Fotolexicon, 26e jaargang, nr. 41 (september 2009) (nl)

Eva Besnyö

Tineke de Ruiter (eerste editie, 1986)

Tineke de Ruiter (tweede, bijgewerkte editie)

Tessa Hillebrants (tweede, bijgewerkte editie)

Extract

Eva Besnyö werd in de jaren dertig opgeleid als reclame- en portretfotografe. Al spoedig ontwikkelde zij zich echter tot een reportagefotografe voor wie de publiciteitsfunctie van de fotografie voorop moest staan. De mens stond in haar opnamen altijd centraal; na de jaren zeventig lag het accent daarbij op het verbeelden van de positie van de vrouw. In deze laatste fase van haar carrière ontplooide zij zich als ‘visuele woordvoerder’ van de vrouwenbeweging Dolle Mina.

Biografie

.

1910

Eva Marianna (Eva) Besnyö wordt op 29 april geboren te Boedapest. Zij is de tweede dochter in een gezin met drie dochters van Bernard Besnyö – geboren als Bela Blumgrund – en Helena Kelemen.

ca. 1925

Eva krijgt een Kodak Brownie, een boxcamera met negatiefformaat 6×9 cm.

1928-‘30

Na haar eindexamen aan het Gymnasium neemt Eva les bij Jozsef Pécsi, een bekende fotograaf in Boedapest, die fotocursussen geeft.

Zij krijgt van haar vader een Rolleiflexcamera met negatieven van 6×6 cm. Met dit type camera zal zij tot 1969 blijven werken.

In 1930 doet zij examen ‘gezel’. Na het examen vertrekt zij naar Berlijn.

1930-‘31

In Berlijn woont Eva Besnyö aan de Riehlstrasse 10 bij de familie Wolfgang Willner.

Van 1 november tot 14 januari werkt zij als volontair bij de Berlijnse reclamefotograaf René Ahrlé.

1931

Van 1 februari tot 1 juli is zij als volontair werkzaam bij persfotograaf Dr. Peter Weller.

Na de zomer huurt zij een atelier met donkere kamer in de Nachrodstrasse en vestigt zich zelfstandig. Zij levert regelmatig foto’s aan persbureau Neofot.

Aan het Balatonmeer in Hongarije maakt zij haar vermaarde foto van een jongen met cello.

1932

Door toenemend antisemitisme wordt het voor Eva lastig om als joodse fotograaf in Berlijn werkzaam te blijven. Na een vakantie in Hongarije verhuist zij in de herfst naar Nederland.

Zij wordt opgenomen in de kring rond Charley Toorop, de moeder van haar vriend John Fernhout, die zij heeft leren kennen in Berlijn waar hij lessen volgde aan de Agfa-Schule.

Besnyö betrekt een woning in de Kerkstraat te Amsterdam.

1923-‘33

Charley Toorop schildert De Maaltijd der Vrienden; Eva Besnyö en John Fernhout zijn onderaan rechts op het schilderij geportretteerd.

Besnyö speelt de hoofdrol in een korte film van Hans Sluizer, Puberté. John Fernhout is de cameraman.

1933

In maart heeft Eva Besnyö haar eerste solotentoonstelling in Kunstzaal Van Lier aan het Rokin te Amsterdam.

Op 25 juli treden Eva Besnyö en John Fernhout in het huwelijk.

Van 25 november tot 17 december heeft Besnyö een tentoonstelling in het gebouw van de Utrechtse vereniging ‘Voor de Kunst’. De tentoonstelling wordt geopend door Gerrit Rietveld.

ca. 1933

Eva Besnyö wordt lid van de Vereeniging van Arbeidersfotografen,

ca. 1934-’39

Met fotograaf Carel Blazer en architect Alexander Bodon huurt zij een huis op de Keizersgracht 522. Dit huis wordt een ontmoetingsplaats voor fotografen en kunstenaars. Besnyö woont hier tot 1939.

1935-‘40

Van architecten, veelal leden van de groep ‘de 8’, krijgt zij opdrachten om hun werk te fotograferen. Haar opnamen worden onder meer gepubliceerd in het tijdschrift de 8 en Opbouw.

1936-‘37

Eva Besnyö wordt lid van de Bond van Kunstenaars ter Verdediging van Kulturele Rechten (BKVK). Zij neemt deel aan de door de BKVK georganiseerde tentoonstelling De Olympiade Onder Dictatuur (D.O.O.D).

Zij neemt een leidende rol in de organisatie van foto ’37 in het Stedelijk Museum te Amsterdam, geïnitieerd door de BKVK. Op 10 april 1937 wordt zij in het bestuur gekozen van de BKVK.

Zij maakt fotowanden voor de AVRO-studio en voor de passagiersschepen Nieuw Amsterdam en Pendrecht.

Eind 1937 verbreken Eva Besnyö en John Fernhout hun relatie.

1938

Besnyö krijgt een relatie met grafisch ontwerper Wim Brusse.

1939

Zij wordt lid van de Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK).

Besnyö verhuist naar de Leidschekade 59, waar zij samen met Wim Brusse gaat wonen.

1941-’44

Als joodse kan Besnyö na het journalistenbesluit van mei 1941 niet meer onder haar eigen naam publiceren. In tijdschriften verschijnen haar foto’s onder de naam van Wim Brusse.

Zij verdient de kost voornamelijk met het maken van portretfoto’s. Ook neemt zij een aantal leerlingen.

Via Willem Sandberg krijgt Besnyö een vals persoonsbewijs met de naam Eva Marianne Fejer.

Zij gaat portretfoto’s maken voor de illegale groep de PersoonsBewijzenCentrale (PBC).

Eind 1942 duikt zij afwisselend onder in Rotterdam bij de ouders van Wim Brusse en bij zijn broer Henk Jan en in Broek in Waterland bij de familie Tolk. In 1944 wordt Besnyö ‘geariseerd’.

1945

Berthus, zoon van Eva Besnyö en Wim Brusse, wordt op 20 mei geboren.

Na een gecompliceerde procedure scheidt Eva Besnyö op 20 augustus officieel van John Fernhout, die al vanaf 1939 in de Verenigde Staten woont.

Zij is betrokken bij de oprichting van de afdeling fotografie van de Gebonden Kunstenaars federatie (GKf).

1947

Op 19 februari huwt Eva met Wim Brusse.

Twee foto’s van Besnyö worden gebruikt voor de Kinderpostzegel 1947; het letterontwerp is van Wim Brusse.

Zij krijgt een opdracht van het Emma Kinderziekenhuis om de werkomstandigheden in het verouderde gebouw te fotograferen. Met deze foto’s wil het ziekenhuis fondsen werven voor een verbouwing.

1948

Yara, dochter van Eva Besnyö en Wim Brusse, wordt op 1 september geboren.

1949

Op basis van vijftien foto’s van Besnyö schrijft Paul Bromberg Alarm. Een verhaal voor de jeugd.

1950-’60

Besnyö fotografeert in opdracht van de Nederlandse Verbruikscoöperaties te Rotterdam voor de kalenders, brochures en jaarverslagen van dit bedrijf.

1952

Het gezin van Eva Besnyö en Wim Brusse verhuist naar de Vondelstraat 92.

1958

Zij neemt zitting in een commissie van het Stedelijk Museum te Amsterdam voor de aankoop van foto’s.

1959-‘61

Eva maakt diverse reportages over bezoekers van musea, onder meer in het Rijksmuseum en in het Stedelijk Museum te Amsterdam.

1968

Het huwelijk van Eva Besnyö en Wim Brusse eindigt in een scheiding.

1969

Van de organisatie van Musement krijgt Besnyö de opdracht een diapresentatie te maken over museum Krölier-Müller. Zij schaft voor die opdracht een Leica kleinbeeldcamera aan.

1970

Zij wordt actief als Dolle Mina en dé fotografe van Dolle Mina-acties.

1972

De Rijksadviescommissie Gebonden Kunsten, bestaande uit Wil Bertheux, Benno Premsela, Berde Stips en Eva Besnyö, stelt een lijst van twaalf beeldende kunstenaars op die door Besnyö worden geportretteerd.

1974

Het bestuur van de Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst verleent aan Eva Besnyö en Onno Meeter de ‘vrije creatieve opdracht’ tot het maken van foto’s met het thema ‘de vrouw in de hedendaagse samenleving’. Besnyö fotografeert vrouwen in traditionele mannenberoepen, zoals een binnenschipper en een tramconducteur.

1975

Van de Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst krijgt Besnyö een documentaire foto-opdracht om aspecten van het Amsterdamse stadsbeeld te fotograferen. Zij kiest het thema woonboten.

1976

Na de dood van Maria Austria wordt de Stichting fotoarchief Maria Austria-Particam opgericht. Besnyö wordt bestuurslid.

1979-2000

Eva Besnyö werkt samen met Tineke de Ruiter en anderen aan de archivering van haar ongeveer 15.000 negatieven. Zij kiest daaruit de voor haar belangrijkste opnamen, het zogenoemde KK-archief (KK = Keurkollectie).

1989

Eva Besnyö, Paul de Nooijer en Onno Meeter worden door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aangesteld om twee fototentoonstellingen te realiseren met portretten van Nederlandse kunstenaars die Besnyö vanaf 1972 fotografeerde.

1981

Op 22 juni neemt Besnyö deel aan een forumdiscussie in Museum Fodor in Amsterdam over ‘het esthetisch en instrumenteel gebruik van fotografie’. In dit forum hebben naast Eva Besnyö de volgende personen zitting: Martin Schouten (voorzitter), Flip Bool, Maurice Boyer, Willem Diepraam, Paul Huf en Max Koot.

1982

Op 25 maart opent de retrospectieve tentoonstelling Eva Besnyö, halve eeuw werk in het Amsterdams Historisch Museum. Tegelijkertijd publiceert Uitgeverij Sara een boek onder zowat gelijke titel met een tekst van Carrie de Swaan. In november en december is de tentoonstelling te zien in het Gemeentemuseum te Arnhem.

Op 1 april 1982 zend de VARA het feministisch televisieprogramma Kijk Haar uit met een portret getiteld: Eva Besnyö, ‘n halve eeuw werk (samenstelling en regie Carry van Lakerveld en Hedda van Gennep).

Op 6 mei wordt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de discussie en manifestatie ‘De plaats van de kunstenaar’ gehouden. Het forum bestaat uit Jan Rogier (voorzitter), Louis Ferron, Ruud Engelander, Ger Lataster, Rense Royaards, Peter Schat, Frans Weisz en Eva Besnyö. De Stichting Nederlands Foto Archief wordt op 7 mei opgericht; Besnyö wordt bestuurslid van deze stichting.

1985

Zij ontvangt van Opzij de Annie Romeinprijs voor “haar bijzondere bijdrage aan de geschiedschrijving van de tweede feministische golf […] die niet door woorden vervangen zou kunnen worden”.

1986

Op 25 februari wordt bij de NOS het televisieprogramma Markant. Portret van de 75-jarige fotografe Eva Besnyö uitgezonden.

Het Mücsarnok te Boedapest eert Eva Besnyö van 2 oktober tot 9 november met haar eerste expositie in Hongarije: Eva Besnyö, ‘n halve eevw werk onder de titel Eva Besnyö Fotókiállítása.

1990

In het kader van de tweede Zeeland Cultuurmaand zijn op vijf locaties op Walcheren tentoonstellingen te zien onder de titel Eva Besnyö Zeeland toen, waarbij onder dezelfde titel een boekje verschijnt met een inleiding van Jacqueline Louwerse.

1991

Een foto van Besnyö wordt gebruikt voor posters van de Stichting Blijf van mijn Lijf.

1993

Op 15 november ontvangt zij bij de opening van de tentoonstelling Eva Besnyö. Vintage prints in het Amsterdams Historisch Museum het GKf-erelidmaalschap. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt het boek Een beeld van Eva Besnyö, met een inleiding van Willem Diepraam.

1994

Besnyö ontvangt de Piet Zwart-prijs, die is ingesteld door de beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (bNO). Naar aanleiding van de toekenning van deze prijs maakt zij een keuze uit haar foto’s in de collectie van het Stedelijk Museum te Amsterdam voor een tentoonstelling.

Zij krijgt de Oeuvreprijs van de Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.

1994-‘95

De Kunsthal te Rotterdam toont een overzicht van het werk van Eva Besnyö naar aanleiding van de aan haar uitgereikte Oeuvreprijs.

1998

Kunstenaarssociëteit Fészek te Boedapest organiseert een tentoonstelling van haar werk.

1999

Op 31 oktober ontvangt Eva Besnyö in Berlijn de Dr. Erich Salomon prijs, een in 1971 ingestelde prijs voor humanistische fotojournalistiek door het Deutsche Gesellschaft für Photographie. In het Markisches Museum te Berlijn is tevens een overzicht van haar werk te zien.

1999-2000

Tussen 4 december en 16 januari wordt naar aanleiding van de Dr. Erich Salomon Prijs een retrospectieve tentoonstelling gehouden van foto’s van Eva Besnyö uit de collectie van het Stedelijk Museum te Amsterdam.

2000

In het voorjaar breekt Eva Besnyö een heup. Na een ziekenhuisopname in Arnhem verblijft zij ter revalidatie gedurende een aantal maanden in een verpleeghuis te Noordwijk.

Eva Besnyö en Paul Huf richten in mei de stichting Fotografie Museum Amsterdam op.

2000-‘01

Van 19 oktober tot 2 januari vindt in Museum Kranenburgh te Bergen de tentoonstelling Besnyö in Bergen plaats. De tentoonstelling is samengesteld uit tachtig foto’s die het museum van twee oud-bestuursleden ten geschenke heeft gekregen. Onder dezelfde titel verschijnt bij uitgeverij Voetnoot een boek met een inleiding door Tineke de Ruiter.

2001

Eva Besnyö verhuist op 1 augustus naar het Rosa Spier Huis te Laren. Op 13 december verricht zij de opening van het FOAM aan de Keizersgracht te Amsterdam.

2002

In mei wordt Besnyö’s negatievenarchief overgebracht van de Vondelstraat naar het Maria Austria Instituut te Amsterdam.

