Fotolexicon, 26e jaargang, nr. 41 (september 2009) (nl)

Kees Scherer

Adriaan Elligens

Extract

Kees Scherer kan met collega’s als Cas Oorthuys, Sem Presser of Carel Blazer worden gerekend tot de eerste lichting naoorlogse documentaire vakfotografen. De stad was zijn werkterrein met veel aandacht voor en betrokkenheid bij mensen op straat. Als geen ander wist hij het licht te benutten, in al zijn hoedanigheden, van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Hij maakte graag gebruik van strijklicht, tegenlicht en van lange schaduwen en bracht daarmee lyriek en drama in zijn fotografie. Zijn latere werk bestond uit reisreportages in kleur. Ook in kleur waren de talrijke opnamen voor populaire boekenreeksen over de Nederlandse provincies in de jaren zeventig.

Biografie

.

1920

Christoffel Johannes (Kees) Scherer wordt op 16 april geboren op de Lijnbaansgracht 58 in de Amsterdamse Jordaan, Zijn vader Theo Scherer is havenarbeider (loopknecht) en SDAP-lid. Zijn moeder Wïlhelmina Koster komt uit Wemeldinge (Walcheren).

1929

Hel gezin verhuist naar de Nieuwe Leliestraat 96 drie hoog, eveneens in de Jordaan.

1933

De familie Scherer verhuist naar de Van Beuningenstraat 44 drie hoog in Amsterdam-West.

Het gezin is inmiddels vier kinderen groot: Christoffel Johannes, Dirk Abraham, Charles Christiaan en Martje Elisabeth.

1940

Moeder Wilhelmina Koster overlijdt op 62-jarige leeftijd. Kees verruilt het ouderlijk huis voor een kamer in de omgeving van de Admiraal de Ruyterweg.

1948-‘54

Kees Scherer werkt in deze periode samen met fotograaf Kerkhoff. Ze noemen zich Kerkhoff & Scherer. De firma is gevestigd aan de Kloveniersburgwal 41 te Amsterdam.

1950

Kees Scherer vestigt zich ook zelfstandig op het adres Kloveniersburgwal 41, met een eigen fotopersbureau voor dag- weekbladen en publiciteit.

1955

Met collega’s Ben van Meerendonk (general secretary) en Bram Wisman maakt hij deel uit van de Exhibition Comittee van de allereerste World Press Photo-tentoonstelling.

1966

Op 27 juni tijdens een reportagereis door Europa voor uitgever De Geïllustreerde Pers wordt Scherer bij een overval op Sardinië in zijn auto met een machinegeweer beschoten. Een kogel treft hem in de rug, doorboort een long, komt bij een rib weer naar buiten en verdwijnt in het dashboard. Hij herstelt in het ziekenhuis van Nuoro op Sardinië.

1969-‘70

Kees Scherer maakt deel uit van de internationale jury van World Press Photo.

1978

Hij verhuist naar de buitenplaats Borchgrave, Kerkelijk 2 te Heerde, met zijn fotografenpraktijk en met zijn vrouw Mariska, die hij in de jaren zeventig heeft leren kennen.

1984

Scherer scheidt van zijn vrouw en verhuist naar Medemblik aan het water bij de haven, die een grote aantrekkingskracht op hem uitoefent. De grote zeilvaart is zijn hobby. Hij bezit een indrukwekkende nautische verzameling waaronder een wereldatlas van J. Blaeu.

1985-‘93

Op 18 oktober, de dag van de presentatie van zijn boek Zuiderzee. Dood water nieuw leven wordt hij getroffen door een herseninfarct. Sindsdien is spreken, schrijven en fotograferen voor hem onmogelijk. Hij wordt opgenomen in Verpleeghuis het Zonnehuis in Amstelveen.

1987

Joop Swart, Peter Lichtenauer en Henk Schuurmans nemen het initiatief tot de oprichting van de Stichting FotoArchief Kees Scherer. De stichting heeft tot doel het in stand houden, beheren en exploiteren van het fotoarchief. Deze taak wordt door fotograaf Pim Westerweel vervuld. Samen met Bram Wisman en Ben van Meerendonk wordt Kees Scherer op 16 april onderscheiden met een prijs getiteld ‘De Fotograaf’. De Fotograaf is een bronzen beeldje, ontworpen en uitgevoerd door beeldhouwer Marcus Ravenswaaij. Het wordt uitgereikt aan personen of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de verwezenlijking van de doelstellingen van World Press Photo. Namens Kees Scherer wordt de prijs door Peter Lichtenauer in ontvangst genomen.

1993

Kees Scherer overlijdt op 9 januari in het Zonnehuis. Zijn nautische collectie wordt na zijn dood geveild en vormt de financiële basis voor de Stichting FotoArchief Kees Scherer. De Stichting stelt een tweejaarlijkse prijs ter waarde van 5000 euro in voor het beste fotoboek dat in de twee jaar voorafgaand aan de uitreiking van de prijs in Nederland is verschenen.

2002

Het archief van Kees Scherer wordt ondergebracht bij het Maria Austria Instituut in Amsterdam.

Beschouwing

Over de leertijd van Kees Scherer valt alleen in een artikel in Focus uit 1963 iets te lezen. De beginselen van de fotografie werden de jonge Scherer bijgebracht door vakfotograaf Nico Zomer. Voor de oorlog had Nico Zomer een studio voor bedrijfs- en reclamefotografie in Amsterdam. Na de oorlog verhuisde het bedrijf naar Haarlem. Het zal tijdens zijn Amsterdamse periode zijn geweest dat Zomer Kees Scherer leerde fotograferen. Nico Zomer maakte deel uit van de naoorlogse Nederlandse Fotografen Kunstkring (NFK), een vakvereniging van en voor technische en industriële fotografen. Zij hadden een grote technische vakkennis en koppelden die aan kunstzinnig vakmanschap. In deze sfeer leerde Kees Scherer het vak.

Na de oorlog beoefende Scherer aanvankelijk dezelfde bedrijfsfotografie waarin hij zich in Zomers studio had bekwaamd. In zijn archief bevindt zich een lade met enkele tientallen 9×12 glasnegatieven en vlakfilms van uiteenlopende onderwerpen: van het interieur van het paleis op de Dam, de onvermijdelijke bedrijfsbeurzen waar hij de opgestelde machinerieën vastlegde tot foto’s van kantoor en werkruimten. Maar uit 1948 zijn onder de naam Kerkhoff & Scherer ook foto’s bekend van de Surinaamse feesten in Amsterdam ter gelegenheid van 85 jaar afschaffing van de slavernij, die in het tijdschrift Ons Vrije Volk werden gepubliceerd. Twee jaar later vestigde Scherer in Amsterdam een eigen fotopersbureau en legde hij zich meer en meer toe op foto’s voor dag- en weekbladen en op publiciteitsfoto’s. In zijn archief berust een bijzondere serie glasnegatieven met exterieuropnamen van het Anne Frank Huis. Op de envelop van deze serie staat ‘Fox’, een verwijzing naar de filmmaatschappij die in 1958 de bioscoopfilm Diary of Anne Frank voorbereidde. De foto’s dateren van vóór augustus 1958. Het betekent tevens dat Scherer de ateliercamera tot het eind van de jaren vijftig voor opdrachtfotografie gebruikte.

Hoewel Scherer al sinds 1949 lid was van de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten, streefde hij naar meer erkenning. Wellicht via Nico Zomer ondernam hij in 1955 een poging om het lidmaatschap van de NFK te verwerven. Het was een vreemde manoeuvre. Scherer manifesteerde zich tot dan toe als een documentair fotograaf, en documentaire fotografie was niet bepaald het terrein waarop de leden van de NFK zich richtten. De door hem ter beoordeling ingestuurde foto’s, waaronder een foto van een vlucht opvliegende meeuwen die onscherp was, kreeg hij onverwijld terug. Onscherpte was onmogelijk bij de NFK. Scherer antwoordde per brief: “Inmiddels heb ik met de heer Schiet [secretaris van de NFK te Amsterdam] afgesproken dat als mijn kat weer een meeuw in zijn klauwen wil pakken, ik mij met hem in verbinding wil stellen, om een aantal spotlights neer te zetten, zodat ik wat de verlichting betreft, aan de eisen van de NFK kan voldoen.” Scherer concludeerde: “Ik zal dan ook geen gebruik maken van uw uitnodiging een meer ‘overtuigende’ collectie in te sturen om de doodeenvoudige reden, dat ik de behoefte niet voel de NFK en zijn jury te overtuigen van mijn eventuele kwaliteiten.” En daarmee keerde Kees Scherer de NFK de rug toe.

Het kaartsysteem dat Scherer bijhield geeft een indruk van zijn opdrachten in de loop der jaren, zij het dat opdrachtgevers sporadisch bij naam worden genoemd. Ook dateringen ontbreken vaak. Hoewel de onderwerpen in het kaartsysteem voorzien zijn van een negatiefnummer bieden deze nummers geen garantie voor een optimale chronologie. Ze geven weinig houvast. Het vroegst gevonden gedateerde onderwerp is een documentaire serie over Londen uit 1948 en de meest recente zwart-witserie is een reisreportage uit Mexico uit 1966. Onder de opdrachtgevers bevonden zich bijvoorbeeld de (week)bladen Eva, De week in beeld, Vizier, Margriet, Romance, Revue, Elsevier en Avenue, uitgeverij Het Wereldvenster en de reclamebureaus Holdert (kolencampagne), Van Maanen, DelaMar en Prad. Het 6×6 zwart-wit-archief bestaat uit circa 50.000 beelden.

Kees Scherers werk wijkt qua thematiek en onderwerpkeuze niet veel af van dat van zijn collega’s. Dat geldt evenzeer voor de opdrachtgevers. Scherer fotografeerde voor De week in beeld en daarin verscheen ook fotografie van Cas Oorthuys en van Sem Presser. Scherer fotografeerde alles wat hem gevraagd werd: het kantklossen in Wijdenes, een paardenkamp voor kinderen in Kootwijk, een biljartclub voor vrouwen, het leren fietsen in Spakenburg, de coloradokevers in Scheveningen of edelweiss in Dedemsvaart. Het zijn de trivia waarmee de naoorlogse geïllustreerde tijdschriften werden gevuld. Ernstige onderwerpen waren zeldzamer: de watersnoodramp in 1953, de Hongaarse opstand in Boedapest in november 1956 en de mijnramp in Marcinelle in 1956.

Behalve jazzfotografie komen culturele thema’s in Scherers archief weinig voor: een enkel kunstenaarsportret, een foto van een bekende schrijver of van een ander lid van de culturele elite. Met (studio)portretfotografie hield hij zich niet bezig.

Toch was Scherer het tegendeel van een fotograaf met een oppervlakkige zienswijze. Deze mening werd gedeeld door de vele schrijvers en recensenten die zijn werk in de loop der tijd karakteriseerden. Zo werd hij onder meer “een gretig autodidactisch straatfotograaf” genoemd en werd hij erom geprezen “het ongewone uit het gewone te lichten” met een voortdurende speurtocht naar “onregelmatigheden, het zonderlinge, de ironie en de vervreemding”. Men vond zijn foto’s niet gespeend van bravoure. In vergelijking met andere documentaire fotografen wist hij misschien wel beter ‘de smaak van de straat’ te treffen.

Scherer verloochende zijn eenvoudige afkomst niet. Hij was volks, in de goede zin van het woord. De betrokkenheid met de man of vrouw van de straat leek soms groter dan die van zijn eerder genoemde collega’s. Hij zat zijn onderwerpen dicht op de huid. Scherer fotografeerde ook veel vaker in de Amsterdamse volksbuurten dan andere documentaire fotografen.

