Londen, Sadie Coles HQ.

2000 (e) Los Angeles, Mare Foxx Gallery.

2000 (e) Middelburg, Kabinetten van de Vleeshal, Hellen van Meene.

2000 (e) Milaan, La Case d’Arte, Botticelli nei polders [Botticelli in de polder].

2000 (e) Milaan, Galleria Laura Pecci, Botticelli nei polders [Botticelli in de polder].

2000 (g) Nice, Galerie du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Septembre de la photo. Quinze en Europe, la jeune photographie Européenne.

2000 (e) Tokio, Gallery Atsuko Koyanagi.

2000 (g) Venetië, Japanse Paviljoen, City of Girls (Zevende Architectuur Biennale).

2001 (g) Amsterdam, Huis Marseille, Fotografie uit de KPN collectie.

2001 (g) Den Haag, Haags Gemeentemuseum, The Beauty of Intimacy. Lens and Paper.

2001 (g) Londen, The Photographers’ Gallery, Citibank Private Bank Photography Prize 2001.

2001 (e) Los Angeles, Marc Foxx Gallery.

2001 (g) Malmö, Rooseum Center for Contemporary Art, “Vi”. Intentional Communities.

2001 (g) New York, The Greene Naftali Gallery, Deliberate living.

2001 (e) New York, Matthew Marks Gallery,

2001/2002 (g) Amsterdam, Foam, Dutchdelight.

2001/2002 (g) Leeuwarden, Fries Museum.

2002 (e) Chicago, Museum of Contemporary Photography.

2002 (g) Den Bosch, Noordbrabants Museum, Per Saldo. Honderd kunstwerken uit de collectie ABN Amro.

2002 (e) Edinburgh, Inverleith House. Royal Botanie Garden.

2002 (e) Glarus, Kunsthaus Glarus.

2002 (e) Haarlem, De Hallen, Japan foto’s 2000.

2002 (e) Madrid, PhotoEspana 2002.

2002 (g) Parijs, Le Carrousel du Louvre, Statement: Pays-Bas (Paris Photo).

2002/2003 (g) Den Haag, Fotomuseum Den Haag, Fotografen in Nederland 1852-2002.

2003 (e) Arnhem, Gemeentemuseum Arnhem.

2003 (e) Brussel, Gallery Rudolphe Janssen.

2003 (g) Essen, Museum Folkwang, “Was ich von ihnen gesehen und was man mir von ihnen erzählt hatte”. Der fotografierte Mensch in Bildern der Fotografischen Sammlung im Museum Folkwang.

2003 (g) Helmond, Gemeentemuseum Helmond, Child in time. Visies van hedendaagse kunstenaars op jeugd en adolescentie

2003 (g) Lake Worth, Palm Beach Institute of Contemporary Art, Imperfect Innocence. The Dennis and Debra Scholl Collection.

2003 (e) Milaan, La Case d’Arte.

2003 (g) New York, Ferragamo, [Game. Farragamo shoe project].

2003 (g) New York, Marvelli Gallery, Moti Mentali. Mirroring Victorian and Contemporary Photography.

2003 (e) Nijmegen, CBKN (Centrum Beeldende Kunst), Hellen van Meene.

2003 (g) Tokio, Parco Museum.

2003/2004 (g) Kortrijk, ING-bank, Double Exposure.

2003/2004 (g) Leeuwarden, Fries Museum, Personalities.

2003/2004 (g) Long Island City, Fischer Landau Centre for Art, Photographs. Recent Acquisitions.

2004 (g) Durham, John Hope Franklin Center, L-scape.

2004 (g) Haarlem, De Hallen, Outcasts and Sunday’s Children – Acquisitions in 2003.

2004 (g) Pontiac, Museum of New Art, Biennale.

2004 (g) Rome, Mercati di Traiano, WonderHolland.

2004/2005 (g) Athene, The Netherlands Institute, The Dutch show. Contemporary Dutch artists in Greek collections.

2004/2005 (g) New York, Fisher Landau Center for Art, Photographs. Recent Acquisitions.