Over het selectieproces van het archief en de uiteindelijke verhuizing maakte Leo Erken de documentaire Eva Besnyö. De Keurcollectie, die in december in het Filmmuseum te Amsterdam voor het eerst wordt vertoond.

2003

Een foto van Eva Besnyö die zij in 1953 maakte van dijkherstel in Stavenisse wordt gebruikt voor een postzegel in de serie ‘Nederland en het water’ ter gelegenheid van de herdenking van de watersnoodramp.

Zij krijgt op 2 maart de Zilveren Penning van de stad Amsterdam voor haar verdiensten voor de fotografie in de hoofdstad Amsterdam, zoals het initiatief nemen tot de oprichting van fotomuseum FOAM.

Tijdens de opening van de tentoonstelling Emmy Andnesse (1914-1953). Een retrospectief in het Fotomuseum Den Haag ontvangt Eva Besnyö de eerste Emmy Andriesse-prijs.

Eva Besnyö overlijdt na een kort ziekbed op vrijdag 12 december in het Rosa Spier Huis te Laren. Zij wordt op 17 december op begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam begraven.

2004

Eva Besnyö wordt genomineerd voor De grootste Nederlander aller tijden in het genre film en fotografie in het gelijknamige programma van de KRO.

2005

Foto’s van Eva Besnyö en andere fotografen uit haar privécollectie fotografie worden op 25 januari door veilinghuis Sotheby’s te Amsterdam geveild.

2007

In het Joods Historisch Museum in Amsterdam wordt de tentoonstelling Eva Besnyö. Onbekende foto’s gehouden, waarbij voor het eerst ook kleurendia’s getoond worden. Bij de tentoonstelling wordt door uitgeverij Voetnoot het boek Eva Besnyö uitgegeven, met een inleiding van Tineke de Ruiter.

Beschouwing

Eva Besnyö kreeg in Boedapest haar fotografische opleiding in het atelier van Jozsef Pécsi, kunst- en reclamefotograaf. Zijn onderricht was voornamelijk gericht op reclame- en portretfotografie. Hoewel uit de typografische vormgeving van zijn reclameontwerpen uit deze tijd blijkt dat hij bekend was met de Nieuwe Typografie, had zijn fotografie nog een ouderwets karakter. Zijn leerlingen moesten bijvoorbeeld soft-focus en retouche leren gebruiken. Na een examen ter afsluiting van haar leertijd bij Pécsi, vertrok Besnyö in 1930 naar Berlijn om zich verder in het vak te bekwamen.

Met haar op reclame gerichte opleiding kon zij volontair worden bij de in die tijd bekende reclamestudio van René Ahrlé. Daar zij in zijn studio echter meer voor de camera stond dan erachter, zocht zij naar een andere werkkring. Zij vond die bij het fotobureau van Dr. Peter Weller, een persfotograaf. Besnyö ging zich in deze tijd meer toeleggen op reportagefotografie, een richting die sterk in opkomst was, mede door de toename van geïllustreerde tijdschriften. Haar opnamen kregen het stempel ‘Jede Reproduktion muss den namen Peter Weller tragen’ en werden in verscheidene tijdschriften geplaatst. In 1931 schafte zij een eigen stempel aan en begon in een atelier in de Nachrodstrasse voor zichzelf. Haar opdrachten bestonden voornamelijk uit portretten en reportages.

De culturele en politieke invloedsfeer waarin Eva Besnyö in Berlijn terecht kwam is belangrijk geweest voor haar verdere ontwikkeling als fotografe. Zij raakte bevriend met de ontwerper/fotograaf György (Gyuri) Kepes, die in die tijd assistent was van Laszló Moholy Nagy. Zo kwam zij in aanraking met de nieuwzakelijke ideeën omtrent fotografie: de Nieuwe Fotografie. In deze periode verschenen de ‘Russische’ diagonaal en nieuwe camerastandpunten in haar foto’s. Zij ging alledaagse onderwerpen van heel dichtbij fotograferen, waardoor de structuur van materialen scherp en duidelijk getoond werd. Het boek Die Welt is Schön van Albert Renger-Patzsch (1928) beschouwde zij daarbij als haar bijbel.

In het begin van haar opleiding bij Pécsi kreeg Besnyö van haar vader een Rolleiflex. Met dit type fototoestel heeft zij tot 1969 gefotografeerd. Voor haar manier van werken – zij had geleerd veel aandacht te besteden aan vorm en compositie -was de Rolleiflex heel geschikt. Deze camera is niet, zoals een kleinbeeldcamera, een verlengstuk van het oog, omdat men van bovenaf op een op het matglas geprojecteerd beeld kijkt. Het stelt de fotograaf in staat zijn beeld heel nauwkeurig te componeren. Besnyö heeft, in tegenstelling tot andere fotografen van de Nieuwe Fotografie, nooit bezwaren gehad tegen het maken van uitsneden uit vierkante negatieven die de Rolleiflex leverde.

In 1969 schafte zij voor een opdracht van de manifestatie Musement in de Utrechtse Jaarbeurshallen een Leica kleinbeeldcamera aan waarmee zij kleurenfoto’s nam. Een latere serie uit 1976 van Amsterdamse woonboten voerde zij gedeeltelijk in kleur uit. Het zijn schaarse voorbeelden van haar kleurenfotografie, zwart-witfoto’s genoten haar voorkeur. In een van haar laatste interviews, in 2003, vertelde Besnyö dat kleurenfotografie in het algemeen “net echt en dus vreselijk is”. Haar kleurenfoto’s heeft zij om deze reden nauwelijks gebruikt of gepubliceerd.

Onder druk van de politieke omstandigheden verliet Besnyö Berlijn in de herfst van 1932 en ging naar Nederland. Zij kwam terecht in de kring rond Charley Toorop en in de filmers- en fotografenkring rond Joris Ivens. Door haar professionele manier van werken, haar publicaties en tentoonstellingen genoot zij binnen de kringen die affiniteit hadden met de Nieuwe Fotografie al spoedig grote bekendheid. Zij raakte bevriend met fotografen en kunstenaars als Cas Oorthuys, Carel Blazer, Paul Citroen, Paul Schuitema en (na 1937) Emmy Andriesse, Met name de vriendschap met Carel Blazer is voor beiden van betekenis geweest. Eva nam Carel soms mee tijdens haar opdrachten, zij kreeg van hem steun bij technische problemen. Haar opdrachten bestonden in deze jaren hoofdzakelijk uit portretwerk, architectuurfotografie en reportages.

Via Alexander Bodon kwam Eva Besnyö in contact met de architecten van de 8 en Opbouw, die haar opdrachtgevers werden. Architecten en fotografen die werkten naar de beginselen van de Nieuwe Zakelijkheid voelden zich in deze tijd sterk verwant, wat onder meer moge blijken uit het feit dat het tijdschrift de 8 en Opbouw artikelen over fotografie plaatste. Eva Besnyö fotografeerde met de Linhof 9×12 cm technische platencamera het werk van architecten als Ben Merkelbach en Charles Karsten, Gerrit Rietveld, Han van Loghem en anderen, meestal kort nadat de aannemer het gebouw had opgeleverd. De gebouwen werden daardoor getoond als geordende, opgeruimde en harmonische ruimten, waarin de mens nog niet had ingegrepen. Ook wanneer de huizen wel bewoond waren, had de fotografe – geheel in de geest van de tijd – een sterke voorkeur voor het fotograferen van lege ruimten zonder mensen. In de meeste gevallen kozen ook de architecten voor die verlaten opnamen, daar door de esthetische benadering de vormen in de architectuur werden benadrukt.

Met onder anderen de fotografen Cas Oorthuys, Carel Blazer, John Fernhout, Hans Wolf en Mark Kolthoff werkte Besnyö mee aan de in 1931 opgerichte Vereeniging van Arbeidersfotografen (VAF). De doelstellingen van deze vereniging waren: arbeiders te leren fotograferen om zo opnamen te krijgen, die konden dienen in de politieke strijd en om deze foto’s ook daadwerkelijk te publiceren. Besnyö heeft echter niet vaak kunnen meedoen aan acties, zoals het fotograferen van het Jordaan-oproer, daar zij het gevaar liep als Hongaarse het land uitgezet te worden. Echte actiefoto’s kon zij ook niet maken, daar haar werkwijze niet snel was. Bovendien was het voor haar belangrijk een positieve relatie met het onderwerp te hebben. Aanklagende fotografie, het tonen van misstanden, maakte zij daarom niet. Het is onterecht om haar nadrukkelijk als arbeidersfotograaf naar voren te schuiven.

Besnyö fotografeerde vaak zonder een bewuste politieke intentie. Wanneer zij in opdracht van bijvoorbeeld de Verbruikscoöperaties HAKA fotografeerde, probeerde zij vooral mooie foto’s voor de opdrachtgever te maken. De arbeidsomstandigheden van de werknemers stonden in dergelijke foto’s niet voorop. Geen stof en zweet, hoogstens esthetische beelden van arbeid zoals ook een opname van een kolenman uit 1931 toont.

Zij heeft meegedaan met een aantal antifascistische acties, zoals de tentoonstelling De Olympiade Onder Dictatuur, waarvoor zij vijf foto’s inzond. Zij werd ook lid van de Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten. In 1937 organiseerde deze een tentoonstelling, die niet zozeer een politiek als wel een cultureel doel moest dienen: het verlenen van status aan het medium fotografie. Eva nam als secretaresse van het organisatiecomité van de tentoonstelling foto ’37 een leidende rol. Dankzij haar inspanningen en contacten was er op de expositie onder meer werk te zien van buitenlandse fotografen als Henri Cartier Bresson, Laszló Moholy Nagy en Brassaï.

Na 1936 had Eva Besnyö een aantal voor een fotograaf nogal ongebruikelijke opdrachten: het vervaardigen van fotowanden voor de AVRO-studio en de passagiersschepen Nieuw Amsterdam en Pendrecht. Zij maakte voor deze wanden opnamen van landschappen en van Nederlandse ‘typen’, gefotografeerd met een nadruk op de vorm. Het lijnenspel van tulpenstelen in kikvorsperspectief, sloten in een Noord-Hollands polderlandschap en ploegvoren op de zandgronden vormden het onderwerp van de beelden. Ook bij andere Nederlandse fotografen als Emmy Andriesse en Cas Oorthuys nam de belangstelling voor ‘Hollandse’ onderwerpen toe. Deze nu wat chauvinistisch aandoende thematiek werd gestimuleerd door de uitgave van fotoboeken in de serie De schoonheid van ons land. Daarnaast kunnen maatschappelijke omstandigheden – het opkomende fascisme en de oorlogsdreiging – gezien worden als oorzaken voor een vlucht in een neo-romantische gevoelssfeer.

Tot mei 1941 kon Eva Besnyö als joodse fotografe nog publiceren, daarna was dat niet meer mogelijk. In kranten en tijdschriften verschenen in die eerste oorlogsjaren haar landschappelijke en folkloristische opnamen, daar voor dit soort foto’s geen restrictie door de bezetters was opgelegd. Verder voorzag zij in haar onderhoud door het maken van portretten, die in die tijd in toenemende mate gevraagd werden. Eind 1942 moest Besnyö onderduiken; zij heeft toen niet veel meer kunnen fotograferen.

Na de oorlog begon voor Besnyö een periode als echtgenote en moeder, waardoor haar werk als fotografe naar de achtergrond werd geschoven. In de jaren vijftig nam zij alleen die opdrachten aan, die letterlijk dicht bij huis lagen, zoals reportages in het Stedelijk Museum, verschillende opdrachten voor de Nederlandse Verbruikscoöperaties en het Emma Kinderziekenhuis. Ook het eigen gezin was onderwerp van veel opnamen. Het bleef voor haar gevoel schipperen tussen moederschap en fotografie.

In Besnyö’s naoorlogse opnamen wilde zij niet langer formele schoonheid benadrukken. De mens kwam letterlijk en figuurlijk op de voorgrond te staan. Ook in het werk van generatiegenoten, zoals bijvoorbeeld Emmy Andriesse, werd het ‘human interest’ aspect steeds belangrijker. De verschuiving van vorm naar inhoud was aan het eind van de jaren dertig begonnen als een reactie op het formalisme van de Nieuwe Fotografie en als een verder gaande ontwikkeling van de reportagefotografie. De tentoonstelling The Family of Man, waarvoor ook een foto van Eva Besnyö was geselecteerd, kan men beschouwen als een apotheose van deze humaniserende fotografie.

In de jaren voor de oorlog maakte Eva Besnyö portretfoto’s voornamelijk in haar atelier met de Linhofcamera. Zij besteedde veel aandacht aan pose en belichting van de geportretteerden. Hoewel zij zich inmiddels had ontwikkeld tot een fotografe die de beginselen van de Nieuwe Fotografie aanhing, paste zij in haar portretfotografie in de jaren voor de oorlog nog veelvuldig negatiefretouche toe. Aan het eind van de jaren dertig gebruikte zij bij portretopnamen steeds vaker de Rolleiflex, waarbij zij niet meer retoucheerde.

Hoewel Eva veel schilders, beeldhouwers en dichters uit de vriendenkring van Charley Toorop kende, maakte zij slechts bij hoge uitzondering portretten van hen. Alleen de beeldhouwer John Raedecker – en zijn gezin – is door haar veelvuldig gefotografeerd. In opdracht van De Groene Amsterdammer fotografeerde zij voor een serie: ‘Uit de Keuken der Beeldende Kunsten’ in 1938 kunstenaars als Carel Willink en Wim Schumacher. In 1939 en 1940 maakte zij voor deze serie portretten van de kunstenaarskolonie rond Bergen. Naast een portret van Charley Toorop werden die van Piet Wiegman, Germ de Jong, Thé Lau en Jan van Herwijnen gepubliceerd. De kunstenaars werden door haar afgebeeld werkend in het atelier, maar ook gewoon in de huiselijk sfeer: aan tafel met het gezin of wiedend in de tuin. Zij koos er bewust voor hen niet zozeer te laten poseren als wel ze weer te geven terwijl zij geconcentreerd met hun werk bezig waren, ogenschijnlijk niet lettend op de fotografe.