Een ander aspect van zijn zwart-wit documentaire fotografie is de in ironie verpakte sympathie met zijn onderwerp. In vergelijking met de reportages die Henk Jonker, Aart Klein of Eva Besnyö van de watersnoodramp maakten, was Scherers werk misschien wel ironischer van toon. Daarnaast werd Scherers creatief gebruik van tegenlicht en van lange schaduwen in zijn zwart-witfotografie menigmaal geroemd. Dat waren stijlmiddelen die zijn collega’s veel minder vaak hanteerden. Het gaf Scherer het predikaat ‘ware dichter van het licht’. Ook in dit opzicht – in zijn gebruik van tegenlicht, strijklicht en poëtisch licht – was Kees Scherer verslaafd aan de straat en verknocht aan de stad, niet alleen aan Amsterdam, maar evenzeer aan Londen, Parijs en New York. Al deze elementen: zijn compassie met de mensen op straat (al of niet verpakt in ironie), het werken met tegenlicht, de onregelmatigheden, de bravoure en de oprechte liefde voor zijn stad kwamen samen in zijn beste boek 24 uur Amsterdam. Een dergelijk boek was nog niet eerder verschenen en de uitgave was een succes.

“In de hoop dat dit waardeloos fotomateriaal je aan Amsterdam zal blijven herinneren”, schreef Scherer als opdracht in zijn boek 24 uur Amsterdam aan Sem en Joke Presser, die toen beiden in Roquebrune in Frankrijk woonden. Het boek, dat in april 1957 in een tweetalige editie in het Nederlands en Engels verscheen, was simpel van opzet en het idee erachter was uniek. Het gaf een beeld van het leven en werken in een stad van vroeg in de ochtend tot de ochtend van de volgende dag. De flaptekst van Scherers boek vertelde trots dat dit het meest originele en verrassende fotoboek was “zoals over de Amstelstad nimmer tevoren is verschenen”. De poëtische tekstregels van Ed. Hoornik die tussen de foto’s werden geplaatst waren niet slechts een praatje bij een plaatje. Ze brachten het beeld nog eens bij de lezer onder de aandacht en maakten het boek tot een intense kijkervaring. De elektronicafabrikant Philips uit Eindhoven liet van het boek een overdruk maken met een eigen imprint, en stuurde het rond als relatiegeschenk.

Was het concept van 24 uur Amsterdam nieuw? Enigszins vergelijkbaar van opzet zijn beroemde fotoboeken zoals A Night in London (1936) van Bill Brandt en Day of Paris (1945) van André Kertész. Ook Cas Oorthuys had het beeldverhaal van een stad van ontwaken tot slapen toegepast in de allereerste uitgave van de Contactreeks in 1951 met de titel Bonjour Paris, Bonsoir Paris, Au Revoir Paris. Doch de vergelijking met 24 uur Amsterdam gaat nauwelijks op. De kleine bladspiegel van de Contact fotopocket liet geen ruimte voor de typografische ritmiek tussen tekst en beeld en bladspiegel die 24 uur Amsterdam (op A4 formaat) zo boeiend maakt. Bonjour Paris valt niet op door een uitgesproken beeldrijm van meer dan twee foto’s op een dubbele pagina zoals 24 uur Amsterdam dat wel doet. De foto’s in Bonjour Paris zijn ofwel voorzien van een toelichtend onderschrift of ze vormen een illustratie naast een volle tekstpagina. Aangemoedigd door het succes van 24 uur Amsterdam, bundelden twee andere uitgevers, Scheltema & Holkema en H.J.W. Becht, hun krachten en lanceerden in datzelfde najaar het boek Amsterdam van fotograaf Emiel van Moerkerken. Dit boek met de vier jaargetijden als thematiek had eenzelfde opzet, maar was veel meer topografisch van karakter. Van Moerkerkens Amsterdam verscheen niet alleen in het Nederlands en het Engels, maar ook nog eens in het Frans, Duits en Spaans!

In augustus 1955 exposeerde Scherer in La Cave Internationale, een restaurant aan de Herengracht, waarvan de eigenaar regelmatig fotografie van nieuw talent toonde. Scherer bracht er een overzicht van zijn reisfotografie uit de landen rond de Middellandse Zee. Hij liet een serie over een zigeunergemeenschap in de Camargue zien, samen met zijn favoriete opnamen waaronder een agent die van zijn paard valt en een meisje dat de bebop danst. De expositie, hoe bescheiden ook, oogstte diverse lovende recensies. “Scherers werk is geen fotografie maar fotocalligrafie”, schreef Elseviers Weekblad. De fotograaf werd een filmische benadering toegedicht, met de opmerking dat de cineastische inslag van vele moderne foto’s een kwaliteit was die door velen nog steeds niet als zodanig werd herkend. Daarmee zal men bedoeld hebben dat Scherer een bewegend lijnenspel in zijn foto’s kon vasthouden. Hoewel “misschien drijft hij soms wel wat teveel de spot met zijn medebewoners dezer aarde”, zo schreef fotograaf Wouter van Heusden in het tijdschrift Foto. In de zomer van 1957 kreeg Scherer in La Cave de eerste prijs voor een opname van een drummer in extase. Hij had de foto ingestuurd naar een groepsexpositie waaraan onder anderen Johan van der Keuken, Lucebert en Julien Coulommier deelnamen. De foto’s van het dansende meisje en de drummer in extase werden ook in 24 uur Amsterdam opgenomen. Beide foto’s zijn kenmerkend voor wat met de term filmische fotografie werd bedoeld, namelijk beelden vol beweging en dynamiek. De derde en de laatste keer dat Scherer een eigen expositie inrichtte, was opnieuw in La Cave in februari 1958. Het was inmiddels de drieëndertigste foto- expositie die in dat restaurant werd gehouden. Met de titel Scherer en Inslag toonde hij er in 1958 vijf thema’s: de mijnramp in Marcinelle, Jean Cocteau, Jayne Mansfield in Nederland, blinde kinderen in Artis en het dier.

Sinds 1951 verschenen in een reeks van uitgeverij Contact tientallen fotopocketboekjes van Cas Oorthuys. De boekjes hadden topografische onderwerpen of reisbestemmingen als thema (Dit is Londen, Dit is Rome). Het waren succesvolle uitgaven. Uitgeverij Bruna begon pas enkele jaren later een tegenoffensief in de bekende pocketreeks de Zwarte Beertjes. Als eerste ‘foto’-pocket verscheen in 1957 in deze reeks Mensen in Montmartre (nummer 33) met foto’s van Max Koot. Scherer publiceerde aan het begin van de jaren zestig driemaal kort na elkaar in deze reeks. Het waren co-producties in de zin dat hij nadrukkelijk als medesamensteller op de omslag of op de Franse titelpagina werd genoemd. Als eerste van zijn hand verscheen Hier is New York (1960), vervolgens Hier is Nederland (1960) en Filmfestival (1961) over Cannes. Het viertalige Hier is Nederland = Voici Nederland- = Here is Nederland = Hier ist Nederland is het meest ingetogen en sober van aard. Desondanks is er sprake van een oorspronkelijke en inventieve beeldredactie met soms hilarische combinaties: een auto in de gracht naast een schip op het strand, of een propvol strandpaviljoen in Scheveningen naast vele makke schapen in talloze hokken in Den Burg op Texel.

Hier is New York evenaart 24 uur Amsterdam, met zijn vele tegenlicht-, strijklicht- en sfeerlichtopnamen. Ondanks het kleine formaat van het Zwarte Beertje slaagden de creatieve beeldredactie en de verbindende teksten erin de lezer deelgenoot te maken van het leven van mensen in een grote wereldstad. Het boekje Rotterdam uit dezelfde reeks met fotografie van collega Henk Jonker verscheen bijna tegelijkertijd met Hier is New York, maar is veel meer een boekje geworden over een stad met mensen dan een boekje over mensen in een stad. Henk Jonker blijft op afstand waar Kees Scherer de mensen dicht op de huid kruipt.

De laatste tijd komt steeds meer kleurenfotografie uit de jaren vijftig boven tafel. Ook Scherer had daarin een fors aandeel. Zijn kleurenarchief bestaat uit 6×6 dia’s en kleinbeelddia’s. Kleurnegatieven komen er niet in voor. Het archief is vooral toegespitst op opnamen van landen, steden en andere locaties. Dateringen ontbreken nagenoeg. Het 6×6 dia-archief omvat 55.000 beelddragers. Al aan het begin van de jaren zestig moet Scherer over een omvangrijk kleurendia-archief hebben beschikt. In een artikel in het tijdschrift Focus in 1963 werd hier aandacht aan besteed. In een comfortabele ontvangstruimte, die was ingericht met een ruime zitbank, elektrisch bediende zonwering, grote lichtbakken, een projectiewand en zachtgroene telefoons kon de geïnteresseerde cliëntèle een geschikte afbeelding uitkiezen, zo schreef het blad. Scherer beschikte dus over een beeldbank avant la lettre, die hij los van opdrachtgevers als een zelfstandig archief had opgezet. De omvang van de kleurenbestanden wijst erop dat Scherer ten tijde van het artikel in Focus in 1963 al enige tijd bezig geweest moet zijn met de aanleg ervan. Daarmee was hij een vroege leverancier van kleurenbeelden. Zijn collega Sem Presser, die over een thematisch vergelijkbare collectie ‘stockfotografie’ beschikte, was hem echter voor. Pressers vroegste 6×6 diaseries dateren uit circa 1958. Bij Scherer zijn geen reportages van vóór die tijd aangetroffen. De kleurenfotografie van Scherer werd aanvankelijk gemaakt voor de weekbladen of voor drukwerk voor bedrijven.

Pas in de tweede helft van de jaren zestig zag uitgeverij Bruna heil in de uitgave van een serie landenpockets met de subtitel De wereld in kleur met kleurenwerk van Kees Scherer. In het midden van de jaren zeventig kreeg het idee van de topografische boekenserie een vervolg, ditmaal in een reeks van uitgeverij Elsevier over de elf provincies. Voor deze serie met als titel Kijk op Nederland leverde Scherer in aantal de belangrijkste beeldbijdragen, zo’n 300 à 400 afbeeldingen per deel. De fotografie was toeristisch en topografisch van karakter. Alle opnamen werden bij optimale weersomstandigheden gemaakt en zijn van een voorbeeldige fotografische techniek. De voor Nederland leven met het water bestemde afbeelding van de vuurtoren van IJmuiden fotografeerde Scherer vanuit vijftien verschillende standpunten in een variëteit aan lichtomstandigheden. Nederland werd vastgelegd met een voor zijn doen opvallende afwezigheid van mensen in beeld, omdat die aan de tijdloosheid van zijn fotografie afbreuk zouden doen. Het vastleggen van romantisch Nederland moet een enorm tijdrovende opdracht zijn geweest. De individuele opnamen zijn door Scherer na een voorafgaande selectie per stuk gearchiveerd en niet aan de strook bewaard. Het is gemakkelijk om dit deel van zijn oeuvre als slechts kalenderfotografie af te doen (ten dele was het ook voor kalenders bedoeld). Maar dat is een karakterisering die aan een historisch besef voorbijgaat. De verdienste van Scherer is, dat zijn gefixeerd Nederland sindsdien is veranderd of is verdwenen en dus niet meer bestaat.

De complete encyclopedische reeks werd in de periode 1976-1978 op de markt gebracht. De boeken moeten in aanzienlijke aantallen geproduceerd zijn, en er verschenen vele herdrukken. De laatste uit de reeks was de titel Nederland leven met het water (1978). Van een klein aantal afbeeldingen in dit boek zijn de contactafdrukken bewaard gebleven. Daarop is te zien hoe de zorgvuldige composities van de fotograaf zijn bijgesneden ten behoeve van de opmaak. De vaak geciteerde uitroep van Scherer dat vormgevers “vuile fotomoordenaars” waren, werd met deze reeks maar weer eens bevestigd.