2005 (g) Amsterdam, Museumplein [buitententoonstelling], Feiten & Foto’s [reizende tentoonstelling: Groningen, Breda, Rotterdam, Utrecht en Maastricht].

2005 (g) Bergen, Museum Kranenburgh, Bronnen. Bergen, de Bergense School en de Berger Scholengemeenschap.

2005 (g) Chicago, The Art Institute of Chicago, In Sight. Contemporary Dutch Photography from the Collection of the Stedelijk Museum, Amsterdam.

2005 (g) Den Bosch, Stichting KW14 [voormalig pand van Rijkswaterstaat, Waterstraat 16], Constructed Moments.

2005 (g) Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag, HxWxD = De Rabo Kunstcollectie.

2005 (g) Haarlem, De Hallen, Blik op vrouwen. Portretten uit de fotocollectie.

2005 (g) Lugano, Galleria Gottardo, Family Pictures. Contemporary Photography and Video from the Collection of the Guggenheim Museum.

2005 (g) New York, Cheim & Read Gallery, Reason Compassion Justice. A Benefit for the Drug Policy Alliance.

2005 (g) Nürnberg, Neues Museum, Der fotografierte Mensch. Von den Anfängen bis heute – Bilder der Fotografischen Sammlung des Museum Folkwang, Essen.

2005 (g) Parijs, Carrousel du Louvre, Paris Photo 2005 [presentatie Gallery Willem van Zoetendaal].

2005 (g) Parijs, Hotel Turgot, Cadres revisités.

2005 (g) Parijs, Institut Néerlandais, Frames Revisited/Cadres revisités.

2005 (g) Pontica, Museum of New Art, The children’s hour.

2005 (g) Turijn, Guarene d’Alba, Bidibidobidiboo – Works from the Sandretto Re Rebaudengo Collection.

2005/2006 (g) Den Haag, Fotomuseum Den Haag, [nieuwe aanwinsten].

2005/2006 (g) Marrakech, Le Musée de Marrakech, The Wonderful Fund on Tour.

2006 (e) Amsterdam, Huis Marseille, Hellen van Meene. Nieuw Werk/New Work.

2006 (g) Amsterdam, Studio Apart, Een vrij moment in een gevangen dag [expositie en veiling ten bate van stichting Young in Prison].

2006 (g) De Rijp, [diverse woonhuizen en tuinen in De Ryp], Kunst op kamers.

2006 (e) Edinburgh, Stills Gallery.

2006 (g) Haarlem, Frans Halsmuseum, Portaal naar de hemel, hedendaagse foto’s getoond in antieke lijsten afkomstig uit de 16de tot 19de eeuw.

2006 (e) Liverpool, Open Eye Gallery.

2006 (e) Londen, Pump House Gallery, Hellen van Meene: New work.

2006 (g) Parijs, MEP. Maison Européenne de la Photographie, Netherlands Now, L’école du Nord (L’esprit du Nord).

2006 (e) Tokio, Gallery Koyanagi, Hellen van Meene “A Sense of You, Created by Me”.

2006 (e) Tokio, Tokyo Wonder Site Shibuya, Tokyo Girls.

2006/2007 (e) Essen, Museum Folkwang, Portraits 1995-2006.

2006/2007 (e) Southend-on-Sea, Focal Point Gallery, Hellen van Meene. New work.

2007 (g) Amsterdam, Foam, Binnenste-Buiten.

2007 (e) Amsterdam, Galerie Van Zoetendaal, Hellen van Meene – Polaroids.

2007 (g) Amsterdam, Witzenhauzen Gallery, [Aperture’s Dutch Artists one-day exhibition].

2007 (e) Berlijn, C /O Berlin, Portraits 1995-2006.

2007 (g) Brussel, Musée d’Ixelles.

2007 (g) Den Haag, Fotomuseum Den Haag, Koos Breukel: Onder fotografen [portretten van collega-fotografen plus één werk uit hun eigen oeuvre].

2007 (g) Madrid, Consejeria de Cultura y Deportes. Sala Canal de Isabel II, LOCAL. El fin de la globalización (PhotoEspana 2007).