Na de oorlog is deze visie in het grootste deel van haar portretwerk terug te vinden. Zij liet de zitters niet meer naar haar atelier komen, maar zij ging naar hun huis en observeerde hen tijdens hun bezigheden. Wanneer het mogelijk was gebruikte zij het natuurlijke licht of anders op zijn hoogst een indirect gerichte lamp. Vaak zijn echter die opnamen, waarin zij de geportretteerden wel liet poseren, overtuigender. Zowel fotograaf als zitter kwamen er openlijk voor uit dat er gefotografeerd werd, indringende portretten zijn dan het resultaat. Het portret van Charley Toorop is hiervan een voorbeeld.

Toen zij in 1964 bij het overlijden van Gerrit Rietveld tot de ontdekking kwam dat in haar archief geen portret van hem aanwezig was, deed zij een voorstel om kunstenaars te gaan fotograferen. In opdracht van de Rijksadviescommissie Gebonden Kunsten van het ministerie van CRM werden in 1972 twaalf kunstenaars, onder wie Jef Diederen, Eugène Brands en Jan van der Vaart, geselecteerd om door haar te worden gefotografeerd. Zij koos er bewust voor geen statische portretten te maken, maar de kunstenaar geconcentreerd aan het werk te fotograferen. Doordat zij deze foto’s maakte met de Leica kleinbeeldcamera die zij sinds 1969 had leren gebruiken, hebben deze series meer dan de vooroorlogse portretten een dynamisch reportageachtig karakter. In 1980 en 1981 werden uit deze portretten door de Nederlandse Kunst Stichting twee fototentoonstellingen gerealiseerd, die door het land reisden.

Door verandering in haar privé-omstandigheden werd het mogelijk dat de fotografie bij Eva Besnyö in het begin van de jaren zeventig weer op de eerste plaats kwam. Zij werd actief in Dolle Mina en werd dé fotografe van de vrouwenbeweging. Zij koos er bewust voor meer documenterend te fotograferen. Het vastleggen van acties, niet zozeer het maken van mooie opnamen werd haar doel. De aanschaf van een Leica, een kleinbeeldcamera, beïnvloedde de verandering van stijl. De doorzichtzoeker nodigde uit minder statisch te fotograferen. Haar jeugdideaal een ‘rasende Reporterin’ te zijn werd meer dan ooit in haar carrière benaderd.

Haar tweehonderd beste en meest gepubliceerde foto’s selecteerde Eva Besnyö tussen 1979 en 2000 uit haar archieven. Ongeveer de helft van de negatieven is afkomstig uit de periode tussen 1928 en 1940, de jaren waarin haar foto’s de idealen van de Nieuwe Fotografie uitdroegen. In de gelijknamige documentaire van Leo Erken voor de NPS, De Keurcollectie, zegt Besnyö: “Mijn topfoto’s komen allemaal uit dezelfde tijd. Ik heb ze allemaal gemaakt toen ik twintig, eenentwintig was. Ik had toen moeten ophouden misschien, dan zou het helemaal bijzonder zijn. Maar ja”, vervolgde zij laconiek, “ik ben doorgegaan.”

Bevlogenheid met de fotografie heeft het hele leven van Eva Besnyö gekenmerkt. Men deed dan ook nooit een vergeefs beroep op haar om in commissies, besturen en forumdiscussies het pleit te beslechten voor foto’s en fotografen. Zo was zij al in 1958 lid van de aankoopcommissie van het Stedelijk Museum, dat zich in dat jaar voor het eerst ging bezighouden met het verzamelen van fotografie. Ook is zij diverse malen lid geweest van ballotagecommissies van de GKf, die helaas nooit notulen hebben bijgehouden.

Een zeker chauvinisme voor haar woonplaats was Eva Besnyö niet vreemd. Toen zij in 1982 bestuurslid werd van het Nederlands Foto Archief heeft zij er lange tijd voor gepleit dat dit archief in Amsterdam gevestigd zou worden en dat dan een samenwerking zou worden aangegaan met de Stichting fotoarchief Maria Austria-Particam, waarvan zij overigens sinds 1976 ook bestuurslid was. Toen bleek dat de overheid koos voor Rotterdam als vestigingsplaats voor het Nederlands Foto Archief, besloot zij haar eigen negatievenarchief onder te brengen in de Stichting fotoarchief Maria Austria-Particam. Ondanks die persoonlijke keuze is zij nog een heel aantal jaren bestuurslid van het Nederlands Foto Archief gebleven.

Hoewel Eva lange tijd zeer gemengde gevoelens had met betrekking tot de noodzaak van een eigen museum voor de fotografie, pleitte zij vanaf 1998 vurig voor de toewijzing van het zogenaamde Wertheimer-legaat aan de stad Amsterdam. Toen het bestuur in oprichting van het Fotografie Museum Amsterdam de nestoren van de Nederlandse fotografie – en oprichters van de GKf – Paul Huf en Eva Besnyö vroeg zich achter het Amsterdamse initiatief te scharen, deden zij dat van harte. Zij werden gevraagd op 31 mei 2000 bij de notaris aanwezig te zijn, waar zij als oprichters in de statuten werden vermeld. Zo verbond het nieuwe museum zich met de rijke geschiedenis van de GKf. Op 13 december 2001 verrichtte Eva Besnyö de opening van de tentoonstelling Dutch Delight, de officiële opening van Foam.

In 1932 naar Nederland gekomen werd Eva Besnyö een van de eerste professioneel werkzame reportagefotografen, die fotografeerde volgens de inzichten van de Nieuwe Fotografie. Haar werk is hierdoor een stimulans geweest voor een groep fotografen die aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag werd opgeleid door Paul Schuitema en Gerrit Kiljan. De fotografie kende in de jaren dertig zowel een esthetische als een sociale component. Deze erfenis beeft Eva Besnyö meegekregen: de esthetiek van de vorm en de zeggingskracht van de inhoud hebben in heel haar oeuvre om voorrang gestreden. Soms is er sprake van een synthese, een andere keer weer van een abrupte overgang. In haar foto’s van de vrouwenbeweging zette zij bijvoorbeeld bewust het streven naar uitgebalanceerde foto’s overboord ten gunste van de sociale zeggingskracht van het beeld.

Eva Besnyö bleef tot op hoge leeftijd betrokken bij de ontwikkelingen in de Nederlandse fotowereld. Zo heeft zij haar naamsbekendheid, die zij dankte aan haar status als internationaal gewaardeerde fotografe, altijd met verve gebruikt voor de verbetering van de maatschappelijke positie van de fotografie in Nederland.

Documentatie

Primaire bibliografie

(eigen publicaties: tekst, eventueel met foto’s,maar ook fotoboeken e.d.)

Eva Besnyö (ontwerp), [uitnodiging en prijscourant] Metz & Co, Amsterdam herfst 1936.

Eva Besnyö en Cas Oorthuys (ontwerp), [Brochure] Nood in China, Amsterdam (Uitgave Comité voor Hulpverleening aan de burgerbevolking van China) 1939.

Eva Besnyö (ontwerp), Kinderzegels 1947, Haarlem (Joh. Enschedé & Zonen) 1947. no. 495-499.

Kijkprikkels, Prikkels (november/december 1958) 231,p. 7, 10, 25-26.

Eva Besnyö (eindred.), “Meid wat ben ik bewust geworden”. Vijf jaar Dolle Mina, Den Haag (Dolle Mina) 1975 (met foto’s).

Carrie de Swaan e.a., Eva Besnyö. ’n halve eeuw werk, Amsterdam (Sara) 1982.

Eva Besnyö, Eva Besnyö, in Catalogus tent. A Priori Fotografie, Amsterdam (Makkom) 1986, p. 26-27 (met foto’s).

Eva Besnyö en Jeroen de Vries (red.), Eva Besnyö. Zeeland toen, z.p. (Werkgroep Eva Besnyö) 1990 (met foto’s).

Eva Besnyö en Aad Speksnijder (red.), Eva Besnyö. Kinderen 1930-1987. Rotterdam (DUO/DUO) 1998 (met foto’s).

Eva Besnyö (foto), [1 zegel in serie postzegels:] Nederland en het water, Haarlem (Joh. Enschedé & Zonen) 2003, no. 2157

(foto’s in boeken, tijdschriften en ander drukwerk)

Justus Pál, Az utak éneké, Versek 1925- 1930, Boedapest z.j. [ca. 1930], omslag.

Archiv fü̈r Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik (1930) 10, p. 530.

Magyar Grafika (1930) 9/10, p. 278.

Reklam Élet 3 (1930) 4, p. 11.

Beyers für Alle 5 (1930/1931) 38, p. 5.

Deutsche Frauen Zeitung 44 (1930/1931) 41, p. 11.

Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ) 10 (1931) 44, p. 895.

Magyar Grafika 12 (1931) 5/6, na p. 112.

Die Welt (5 april 1931) 14, p. 216, 220.

Der Querschnitt 11 (juni 1931) 6, na p. 364.

Sieben Tage, Funkblätter mit Programm 1 (7 juni 1931) 12, p. 1.

Bilderbeilage zum Allgemeinen Wegweisser (1 juli 1931) 27.

Sieben Tage, Funkblätter mit Programm 1 (7 december 1931), p. 1.

Photofreund Jahrbuch 1931/32, p. 117-118.

Het Volk 1932-1937.

De Prins 1932-1940.

De Telegraaf 1932-1940.

Hausfrauendienst 3 (januari 1932) 1, p. 11.

Panorama (12 maart 1932) 11, p. 28.

The Photographic Journal (New Series) 56 (april 1932), p. 147.

Der Querschnitt 12 (april 1932) 4, na p. 276.

Die Woche (16 april 1932) 16, p. 486.

Atlantis (mei 1932) 5, p. 293.

City Magazine 1 (6 mei 1932) 18, p. 17.

Die Woche 9 juli 1932, p. 827.

Der deutsche Rundfunk 10 (22Juli 1932] 30, p. 4.

Europa Stunde 14-20 augustus 1932, omslag.

Haus Hof Garten 54 (24 september 1932) 39, p. 612.

Haus Hof Garten 54 (22 oktober 1932) 43, p. 671.

Photofreund Jahrbuch 1933, p. 35.

Algemeen Handelsblad 1933-1938.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 1933-1941.

The Illustrated London Nevis 30 september 1933. p. 492-493.

Antoon Coolen e.a. (tekst), Holland zoo ben je. Een bundel novellen, Baarn (Bosch & Keuning) 1934.

Wereldkroniek 1934-1940.

Anoniem, ‘Paria’s in Boedapest’, in Het Leven 29 (17 maart 1934) 11, p. 336-338

Anoniem, ‘Paria’s in Boedapest’, in Het Leven 29 (24 maart 1934) 12, p. 379-381.

Filmliga 7 (september 1934) 8, p. 243.

Opgang 4 (oktober 1934) 1, na p. 16.

K. Limperg e.a., Keukens, Rotterdam (Nijgh & Van Ditinar N.V.) 1935, p. 37.

Hajo Rose, Verhuisfolder Keizersgracht 522, Amsterdam ca. 1935.

Filmliga 8 (februari 1935) 2, p. 34.

Bouwkundig Weekblad Architectura. (9 maart 1935) 10, p. 107-109.

Katholieke Illustratie 69 (5 september 1935) 49, p. 2314-2315.

A. Boeken, Architectuur, Antwerpen (De Techniek) z.j. [ca. 1936], p. 36.

[Brochure] Cas Oorthuys en Jo Voskuil, Eenheid voor vrede en socialisme. Tegen oorlog en fascisme, Amsterdam (Communistische Partij Holland) 1936.

De Vrouw en haar huis 30 (maart 1936), p. 501, 516-519.

Bouwkundig Weekblad Architectura (21 maart 1936) 12, p. 140-141.

Vakblad voor de bouwbedrijven 32 (6 juli 1936) 27, p. 327-328.

Martin Premsela, La Hollande vue par les francais, Amsterdam (Meulenhoff) 1937, tegenover titelpagina.

W. Sandberg (red.), Les Pays-Bas et les Indes Néerlandaises, Amsterdam 1937, p. 15a, 31b, 37a.

Catalogus tent. foto ’37, Prisma der Kunsten 1937 (speciaal nummer), p. 99.

Bouwkundig Weekblad Architectura 30 januari 1937, p. 48, 50.

Coronet 2 (september 1937) 5, p. 64.

De Gemeenschap 13 (oktober 1937) 10, na p. 484.

Reflets oktober 1937, p. 40-47.

Anoniem, Nieuw Amsterdam 1626-1938, Rotterdam (Holland-Amerika Lijn) 1938, ongepag.

Kalender Van De Rhee’s Drukkerij, Rotterdam 1938.

Photography Year Book 1938, p. 79.

Károly Rosner (inl.), Hungarian Photography, Londen (B.T. Batsford) 1939, afb. 7.

Kunst en Kultuur 4 (1 juli 1939) 17, p. 266-268, 271.

Kees Hana, Van zee tot meer. Zwerftochten rondom de Zuiderzee, Amsterdam (Meulenhoff) 1940, p. 2 (serie: De nieuwe Meulenhoff editie. Een nieuwe algemeene bibliotheek, deel 3).

Ton Koot, En nu… Nederland in! Als zwerflourist door eigen land, Amsterdam (Meulenhoff) 1940, na p. 32 (serie; De nieuwe Meulenhoff-editie, deel 2).

Paul Schuitema, Waar Nederland trotsch op is. Hoe we tegen het water vochten en wat we er mee deden, Leiden (Sijthoff) 1940.

Katholieke Illustratie 74 (5 september 1940) 49, omslag, p. 1820-1821.

In Weer en Wind 4 (15 september 1940) 9, p. 257-204.

In Weer en Wind 4 (december 1940) 12, p. 359-366.

Het Kompas 15 december 1940, p. 7.