Scherer gebruikte aanvankelijk alleen Rolleiflex-camera’s. Vanaf 1963 breidde hij zijn apparatuur uit met een Hasselbladcamera, uitgerust met een Sonnar f4 150 mm-lens en een 250 mm-lens. Voor zijn zwart-witfotografie gebruikte hij Ilford FP3 films (125 ASA) of de snellere HP3 films (400 ASA). Zijn zwart-witfilms ontwikkelde hij in Microphen. Voor zijn latere kleurenfotografie gebruikte hij Kodak Ektachrome E films en later Ektachrome X films (64 ASA). De Ektachrome EP Professional-film gebruikte hij niet, omdat die bij Kodak zelf ontwikkeld moest worden en het wachten erop hem te lang duurde. Nog in 1963 riep Scherer uit dat hij kleinbeeldfotografie altijd heeft geweigerd te beoefenen. “Zes bij zes vind ik de grens, ik voel geen fluit voor korrel als kunstuiting. Beschouw ik meer als een uiting van mensen die hun vak niet verstaan, alleen te tolereren als het onvermijdelijk is.” Uiteindelijk gaat hij fotograferen met onder andere een Nikkormat kleinbeeldcamera. Zijn (Ektachrome) kleinbeelddia-archief zal uitgroeien tot 64.000 opnamen.

Scherers zwart-witfotografie is qua thematiek vergelijkbaar met die van andere documentaire fotografen in de naoorlogse periode. Hij onderscheidde zich echter door zijn aandacht voor de mens op straat en door zijn benadering van dat onderwerp. Hij blonk uit door een poëtische stijl en het onorthodoxe gebruik van licht: ochtend-, avond-, strijk- en tegenlicht. De laatste jaren heeft er een herwaardering van zijn werk plaatsgevonden en zijn zijn foto’s in verschillende museale collecties opgenomen. Met recht kan Scherer een kleine meester van het licht worden genoemd. In de tweede helft van de jaren vijftig nam de reisfotografie een steeds grotere plaats in zijn oeuvre in, met vele buitenlandreportages over exotische bestemmingen, zoals de Galapagos- en Fiji eilanden, Equador en Japan. Scherer nam in zijn kleurenfotografie vervolgens afstand van zijn vroegere benadering waarin hij de mens dicht op de huid zat en zijn gevoel voor licht zo knap in grijstonen wist te treffen. Zijn fotografie heeft dan vooral betrekking op Nederland en zijn landschap. Dit late werk lijkt bijna haaks te staan op zijn vroegere ‘stadse’ zwart-witfotografie.

Documentatie

Primaire bibliografie

(eigen publicaties: tekst, eventueel met foto’s, maar ook fotoboeken e.d.)

Eduard Hoornik (tekst) en Kees Scherer (foto’s), 24 uur Amsterdam = 24 hours Amsterdam, Baarn (Het Wereldvenster) 1957.

Jaap Romijn (tekst) en Kees Scherer (foto’s). Hier is Nederland = Voici Nederland = Here is Nederland = Hier ist Nederland, Utrecht (Bruna) 1960 (serie: Zwarte Beertjes 262/263).

Max Tak (tekst.) en Kees Scherer (foto’s), Hier is New York, Utrecht (Bruna) 1960 (serie: Zwarte Beerljes 289/290).

Bob Bertina e.a. (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Filmfestival, Utrecht (Bruna) 1961 (serie: Zwarte Beertjes 388/389).

Kees Scherer. Tips van topfotografen, in Romance (januari 1963) 1, p. 98-100.

Kees Scherer (foto’s) en Jaap Romijn (tekst). Nederland, Utrecht (Bruna) z.j. [1964] (serie: De wereld in kleur. Zwarte Beertjes 700): (editie in Esperanto: Nederlando, Utrecht 1964 (serie: Nigra urseto 700. La Mondo en koloroj); Duitse ed.: Holland, München z.j. [1967] (serie: Das Heyne Bildbuch in Farbe 3); Engelse ed.: Holland, z.j. [1969]).

Daan van der Vat (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Beeld van Londen, in Romance (februari 1964) 2, p. 68-79.

Kees Scherer (foto’s). Nergens zo Nederland. Watersport 1964, in Romance (april 1964) 4, p. 44-59.

Mathieu Smedts (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Ons Italië, in Romance (mei 1964) 5, p. 76-91.

Adriaan Viruly (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Eerste bladzijde van het boek Europa, in Romance (juni 1964) 6, p. 80-91.

Kees Scherer (foto’s) en Hubert (tekst), Cannes 64, in Romance (juli 1964) 7, p. 68-73.

Kees Scherer (foto’s), Weekend Parijs, in Romance (september 1965) 9, p. 56-62.

Mathieu Smedts (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Zuid-Italië, Utrecht etc. (Bruna) z.j. [1966] (serie: De wereld in kleur. Zwarte Beertjes 838); (Duitse ed.: Süditalien. Farbbilder und Schwarzweissfotos, München z.j. [1967] (serie: Das Heyne Bildbuch in Farbe 1)).

Eva Keuls (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Griekenland, Utrecht (Bruna) 1966 (serie: De wereld in kleur. Zwarte Beertjes 839); (Duitse ed.: Griechenland, München 1967 (serie: Das Heyne Bildbuch in Farbe 2)).

Pierre Janssen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Egypte, Utrecht (Bruna) z.j. [1966] (serie: De wereld in kleur. Zwarte Beertjes 941).

Jaap Romijn (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Holland, Londen (Methuen) 1966.

Bert Schierbeek (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Spanje, Utrecht etc. (Bruna) z.j. [1967] (serie: De wereld in kleur. Zwarte Beertjes 995).

Mathieu Smedts (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Londen, Utrecht etc. (Bruna) z.j. [1968] (serie: De wereld in kleur. Zwarte Beertjes 1149); (Engelse ed.: London in colour, Londen z.j. [1970] (serie: Geographia guides)).

Mathieu Smedts (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Noord-Italië, Utrecht etc. (Bruna) z.j. [1968] (serie: De wereld in kleur. Zwarte Beertjes 996).

Diana Vinding (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Mexico, Utrecht etc. (Bruna) z.j. [1968] (serie: De wereld in kleur. Zwarte Beertjes 1152).

David M. Jacobs (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Israël, Utrecht etc. (Bruna) z.j. [1969] (serie: De wereld in kleur. Zwarte Beertjes 1208); (Engelse ed.: Israël, z.p. [Londen] (Methuen) z.j. [1968]).

Diana Vinding (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Parijs. Utrecht etc. (Bruna) z j. [1969] (serie: De wereld in kleur. Zwarte Beertjes 1209).

Michael Winch (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Oostenrijk. Utrecht etc. (Bruna) z.j. [1969] (serie: De wereld in kleur. Zwarte Beertjes 1207).

A. de Groot (red.) en Kees Scherer (foto’s), Nederland wat ben je nog mooi, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1974 (idem, Amsterdam (Tirion) 1974).

Kees Scherer (foto’s) en Evert Werkman (tekst), Nederland leven met het water, Amsterdam etc. (Elsevier) 1978.

Han Rensenbrink (tekst), Mariska en Kees Scherer (foto’s), Galapagos. Eilanden van de betovering, Bussum (Van Holkema & Warendorf) 1979.

Kees Scherer en Evert Werkman, Holland in close-up, Amsterdam (Elsevier) 1979.

W. Boxma e.a. (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Overijssel, Amsterdam etc. (Tirion) 1982.

Sietzo Dijkhuizen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Kijk op het groene Drenthe, Amsterdam (Elsevier) 1982 (serie: Kijk op het groene Nederland).

Sietzo Dijkhuizen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Kijk op het groene Friesland, Amsterdam (Elsevier) 1982 (serie: Kijk op het groene Nederland).

Sietzo Dijkhuizen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Kijk op het groene Noord-Brabant. Amsterdam (Elsevier) 1982 (serie: Kijk op het groene Nederland).

Sietzo Dijkhuizen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Kijk op het groene Gelderland, Amsterdam (Elsevier) 1983 (serie: Kijk op het groene Nederland).

Sietzo Dijkhuizen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Kijk op het groene Groningen, Amsterdam (Elsevier) 1983 (serie: Kijk op het groene Nederland).

Sietzo Dijkhuizen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Kijk op het groene Limburg, Amsterdam (Elsevier) 1983 (serie: Kijk op het groene Nederland).

Sietzo Dijkhuizen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Kijk op het groene Overijssel, Amsterdam (Eiserier) 1983 (serie: Kijk op het groene Nederland).

Sietzo Dijkhuizen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Kijk op het groene Zeeland, Amsterdam (Elsevier) 1983 (serie: Kijk op het groene Nederland).

Ruud H.M. Kok en Kees Scherer, Holland, Amsterdam etc. (Elsevier) 1983, p. 36-39, 43-45, 64-66, 69-70, 87, 93, 113, 116, 135-141, 144-147.

Rommert Boonstra en Kees Scherer, Uit langs het water. Recreatie rond en op het water in Nederland, Amsterdam (Elsevier) 1984.

Sietzo Dijkhuizen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Kijk op het groene Noord-Holland, Amsterdam (Elsevier) 1984 (serie: Kijk op het groene Nederland).

Sietzo Dijkhuizen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Kijk op het groene Utrecht, Amsterdam (Elsevier) 1984 (serie: Kijk op het groene Nederland).

Sietzo Dijkhuizen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Kijk op het groene Zuid-Holland, Amsterdam (Elsevier) 1984 (serie: Kijk op het groene Nederland).

Max Dendermonde (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Zuiderzee. Dood water nieuw leven, Amsterdam /Brussel (Elsevier) 1985.

in Margriet (selectie):

Kees Scherer, Met Margriet langs de dijken van het IJselmeer, (26 juni 1965) 26, p. 34-44, 46, 49 (met foto’s).

Kees Scherer, Langs onze rivieren, (10 juli 1965) 28, p. 78-94, 96 (met foto’s).

Kees Scherer, De zeewind is uw gids, (13 februari 1966) 8, p. 42-50, 52 (met foto’s).

Kees Scherer, Bossen bergen en … veel meer, (26 februari 1966) 9, p. 34-42 (met foto’s).

Kees Scherer, Luieren begint in Locarno!, (12 maart 1966) 11, p. 130-138, 141, 143 (met foto’s).

Kees Scherer (foto’s). Even naar Egypte, (26 maart 1966) 13, p. 40-50, 52, 54.

Kees Scherer, Vacanza fantastica, (2 april 1966) 14, p. 144-154, 157, 159 (met foto’s).

Kees Scherer, Tot ziens in Parijs, (16 april 1966) 16, p. 132-140, 143, 145 (met foto’s).

Kees Scherer, Tóch een elfstedentocht dit jaar …. en u rijdt zelf mee, (25 juni 1966) 26, p. 60-76, 78-79 (met foto’s).

Kees Scherer, Komt u ook over de brug?, (9 juli 1966) 28, p. 50-65 (met foto’s).

Kees Scherer, Een zee van zon, (30 december 1966) 53, p. 36-51 (met foto’s).

Kees Scherer, Stranden in Engeland, (7 januari 1967) 1, p. 38-51 (met foto’s).

Kees Scherer (foto’s), Het Frankrijk van de Fransen: De Vallei van de Dordogne, (14 januari 1967) 2, p. 16-27.

Kees Scherer (foto’s), Langs de zonzijde van Portugal, (4 februari 1907) 5, p. 44-62.

Kees Scherer (foto’s), Meren in Zwitserland. Meren in Oostenrijk. Meren in Italië, (18 februari 1967) 7, p. 56-71.