2007 (e) München, Schirmer/Mosel Showroom.

2007 (g) New York, Guggenheim Museum, Family Pictures.

2007 (e) New York, Yancey Richardson Gallery.

2007 (e) Stockholm, Fotografins Hus.

2007 (e) Warschau, Yours Gallery.

2007/2008 (g) Chicago, The Art Institute of Chicago, Girls on the Verge. Portraits of Adolescence.

2008 (g) Amsterdam, Van Gogh Museum, Me, Ophelia.

2008 (g) Den Haag, Fotomuseum Den Haag, Collectie Van Zoetendaal.

2008 (g) Haarlem, De Hallen, Courtesy Hans Kemna.

2008 (g) Leiden, Galerie LUMC, In Between.

2008 (g) Londen, Maddox Art Gallery, Viva Lolita.

2008 (e) Londen, Sadie Coles HQ.

2008 (g) New York, The UBS Art Gallery, Implant.

2008 (g) Philadelphia, Moore College of Art and Design, In Repose.

2008 (e) Seoul, I M Art Gallery.

2008 (g) Tonsberg, Hangar Art Museum, Puberty.

2008 (g) Winterthur, Fotomuseum Winterthur, DARKSIDE – Photographic Desire and Sexuality Photographed.

2008/2009 (g) Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag, XXste eeuw.

2008/2009 (g) New York, Michael Mazzeo Gallery, BARE.

2009 (g) Amsterdam, Foam, Dutch Seen – New York Rediscovered.

2009 (g) Brattelboro, Brattleboro Museum & Art Center, As Others See Us.

2009 (e) Echigo-Tsumari region. Pool of

Tears (Echigo-Tsumari Art Triennal).

2009 (g) New York, Brooklyn Museum, Extended Family: Contemporary Connections.

2009 (g) New York, Cheim & Read, The Female Gaze: Women Look at Women.

2009 (g) New York, Museum of the City of New York, Dutch Seen – New York Rediscovered.

2009 (g) New York, Yancey Richardson Gallery, Selections.

2009 (g) New York, Yancey Richardson Gallery, Tout va disparaître.

2009 (g) Wenen, Kunsthalle Wien, Das Porträt als Bühne.

2010 (g) Innsbruck, FO.KU.S Foto Kunst Stadtforum, Tout va disparaître.

2010 (g) Utrecht, Flatland Gallery, Vulnerability.

Televisieprogramma

2002 (28 april) HH Zondag, waarin een gesprek van Hanneke Groenteman met Hellen van Meene (VPRO).

2002 Hollands zicht, afl. 2. Hellen van Meene, regie Oswald Schwirtz (AVRO).

2006 Pol’s hoogte. Interview met Hellen van Meene over haar tentoonstelling in Huis Marseille (RTV Noord-Holland).

2009 (27 september) Kunststof TV, waarin o.a. een gesprek met Hellen van Meene over haar nieuwe fotoboek Tout va disparaître (NPS).

Bronnen

Leiden, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden, bibliotheek en documentatiebestand.

Leusden, Jan Wingender (collectie nederlands fotoboek).

Collecties

Amsterdam, ABN AMRO Kunststichting.

Amsterdam, DNB Kunstcollectie [De Nederlansche Bank].

Amsterdam, Huis Marseille.

Amsterdam, Randstad fotocollectie werk/work.

Amsterdam, Stedelijk Museum.

Chicago, Art Institute of Chicago.

Den Haag, Collectie Koninklijke KPN.

Den Haag, Fotomuseum Den Haag.

Den Haag, TNT Post Kunstcollectie.

Essen, Museum Folkwang.

Haarlem, Frans Hals Museum.

Leeuwarden, Fries Museum.

Londen, Victoria & Albert Museum.

Los Angeles, Museum of Contemporary Art.

Miami, Miami Art Museum.

Miami, Rubell Family Collection.

New York, Brooklyn Museum.

New York, Guggenheim Museum.

San Francisco, San Francisco Museum of Modern Art.

Utrecht, Rabo Kunstcollectie.

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Hellen van Meene berusten bij Hellen van Meene te Heiloo.