Walter Brandligt e.a., Hel landschap, Amsterdam (Contact) 1941, afb. 54-55, 61, 64-67 (serie: De schoonheid van ons land, deel I).

Kees Hana e.a.. Polder en waterland, Amsterdam (Contact) 1941, afb. 2-3, 9, 12-15 (serie: De schoonheid van ons land, deel 7).

In Weer en Wind 5 (mei 1941) 5, p. 129, 131, 133-134.

VANK foto kalender 1942, Amsterdam (De Moderne Boekhandel) 1942, afb. juni, september.

Mari Andriessen (voorw:), F.J. van Hall 1899-1945. Beeldhouwwerk, teekeningen, Amsterdam (De Spieghel) 1946, p. 77- 79.

Norman Phillips en J. Nikerk, Holland and the Canadians, Amsterdam (Contact) z.j. [1946], p. 3, 6-7 (idem Ned. editie: Nederland-Canada).

Open Oog. Avantgarde-cahier voor visuele vormgeving (september 1946) 1.

Avantgarde-cahier 1. ongepag.

M. Redeke (tekst), Eva Besnyö en Carel Blazer (foto’s), 50 Jaar Bruynzeel 1897-1947, Zaandam (Firma L. van Leer & Co.) 1947.

W. van Tijen, Rotterdam anno 2000. Werk- en woonstad, Rotterdam (W.L. & J. Brusse) 1947, p. 8 (serie: Hoe bouwen wij Rotterdam? nr. 3).

Walter Brandligt e.a.. Het landschap, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1948, afb. 6, 17-18, 109 (serie: De schoonheid van ons land, deel III).

Catalogus tent. Foto ’48, Kroniek van Kunst en Kultuur 1948 (speciale editie), ongepag.

Paul Bromberg, Alarm. Een verbaal voor de jeugd, Amsterdam (De Bezige Bij) 1949, na p. 4, na p. 12a, na p. 32, na p. 44, na p. 48, na p. 72, na p. 76.

Bouwbedrijf en openbare werken 26 (13 januari 1949) 1 , p . 1-7.

Life 26 december 1949, p. 7.

Eva Besnyö (foto’s), Een luchtkasteel?, Amsterdam (NV Verenigde Drukkerij Dico) 1950.

Catalogus tent. Schoonheid in huis en hof, Amersfoort (Amersfoortse Gemeenschap) 1950, ongepag.

Harry van Tussenbroek, Poppen en marionetten, Utrecht (Storm) 1950, ongepag.

U.S. Camera Annual 1950, p. 51.

Sem Presser, Over fotografie, in Drukkersweekblad (1950) kerstnummer, ongepag.

J.T.P. Bijhouwer e.a. (tekst), De steden, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1951, afb. 98 (serie: De schoonheid van ons land. Land en volk, deel 10).

Fotokalender 1952, Den Haag (Nationale Coöperatieve Raad) 1951.

Goed Wonen 4 (juli 1951) 7, p. 97, 100, 103.

Algemeen Handelsblad 19 april 1952.

Rayon Revue 6 (december 1952) 5/6, p. 280.

Goed Wonen 6 (oktober 1953) 10, omslag.

Eric van der Steen, Alkmaar 700 jaar stad, Amsterdam (De Bezige Bij) 1954, ongepag.

E. Straat, Amsterdam as a center of culture, Amsterdam (Stadsdrukkerij) 1954, p. 11, 17, 28-29, 51, 59.

G. Stuiveling e.a., Willem M. Dudok. Amsterdam/Bussum (G. van Saane “lectura architectonica”/F.G. Kroonder) 1954, p. 4.

U.S. Camera 1954, p. 42.

Catalogus tent. The Family of Man, New York (Museum of Modern Art) 1955, p. 80.

Goed Wonen 8 (april 1955) 4, p. 61, 63, 75.

Goed Wonen 8 (juli 1955) 7, omslag.

Vrij Nederland 15 (2 juli 1955) 44, p. 1.

Catalogus tent. Raedecker, 1885-1956, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1956, omslag (serie: Catalogus Stedelijk Museum Amsterdam, nr. 148).

Felix Lützkendorf, De donkere jaren, Baarn (Uitgeverij De Boekerij) 1956, omslag.

De Vrouw en haar huis 50 (mei 1956) 5, p. 216-219.

Catalogus tent. Hand en machine, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1957, afb. 1-2, 14, 19, 22 (serie: Catalogus Stedelijk Museum Amsterdam, nr. 171).

A.H.S. Craeybeckx, Gevaert foto handboek. Een praktische leidraad voor al wie fotografeert, Mortsel (Antwerpen) (Gevaert) 1957, 10 geh. bijgew. dr., p. 105.

A.H.S. Craeybeckx, Op fotojacht. Wenken en raadgevingen voor de amateur, Antwerpen (Gevaert} z.j. [ca. 1957] 14de dr.

[Brochure] Nederlandse Verbruikscoöperaties HAKA, Rotterdam 1958.

Theodore M. Brown, The work of G. Rietveld architect. Utrecht (Bruna & Zoon) 1958, p. 113, 128, 131-134.

Fotokalend er 1959, Rotterdam (Nederlandse Verbruikscoöperaties HAKA) 1958.

Voor Het Gezin!, Propagandaplan 1958-1960. Rotterdam (Nederlandse Verbruikscoöperaties) z.j. [ca. 1958], omslag.

Charles Wentinck, De moderne beeldhouwkunst in Europa, Zeist (W. de Haan/Standaard Boekhandel) 1958. afb. 8 (serie: Phoenix Pocket nr. 12).

[Prentbriefkaart] Nederlandse Verbruikscoöperaties HAKA. Rotterdam 1958.

Vrij Nederland 19 (31 januari 1959} 23, p. 1.

[Brochure] Wim Brusse, Hardverchromen Gispen Durion, Culemborg (Gispen) z.j. [ca. 1960].

[Brochure] Zuid-Hollandse Krijtindustrie, Alphen aan den Rijn (Zuid-Hollandse Krijtindustrie) z.j. [ca. 1961].

Han Hoekstra, Dag Amsterdam, Amsterdam (N.V. Het Parool) 1961, p. 28, 36, 49. 98, 105.

W. Sandberg en H.L.C. Jaffé, Kunst van heden in het Stedelijk, Amsterdam (Meulenhoff i.s.m. Stedelijk Museum Amsterdam) 1961, ongepag.

Prikkels (januari 1961) 251.

Avro Bode 4 (8 januari 1961) 2.

Museumjournaal 6 (februari 1961) 8, p. 179-184.

Catalogus tent. Laurens, Amsterdam (Stedelijk Museum Amsterdam) 1962 (serie: Catalogus Stedelijk Museum Amsterdam 298).

Gerrit Kouwenaar, De collectie Sandberg, Amsterdam (Meulenhoff) 1962, ongepag.

Cruys Voorbergh, Erfenis van eeuwen, Amsterdam (De Arbeiders Pers) 1962, na p. 192, na p. 209.

Delta 5 (voorjaar 1962) 1, p. 28.

Bulletin van het Rijksmuseum 11 (1963) 4 omslag.

M.B. van der Hoeven. Mens en gemeenschap. Maatschappijleer voor onderwijs en opvoeding, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1964, p. 86.

Catalogus tent. César, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1966, ongepag. (serie: Catalogus Stedelijk Museum Amsterdam 396).

R. Blijstra, B. Merkelbach, Amsterdam (Meulenhoffj 1968. p. 6-8, 10. 12-14 (serie: Beeldende kunst en bouwkunst in Nederland).

Simon Vestdijk en Theun de Vries (red.), Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries, Den Haag (Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum) 1968, p. 6.

Drukkers-weekblad e.v Autolijn (december 1968) kerstnummer, p. 44-45.

Claude Magelhaes, Nederlandse fotografie. De eerste honderd jaar, Utrecht/Antwerpen (Bruna) 1969, afb. 93 (serie: Zwarte Beertjes 1257).

Tibor Bodrogi, Kunst van Indonesië, Den Haag (Gaade) 1971 (vert. van Indonézia müvbeszete, Boedapest (Corvina) 1971; idem Franse ed.: L’art de l’lndonésie, Parijs (Cercle de 1’Art) 1972 en Engelse ed.: Art of Indonesia, Greenwich (New York Graphic Society) 1972).

[Brochure] Jan van Toorn, Sikkensprijs 1970, Sassenheim (Sikkens) 1971.

Catalogus tent. Bouwen ’20-’40. De Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen, Eindhoven (Van Abbemuseum) 1971.

Catalogus tent. G. Rietveld architect, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1971, afb. 89, 92-93 (serie: Catalogus Stedelijk Museum Amsterdam 516).

Stedelijk ’60-’70. Verzameling 1960-1970. Catalogus tent. Europalia ’71, Brussel (La Connaissance) 1971.

W. Woltz en Joost van de Woestijne (red.), Ons lieve leven. 100 Jaar Nederlandse krantefoto’s, Wageningen (L.J. Veen/Foton) 1972, p. 29.

Geïllustreerde ledenlijst grafisch vormgevers Nederland gvn/Geïllustreerde ledenlijst beroepsvereniging van fotografen gkf 1973, Amsterdam (GKf/GVN) 1973, ongepag.

Avenue 7 (november 1973) 11, p . 149-151.

Catalogus tent. Kunst thuis. Fotoos. Amsterdam (De Nederlandse Kunststichting) 1973/1974, ongepag.

Catalogus Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo (Kröller-Müller Stichting) 1974.

Catalogus tent. Wim Schuhmacher, Rotterdam (Museum Boymans-van Beuningen) 1974, p. 2.

May Hobijn en Jerven Ober, Textiel in beeld. Werk en visie van 34 Nederlandse textielkunstenaars, De Bilt (Cantecleer) 1974.

Vrij Nederland-bijlage 2 november 1974, omslag, p. 18, 20-21.

Catalogus tent. Jan van der Vaart. Amsterdam (Stedelijk Museum) 1975 omslag.

Catalogus tent. Joost Baljeu, Den Haag (Haags Gemeentemuseum) 1975, ongepag.

Anja Meulenbelt (bewerking), Je lichaam, je leven. Het lijf-boek voor vrouwen, Den Haag (Bert Bakker) 1975, p. 161, 164-165.

Sekstant 55 (maart 1975) 3, p. 1-3-

Intermediair 11 (13 juni 1975) 24, p. 15.

R. Aspeslagh, Discriminatie, Gorinchem (De Ruiter) 1976 (serie: Informatie 261). Fotografen 1976. Geïllustreerde ledenlijst van de beroepsvereniging van fotografen GKf, .Amsterdam (GKf) 1976, p. 8-9.

Catalogus tent. S. van Ravensteyn. Amsterdam (Stichting Architectuur Museum) 1977, p. 14, 32, 47, 55.

Diana E.H. Russel en Nicole van de Ven, Misdaden tegen de vrouw. Tribunaal Brussel 1976, Amsterdam (De Bonte Was) z.j. [ca. 1977], p. 168-179.

[Vouwblad] Op de foto, Amsterdam (De Nederlandse Kunststichting) 1977.

Spiegel Historiael 12 (juli/augustus 1977) 7/8, p. 423.

C. Brinkgreve en M. Korzec, ‘Margriet weet raad’. Gevoel, gedrag, moraal in Nederland 1938-1978. Utrecht (Het Spectrum) 1978, p. 18, 24, 37, 39, 47. 49, 55-56, 58, 60, 71, 77-78, 82, 87, 96, 104, 106, 113, 119, 181, 123 (serie: Aula-boeken 636).

Vrij Nederland-Bijvoegsel (11 november 1978) 45, p. 30-31, 34-35, 37, 42-43, 46-47, 50-51.

Sekstant 58 (februari 1979) 2, p. 3-4.

TMW Welzijnsmaandblad 33 (september 1979) 9, omslag, p. 322, 333, 339, 345.

[Brochure] Wij vrouwen eisen, Amsterdam 1980.

Catalogus tent. Het Portret door 35 Nederlandse fotografen, Amsterdam (Canon Photo Gallety) 1980. ongepag.

Rogier Fokke e.a. (red.), Liedboek van de Strijd, Wageningen (De Uitbuyt) 1980, p. 113-114, 116-117, 123, 126.

Museumjournaal 25 (januari 1980) 1, p. 13.

Sekstant 60 (juni 1980) 6, omslag, p. 3-13.

GKfoto bulletin (december 1980) 1, omslag.

E. Bergvelt e.a., 80 Jaar wonen in het Stedelijk, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1981, p. 14, 17 (serie: Catalogus Stedelijk Museum Amsterdam 684).

[Brochure] Lesbisch zijn en dan, Amsterdam (N.V.I.H. COC) 1981.

Ank Leeuw-Marcar, Willem Sandberg, Portret van een kunstenaar, Amsterdam (Meulenhoff/Uniepers) 1981.

Petra de Vries, Feminism in the Netherlands, in Women’s Studies International Quarterly 4 (1981) 4, p. 389-407.

Spreiding en Participatie 5 (april 1981) 22, ongepag.

[Affiche] Vereniging Hard Werken, Rotterdam 1982.

Frits Bless, Rietveld 1888-1964. Een biografie, Amsterdam/ Baarn {Bert Bakker/Erven Thomas Rap) 1982, afb. 120, 127-130, 132-133, 135-138, 142-144, 155-157, 175.

Catalogus tent. Sandberg. Typograaf als museumman, Amersfoort (De Zonnehof) 1982. ongepag.

Martin Schouten, Voor de oorlog. Herinneringen aan de jaren ’30. Amsterdam (De Bezige Bij) 1982, p. 12.

46 [tevens uitgebracht als 2-delige uitgave door de Stichting Burgerschapskunde Nederlands Centrum voor Politieke Vorming].

Techniek & Veiligheid 37 (april 1982) 4, omslag, p. 3.

Stuwing. Kader en informatieblad van de Bouw- en Houtbond FNV 6 (oktober 1982) 5, p. 4-5.

Algemeen Dagblad 14 oktober 1982.

[Brochure] Helma Hellinga (tekst), Het nieuwe bouwen (1920-196 0), Amsterdam (Stedelijk Museum) 1983, p. 49-59.