Kees Scherer (foto’s), Viva Mexico, (25 maart 1967) 12, p. 32-42, 44.

Kees Scherer (foto’s), Vakantie in een wereldstad: Londen, vol mensen waar u niet op uitgekeken raakt. Parijs lichtstad gehuld in ‘t duister van de avond. Rome zonnig, zuidelijk en altijd even “beeldrijk”; (1 april 1967) 13, p. 66-80.

Kees Scherer (foto’s), Boeiend Baskenland, (8 april 1967) 14, p. 32-41, 43, 45, 47.

Kees Scherer (foto’s), Arabisch avontuur in mooi, meedogenloos Marokko, (15 april 1967) 15, p. 132-141, 143, 145-147.

Kees Scherer (foto’s), Parels aan de Golf van Napels, (22 april 1967) 16, p. 32-43, 45, 47.

Kees Scherer (foto’s), Annecy heeft alles, (29 april 1967) 17, p. 96-105, 107-108, 111.

Peter Lichtenauer (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Vakantie bij de buren. (6 mei 1967)18, p.72-84/87.

Kees Scherer (foto’s), Waar de rode haan Chianti kraait, (20 mei 1967) 20, p. 80-89, 91, 92. 95.

Kees Scherer (foto’s), Even buiten de stad, (12 augustus 1967) 32, p. 36-51.

Kees Scherer (foto’s), Sints eigen Spanje, (2 december 1967) 48, p. 52-61, 63-64, 73, 75.

Peter Lichtenauer (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Zin in zon? Naar de Provence, (30 december 1967) 52, p. 64-76.

Kees Scherer (foto’s), Welkom in Wallis. (3 februari 1968) 5, p. 50-60, 67.

Peter Lichtenauer (tekst) en Kees Scherer (foto’s), De Elzas, gastvrij en dichtbij, (10 februari 1968) 6, p. 48-52, 57-62, 65.

Kees Scherer e.a. (foto’s), Spanje, Italië en Griekenland. Eiland in de zon, (17 februari 1968) 7, p. 58-64, 69-76, 78.

Peter Lichtenauer (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Noorwegen. Vikingen, fjorden, vakantie!, (9 maart 1968) 10, p. 70-86, 91, 94, 96.

Peter Lichtenauer (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Zit er al Schotland in uw vakantie?, (23 maart 1968) 12, p. 132-142, 144, 147, 156, 158.

Peter Lichtenauer (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Lieflijk landelijk Luxemburg, (30 maart 1968) 13, p. 72-82, 85, 87, 90, 93, 124.

Peter Lichtenauer (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Lente in Limburg, (18 mei 1908) 20, p. 78-94, 96, 98, 100.

Peter Lichtenauer (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Even naar de Eifel, (8 juni 1968) 23, p. 60-76.

Peter Lichtenauer (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Dwalen door Drente, (20 juli 1968) 29, p. 38-51.

Peter Lichtenauer (tekst) en Kees Scherer (foto’s). Een dagje Amsterdam, (27 juli 1968) 30, p. 38-55.

Kees Scherer (foto’s) en Peter Lichtenauer (tekst), Herfst in Nederland, (7 september 1968) 36, p. 72-83.

Kees Scherer (foto’s) en Peter Lichtenauer (tekst), Verliefd op Versailles, (21 december 1968) 51, p. 54-70, 73.

Kees Scherer (foto’s) en Peter Lichtenauer (tekst), Vlaanderen: grenzeloos vakantieland. (10 mei 1969) 19, p. 152-162, 165, 167, 171.

Kees Scherer (foto’s) en Peter Lichtenauer (tekst), Het land van de IJssel, (24 mei 1969) 21, p. 80-96, 98, 100-101.

Kees Scherer (foto’s) en Peter Lichtenauer (tekst), ‘n Loire-lang kastelen, (7 juni 1969) 23, p. 82-96, 98, 101, 111.

Harry van Soelen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Op safari met kijker en camera. Zowie, vorstin van de vlakten, (2 augustus 1974) 31, p. 54-61,70, 72.

Harry van Soelen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Op safari met kijker en camera 2. Een krater met 25.000 dieren, (16 augustus 1974) 33, p. 40-45, 70, 72-73.

Harry van Soelen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Op safari met kijker en camera. Kiba, de kolossale, (30 augustus 1974) 35, p. 66-69, 83, 87.

Harry van Soelen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Op safari met kijker en camera. Dagen vol avontuur, (13 september 1974) 37, p. 44-48, 51.

Harry van Soelen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Op safari met kijker en camera 5. ‘Mond van je moeder’ waar ga je naar toe?, (27 september 1974) 39, p. 94-100, 129, 131.

Harry van Soelen (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Op safari met kijker en camera. Mag ik blijven of moet ik gaan?, (11 oktober 1974) 41, p. 100-104, 107, 157.

Kees Scherer (foto’s), Liechtenstein. Een handvol land boordevol verrassingen, (13 maart 1976) 11, p. 84-88.

Ruud H.M. Kok (tekst) en Kees Scherer (foto’s), lJsselmeer, wat zijn je polders mooi!, (12 juni 1976) 24, p. 82-89.

Kees en Mariska Scherer (foto’s), Vrouwen van de Andes, (3 juli 1976) 27, p. 58-65.

Joop Termos (tekst) en Mariska en Kees Scherer (foto’s), Dwars door het groene Java, (7 januari 1977) 1, p. 30-37.

Ruud H.M. Kok (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Vakantie aan het Bodenmeer. We vliegen eroverheen. We rijden erlangs. Waarom zouden we er niet ‘ns stoppen!, (29 februari 1980) 9, p. 80-85, 87.

Ans Herenius (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Op zoek naar: Duinen? Bossen? Stranden? Dorpen? Rust? Terschelling heeft ‘t, (2 mei 1980) 18, p. 36-41, 44.

Ans Herenius (tekst) en Kees Scherer (foto’s), De Hoge Veluwe. Natuur en cultuur liggen er voor het oprapen, de herten moet je zoeken, (10 oktober 1980) 41, p. 110-113, 126.

Ans Herenius (tekst). Kees Scherer (foto’s) en Rein en Taco Westra (tek.), Zuid-Limburg. Een beetje: buitenland binnen onze grenzen, (14 mei 1982) 19, p. 70-75, 100.

in Avenue:

Kees Scherer (foto’s), Marokko, (januari 1966) 4, p. 68-74.

Kees Scherer (foto’s), Mexico, (juni 1966) 9, p. 75-99.

Kees Scherer (foto’s), Sportwagen zesenzestig, (augustus (966) 8, p. 71-79.

Ruud H.M. Kok (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Jaar uit in Londen, (januari 1967) 1, p. 60-73.

Bertus Aafjes (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Een voetreis naar Rome, (mei 1967) 5, p. 128-143.

Ruud Kok (tekst) en Kees Scherer (foto’s), New York, (september 1967) 9, p. 84-97.

Ernst van Alten (vert.) en Kees Scherer (foto’s). Frederic Mistral dichter van de Provence, (april 1968) 4, p. 92-101.

Kees Scherer (foto’s) en Ruud Kok (tekst), De eilanden van de Stille Zuidzee. Dorado binnen de keerkringen, (november 1968) 11, omslag, p. 134-150.

Ruud Kok (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Carnival Trinidad. (februari 1969) 2, p. 102-111.

Ruud Kok (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Japan, (mei 1969) 5, p- 150-169.

Bertus Aafjes (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Fonteinen van Rome, (augustus 1969) 8, p. 92-105.

Ruud H.M. Kok (tekst) en Kees Scherer (foto’s). De Caraïbische eilanden. Zon en schaduw, (november 1969) 11, p. 202-219.

Ruud Kok (tekst) en Kees Scherer (foto’s). De Alpen aan zee. Waar iedereen omheen rijdt, want het zijn bergen, bergen, bergen, (juli 1970) 7, p. 48-57.

Wina Born (tekst) en Kees Scherer (foto’s), De markt. Waar ieder volk zichzelf is, (juli 1971) 7, p- 92-100.

Kees Scherer (foto’s) en Simon Kapteijn (tekst), En Francesco ging, (juli 1972) 7, p. 24-33.

Kees Scherer (foto’s) en Frits Oppenoorth (tekst), Regen, (september 1972) 9, p. 44-51.

Frits Oppenoorth (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Het groene eiland, (oktober 1974) 10, p. 204-209, 211.

(foto’s in boeken, tijdschriften en ander drukwerk)

Ons Vrije Nederland 8 (1948) 3, omslag, p. 6-7

K.A. Bazlen, Zuiderzeeland. Nieuw land in wording, Amsterdam (Diligentia) 1952.

R. Nieman, De beste zes van het jaar, in Elseviers Weekblad 9 (24 oktober 1953) 43, p. 21.

Photography Year Book 1953, p. 143.

U.S. Camera 1953, p. 86.

Photography Year Book 1954, p. 135, 190.

Photography Year Book 1955, p. 67, 168.

F.M. Wagter, M.J. van de Pol en J. Elffers, Wat maken wij van ons huis, Den Haag (Nijgh en Van Ditmar) z.j. [1956] (serie: Huishoudelijke reeks).

A.H.S. Craeybeckx, Gevaert fotohandboek. Een praktische leidraad voor al wie fotografeert, Mortsel (Antwerpen) (Gevaert) 1957, 10de geh. bijgew. dr., p. 343 (idem 1960, elfde bijgew. uitg., p. 156).

Th.H. Lunsingh Scheurleer e.a. (tekst). Het Rijksmuseum 1808-1958. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan, Den Haag (Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf) 1958, p. 80, 82 (serie: Bulletin van het Rijksmuseum (1958) 3/4).

Joost A.M. Meerloo, Alle leven danst. Van primitieve dans tot rock ‘n’ roll en modern ballet, Amsterdam (De Brug/Djambatan) 1959, afb. 38, 71.

Imre Rona (red.), De wereld nu. Foto’s en feiten ’58-’59, Amsterdam (Scheltema & Giltay) z.j. [1959].

Merian. Das Monatsheft der Städte und Landschaften 12 (1959) 10, p. 2, 12. 64.

Photography Annual 1959, p. 213, 242.

Theater jaarboek (1959/1960) 9, p. 88.

M.G. Schenk en J.B.Th. Spaan, Beatrix. Prinses der Nederlanden en jonge vrouw van Nederland, Utrecht (Bruna & Zoon) 1960 (serie: Zwarte Beertjes 283/284).

Jan Brusse, Met het oog op Parijs, Utrecht (Bruna) 1961 (serie: Zwarte Beertjes 378).

L. van Egeraat (tekst) en Kees Scherer e.a. (foto’s), Op reis in Nederland met Dr. L. van Egeraat, Amsterdam (De Geïllustreerde Pers) 1961 (serie: Het Margriet reisboek, dl. 2).

Han Hoekstra, Dag Amsterdam. Een platenboek met alle foto’s (394 exemplaren van 59 medewerkers), die voor de grootste fotografische tentoonstelling van Amsterdam werden uitgekozen, Amsterdam (Het Parool) 1961, p. 12, 15, 27-28, 33, 61, 72, 78, 88, 105, 138-159.

(Agenda) Van Vlissingen Diary 1962, Helmond (Van Vlissingen & Co.) z.j. 1961.

Bert Bakker e.a. (samenstelling), Anna Blaman, Den Haag/Amsterdam (Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum/De Bezige Bij) 1962, p. 14 (serie: Schrijvers prentenboek, dl. 8).

Godfried Bomans e.a. (tekst). Wij bouwen, Utrecht (Bruna & Zoon) z.j. [1962], p. 2, 8, 11-12, 14-15, 21, 24, 26, 37, 39, 45, 55, 59, 67, 76-77, 82, 99, 101, 105, 110, 112, 120, 125, 149, 151, 157 (serie: Zwarte Beertjes 600).