Bladzij 8 (1983) 3, omslag, p. 8-9.

Trouw 13 oktober 1983, p. 17.

[Brochure] Stichting Nederlands fotoarchief, Amsterdam 1984.

Het oog in ‘t zeil 1 (juni 1984) 5, p. 32.

Vrouwenkrant, (september 1984) 106, omslag, p. 3-4.

GKf-bulletin december 1984, p. 8.

J.P. Kloos, Architectuur een gewetenszaak, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1985, p. 121.

GKf-bulletin februari 1985, p. 12.

Eva Besnyö’s eigen keuze, in Opzij 13 (december 1985) 12, p. 64-65.

KathyAcker (inl.), Melkweg in Focus, Amsterdam (Bert Bakker) 1986, ongepag.

[Affiche] International Conference on Women’s History 24-27 maart 1986, 1986.

Adri Colpaart (red.), Sandberg. Bij voorkeur ruwe contour [boekje ter begeleiding van de tentoonstelling Scheursels van Sandberg], Zwolle (Librije Hedendaagse Kunst) 1986, p. 41.

Karel Dibbets en Frank van der Maden (red.), Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940, Houten (Het Wereldvenster) 1986, 2e gew. dr.. p. 114, 127, 129, 140, 205.

Irene van Lippe-Biesterfeld, Van daar, Portretten van buitenlandse vrouwen in Nederland, Amsterdam (Sara) 1986, p. 14, 30, 40, 66, 78, 90, 102, 118.

Catalogus tent. Hein Salomonson, Amsterdam (Stichting Wonen) 1987, p. 34.

Anneke Ribberink, Feminisme, Leiden (Stichting Burgerschapskunde) 1987.

Anneke Ribberink, Politiek Veelstromenland, Leiden (Stichting Burgerschapskunde) 1987, p. 38.

Ton Idsinga en Jeroen Schilt, Achitect W. van Tijen 1894-1974. Den Haag (Staatsuitgeverij) 1987, p. 55, 276 (serie: Cahiers van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, deel 7).

[Brochure] Amsterdam (Montessorischool Ir. Van Tijen). Amsterdam 1988.

Catalogus tent. L’immagine delle Donne. Rassegna fotografica Europea, Siena (Prisma Multimedia) 1988, ongepag.

NRC Handelsblad 13 februari 1988.

Catalogus tent. Geliefde personen, Plaatwerk 4 (maart 1988) 22/23, p. 33-35.

Anna Angerman e.a. (red.), Current issues in women’s history, Londen/New York (Routledge) 1989, omslag.

H. Gieles-Colenbrander en R. Schreuder, Continuïteit en verandering. De positie van de vrouw in Nederland en de Verenigde Staten van Amerika 1939-1969.

Examentraining geschiedenis, Zeist (NIB) 1989.

Jan Greshoff, Bram van Velde 1895-1981, Maastricht (Bonnefantenmuseum) 1989, p. 2, 31, 34, 160.

Thea den Hartog, Vrouwenportretten, Den Haag (Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum) 1989.

Rudy Kousbroek (tekst), 66 Zelfportretten van Nederlandse fotografen, Amsterdam (Nicolaas Henneman Stichting) 1989, afb. 25.

Jan Molema, Ir. J. Duiker, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1989.

Din Pieters, Uit de collectie, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1989, p. 15.

H.J. van Roven e.a. (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. Deel II 1945-1988, Zutphen (De Walburg Pers) 1989, p. 26.

Karin Winkel, Vrouwengeschiedenis in beeld, Den Haag (Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum) 1989.

Aloys van den Berk, Fernhout. Schilder = Painter, Den Haag (SDU) 1990.

[Brochure] FNV. Amsterdam, Amsterdam 1990.

Remmert Daalders (red.), Als de dag van gisteren. Honderd jaar Rotterdam en de Rotterdammers, Zwolle (Waanders Uitgeverij) 1990.

Thera Wijsenbeek-Othuis, Zieke lieverdjes. 125 Jaar kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam (Ploegsma) 1990, p. 110, 112-114.

NRC Handelsblad 6 september 1990.

Carel Blotkamp. Guns Vreeburg en Ida van Zijl, Martin Visser. Verzameld werk, Den Haag/Utrecht (SDU/Utrecht Centraal Museum) 1991, p. 36-37.

Catalogus tent. Vier x Rietveld, Amersfoort (De Zonnehof) 1991, p. 19,

Goveri Colmjon, Loes van der Horst, Amsterdam (Judith Leyster Stichting) 1991.

Jan van Geest, Wim Schuhmacher. De meester van het grijs, Arnhem (Jan Brand Boeken) 1991, afb. 7, 119, 145.

Riet de Leeuw e.a. (red. en samenstelling), De kunst van het tentoonstellen. De presentatie van kunst in Nederland van 1800 tot heden, Amsterdam /Den Haag (Meulenhoff/Rijksdienst Beeldende Kunst) 1991, p. 147, 168-169.

G.H. Rodijk, De huizen van Rietveld, Zwolle (Waanders) 1991, p. 42-43, 46, 55, 57-59, 62-64.

Studiegids Vrouwenstudies, Faculteit Sociale Wetenschappen Rijksuniversiteit Utrecht 1991-92, omslag.

Jan Brand en Kees Broos (red.). Magisch realisten en tijdgenoten in de verzameling van het Gemeentemuseum Arnhem, Zwolle (Waanders) 1992, p. 20, 64, 95-96, 151, 163.

Karst van Dalen e.a. (red. en samenstelling). Honderd jaar Amsterdam, de Amsterdammers en de groei van hun stad, Zwolle (Waanders) 1992 (serie: Als de dag van gisteren – Amsterdam, 17).

Annette Kuhn (samenstelling), Chronik der Frauen, Dortmund (Harenberg Kommunikation) 1992.

Pool Andries, Ogen-blikken. Portretfotografie uit eigen verzameling, Antwerpen (Vrienden van de Provinciale Musea Antwerpen) 1992, p. 18.

Jeugd en Samenleving 22 (juli/augustus 1992) 7/8, p. 442

Joseph Buch, Een eeuw Nederlandse architectuur 1880-1990, Rotterdam (NAi Uitgevers) 1993, p. 203.

Jutta Dick en Marina Sassenberg-Arndt, Jüdische Frauen im 19. und 20-Jahrhundert. Lexikon zu Leben und Werk, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1993.

Leo Divendal, De wasvrouwen van Coïmbra. Herinneringen aan de ruimte. Haarlem/Amsterdam (Spaarnestad-Fotoarchief/Luna Negra) 1993, P. 31.

Jürgen Knirsch, Hotels Planen und Gestalten, Stuttgart (Verlagsanstalt Alexander Koch) 1993.

Marcel Oden e.a., Klaar, Utrecht (Brouwer Offset) 1993.

[Prentbriefkaart] Utrecht (Centraal Museum) 1993.

G J.M. Yvonne, Emmy van Leersum. Gebroken lijnen = Broken Lines. 1930-1984, Den Bosch (Het Kruithuis, Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst) 1993.

BK Informatie. Bulletin voor beeldende kunstenaars 15 (19 maart 1993) 2, p. 19.

Karin Bakker (red.)- Bram van Velde. Een hommage. Leiden (Stedelijk Museum De lakenhal) 1994, p. 92-93.

Yve-Alain Bois, Angelica Zander Rudenstine en Loekie Schwartz, Piet Mondriaan 1872-1844, Milaan (Leonardo Arte) 1994, p. 69.

Catalogus tent. La beauté exacte. Art Pays-Bas XXe siècle. De Van Gogh à Mondrian, Parijs (Ed. des Musées de la Ville de Paris) 1994.

Hans Oostrum, In vertrouwen genomen, Den Haag (Juliana Kinderziekenhuis) 1994. ongepag.

Ben Rebel e.a. (tekst), Ben Merkelbach. Architect en stadsbouwmeester. Amsterdam (Architectura & Natura Pers) 1994, p. 28, 43.

Wonen op leeftijd 3 (herfst 1994) 9.

Hilde Alice BaJk, 100 Jaar Stedelijk Museum, Den Haag (Sdu/Openbaar Kunstbezit) 1995, p. 95, 110.

[Brochure] De GKf fotografeert de jaren ’50, Amsterdam 1995.

Catalogus tent. De Ketting II en III. De multiculturele samenleving. Handen, Groningen (Stichting Aurora Borealis) 1995, omslag, p. 33.

Catalogus tent. Pyke Koch. Schilderijen en tekeningen/Paintings and drawings, Rotterdam (Museum Boymans-van Beuningen) 1995, p. 68.

Catalogus tent. Vijftig Jaren van Toekomst, Groningen (Stichting Aurora Borealis) 1995, ongepag.

Wilma Cornelisse (tekst), Waar licht is, is vreugde. Een eeuw gemeentelijke energievoorziening in Amsterdam, Amsterdam (N.V. Energiebedrijf Amsterdam) 1995, p. 59.

Mieke Goudt, Lieve Dieklah, je vroeg wat feminisme nu eigenlijk is, Amsterdam (Instituut voor Publiek en Politiek) 1995.

Max Nord e.a., Rebel, mijn hart. Kunstenaars 1940-1945, Zwolle (Waanders) 1995, p. 20.

Focus 82 (oktober 1995) 10, p. 25.

Erik Beenker e.a. (red.), Benno Premsela. Een vlucht naar voren, Utrecht (Centraal Museum) 1996, p. 88.

W. Boers, Handboek postwaarden Nederland, Houten (Bohn Stafleu Van Loghum) 1996.

Tjeerd Boersma, Ton Verstegen en Herman van Bergeijk (red.), Nederland naar school. Twee eeuwen bouwen voor veranderend onderwijs, Rotterdam (NAi Uitgevers) 1996.

Frits Gierstberg, Momentopname, Rotterdam (Caldic Collectie) 1996, p. 13, 32-33.

Peter Hulpusch, Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995, Amsterdam (Uitgeverij TIN) 1996.

[Affiche] De wil is alles, Hilversum (VPRO) 1997.

Adri Colpaart (red.), Sandberg + Mondrian, Amersfoort (De Zonnehof) 1997, p. 70-71 (serie: Zonnehof-reeks, speciale editie).

Ian Jeffrey, The photography book, Londen (Phaidon) 1997, p. 51 (idem Ned. editie: Het fotoboek, Bussum (THOTH) 2000).

Shigeo Tomita en Nicolette Gast, De Stijl 1917-1932. Art and environment of neoplasticism, Tokio (Sezon Museum ot’ Art) 1997.

Stedelijk Museum Bulletin 26 (1997) 5, p. 14-15.

VPRO Gids (1997) 25, omslag.

[Boekenlegger] Eva Besnyö (foto), Clarissa Vis (ontwerp), Zeist (Uitgeverij Vrij Geestesleven/Indigo) 1998.

Marijke Domis (red.), Solar. Algemene natuurwetenschappen. Havo bovenbouw leerboek, Groningen (Wolters-Nordhoff) 1998.

Kincses Károly, Fotográfusok, Milaan 1998.

Hettie Pott-Buter en Kea Tijdens, Vrouwen. Leven en werk in de twintigste eeuw, Amsterdam (Amsterdam University Press) 1998.

Gerda Verhaar Eeuwijk e.a. (red.), Stromen. Caleidoscoop van diversiteit in Nederland [uitgave ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van WS&O Verhaar Eeuwijk], Rotterdam (WS&O Verhaar Eeuwijk) 1998, p. 6, 10, 12, 14, 22, 28, 32, 38.

Ivo de Wijs (tekst), Foto’s van papier, Amsterdam/Antwerpen (Voetnoot) z.j. [1998], p. 44-45.

Truus Ruiter, Welkom in vrouwenstad, in de Volkskrant 5 augustus 1998, p. 9.

Riki Simons (tekst). De nalatenschap van Charley Toorop, in Villa d’Arte (oktober/november 1998) 2, p. 38-47.

Hans van Gessel, Naamgever van tante Betje, in de Volkskrant 27 november 1998, p. 39.

Lucie Bureau, L’Histoire et les jours. La photographie documentaire des femmes Néerlandaises 1904-1953, Montréal (VOX, centre de diffusion de la photographie) 1999, p. 12, 15, 37, 43.

Katlijne van der Stighelen, Elck z’n waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950, Gent (Ludion) 1999, p- 3, 88.

Dans 17 (april 1999) 4, p. 13.

Het Parool 12 mei 1999, p. 27.

de Volkskrant 25 juni 1999, p. 21.

Josephine van Bennekom, Pioniersvrouwen in Antwerpen, in Foto 54 (november 1999) 11, p. 27.

Architectuuragenda 2000, Rotterdam (NAi Uitgevers) 1999.

Heleen Buijs, Vormen van figuratie. Figuratie en traditie in de Nederlandse beeldende kunst (1945-2000). 25 jaar Museum Henriette Polak in Zutphen, Zutphen (Walburg Pers) 2000, p. 57.

Cherry Duyns, De zoete zee, Amsterdam/Antwerpen (Uitgeverij Voetnoot) 2000, p, 27.

Tom van der Geugten en Els Lems, Sporen. Geschiedenis 3/4 VMBO MAVO. Informatie boek, Diemen (B en U) 2000, p. 145.

Anoniem, Eva Besnyö. De Keuze, in Hollands Licht 6 (2000) 3, p. 22-23.

Ons Amsterdam 52 (oktober 2000) 10, p. 270.

Algemeen Dagblad 12 oktober 2000, p. 25.

Trouw 21 oktober 2000. p. 53.

Veilingcatalogus Dutch photography 1900-2000, maandag 27 november 2000, Amsterdam (Glerum Auctioneers) 2000, lot nummer 27, 32.

Veilingcatalogus Modern and Contemporary Art Including Photographs, woensdag 6 december 2000, Amsterdam (Sotheby’s) 2000.

Christiaan Weijts, Kopstukken over topstukken. De ‘Nieuwe Fotografie’ van Eva Besnyö. in Mare 23 (13-17 december 2000) p. 13.

G.L. Durlach, Drenkeling. Kinderjaren in het derde rijk. Amsterdam (Meulenhoff) 2001, omslag.

Gerrit Komrij, Vrouwen van Nederland, Amsterdam /Antwerpen (Voetnoot) 2001, p. 8-9, 11,51.

Anne van Driel, Stevige figuren, in de Volkskrant 18 oktober 2001, p. 1.

Bernard Bimont, Je veux que 1’on soit homme, Brive (Ecritures) 2002, omslag.

Roos Tesselaar, Zij die bleven, zij die gingen. Museum belicht talentrijke Hongaarse fotografen, in Algemeen Dagblad 4 april 2002, p. 23.

Eric de Kuyper, Interieurs, Amsterdam/Antwerpen (Voetnoot) 2003, p. 8-9, l2-14, 23, 25.

Ad Zuiderent e.a., De ramp, 1 februari 1953. Vijftig jaar later, Amsterdam (De Verbeelding) 2003, p. 50, 90.

Haagsche Courant 13 december 2003, p. 1.

Carolien Bouw en Lia Karsten, Stadskinderen, Amsterdam (Aksant) 2004, omslag.

Eric Min, Keep Still, Amsterdam/Antwerpen (Voetnoot) 2004, p. 11, 16-17, 19, 51, 68.

Kalender Deutsche Stadte Medien (DSM), Frankfurt (Fotografie Forum International) 2004.

de Volkskrant 16 september 2004, p. 3.

Algemeen Dagblad 18 november 2004, p. 11.

Catalogus Amnesty International Photography sale, 29 november 2004, Amsterdam (Sotheby’s) 2004.

Koen Vergeer. (F)oto’s, Amsterdam/Antwerpen (Voetnoot) 2005, 36-37.

Peter Nadas, Het boek der herinnering, Amsterdam (Maarten Muntiga) 2006, omslag.

Aat van Yperen, Frank Eerhart en Truus Gubbels (red). Onmetelijk optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars in de jaren 1945-1970, Amsterdam/Zwolle (Stichting Visioen en Visie/Waanders) 2006, omslag, p. 16.

Carolijn Visser, Miss Concordïa – Vrouwen in den vreemde, Amsterdam (Augustus) 2006, omslag.

NL20 3 (2000) 10, p. 32.

Plus Magazine mei 2006.

Oud-Utrecht 79 (december 2006), p. 158.

Hans Christian Adam, Berlin. Porträt einer Stadt = Portrait of a city = Portrait d’une ville, Keulen etc. (Taschen) 2007, p. 203, 233.

Rob Bouber, Het onbekommerde leven. Alkmaar (HDC Media) 2007, p. 37-38, 78, 120, 128, 140.

Luc Ferry, Beginnen met filosofie. Met andere ogen kijken naar je leven, Amslcrdam (De Arbeiderspers) 2007, omslag.

Maarten Kloos en Yvonne de Korte (red.), Ligplaats Amsterdam. Leven op het water = Mooring site Amsterdam. Living on water, Amsterdam (ARCAM) 2007, p. 71, 75.

Volker Kutscher, Der Nasse Fisch, Keulen (Kiepenheuer & Witsch) 2007, omslag.

Geert Mak, De eeuw van mijn vader, Amsterdam/Antwerpen (Atlas) 2007, 34ste dr., p. 542, 580-581.

Piet de Rooy (red.). Geschiedenis van Amsterdam, Amsterdam (SUN) 2007, p. 172, 571.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2007, p. 129, 137.

Ons Amsterdam 59 (februari 2007) 2, p. 67-69.

Noordhollands Dagblad 3 maart 2007.

Noordhollands Dagblad 16 mei 2007,

Noordhollands Dagblad 28 juli 2007.

Noordhollands Dagblad 11 augustus 2007.

Vier! 2 (september 2007) 3, p. 26.

Noordhollands Dagblad 1 september 2007.

Kalender Havenbedrijf Rotterdam 2008, Rotterdam 2007.

Bert Boelaars, Benno Premsela 1920-1997. Voorvechter van homo-emancipatie, Bussum (THOTH) 2008, afb. 10-11.

J.F. Heijbroek en A.Th.P. van Griendsven, Kunst, kennis en kwaliteit. De Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland 1911-heden, Zwolle (Waanders) 2008, p. 137.

Nelleke Noordervliet, Een stad vol boeken = City of books, Amsterdam (Nieuw Amsterdam) 2008, p. 56.

Frank Okker, Tumult. Het levensverhaal van Madelon Székely, Amsterdam (Atlas) 2008, afb. 40.

Lynne Richards e.a., Vrouwen = women, Amsterdam (Rijksmuseum/Nieuw Amsterdam) 2008, ongepag.

Caroline Roodenburg-Schadd, Jan van Herwijnen. Schilder uit zelfbehoud, Harderwijk (d’jonge Hond) 2008. afb. 1, 85.

Elsevier 64 (16 februari 2008) 7, p. 82.

Levend Joods Geloof 54 (april 2008) 4.

Ons Amsterdam 60 (juni 2008) 6, p. 245.

in De Groeve Amsterdammer.

59 (20 juli 1935) 3033, p. 6.

59 (19 oktober 1935) 3046, p. 5.

60 (11 januari 1936) 3058, p. 9.

60 (4 april 1936) 3070, p. 11.

60 (18 april 1930) 3072, p. 5.

60 (20 juni 1936) 3081, p. 5 .

60 (1 augustus 1936) 3087, p. 13.

60 (29 augustus 1936) 3091, omslag,

60 (21 november 1936) 3103, p. 5.

61 (6 maart 1937) 3118, p. 9.

61 (20 maart 1937) 3120, p. 4.

61 (8 mei 1937) 3137, p. 5.

61 (5 juni 1937) 3131, p. 10.

61 (24 juli 1937) 3138, p. 11.

61 (4 september 1937) 3144, p. 5-7, 12-13, 17-18.

62 (18 juni 1938) 3185, p. 4-5, 7.

62 (17 december 1938) 3211, p. 11, 17.

63 (11 februari 1939) 3219, p. 4-5.

63 (25 maart 1939) 3225, p. 7.

63 (3 juni 1939) 3235, p. 11.

63 (24 juni 1939) 3238, p. 4-5.

63 (12 augustus 1939) 3245, p. 4.

64 (27 januari 1940) 3269, p. 11.

64 (3 februari 1940) 3270, p. 11.

64 (16 maart 1940) 3276, p. 11 .

64 (23 maart 1940) 3277, p. 11.

64 (6 april 1940) 3279, p. 11.

64 (15 juni 1940) 3286, p. 5, 9.

64 (29 juni 1940) 3288, p. 11.

64 (6 juli 1940) 3289, p. 7, 11.

64 (20 juli 1940) 3291, p. 8-9, 11.

77 (3 oktober 1953) 40, p. 12.

80 (22 september 1956) 38, p. 1, 12.

120 (9 oktober 1996) 41, p. 19.

in Wij. Ons werk ons leven:

1 (13 september 1935) 33, p. 2.

1 (20 september 1935) 34, p. 27.

1 (22 november 1935) 43, p. 26.

3 (2 juli 1937) 22, p. 16-17.

3 (8 oktober 1937) 36, p. 16-17,

4 (8 april 1938) 10, omslag.

4 (15 april 1938) 11, p. 12-13, 17-18.

4 (15 juli 1938) 24, p. 7.

4 (16 december 1938) 46, omslag, p. 16-17, 19.

5 (16 juni 1939) 20, p. 14.

6 (22 maart 1940) 8, p. 16-20.

6 (26 juli 1940) 26, p. 17-19.

in de 8 en Opbouw:

6 (23 november 1935) 24, p. 259-263.

7 (21 maart 1936) 6, p. 61, 64-65.

7 (4 juli 1936) 13/14.

7 (10 oktober 1930) 20/21, p. 236, 240-241, 246, 248-249, 251, 257-258.

8 (22 mei 1937) 10, omslag, p. 87, 91.

8 (4 september 1937) 17, p. 159, 161.

8 (16 oktober 1937) 20, p. 189, 193.

9 (25 juni 1938} 12/13, p. 120-122, 124-125, 128.

10 (10 juni 1939) 12. omslag, p. 120-125

10 (24 juni 1939) 13, p. 134.

11 (21 september 1940) 19/20, omslag, p. 169-173, 175, 180-183.

12 (april 1941) 4, p. 52-53.

12 (december 1941) 12, omslag, p. 159, 162-165.

in AVRO Radio-Bode:

9 (3 januari 1936) 1, omslag.

9 (10 januari 1936) 2, p. 9.

9 (17 januari 1936) 3, p. 15.

9 (24 januari 1936) 4, p. 5.

9 (31 januari 1936) 5, p. 5.

9 (14 februari 1936) 7, p. 4.

9 (21 februari 1936) 8, p. 10.

9 (6 maart 1936) 10, p. 13.

9 (27 maart 1936) 13, p. 10.

13 (13 september 1940) 37, p. 8-9.

Secundaire bibliografie

(publicaties over de fotograaf en/of haar werk)

Catalogus tent. Exposition Internationale de la Photographie, Brussel (Palais des Beaux-Arts) 1932, p. 23.

Anoniem, Een jong cineast aan het werk. Hans Sluizer. Avant-garde. Een symbolische film, die naar Fransen voorbeeld gemaakt werd, in Het Volk 29 december 1932.

Catalogus tent. Deuxième Exposition Internationale de la Photographie et du Cinéma, Brussel (Palais des Beaux-Arts) 1933. p. 15.

Anoniem, Foto’s van Eva Besnyö, in Nieuwe Rotterdamsche Courant 12 maart 1933. p. 1

Anoniem, Foto-tentoonstelling. Eva Besnyö bij Van Lier, in Algemeen Handelsblad 15 maart 1933.

Anoniem, Tentoonstelling van fotowerken. Eva Besnyö in de kunstzaal van Lier, in De Telegraaf 16 maart 1933.

A.E. van den Tol, Foto’s van Eva Besnyö bij Van Lier, Amsterdam, in De Groene Amsterdammer 57 (25 maart 1933) 2912, p. 10-11.

G.V.H., Beteekenis der reportage- en persfoto, in Vooruit, Dagblad voor de arbeiderspartij 18 juni 1933.

Anoniem, De internationale tentoonstelling voor foto en film te Brussel, in Nieuwe Rotterdamsche Courant 23 juni 1933, p. 2.

Anoniem, Voor de kunst, in Nieuwe Rotterdamsche Courant. 2 december 1933.

L.B., Eva Besnyö. Moderne fotografie in “Voor de Kunst”, in Utrechts Dagblad 9 december 1933.

Anoniem, Studio ’32. Tentoonstelling van werk door Eva Besnyö, in Rotterdamsch Nieuwsblad 20 januari 1934.

Anoniem, Eenige opmerkingen over fotokunst naar aanleiding van de tentoonstelling van Eva Besnyö in de Studio ’32, te Rotterdam, in Foto-weekblad (27 januari 1934) 4, p. 33-35.

Anoniem, Foto’s in Studio ’32. Foto’s van Eva Besnyö – Filmfoto’s van Joris Ivens, in Nieuwe Rotterdamsche Courant 27 januari 1934.

M. Moussault-Veegens, Fotografie, een beroep voor de vrouw, in De Telegraaf 24 juni 1934.

Anoniem, Een nieuwe muze, …met drie beenen en één oog. De tentoonstelling “Foto ’37” in het Stedelijk Museum te Amsterdam, in Het Vaderland 31 juli 1937.

Van Loghem, Het Motortankschip “Pendrecht”, in de 8 en opbouw 10 (10 juni 1939) 12, p. 120-126.

D.K., Fotografeeren, een kunst. De arbeid van Eva Besnyö, in Nieuwe Rotterdamsche Courant 3 november 1940, p. 1.

H. de Pont, De geboorte van de Kinderzegel 1947, in Tijdschrift voor maatschappelijk werk 1 (5 december 1947), p. 179-180.

Anoniem, Werk van Fotografen, in De Week in Beeld (16 oktober 1948) 29.

Willy Leviticus, Kinderboeken over Kunst, in Elseviers Weekblad 7 mei 1949.

Catalogus tent. Photographie, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1952, ongepag. (met foto’s) (serie: Catalogus Stedelijk Museum -Amsterdam 90).

Jan Elburg, Fotografie, een nieuwe tak der beeldende kunst, in Kroniek van Kunst en Kultuur 12 (1952) 5, p. 118-120.

F.. Meester-fotografen tonen werk in Stedelijk Museum, in Het Vrije Volk 8 april 1952.

H.v.G., Vier fotografen in Het Stedelijk Museum, in Algemeen Handelsblad 9 april 1952.

Jan van Keulen, Photografie. Nieuwe tak van beeldende kunst?, in Dr Groene Amsterdammer 76 (19 april 1952) 16, p. 9. 11.

Dirk Boer. Meester-fotografen tonen werk in Stedelijk Museum, in Focus 37 (26 april 1952) 9, p. 173.

Anoniem, Analyse der platen, in Focus 37 (10 mei 1952) 10, p. 198-202.

W.F. Gouwe, Het ontwerpen van postzegels, Den Haag (PTT) 1953, p. 52, 67, afb. 40.

Anoniem, Europese fotokunst, in New Yorks museum, in Het Parool 1 augustus 1953.

Peter Hunter, The GKf. A federation of photographers in Amsterdam, in Photography 13 (oktober 1958) 10, p. 61.

Bibeb, Eva Besnyö zegt: Het is een soort intuïtie, in Vrij Nederland-Bijvoegsel (10 oktober 1959) 7.

J.D. de Jong. Eerste verzameling in Europa foto’s “an sich”. Foto-expositie Stedelijk Museum Amsterdam, in Friese Koerier 19 november 1960.

Christiaan de Moor. 40xtoeslag, Den Haag (PTT) 1967, p. 44-45.

Martin Ruyter, Fotograaf Carel Blazer: liefde voor techniek. Het is een verhaal over vrede, in de Volkskrant 11 april 1968.