L. van Egeraat, Dagtrips in Nederland, Amsterdam (Allert de Lange) 1962.

L. van Egeraat, Op reis in Duitsland met Dr. L. van Egeraat, Amsterdam (De Geïllustreerde Pers) 1962 (serie: Margriet reisbibliotheek, dl. 3).

M.G. Emeis (tekst en samenstelling), Honderd nationale jaren, Rotterdam (Nationale Levensverzekering-Bank) 1963, p. 177.

Henrik Scholte, Griekenland. Land, volk, cultuur, Baarn (Het Wereldvenster) 1963.

Marie-Arme Asselberghs e.a. (samenstelling), De trein hoort erbij. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Spoorwegen in Nederland, Utrecht (Bruna) 1964, p. 6-7, 12, 14-16, 50, 58, 63, 116, 126, 133, 135 (serie: Zwarte Beertjes 800).

Vakfotografie (1964) 2, omslag, binnenzijde omslag, p. 22-23.

Ruud H.M. Kok (tekst), Amsterdam, in Avenue (15 december 1965) 12 (kerstnummer), p. G2-78.

G.P. Klijn en E. Pijlman (red), Pasen ’66, Den Haag (Boekencentrum N.V.) 1960, omslag.

Jules B. Farber, Holland in Focus, Amsterdam (Paris) z.j. [ca. 1967], binnenzijde omslag, p. 26, 89.

Avenue (maart 1967) 3, p. 54-55.

Henk Nieuwenhuis, Kees Scherer en Edgar Couwens (foto’s), Uit met de kinderen in Nederland, in Margriet (8 juli 1967) 27, p. 16-23.

Margriet (23 augustus 1969) 34, omslag, p. 76

Margriet (8 november 1969) 45, p. 130-135.

Avenue (april 1970) 4, p. 136-137.

Avenue (juni 1970) 6, p. 188-191.

Frank de Graaf, Wonderen van rivieren en meren, Amsterdam (De Geïllustreerde Pers) 1971, p. 8-9, 12, 40, 51, 84, 113, 144.

Avenue, (april 1971) 4, omslag, p. 58-67.

Avenue (oktober 1971) 10, p. 58-59, 212-214.

W. Woltz en Joost van de Woestijne (red.), Ons lieve leven. 100 Jaar Nederlandse krantefoto’s, Wageningen (L.J. Veen/ Foton) 1972, p. 96.

Ed van der Elsken, Kees Scherer en Peter van der Velde (foto’s). De lokkende horizon, in Avenue (januari 1973) 1, p. 10-15.

Noortje de Roy van Zuydewijn, Met het oog op onderweg. Een tocht in woord en beeld langs monumenten in Nederland, Amsterdam (Van Kampen & Zoon) 1974, p. 7, 11, 15, 25, 27, 29, 31, 36, 42, 55, 59, 62, 93, 101, 116, 120, 122.

Jules B. Farber, Groot Amsterdam boek, Bussum (De Haan) 1975, p. 80, 123.

Simon Mari Pruys, Terug naar het natuurlijke, Grafisch Nederland 1975 [kerstnummer].

W. Boxma (inl.), Tom Bouws (tekst) en Kees Scherer (foto’s inl.), Overijssel, Amsterdam etc. (Elsevier) 1976. ongepag. (serie: Kijk op Nederland).

A.C. de Gooyer (inl.), Tom Bouws (tekst) en Kees Scherer (foto’s inl.), Utrecht, z.p. (Elsevier) 1976, ongepag. (serie: Kijk op Nederland).

R. Nieman (inl.), Tom Bouws (tekst) en Kees Scherer (foto’s inl.), Zuid-Holland. Amsterdam ete. (Elsevier) 1976, ongepag. (serie: Kijk op Nederland).

R. Reyntjes (inl.), Tom Bouws (tekst) en Kees Scherer (foto’s inl.), Drenthe, Amsterdam (Elsevier) 1976, ongepag. (serie: Kijk op Nederland).

J.J. Schilstra (inl), Tom Bouws (tekst) en Kees Scherer (foto’s inl.), Noord-Holland, Amsterdam etc. (Elsevier) 1976, ongepag. (serie: Kijk op Nederland).

Ton Schuurmans (tekst), Kees Scherer e.a. (foto’s) en Loek de Leeuw (tek.). Londen, Amsterdam etc. (Kosmos) 1976 (serie: Kosmos gidsen).

Chr. C. Smits (inl.), J.J.M. Timmers (tekst) en Kees Scherer (foto’s inl.), Limburg, Amsterdam etc. (Elsevier) 1976, ongepag. (serie: Kijk op Nederland).

P.G. Bins (inl), Tom Bouws (tekst) en Kees Scherer (foto’s inl.), Zeeland, Amsterdam etc. (Elsevier) 1977, ongepag. (serie; Kijk op Nederland).

Jac, Gazenbeek (inl.), Tom Bouws (tekst) en Kees Scherer (foto’s inl.), Gelderland, Amsterdam etc. (Elsevier) 1977, ongepag. (serie: Kijk op Nederland).

T.W.R. de Haan (inf), Tom Bouws (tekst) en Kees Scherer (foto’s inl.), Groningen, Amsterdam etc. (Elsevier) 1977, ongepag. (serie: Kijk op Nederland).

Jan Naaijkens (inl.), Tom Bouws (tekst) en Kees Scherer (foto’s inl.), Noord-Brabant, Amsterdam etc. (Elsevier) 1977, ongepag. (serie: Kijk op Nederland).

P. Terpstra (inl.), Tom Bouws (tekst) en Kees Scherer (foto’s inl.), Friesland, Amsterdam etc. (Elsevier) 1977, ongepag. (serie: Kijk op Nederland).

Ton de Joode. Feesten in Nederland, Amsterdam (Meijers Pers) 1977, p. 5, 10, 17, 66, 73, 76.

Margriet (7 januari 1977) 1, p. 26-29.

Evert Werkman (tekst), Waterlooplein, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1979, p. 2, na p. 32, p. 45, 51, 53, 62, 65, na p. 72, na p. 96, na p. 104.

Evert Werkman (tekst), De Jordaan, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1980, p. 16-18, 35, 40, 42, 50, 52-53, 55-56, 62, 64, 66-67, 71-72, 90-91, 102,104, 106, 108-112, 114, 132-135.

Zero 2 (maart 1980) 1, p. 66,

Zero 2 (april 1980) 2, p. 29.

Hans Koolwijk, Alkmaar, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1981, p. 10-13, 19, 23 (serie: Kijk op steden).

Evert Werkman (tekst), Amsterdam. Amsterdam /Brussel (Elsevier) 1982, p. 25, 31, 43-45, 48-49, 54, 65, 69, 75, 82-89, 95, 98, 101-103, 105-106, 113-116 (serie: Kijk op steden).

Elegance 39 (september 1982) 9, p. 78-81.

Ronald Bos (samenstelling), Landelijk gezien. Unieke kijk op mensen in land- en tuinbouw, z.p. [Amsterdam] (Rabobank Nederland) 1984, afb. 23, 82-83, omslag achterzijde afb. 86, 91,

Kees Fens (inl), Kijk, Annie M.G. Schmidt. De schrijfster in beeld, Amsterdam (Querido) 1984, afb. 105 (serie: Jaarboek Querido 37).

J. Braat e.a. (samenstelling), Honderd jaar Rijksmuseum 1885-1985, Weesp (Van Holkema & Warendorf) 1985, afb, 440.

Jacques Klöters, 100 jaar amusement in Nederland, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1987, p. 256.

S.J. van der Molen en Paul Vogt, 170 jaar. Een eigen kijk op boerderijen, Woudsend (Woudsend verzekeringen) 1988.

Sail ’90, in Televizier (4 augustus 1990) 31, omslag, p. 76-83.

Kees Scherer, Jan Tholenaar, Peter Veen en Pim Westerweel (foto’s), Het jaar. Lente, zomer, herfst, winter, Baambrugge (Grote Letter Bibliotheek) 1991 (serie: Grote Letter Bibliotheek 1000).

[Affiche] Floriade 1992, Utrecht (Rabobank) 1992.

Leo Divendal, De paarderuggen van Kertész, of oponthoud in een vrije val, Haarlem/Amsterdam (Spaarnestad-Fotoarchief/Luna Negra) 1992, p. 8 (serie: Uil het archief in het archief).

Het Parool 23 april 1993, PS, p. 23.

Hans Aarsman (tekst), Het engeltje dat op mijn tong pieste, z.p. [Amsterdam] (De Verbeelding) z.j. [1995], p. 30.

Marion Meyer, Bruno Wijnands en Marjon Koerselman (tekst), Gelderland, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1995, omslag, p. 2, 6, 8-13, 15, 17-19, 21-22, 29-33, 35, 37, 40-43, 45-47, 49, 53, 55, 59, 66-67, 69-70, 73-77, 79-80, 82-84, 87, 91-93, 98-99, 101-102, 104-108, 110-111, 115-119, 125, 127-132, 134-141, 144-148, 150-151, 153-154, 157-159 (serie: Nederland dichterbij).

Ben Olde Meierink, Angelique Bakker en Heimerinck Tromp (tekst), Kastelen, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1995, omslag, p. 2, 6, 10-13, 15, 17-19, 21, 24-31, 33, 37, 40-43, 48-52, 54, 56-59, 62-64, 67-75, 77-79, 81, 84-86, 88-89, 91-98, 100, 102-106, 110-111, 115, 118-123, 128-129, 131-133, 135-140, 142-146, 148, 151, 153, 157-159, 166, 168 (serie: Nederland dichterbij).

Eric Strijbos (tekst), Limburg, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1995, p. 2, 6, 8-11, 13-17, 19, 21-22, 31, 33, 35-36, 39-40, 43-47, 54-56, 58-60, 62-63, 66, 69, 71, 73, 78-80, 85, 87, 93, 95-97, 104-105, 107, 109, 111-113, 119, 121, 124-125, 129-130, 138, 141-142, 144-145, 152, 154, 156-157, 163 (serie: Nederland dichterbij).

NRC Handelsblad 4 februari 1995.

J.Th. Balk e.a. (tekst), Molens, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1996, p. 2, 6, 9, 11, 14-18, 21, 24, 28-29, 31-33, 35, 40-41, 46, 49, 56, 58, 60-61, 66-68, 71, 76-77, 79, 81, 83-85, 90-92, 94-96, 99, 105-107, 109-110, 124-125, 127, 135-139, 141-142, 144-145, 147-151, 159, 161-167, 171 (serie: Nederland dichterbij).

K.I.M. van Dam e.a. (tekst), Drenthe, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1996, omslag, p. 2, 6, 8-9, 11. 14. 18-19, 21-22, 24-25, 28-29, 31-37, 39, 41, 43, 45-46, 52, 54, 56-57, 59-62, 65-66, 68-69, 72, 74, 76-79, 81, 83, 85, 87-88, 90-98, 100-101, 103, 106, 109-111, 113-114, 120-123, 126-127, 129, 134-137, 139, 142-143, 145-147, 149-157, 159, 161-168 (serie: Nederland dichterbij).

Ton van der Heyden en Hans Tulleners (tekst), Amsterdam, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1996, omslag voorzijde, p. 2, 6, 10-11, 14, 18, 20, 24-25, 28-31, 33-35, 37, 39, 44- 48, 56-57, 60, 65, 72-75, 77, 79, 86-88, 95-97, 100, 104, 112-114, 118, 124-135, 144, 146, 148-149, 151, 154-155, 159-160, 166 (serie: Nederland dichterbij).