Ad Peterson en Pieter Brattinga (red.), Sandberg. Een documentaire = A documentair, Amsterdam (Kosmos) 1975, p. 77-78, 98, 164.

Aafke Steenhuis, Rebelse meiden vieren hun eerste lustrum. Een foto- en tekstboek over Dolle Mina, in De Groene Amsterdammer 99 (26 februari 1975) 9, p. 18.

Hanneke van Buuren, “Wij zijn doelbewuste meiden en niet wetenschappelijk”. Dolle Mina in lustrum formaat, in De Nieuwe Unie 26 februari 1975. Open boek. p. 5.

Anoniem, Prachtig fotoboek over Dolle Mina. Nieuwe feministische uitgaven, in de, Volkskrant 28 februari 1975.

Anoniem, Amsterdamse opdrachten, in Scheppend ambacht 26 (juni 1975) 3, p. 58.

Ursula den Tex, ‘Laat ik gewoon maken wat mij voor de lens komt en belangrijk is voor deze beweging’, in Vrij Nederland 36 (36 juli 1975), p. 13-14.

Ursula den Tex (red.), De Bevrijde Camera, in Vrij Nederland-Bijvoegsel (15 mei 1976) 20, p. 10, 15, 17, 26-29, 33, 35, 38, 41-42, 44-45, 47 (met foto’s).

Catalogus tent. Foto’s voor de stad. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1971-1976, Amsterdam (Amsterdams Historisch Museum) 1977, ongepag.

Els Barents (red.), Fotografie in Nederland 1940-1975, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978. p. 6-8, 17, 22, 25, 30-31, 34, 41, 46-47, 90, 111-112 (met foto’s en biografie).

Hennie van de Louw. Eva Besnyö, grand old lady. Fotografie een wapen in het feminisme, in De Nieuwe Linie 33 (26 juli 1978) 30, p. 11-12.

Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Nederland 1920-1940, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1979, p. 21, 48, 50, 54-53, 60, 62, 65, 70, 75-77, 79-80, 82, 85-86, 89-90, 94, 96, 100-101, 120, 123, 125, 127, 129-131, 135-137, 140, 142, 145 (met foto’s en biografie).

Ella Reitsma, Nederlandse fotografie 1940-1975: een eerste ordening van een vergeten kunstvorm, in Vrij Nederland 40 (20 januari 1979), p. 23.

Anoniem, “Op de foto”. Expositie in Kapel, Hoofdstraat, in De Leidse Post/Zuid-Holland Post 4 april 1979.

Liesbeth Brandt Corstius, Eva Besnyö, fotografe, in Opzij 7 (mei 1979) 5, p. 36-39 (met foto’s).

[Brochure] Els Barents e.a. (red.), Eva Besnyö. Portretten van Nederlandse kunstenaars 1972-197.], Amsterdam (Stedelijk Museum) 1980, p. 19-20.

Piet Hoenderdos, Interview met Eva Besnyö, in Catalogus tent. Kunstenaarsportretten. Joost Baljeu, Dick Cassée, Emmy van Leersum en Jan van der Vaart. Amsterdam (N.K.S.) 1980, ongepag. (met foto’s).

Piet Hoenderdos, Interview met Eva Besnyö, in Catalogus tent. Kunstenaarsportretten. Eugène Brandts, Jef Diederen en Pierre van Soest, Amsterdam (N.KS.) 1980, ongepag. (met foto’s).

F. Gribling, Fotografie in Nederland 1920-1940, in Museumjournaal 25 (februari 1980) 2, p. 45-53.

Bas Roodnat. Fotografe Eva Besnyö componeert portrettenarchief, in NRC Handelsblad 6 februari 1980.

F.T., Kunstportretten van Eva Besnyö, in Utrechts Nieuwsblad 19 februari 1980.

Mathilde Visser, Bram van Velde, Mercedes en foto’s van Eva Besnyö en Meyerowitz, in Het Financieele Dagblad 20 februari 1980.

Anoniem, Beeldende kunst. Fotografie II, in de Volkskrant 22 februari 1980.

Aukje Holtrop, ‘Dames wilt u hier uw spandoek neerzetten’. Tien Jaar Dolle Mina, in Vrij Nederland-Bijvoegsel (15 maart 1980) 11, p. 2-11, 14-17, 20-23, 26-29, 32-33 (met foto’s).

Aad Flapper, Portretfoto’s vol afwisseling. Expositie: van ‘totaal oninteressant’ tot ‘hoog niveau’, in Het Parool 15 juli 1980.

Flip Bool en Gerrit Jan de Rook, Het Leven 1906-1941 een weekblad in beeld, Den Haag (Haags Gemeentemuseum) 1981, p. 23-25.

E.R.. Amsterdam: Stedelijk Museum, Eva Besnyö, Portretten van Nederlandse kunstenaars 1972-1974, in Vrij Nederland 16 februari 1981.

Marleen Kox. Verslag onderzoek fotoarchieven. (Samengesteld in opdracht van de Stichting Nederlands Foto-Archief), Amsterdam, juli 1981.

Frank Lubbers, Instrumenteel en esthetisch gebruik van de fotografie, in Fodor 1 (oktober 1981) 2, p. 9-11.

Anoniem, Keerpunt-Wendepunkt. Hilversum (VARA-teksten) 1982.

Flip Bool en Jeroen de Vries. De arbeidersfotografen. Camera en crisis in de jaren ’30, Amsterdam (Van Gennep/Pegasus) 1982, p. 2, 11, 15, 22-23, 40, 42-43, 103 (met foto’s).

Flip Bool en Ingeborg Leijerzapf. Fotografie, in P. Blom, F. Bool en K. Dittrich (red.), Berlijn-Amsterdam 1920-1940 Wisselwerkingen, Amsterdam (Querido) 1982, p. 242-243.

Nico J. Brederoo e.a., Charley Toorop. Leven en werken, Amsterdam (Meulenhoff/Landshoff) 1982, p. 10, 41, 93, 95-96, 110-112, 121, 123, 145, 156, 182, 200 (met foto’s) (idem, in Nico J. Brederoo, Een familie van kunstenaars; Charley Toorop en Edgar Fernhout, z.p. 1985 (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)).

Catalogus tent. ’60 ’80 attitudes/ concepts/images. Een keuze uit twintig jaar beeldende kunst, Amsterdam (Van Gennep/Stedelijk Museum) 1982, p. 42 (serie: Catalogus Stedelijk Museum Amsterdam 694).

Catalogus tent. Charley Toorop 1891-1955, Utrecht/Stuttgart (Centraal Museum/Württembergischer Kunstverein) 1982, p. 47, 49.

Jan Coppens, De bewogen camera. Protest en propaganda door middel van foto’s, Amsterdam (Meulenhoff/Landshoff) 1982, p. 283, 392.

Martin Schouten, Voor de Oorlog. Herinneringen aan de jaren ’30, Leiden (Stichting Burgerschapskunde) 1982, p. 12, 45-48.

Annie Wright, Fifty years in split seconds, The art of Eva Besnyö, in Holland Life 5 (1982) 2, p. 12, 18.

Hanni Leenen, Een beeld van ’n halve eeuw. De lievelingsfoto’s van Eva Besnyö, in Viva (26 maart 1982) 12, p. 22-27 (met foto’s).

Ineke Jungschleger, Een halve eeuw foto’s van Eva Besnyö. “Ik val nu eenmaal op mooi, bij mannen én bij vrouwen”, in de Volkskrant 26 maart 1982, p. 15.

Hanneke Wijgh, Eva Besnyö: In mijn hart was ik altijd al een Dolle Mina. Overzichtstentoonstelling van vijftig jaar werk, in Trouw 27 maart 1982.

K.. Wissenburg, Eva Besnyö. Een fotografe en een halve eeuw strijd tegen fascisme en oorlog, in Vara gids 53 (27 maart 1982) 13, p. 4, 6-7.

Bertien van Manen, Eva Besnyö. Een eeuwige Dolle Mina, in De Groene Amsterdammer 106 (31 maart 1982) 13, p. 20.

Maya Pejic, Kind van de jaren dertig werd een Dolle Mina. Eva Besnyö, ’n halve eeuw werk, in De Nieuwe Linie 37 (31 maart 1982) 13, p. 2.

Magda van Emde Boas, Eva Besnyö; Fotografie door menselijkheid geleid, in Kunstbeeld 6 (april 1982) 7, p. 29.

Diny van de Manakker, ‘n Halve eeuw werk. Gesprek met fotografe Eva Besnyö. in Serpentine 2 (april 1982) 8, p. 22-27.

Anoniem, Fotografe in beeld. Eva Besnyö: Ik begin te geloven dat ik wat gedaan heb in mijn leven, in Algemeen Dagblad 1 april 1982, p. 9.

jacques Geluk, Eva Besnyö (72): Gefilmd portret van werkzaam fotografe, in Haagsche Courant t april 1982.

Bas Roodnat, Foto’s als wapens in sociale strijd. Werk van Eva Besnyö op expositie in Amsterdams museum, in NRC Handelsblad 1 april 1982.

Roelfien Sant, Portret van Eva Besnyö, in Het Parool 1 april 1982.

Wil Barten, Eva Besnyö – halve eeuw fotowerk, in Het Financieele Dagblad 9 april 1982.

Jan Bik, ‘Een klimaat van vrijheid’. Fotografe Eva Besnyö halve eeuw actief, ïn De Gelderlander/De Nieuwe Krant 9 april 1982.

Bas Roodnat, Arbeidersfotografen in de jaren dertig. Wij hebben de vodden uit de lens verwijderd, in NRC Handelsblad 9 april 1982.

Froukje Hoekstra, Arbeidersfotografen in de strijd tegen het kapitaal, in Nieuwsblad van het Noorden 16 april 1982.

Dirk van der Spek, Eva Besnyö ’n halve eeuw werk, in Focus 67 (mei 1982) 5, p. 22-23.

Fred Jansz. Eva Besnyö: Je moet in dit vak brutaal zijn, dat ben ik niet, in Foto 36 (mei 1982) 5, p. 32-37.

Martin Schouten, De verkoop van kabels en revolutie, in Haagse Post 4 september 1982, p. 66-67.

Jos Teunissen, Van vrienden mag ik niet meer over Israël praten, anders krijgen we ruzie, in Hervormd Nederland 2 oktober 1982, p. 3.

Catalogus tent. Zien en gezien worden. Fotografische zelfbespiegeling in Nederland van ca. 1840 tot heden, Nijmegen (Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint-Jan’) 1983, p. 7, 13, 15-16, 81.

Patricia van der Zalm, ‘je moest als vrouw ontzettend goed zijn, anders zwegen ze je liever dood”, in Utrechts Nieuwsblad/Nieuwe Zeister Courant 22 november 1983.

Dick van de Pol (red.). Foto in vorm, Grafisch Nederland 1984, p. 11-12, 78.

Yara Brusse en Tineke de Ruiter, Eva 75, Amsterdam (in eigen beheer) 1985.

Remco Campert (inl.), Amsterdam 1950-1959 20 fotografen, Amsterdam (Fragment) 1985, p. 3, afb. 7, 41, 74, 76.

Catalogus tent. Het aanzien van de kunstenaar. Kunstenaarsportretten uit de 16de-20ste eeuw, Leiden (Stedelijk Museum De Lakenhal) 1985, p. 36.

Catalogus tent. Fotografie een manier van kijken…, Nijmegen (Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint Jan’) 1985, p. 11.

Daniël Koning, Na verloop van tijd, Amsterdam (Van Gennep) 1985, p. 52-53.

Richard Whelan, Robert Capa a biography, New York (Alfred A. Knopf) 1985.

Ernst Gottlieb, Eva Besnyö “Je ne regrette rien”, in Professionele Fotografie april/mei 1985, p. 14-18.

Cees Straus, Eva Besnyö, fotografe, in Trouw 25 april 1985, p. 13.

Pauline Terreehorst, Toen hij dood was stonden ze in de rij om ‘t archief over te nemen – gratis, in de Volkskrant 26 april 1985, p. 21.

Yvonne Gnirrep Eva Besnyö, fotografe. Fotografie hoort bij het leven, in De Waarheid 26 april 1985, p. 7.

Johanneke van Slooten, De dilemma’s van de sociale fotografie, in Haagse Post 18 mei 1985, p. 50-53.

Eric van ‘t Groenewout, Eva Besnyö: vijftig jaar vlijmscherp, in GKf-bulletin (juni 1985) 3, omslag, p. 4-9.

Caroline. Nevejan, Eva Besnyö. Ik droomde dat ik in mijn buik een kamera had ingebouwd, in Katijf 5, (augustus 1985) 28, p. 25-28.

Anoniem, Opzij-prijzen Eva Besnyö en Maviye Karaman, in Leidsch Dagblad 18 november 1985.

Bernadette de Wit en Saskia Grotenhuis, Eva Besnyö: geschiedschrijfster van de vrouwenbeweging. Annie Romeinprijs toegekend aan Dolle Mina-fotografe, in Opzij 13 (december 1985) 12, omslag, p. 8-12.

Ineke Peters, Door de camera van Eva Besnyö, in De Tijd 12 (13 december 1985) 15, p. 38-43 (met foto’s).

Rolf Boost, José Kiestra en Hans van Otegem, Dat kleine beetje extra, 60 jaar kinderpostzegels, Amsterdam (Stichting Voor het Kind) 1986, ongepag.

Catalogus tent. Eva Besnyö Fotókiállitása [Hongaarse tekst van Eva Besnyö, ’n halve eeuw werk]. Boedapest (Mücsarnok) 1986.

Caroline Nevejan, Vrouwen en kunst onmogelijke combinatie? De camera als levensgezel garandeert geen riant inkomen, in Ruimte 3 (maart 1986) 1, p. 19-22.

Yvonne Hoksbergen en Clemens Rikken, Eva Besnyö. Voor mij hoeven de foto’s niet zo nodig in een galerie te hangen, in Focus 71 (april 1986) 4, p. 13-17 (met foto’s).

Willem Ellenbroek, Fotografen van de wederopbouw, in de Volkskrant 9 mei 1986.