Thijs Pubben (tekst), Boerderijen, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1996, omslag, p. 2, 6, 8-9, 15-16, 21, 23, 27-30, 33, 35, 38-39, 41-43, 45-46, 48-54, 56, 59, 63-64, 67-68, 70, 72-75, 79, 81-91, 94, 97-99, 101-103, 105-107, 110-112, 114-117, 119, 121, 124, 127, 129-130, 133, 136-l37, 141-144, 149-150, 154, 159, 161-166 (serie: Nederland dichterbij).

Eric Strijbos (tekst), Noord-Brabant, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1996, omslag, p. 2, 6, 8-9, 12-14, 16-19, 21-22, 26, 30-31, 35-39, 41-43, 45, 47-51, 53-54, 59-62, 68-70, 73, 83-86, 90-91, 94-97, 101-102, 106-107, 109-110, 112-113, 115-116, 121-122, 132-134, 136-137, 140-142, 153, 155-159 (serie: Nederland dichterbij).

Eric Strijbos (tekst). Zeeland. Amsterdam (The Reader’s Digest) 1996, omslag, 2, 6, 8-10, 12-16, 21-22, 24, 27-28, 30-32, 35-36, 38-41, 43-54, 56-58, 61, 63-71, 73, 76-79, 81-84, 87-90, 93, 95, 98-101, 103, 105-111, 115, 117, 119-135, 138-146, 148-154, 156-159, 161-164, 166-171 (serie: Nederland dichterbij).

Henk van Bruggen (tekst), Rotterdam, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1997, omslag, p. 2, 15, 120, 139, 145, 156 (serie: Nederland dichterbij).

Geert Mak, Amsterdam op steen/Anthon Beeke, Amsterdam op zilver. Lelystad (Rotaform) 1997, ongepag.

Eric Strijbos (tekst), Utrecht. Amsterdam (The Reader’s Digest) 1997, omslag, p. 2, 6, 8-10, 12, 14-19, 21, 23, 26-28, 32-34, 36, 38, 41-45, 47, 52, 54-55, 57-75, 77-78, 84-92, 95-109, 111-113, 117-1l8, 124-125, 127, 131, 134-135, 137-114, 146-149, 152-154, 157-159, 161-169 (serie: Nederland dichterbij).

Eric Strijbos (tekst), Zuid-Holland, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1997, omslag, p. 2, 6, 8–10, 12-19, 21-22, 24-26, 28-34, 36-37, 39-40, 43-48, 51, 53-54, 56-73, 75-76, 78-79, 82-90, 92, 101-108, 110-115, 118-125, 127-129, 132-139, 141-145, 148-157, 159, 161, 165-171 (serie: Nederland dichterbij).

Ilja van der Veen (tekst), friesland, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1997, omslag, p. 2, 6, 8, 10-11, 14, 16, 18-19, 21-22, 24-25, 27, 29-30, 32, 34-37, 39, 42-44, 46-53, 55-56, 61-64, 66, 68-79, 81-88, 91-92, 97-98, 100-105, 108-109, 113, 115, 117-121, 123-128, 132-134, 139-140, 143-145, 147-149, 153-159, 161-166 (serie: Nederland dichterbij).

Ton Vingerhoets (tekst). Noord-Holland, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1997, p. 2, 6, 8-12, 14, 16-18, 21-22, 28-35, 38, 41, 43-45, 47, 50-52, 55-59, 63-65, 70-74, 77, 79-82, 86-87, 90-99, 103-105, 107-111, 113, 117, 120-137, 139, 141-142, 144-147, 150-154, 156-157, 159, 161, 163-169 (serie: Nederland dichterbij).

Johanda Loonstra, Kim van Dam en Sabine Lutz (tekst.), Overijssel, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1998, p. 2, 6, 8-14, 16-17, 19, 21, 28-31, 33, 35-36, 38-41, 48-50, 52-53, 62-74, 76, 78-94, 97-99, 102-107, 110, 118, 120-127, 131-132, 137, 141-142, 149, 151-154, 157-159, 161-162, 166-169 (serie: Nederland dichterbij).

Manon K. Verhofstad (samenstelling), De Jordaan. Een buurt in beeld, Amsterdam (Amsterdam Publishers) 1998, p. 47, 51, 63.

Ton Vingerhoets (tekst). Flevoland, Amsterdam (The Reader’s Digest) 1998, omslag, p. 19, 38, 41, 45-46, 54, 57-58, 62, 65-66, 115 (serie: Nederland dichterbij).

Barends en Elligens (samenstelling) en Connie Palmen (tekst), Helemaal Huf, Amsterdam (Voetnoot/Maria Austria Instituut) 1999, p. 56.

Jaap van de Klomp (samenstelling). One night stand. Jazzconcerten in Nederland 1947-1967. Amsterdam (Uitgeverij Windroos) 1999, p. 19.

Roland van Tulder (samenstelling), De echo van een eeuw. Honderd jaar Amsterdamse stadsgezichten, Amsterdam (Amsterdam Publishers) 1999, p. 61, 65.

Cherry Duyns (tekst), De zoete zee, Amsterdam (Voetnoot) 2000, p. 23, 30-31, 45, 53, 64.

Martin Harlaar e.a., Voorwaarts in bataille. Een eeuw bereden politie in Amsterdam, Bussum (THOTH) 2000, p. 84.

Hans Vogel, Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv, Amsterdam/Naarden (Theater Instituut Nederland/Strengholt) 2000, afb. 22, 25.

Algemeen Dagblad 24 oktober 2001.

Peter-Paul de Baar e.a., De Amstel, Amsterdam (Bas Lubberhuizen) 2002, p. 197.

Foam Magazine (januari 2002) 1, ongepag.

Midas Dekkers, Rare snuiters, Amsterdam (etc.) (Contact) 2003, p. 78-79.

Eric de Kuyper (tekst), Interieurs, Amsterdam (Voetnoot) 2003, p. 16-17, 30-31, 33, 35-36, 39-40, 42, 57, 59, 70.

Simenon, Maigret en hotel Etoile du Nord, z.p. [Amsterdam etc.] (Pandora) 2003, omslag.

Simenon, Maigret en het lijk zonder hoofd. z.p. [Amsterdam etc.] (Pandora] 2003, omslag,

Simenon, Maigret en zijn dode, z.p. [Amsterdam etc] (Pandora) 2003, omslag.

Simenon, Maigret incognito, z.p. [Amsterdam etc.] (Pandora) 2003, omslag.

Het Parool 28 augustus 2003.

de Volkskrant 15 november 2003.

Charles de Mooij, René Kok en Erik Somers (samenstelling en red,). Het jaren 50 boek, Den Bosch/Den Haag/Zwolle (Noordbrabants Museum/Nationaal Archief/Waanders) 2004, p. 63-64.

Simenon, Maigret en de Lange Lijs, z.p. [Amsterdam etc] (Pandora) 2004, omslag.

Simenon, De vergissing van Maigret, z.p. [Amsterdam etc] (Pandora) 2004, omslag.

NRC Handelsblad 15 april 2004.

Trouw 16 september 2004.

Koen Vergeer, [F]oto’s, Amsterdam (Voetnoot) 2005, p. 15, 42-43, 46-47, 58-59.

Caroline Linssen (tekst), 40 jaar de Mandemaaker, Spakenburg (Restaurant de Mandemaaker) 2006, p. 57.

Trouw 28 februari 2006.

Rob Bouber, Het onbekommerde leven. Kroniek over de jaren vijftig, Alkmaar (HOC Media) 2007, p. 15, 30, 34, 42, 54, 60, 96, 102, 162, 182 (idem, Kampen (Omniboek) 2008, p. 19, 32, 36, 44, 56, 102, 164, 184).

Trouw 10 maart 2007.

Het Financieele Dagblad 12 juli 2008.

Marc Reugebrink (tekst), Nachtlicht, Amsterdam (Voetnoot) 2009, omslag, p. 5, 8, 12-13, 21, 24-25, 28-29, 32-33, 36-37, 41-43, 46-54, 57-59, 63, 72, 76-78.

Kalenders

Kees Scherer (foto’s), Rabobank 1979 (Ons water).

Kees Scherer, Joost Guntenaar e.a. (foto’s), Rabobank 1980 (Nederland in zijn element).

Kees Scherer (foto’s), Rabobank 1981 (Nederland gevelland).

Kees Scherer (foto’s), Rabobank 1982 (Nederland. Plaatjes van liedjes).

Kees en Mariska Scherer (foto’s), Rabobank 1983 (Tuin in tuin uit).

Kees Scherer [e.a.] (foto’s), Rabobank 1984.

Kees en Mariska Scherer (foto’s), Rabobank 1985 (Nederland aan de rivier).

Kees Scherer (foto’s), Rabobank 1986 (Statig Nederland).

Kees Scherer e.a. (foto’s), Rabobank 1987 (Wakend Nederland), januari-september, november-december.

Kees Scherer e.a. (foto’s), Rabobank 1988 (Bewaard Nederland).

Kees Scherer (foto’s), Rabobank 1989 (Thuis in Nederland).

Kees Scherer e.a. (foto’s), Rabobank 1990 (Op pad in Nederland).

Kees Scherer e.a. (foto’s), Rabobank 1991 (Nederland tegen het licht), januari, maart, mei-augustus, oktober-december,

Kees Scherer en Pim Westerweel (foto’s), Rabobank 1992 (Floriade).

Opdrachten

1986 Amsterdams Fonds voor de Kunst (Historische opdracht).

Prentbriefkaarten

12 prentbriefkaarten, Amsterdam (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) z.j. [1992].

A la carte [mapje met 7 prentbriefkaarten], Amsterdam (Voetnoot/Maria Austria Instituut) 2004.

Secundaire bibliografie

(publicaties over de fotograaf en/of zijn werk)

Catalogus Zilveren Jubileumsalon “Amsterdam” en Tiende Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst, Amsterdam (Arti et Amicitiae) 1948, binnenzijde omslag, p. 13, 23.

Catalogus Elfde Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (Bondssalon), Amsterdam (Arti et Amicitiae) 1949, binnenzijde omslag, p. 27.

Catalogus Twaalfde Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (Bondssalon), Amsterdam (Arti et Amicitiae) 1950, p. 8,

Catalogus Dertiende Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (Bondssalon), Amsterdam (Arti et Amicitiae) 1951, binnenzijde omslag, p. 3, 25.

Catalogus Veertiende Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst. “Bondssalon”, Amsterdam (Arti et Amicitiae) 1952, p. 19.

C.W., Zijn camera ziet mensen, in Algemeen Dagblad 13 augustus 1955, p. 7.

R. Nieman, [zonder titel; artikel over expositie in La Cave Internationale], in Elseviers Weekblad 11 (27 augustus 1955) 35, p. 12.

W. van Heusden, Kees Scherer exposeerde, in Foto 10 (september 1955) 9, p. 280.

J.E., Fotojournalisten aan de wand, in De Fotojournalist januari/februari 1957.

Anoniem, 24 uur Amsterdam, in Het Vrije Volk 18 april 1957.

B.W. [= Bram Wisman], “24 uur Amsterdam” [boekbespreking], in De Fotojournalist juni/juli 1957.

Jan A. Kleyn, La Cave Internationale, in Foto (augustus 1957) 8, p. 313-315.

Constant Wallagh, Kees Scherer en zijn camera als verliefde ontdekkingsreizigers, in Algemeen Dagblad 31 augustus 1957.

Anoniem, Terzijde. Amsterdam?, in Vrij Nederland 18 (14 september 1957) 3, p. 4.

Anoniem, Een dag in een wereldstad met zijn mensen, in Nieuwe Eeuw 9 november 1957.

Anoniem, Tussen beeld en camera, in Het Vrije Volk 15 november 1957.

J.J. Hens, Wat ik zag en hoorde, dat mij trof…. , in Foto 13 (maart 1958) 3, p. 108, 110-113 (met foto’s).

Anoniem, Dertig fotografen zwermden uit over Amsterdam. Opdrachten voor expositie in Stedelijk Museum, in Het Parool 16 september 1960.

J.J. Hens, Kritische speurtocht. Hier is New York, in Foto 15 (oktober 1960) 10, p. 500-503.

R. Nieman, [zonder titel; Aan een aantal Nederlanse persfotografen hebben wij gevraagd: “Wat was de shot van uw leven?” etc], in Elseviers Weekblad (1 april 1961) 13, p. 1.

F. Stoppelman, Kees Scherer: de altijd aanwezige, uithuizige fotograaf, in Focus 48 (21 juni 1963) 13, p. 2-8, 31.

Anoniem, Nederlandse journalist op Sardinië overvallen, in Dagblad van Coevorden 28 juni 1966.

Francesco Piras, I malviventi gli hanno imposto di bloccare 1’auto sulla quale viaggiava, [etc], in La Nuova Sardegna 28 juni 1966.

Anoniem, Il giornalista olandese racconta pacatamente la drammatica avventure, in L’Unione Sarda 29 juni 1966.

Anoniem, Gewonde Nederlandse journalist hersteld, in De Gooi en Eemlander 9 juli 1966.

Anoniem, Sardinië geneert zich voor zijn bandieten. “Ik wist dat ik afgemaakt zou worden als ik de wagen stopte”. Kees Scherer joeg vlak langs de afgrond, in Hel Binnenhof 11 juli 1966.

Anoniem, “Ik wil zo weer naar Sardinië”, in Brabants Dagblad 11 juli 1966.

Anoniem, Nederlandse journalist op Sardinië neergeschoten, in Nieuwsblad van het Noorden 11 juli 1966.

Anoniem, Aan moord ontsnapt, in De Telegraaf 11 juli 1966.

Anoniem, Fotojournalist terug uit Sardinië, in Het Vaderland 11 juli 1966.

Anoniem, World in Color. Foto-expositie in Hengelo, in Accent 1 (14 september 1968) 29, p. 33.

Anoniem, Kees Scherer: Weet u waar ik heen zou gaan?, in Margriet (23 augustus 1969) 34, p.70-75

Anoniem, Fotografen, in de Volkskrant 26 augustus 1971.

G.P., Nederland, wat ben je nog mooi. Fraai fotowerk van Kees Scherer, in De Gelderlander 6 november 1974.

JdR. Nederland wat ben je nog mooi, in Utrechts Nieuwsblad 29 november 1974 (met foto’s).

Anoniem, Naar de Andes, in Margriet (3 juli 1976) 27, p. 3-4.

Els Barents (red.), Fotografie in Nederland 1940-1975, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, losse biografie.

Anoniem, Kees Scherer. Een vakman die zijn brood verdient met liefhebberijen, in Capi-Lux Vakinformatie voorjaar 1980, p. 30-31 (met foto’s),

Jan van Dalen, Landschapsfotograaf Kees Scherer wendt zich af van ellende. ‘Ik laat bewust alleen mooie dingen zien’, in Zwolse Courant 9 oktober 1982.

Jan van Dalen, Landschapsfotograaf Kees Scherer: “Ik laat bewust alleen de mooie dingen zien”, in Leidse Courant 16 oktober 1982.

Anoniem, Een andere kijk op Holland, in De Zuidwester 13 juni 1983.

Anoniem, Ken andere kijk op Holland, in Algemeen Dagblad 3 december 1983.

Anoniem, Een andere kijk op Holland, in NRC Handelsblad 3 december 1983.

Dick van de Pol (red.). Foto in vorm, Grafisch Nederland 1984, p. 84-85.

Hans van Blommestein e.a. (samenstelling), Op reportage. 25 jaar Avenuereisreportage, Amsterdam/Den Haag (Focus/SDU) 1990, p. 8-10, 96 (met foto’s).

Ingeborg Leijerzapf e.a. (tekst), Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw = The Decisive image. Dutch Photography from the 20th Century, Amsterdam (BIS) 1991, p. 150, 210-211.

Harry Soelen, Kees Scherer. Grote Kerk, in Catalogus Fotofestival Naarden 18 mei t/m 9 juni 1991, Bilthoven (Stichting Fotofestival Naarden) 1991, p. 4-6.

Hans van Blommestein en Joop Swart (samenstelling), Het Amsterdam van Kees Scherer. De jaren vijftig in beeld, Baarn (Tirion) 1992 (met foto’s).

Catalogus Nederlandse Kunst. Rijksaankopen 1991, Den Haag/Zwolle (Rijksdienst Beeldende Kunst/Waanders) 1992, p. 24, 167-1 72 (met foto’s).

Peter Sierksma, Eerbetoon aan de anonieme fotograaf, in Trouw 24 april 1992.

Harriet Calo (red.), Avenue vliegende veiling. Te koop: vintage-foto van Kees Scherer, in Avenue (september 1992) 9, p. 37.

Anoniem, Het Amsterdam van Kees Scherer, in De Fotojournalist 9 oktober 1992, p. 32.

Willem Ellenbroek, Een wereld vol gezagsgetrouwe en nijvere fietsers, in de Volkskrant 20 oktober 1992.

Peter van Brummelen, De jaren vijftig van Kees Scherer, in Het Parool 31 oktober 1992.

Dick Breebaart, Scherer perfectioneerde fototraditie, in De Journalist 43 (6 november 1992) 20, p. 26-27 (met foto’s).

Renate van der Zee, De fotograaf van een mythisch Amsterdam, in Haagsche Courant 19 december 1992.

Veilingcatalogus Dutch and Flemish vintage photographs 1860-1992. Veiling zondag 23 mei 1993 (etc), Den Haag (Glerum) 1993, lot 137-142.

Anoniem, Scherer portretteerde Mokum zoals het was, in Het Parool 20 januari 1993.

Marianne Vermeijden, A’damse fotograat Kees Scherer (73) overleden, in NRC Handelsblad 21 januari 1993.

Anoniem, Fotograaf Kees Scherer (73) overleden, in Trouw 21 januari 1993.

Anoniem, Kees Scherer. Generalist onder de fotografen overleden, in de Volkskrant 21 januari 1993.

Anoniem, Fotograaf Kees Scherer overleden, in Algemeen Dagblad 22 januari 1993.

Anoniem, Fotograaf Kees Scherer overleden, in Nieuwsblad van het Noorden 23 januari 1993.

Peter van Brummelen, Op de klapstoel. Er is niets mis met glamour, in Het Parool 23 januari 1993, p. 46.

Renate van der Zee, Kees Scherer (72) overleden: Lyrisch fotograaf met bars karakter, in Twentse Courant 25 januari 1993

Anoniem, Ariens wint Schererprijs, in Algemeen Dagblad 26 februari 1993.

Flora Stiemer, Constant eindelijk in eigen land gelauwerd, in Algemeen Dagblad 15 december 1994.

Herman Selier, De wereld van Kees Scherer, in De fotograaf. Weekblad voor professioneel beeld 2 (maart 1995) 2, p. 11-14 (met foto’s).

Judith Postema (eindred.), Joop Swart. 60 jaar De Geïllustreerde Pers, z.p. (De Geïllustreerde Pers) 1996, p. 13.

Anoniem, De passies van Kees Scherer, in Kunst & Antiek Journaal maart 1997.

Anoniem, Veiling nautische collectie Scherer, in Het Parool 11 maart 1997.

Herman Hoeneveld, Kees Scherers weerslag van de jaren veertig en vijftig, in Kunst & Antiek Journaal september 1997, p. 8.

Philip Freriks (tekst), Kees Scherer. Het Parijs van de vijftiger jaren, Baarn (Tirion) 1998 (met foto’s).

Paul Arnoldussen, Hartstochtelijk lijden in Parijs van de jaren vijftig, in Het Parool 8 april 1998.

Lenferink, Parijse memoires van Scherer. En een kus die nog steeds voortduurt, in Hel Parool 11 april 1998, PS, p. 23.

Elzeline van Amerongen, Het licht van Kees Scherer, in HN-magazine 25 april 1998, p. 33

Onno Blom, ‘Parijs; de stad waar het leven bus- en metrokaarten kost’, in Trouw 8 mei 1998.

Anoniem, Kees Scherer. in NRC Handelsblad 25 maart 1999.

Anoniem, Twee vliegen, in Utrechts Nieuwsblad 21 april 1999.

Haro Hielkema, Een stille Afsluitdijk, een vette lach. Fotografie, in Trouw 28 juni 2001.

Rolf Bos, De waterwolf overwonnen, in de Volkskrant 4 juli 2001.

Karin de Mik, Wasdag, ijspret en met blote knieën het water in. Nostalgie overheerst op fototentoonstelling over het IJsselmeergebied, in NRC Handelsblad 27 juli 2001

Wim van Sinderen, Fotografen in Nederland. Een anthologie 1852-2002. Amsterdam /Gent/ Den Haag/ (Ludion/Fotomuseum Den Haag) 2002, p. 342-343.

Mirelle Thijsen, Het bedrijfsfotoboek 1945-1965. Professionalisering van fotografen in Nederland, Rotterdam (Uitgeverij 010) 2002, p. 101-103, 107, 109, 115, 122, 176, 194 (met foto’s).

Maurits Schmidt, Schieten met scherp. Fotograaf Jan Schiet, in Het Parool 28 maart 2002.

Maro Ziegler, Foto’s onder de hamer, in De Telegraaf 31 oktober 2002.

Lambiek Berends, Vijftig blikken op de stad. Zwart-wit kleur 1000 foto’s van Amsterdam 1945nu. 1945-1972, in Het Parool 15 februari 2003.

Peter van Brummelen, Maigret en de herdruk, in Het Parool 15 april 2003.

Anoniem, Bij sneeuw snel op pad met de camera, in Haagsche Courant 29 november 2003.

Simon Vinkenoog (tekst), Parijs was mieters. Nederlandse fotografen in Parijs, 1945-1965, Schiedam (Stedelijk Museum Schiedam) 2004, ongepag. (met foto’s).

Jessica Voeten (inl.). Holland zonder haast. Foto’s van Kees Scherer, Amsterdam (Voetnoot) 2004 (serie: Holland zonder haast, deel 7).

Anoniem, De drenkeling van Kees Scherer, in Het Parool 15 januari 2004, p. 1.

Peter van Brummelen, Zonder haast. De foto’s van Kees Scherer. Wachten op de lage zon, in Het Parool 15 januari 2004, PS, omslag, p. 2-3 (met foto’s).

Peter van Brummelen, In de fotoboekenserie Holland zonder haast verschijnt een deel met foto’s van de Amsterdamse fotograaf Kees Scherer (1920-1993). De in de jaren vijftig en zestig gemaakte foto’s zijn ook te zien in het Vakbondsmuseum in Amsterdam. Einzelganger met een klein hartje, in Stentor/Veluws Dagblad 17 januari 2004.

Peter van Brummelen, Kees Scherer. De lieflijke lens van een brulboei, in De Gelderlander 20 januari 2004.

Arjen van Ginkel, Naar Kees Scherer blijf je kijken, in Noordhollands Dagblad 24 januari 2004.

Anoniem, Het Amsterdam van Kees Scherer. Portretten van de stad, in Ons Amsterdam februari 2004, p. 62-63.

Anoniem. Holland zonder Haast, in BN/De Stem 13 februari 2004.

Anoniem. Pleur die ouwe rotzooi maar in de Kloveniersburgwal, in Provinciale Zeeuwse Courant 14 februari 2004.

Maarten Jager, Noeste opbouw en bescheiden geneugten. Foto’s Kees Scherer in Vakbondsmuseum, in De Telegraaf 20 februari 2004.

Sacha Bronwasser, Zonder fotografie zijn wij blind. Alles wordt gekleurd door het heden, in de Volkskrant. 4 maart 2004, Kunst, p. 10-11 (met foto’s).

Dorine Steenbergen, Andere jas voor Maigret, in Utrecht Nieuwsblad 20 maart 2004.

Anoniem, Het bijzondere standpunt, in Amersfoortse Courant 19 mei 2004.

Anoniem. De foto, in Kunst & Antiek Journaal augustus 2004, p. 18.

Anoniem, Foto’s in veiling, in Trouw 18 novemer 2004.

Marianne Vermeijder, Serieuze solidariteit, in NRC Handelsblad 25 november 2004.

Mijntje Klipp, Eeuwige roem, een plaquette en 10.000 euro. Punt 5 vijftig jaar world press photo, in Het Parool 10 februari 2005.

Anoniem, Kees Scherer, in Utrechts Nieuwsblad 10 februari 2005.

Maurits Brands (samenstelling), Avenue van A tot Zero, z.p. [Rotterdam] (Veenman) 2006, p. 12, 18, 22, 246.

K. Schippers, Door Europa, Amsterdam (Voetnoot) 2006, p. 30-31, 47, 52, 56, 58, 63-64, 66-69, 72, 74, 76-77, 80-81, 85.

H.U. Jessurun d’Oliveira, Hoe Richter R. Renate R. van Chris B. afpikte, in Trouw 4 maart 2006.

Anoniem, Kees Scherer, in NRC Handelsblad 27 april 2006.

Arjo Haijtema, Het Walhalla voor fotografen, in de Volkskrant 13 september 2006.

Flip Bool e.a. (red.). Nieuwe geschiedenis van de fotografie. Dutch Eyes, Zwolle (Waanders) 2007, p. 263, 452.

Anoniem, Kadir van Lohuizen wint fotoprijs, in Vrij Nederland 17 maart 2007.

Anoniem, Sport in beeld, foto’s van Scherer, in NRC Handelsblad 17 november 2007.

Anoniem, Het plezier van de sportende mens. Foto-expositie ‘Sport in Beeld 1948-1959’ in Vintage Photo Gallery toont uniek werk van Kees Scherer, in De Gooi- en Eemlander 29 november 2007.

Anoniem, Sport in beeld 1948-1959, in NRC Handelsblad 28 december 2007.

Anoniem, MAI Revu, Amsterdam (Maria Austria Instituut) 2008 (met foto’s).

Max van Rooy, Kees Scherer. Beeldverhalen van een straatfotograaf 1948-1967, Amsterdam (De Verbeelding) 2008.

Anoniem, Toen was geluk …. Hoogtepunten jaren ’50 fotografie in Scheringa Museum, in De Telegraaf 26 juni 2008.

Nell Westerlaken, Niets hoeven, van alles doen. VakantieDoeboek voor volwassenen, in de Volkskrant 28 juni 2008.

Anoniem, Straatfoto’s van Kees Scherer in Foam, in DeKey Magazine, oktober 2008.

Daphne Koenders, Zwervend door Parijs en Amsterdam. Preview Foam-expositie Kees Scherer bij Vintage Photo Gallery Pim Westerweel te Naarden, in De Gooi- en Eemlander 29 oktober 2008 (met foto’s).

Evelien Baks, Reisfotograaf van het eerste uur, in Algemeen Dagblad 6 november 2008 (met foto’s).

Anoniem, Tentoonstelling van ex-Margrietfotograaf, in Margriet (7 november 2008) 46, p. 92.

Anoniem, Verhalen van een straatfotograaf, in NRC Handelsblad 7 november 2008.

Jos Bloemkolk, Liefdevolle observator van het gewone leven. Scherer zocht naar schoonheid, hij had genoeg ellende gezien, in Het Parool 7 november 2008.

Arjen van Ginkel, Van eenhoogvoor naar Mexico, in Noordhollands Dagblad 13 november 2008.

Frits Abrahams, Het instrument van de armoede. Dag Frits Abrahams, in NRC Handelsblad 26 november 2008.

Arno Haijtema. Fantasie als speelgoed, in de Volkskranl 28 november 2008.

Eddie Marsman. De lichte wereld van een alleskunner, in NRC Handelsblad 29 november 2008.

Anoniem, Amsterdam wereld fotografie, in Eigen Huis en Interieur december 2008, p.98.

Frederik F. Barends, Kees Scheren Een tovenaar in zwart en wit, in Kunst & Antiek Journaal december 2008, p. 11.

Anoniem, New Vork down under, Amsterdam (Maria Austria Instituut) 2009, p. 1, afb. 1-2, 4, 7-9.

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten, ca. 1949-1981.

Tentoonstellingscommissie World Press Photo ’55, 1955.

Jury, World Press Photo 69/70, 1969-1970.

Jury, Holland Persfoto, wedstrijd en tentoonstelling georganiseerd door de Fotojournalisten van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, 1971 [expositie in 1972 achtereenvolgens 10 dagen in De Bijenkorf in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven).

Onderscheidingen

1948 Verzilverde bronzen AAFV plaquette, Tiende Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (Bondssalon), Amsterdam.

1948 Verzilverde bronzen AAFV plaquette, Zilveren Jubileumsalon “Amsterdam”, Amsterdam.

1949 Bronzen BNAFV medaille, Elfde Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (Bondssalon), Amsterdam.

1950 Bronzen BNAFV medaille, Twaalfde Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (Bondssalon), Amsterdam.

1951 Zilveren Bokaal AAFV en bronzen medaille BNAFV, Dertiende Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (Bondssalon), Amsterdam.

1957 Eerste prijs, groepstentoonstelling in La Cave Internationale.

1987 De Fotograaf (bronzen beeldje ontworpen door Marcus Ravenswaaij), onderscheiding uitgereikt aan Kees Scherer, Bram Wisman en Ben van Meerendonk voor hun inzet voor de verwezenlijking van de doelstellingen van World Press Photo.

Tentoonstellingen

1948/1949 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Tiende Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst “Bondssalon ” (AAFV).

1948/1949 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Zilveren Jubileumsalon “Amsterdam”.

1949/1950 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Elfde Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (Bondssalon) (AAFV).

1950/1951 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Twaalfde Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (Bondssalon) (AAFV).

1951/1952 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Dertiende. Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (Bondssalon) (AAFV).

1952 (g) Zaandijk, AFV-Zaanland.

1952/1953 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Veertiende Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (Bondssalon) (AAFV).

1955 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, World Press Photo ’55.

1955 (e) Amsterdam, La Cave Internationale, Mensen die zich onbespied wanen.

1957 (e) Amsterdam, Café van Appie Scheltema, Fotojournalisten aan de wand.

1958 (e) Amsterdam, La Cave Internationale, Scherer en Inslag.

1961 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Dag Amsterdam.

1968 (g) Hengelo, Stadhuis Hengelo, World in colour [reizende tentoonstelling].

1978/1979 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Fotografie in Nederland 1940-1975.

1989 (g) Biddinghuizen, Flevohof, ‘Zuiderzee, dood water, nieuw leven.

1990 (g) Amstelveen, Het Zonnehuis, Sail Amsterdam.

1990 (g) Amsterdam, Golden Tulip Barbizon Centre, Sail Amsterdam.

1990/1991 (g) Amsterdam, Canon Image Centre, Op reportage. 25 jaar Avenue-reisfotografie.

1991 (e) Amsterdam, De Geïllustreerde Pers, Het verdwenen Amsterdam.

1991 (g) Amsterdam, Nieuwe Kerk, Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw (Collectie Stichting Dutch Photography).

1991 (e) Amsterdam, VNU, Het verdwenen Amsterdam.

1991 (e) Naarden, Grote Kerk, Kees Scherer (Fotofestival Naarden).

1992 (e) Amsterdam, Museum Amstelkring (Ons’Lieve Heer op Solder), Het Amsterdam van Kees Scherer.

1992 (e) Amsterdam, The Vintage Gallery of Canon Image Centre, Amsterdam. An Exhibiton of 1950’s vintage photographs by Kees Scherer.

1992 (g) Haarlem, Spaarnestad-Fotoarchief, De paarderuggen van Kertész, of oponthoud in een vrije val

1992 (g) Urk, Museum Het Oude Raadhuis, Zuiderzee, dood water, nieuw leven.

1993 (e) Amstelveen, Het Zonnehuis, Het Amsterdam van Kees Scherer.

1997 (g) Amsterdam, Oude Kerk, Amsterdam op zilver – Breitner en tijdgenoten, Amsterdamse stadsgezichten 1856-1925.

1998 (g) Amsterdam, Maison Descartes, Het Parijs van de vijftiger jaren.

1998 (g) Naarden, De Gele Loods, Het Parijs van de vijftiger jaren.

1999 (e) Baarn, Kasteel Groeneveld, Kees Scherer, de fotograaf die schilderde met licht.

2001 (g) Spanbroek, Scheringa Museum voor Realisme, De Zoete Zee. Historische foto’s rond het IJsselmeer.

2001/2002 (g) Amsterdam, Foam, Dutchdelight.

2002 (g) Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, Brandhaarden, Nederlandse fotografen en internationale, conflicten.

2002/2003 (g) Alkmaar, Stedelijk Museum Alkmaar, Alle dagen Zondag.

2002/2003 (g) Den Haag, Fotomuseum Den Haag, Fotografen in Nederland 1852-2002.

2003 (g) Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum, Zwart-wit kleur, 1000 foto’s van Amsterdam 1945-nu.

2003 (g) Amsterdam, Nieuwe Kerk, Rare snuiters. Midas Dekkers kiest uit de Fotocollectie Nederland.

2004 (e) Amsterdam, Vakbondsmuseum/De Burcht, Kees Scherer Holland zonder haast,

2004 (g) Schiedam, Stedelijk Museum Schiedam (tijdelijk in de Korenbeurs), Parijs was mieters! Nederlandse, fotografen in Parijs 1945.

2004 (e) Utrecht, Ton Peek Photography, [vintage prints].

2005 (g) Amsterdam, Olympisch Stadion, Holland Unique Photography Festival

2005 (e) Utrecht, Ton Peek Photography, [portretten].

2006 (g) Naarden, Voormalige Brandweerkazerne, In between.

2006 (g) Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, Avenue van A tot Zero.

2006 (e) Utrecht, Ton Peek Photography. New York in the fifties.

2007/2008 (g) Hoorn, Museum van de Twintigste Eeuw, Het onbekommerde leven.

2007/2008 (e) Naarden, Vintage Photo Gallery Pim Westerweel, Sport in beeld 1948-1959.

2008 (e) Naarden, Vintage Photo Gallery Pim Westerweel, 75 vintageprints van de Amsterdamse fotograaf Kees Scherer.

2008 (g) Spanbroek, Scheringa Museum voor Realisme, Holland Zonder Haast, fotografie uit de jaren vijftig.

2008/2009 (e) Amsterdam, Foam, Fotografische Verkenningen.

2009 (g) Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam, New York down under.

2009 (e) Naarden, Vintage Photo Gallery Pim Westerweel, N.Y. 400.

Bronnen

Amsterdam, Stichting Foto Archief Kees Scherer.

Leiden, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden, bibliotheek en documentatiebestand.

Leusden, Jan Wingender (collectie nederlands fotoboek).

Collecties

Amstelveen, Stichting Dunhill Dutch Photography.

Amsterdam, Instituut Collectie Nederland.

Amsterdam, Maria Austria Instituut.

Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam.

Amsterdam, Stedelijk Museum.

Den Haag, Letterkundig Museum (o.a. brieven).

Den Haag, Nationaal Archief.

Haarlem, Spaarnestad Photo.

Leiden, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden.

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Kees Scherer berusten bij de Stichting FotoArchief Kees Scherer en worden beheerd door het Maria Austria Instituut te Amsterdam.