Dieter Kerbs (red.), Eva Besnyö, György Kepes. Mit anderen Augen, Berlin 1928-1930, Berlijn (Dirk Nishen Verlag) 1987, omslag, p. 2-20, 22, 26, 28, 31 (met toto’s) (serie: Edition Photothek).

Hedie Meylink, Joseph Semah en Menno van de Koppel (red.), Achter het beeld, Amsterdam (Makkom) 1987, p. 10-13, 108, 123, 138-139.

Hripsimé Visser, Documentaire en monumentale foto-opdrachten in Nederland na 1945, in Perspektief (juni 1987) 28/29, p. 115-121.

Anoniem, Roots & Turns. 20th Century photography in the Netherlands, in Dutch Heights (winter 1987/1988) 4, p. 11-17.

Catalogus tent. Rondom Joris Ivens. Wereld cineast. Het begin 1894-1934, Houten / Nijmegen (Het Wereldvenster/Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint Jan’) 1988, p. 96-98, 111-117 (met foto’s).

Tineke de Ruiter, Eva Besnyö, in Ingeborg Leijerzapf e.a., Roots + Turns. 20th Century photography in The Netherlands, Den Haag (SDU Publishers) 1988, p. 60-65, 169 (met foto’s).

Rolf Bos, Liefje, lach eens tegen het vogeltje, in de Volkskrant 12 maart 1988.

Flip Bool en Kees Broos, De Nieuwe Fotografie in Nederland, Amsterdam/Den Haag/ Naarden (Fragment/SDU/V+K Publishing) 1989, p. 11, 26, 29-30, 37-38, 40, 79, 81, 84, 111, 124-125, 136-138 (met foto’s).

Mattie Boom, Frans van Burkom en Jenny Smets (red.), Foto in omslag. Het Nederlandse documentaire fotoboek na 1945 = Photography between covers. The Dutch documentair photobook after 1945, Amsterdam (Fragment) 1989, p. 18-19, 43-44, 63-64, 68.

Catalogus Foto 89. 3e Internationale Foto-manifestatie in Amsterdam. Den Haag (SDU) 1989, p. 28, 31.

Robbert van Venetië en Annet Zondervan, Geschiedenis van de Nederlandse architectuurfotografie, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1989, p. 15-19, 85-86, 101, 135 (met foto’s).

Catalogus tent. De Fotoruil, in GKf-bulletin 1989 (speciale editie), p. 6-7.

Wim Crouwel (red.), “Grafische vormgeving verhoudt zich tot beeldende kunst”. Bijdragen aan het symposium in De Beyerd (16 februari 1990). Eindhoven (Lecturis) 1990, p. 36.

Brochure tent De nieuwe vrijheid. Joodse kunstenaars in Nederland 1945-1960, Amsterdam (Joods Historisch Museum) 1991, ongepag.

Anoniem, Zeeland toen…, in de Volkskrant 25 augustus 1990. Het Vervolg, p. 8 (met foto’s).

Anoniem, Foto’s ‘Zeeland toen…’ gefotografeerd door Eva Besnyö. in ANWB Kampioen 105 (oktober 1990) 10.

Anoniem, Judith Leyster prijs voor Loes v.d. Horst, in Leidsch Dagblad 2 april 1990.

Catalogus tent. Eva Besnyö. Budapest. Berlin. Amsterdam. Photographien 1930-1989, Berlijn (Das Verborgene Museum) 1991.

Ingeborg Leijerzapf e.a. (tekst), Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw, Amsterdam (BIS) 1991, p. 19, 181.

José Vorstenbosch, De ware olympische gedachte. D.O.O.D. en de Olympische Kunsttentoonstelling. Twee exposities rondom de Spelen van 1936, in Jong Holland 7 (1991) 4, p. 30-43.

Anoniem, Eva Besnyö. Onbekende foto’s, in Joods Historisch Museum. Nieuwsbrief (maart 1991) 1, p. 3-8 (met foto’s).

Nicoline Baartman. Haal de foto uit de lens, in de Volkskrant 15 maart 1991.

Peter van Brummelen, Besnyö: ‘Ik had gewoon mijn tijd mee’, in Het Parool 29 maart 1991.

Anoniem, [zonder titel; onderwerp: tentoonstelling van Stichting Dutch Photography], in NRC Handelsblad 4 november 1991.

Catalogus tent. Gerrit Rietveld 1888-1964. Het volledige werk, Utrecht (Centraal Museum) 1992, p. 137, 154, 159, 161, 164, 168, 172, 182-183 (met foto’s).

Johan M. Swinnen, De paradox van de fotografie. Een kritische geschiedenis, z.p. (Hadewijch/Cantecleer) 1992, p. 31-32, 175, 179-180.

Anneke van Veen (red.), Foto’s voor de stad. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991/Foto’s voor de stad. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1989-1991, Amsterdam (Gemeentearchief Amsterdam) 1992, ongepag., nr. 044 (met foto’s).

Kees Broos en Paul Hefting, Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw, Bussum (V+K Publishing) 1993, p. 121, 162.

Willem Diepraam. Een beeld van Eva Besnyö, Amsterdam (Fragment i.s.m. Amsterdams Historisch Museum) 1993 (met foto’s).

Sjoerd van Faassen, Hans Oldewarris en Kees Thomassen (red.), W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij 1903-1965, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1993, p. 52,

Karin Oppelland, ‘Ik leef meer naar mijn toekomst dan in mijn verleden’. Interview met de Hongaarse fotografe Eva Besnyö, in Annelies Dassen, Christine van Eerd en Karin Oppelland (red.), Vrouwen in den vreemde. Lotgevallen van emigrantes en immigrantes, Zutphen (Walburg Pers) 1993, p. 108-115 (serie: Tipje van de sluier, deel 8).

Tineke de Ruiter, Lady of photography, in GKf-Bulletïn (1993) 4, omslag, p. 3-6 (met foto’s).

Anoniem, De vooroorlogse beelden van Eva Besnyö, in Hel Parool 16 november 1993.

Willem Ellenbroek, Swingende trambaan op de Alexanderplatz, in de Volkskrant 19 november 1993.

Eugene Bay e.a. (red.). Eva Besnyö fotografe, Amsterdam (beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (bNO)) 1994.

Ute Eskildsen (red.), Fotografieren hiess teilnemen. Fotografïnnen der Weimarer Republik, Düsseldorf (Richter) 1994, p. 94-95, 305-306, 313-314 (met foto’s).

Alette Fleischer en Alexander Valeton (red.), De Maaltijd der Vrienden. Kunstenaars in Bergen 1930-1935, Amsterdam (Alexander Valeton m.m.v. .Museum Kranenburgh) 1994, p. 8-11, 18, 21-23, 26, 28, 31, 33-37, 44, 53, 55, 57-67, 90-91, 107, 111, 113-115 (met foto’s).

Naomi Rosenblum, A history of women photographers, Parijs/Londen /New York (Abbeville Press Publishers) 1994, p. 122-124, 141, 192, 291.

Hripsimé Visser, Eva Besnyö. Keuze uit de fotocollectie, in Stedelijk Museum. Bulletin zomer 1994, p. 97-98.

Carrie de Swaan, Voor mij is een foto zwart-wit. Fotografe Eva Besnyö stelt tentoonstelling samen voor het Stedelijk Museum, in NRC Handelsblad 8 juli 1994.

Anoniem. Eva Besnyö’s keuze uit de fotocollectie, in Stedelijk Museum of Modern Art Amsterdam zomer/najaar 1994.

Anoniem, Zes prijzen beeldende kunsten, in Leidsch Dagblad 1 oktober 1994.

Anoniem, Eva Besnyö, ‘n halve eeuw werk, in Leidsch Dagblad 13 november 1994.

Mirjam Keunen, Optimistische kijk van een broze dame, in Algemeen Dagblad 24 november 1994, p. 28.

Kristen Algera (eindred.), Oeuvreprijzen 1994. Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, Amsterdam december 1994, p. 5-6, 18-27.

Taco Anema e.a. (red.), 50 Jaren fotografie. GKf 1945-1995, Amsterdam (De Verbeelding) 1995, p. 36-39, 189, 193, 198 (met foto’s).

Flip Bool en Hripsimé Visser (tekst), Emmy Andriesse [1914-1953], Amsterdam (Focus) 1995, p. 17, 21, 27, 29, 34-35, 43-44, 52 (serie: Monografieën van Nederlandse fotografen – Monographs on Dutch photographers, 4).

Jaap Bremmer, Charley Toorop. Werken in de verzameling van het Kröller-Müller Museum, Otterlo (Kröller-Müller Museum) 1995, p. 4, 14, 23-33, 38-39, 41-42, 48-49, 74, 84 (met foto’s).

Willem Diepraam, Een beeld van Carel Blazer, Amsterdam (Fragment i.s.m. Amsterdams Historisch Museum) 1995, ongepag.

Carel Blotkamp. Verborgen achter De maaltijd der vrienden, in Jong Holland 11 (1995) 1, p. 42-47.

TH, Voor de vorm. Eva Besnyö: Kwaad op mezelf, in Hollands Licht. GKf kwartaalschrift over fotografie (1995) 4, p. 26.

Wim Broekman, De GKf fotografeert de jaren ’50. Expositie, in Foto 50 (mei 1995) 5, p. 28-33.

Irma van Bommel, Bestandcatalogus fotografie twintigste-eeuw. Deel 1, Rijswijk (Rijksdienst Beeldende Kunst) 1996, p. 9-14.

Betsy Dokter en Carry van Lakerveld (red.), Een Kunstolympiade onder Dictatuur; Reconstructie van de tentoonstelling D.O.O.D. 1936, Zwolle/Amsterdam (Waanders/Gemeentearchief) 1996, p. 44, 82, 102, 135.

Jan Koekebakker (eindred.), Werk. De Randstad fotocollectie 1988-1995 = Work. The Randstad Collection of Photographs 1988-1995, Amsterdam (Randstad Holding) 1996, p. 18-19, 90, 114.

Hripsimé Visser (red.), 100xFoto. 100 Foto’s uit de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam (Stedelijk Museum Amsterdam) 1996, p. 72-73, 124.

Dirk K. Vrede, Postzegels, in de Volkskrant 27 januari 1996.

Willem Ellenbroek, Opgestroopte mouwen, in de Volkskrant 27 april 1996.

Klaus Honnef, Und Sie haben Deutschland verlassen … müssen. Fotografen und ihre Bilder 1928-1997. 171 Fotografen, 603 Abbildungen, Bonn/Keulen (Rheinisches Landesmuseum/PROAG) 1997, p. 69-70.

Marijke Prins, Charley’s pudding, in de Volkskrant 12 juli 1997.

Marlite Halbertsma e.a., Beroep: kunstenares. De beroepspraktijk van beeldend kunstenaressen in Nederland 1898-1998, Nijmegen (SUN i.s.m. Stichting Josine de Bruyn Kops) 1998, p. 152, 157-158, 165-170.

Jeroen Boomgaard. Positie van vrouw in beeldende kunst nog verre van goed. De emancipatie van de kunstenares, in de Volkskrant 4 september 1998, p. 12.

Elly Adriaansz, Varend kunstwerk. Het artistieke interieur van passagiersschip De Nieuw Amsterdam, in Het Financieele Dagblad 14 november 1998, p. 27.

Marie Louise Schipper, Ik ben nooit een flitsende fotograaf geweest, in Trouw 14 november 1998, p. 2.

Willem Ellenbroek, Voor eeuwig onschuldig. Eva Besnyö portretteert kinderen in hun wereldje, in de Volkskrant 23 december 1998.

Dominique Colen en Jacquelinge de Raad (red.), Jan Sluijter schilder met verve, Laren/Zwolle (Singer Museum/Waanders) 1999, afb. 21.

Willem Diepraam (tekst), Eva Besnyö, Amsterdam (Focus) z.j. [1999] (serie: Monografieën van Nederlandse fotografen = Monographs on Dutch photographers 9).

Willem Diepraam, Eva Besnyö, in Inge Henneman en Monique Somers (red.), Entre-deux. Een confrontatie tussen hedendaagse en historische vrouwelijke fotografie in België en Nederland, Antwerpen (Provinciaal Museum voor Fotografie) 1999, p. 29-31, 57-64 (met foto’s).

Marjo van Soest, Eva Besnyö. Uma retrospectiva = a retrospective = eenretrospectief, Porto (Centro Portuguès de Fotografia/Ministerio da Cultura) 1999 (met foto’s).

André Stufkens, Passages. Joris Ivens en de kunst van deze eeuw. Nijmegen/Nijmegen (Museum Het Valkhof/Stichting Joris Ivens) 1999, p. 136, 159, 160, 251 (met foto’s).

Geke van der Wal (red.). Mijn moeder was analfabeet en andere levensverhalen van geslaagde vrouwen, Amsterdam/Den Haag (Mets/Novib) 1999, p. 131-144.

Peter Sierksma, Eva Besnyö, in Hollands Licht 5 (1999) 4, p. 19-20 (met foto’s).

Peter Charpentier, Eva Besnyö: Kinderen 1930-1987. Het meisje met de Rolleiflex uit 1930 brengt als 88-jarige fotografe een nieuw fotoboek, in P/F-Professionele Fotografie (1999) 1, p. 60-61.

Stedelijk Museum Bulletin 28 (1999) 3, p. 5.

Anoniem, Duitse fotografieprijs voor Eva Besnyö, in NRC Handelsblad 22 april 1999, p. 10.

Anoniem, A balance of content and form. Eva Besnyö (Amsterdam) receives the Dr. Erich Salomon Award 1999, in International Contact (augustus-september 1999), p. 30-37 (met foto’s).

Anoniem, Salomon Prijs voor fotografe Besnyö, in Hel, Parool 18 oktober 1999, p. 11.

Willem Ellenbroek, Het licht kwam binnen. Eva Besnyö’s ontdekking van het leven, in de Volkskrant 28 oktober 1999, p. 29.

Francoise Ledeboer. Eva Besnyö hoort thuis in eredivisie fotografie, in Haagsche Courant 29 oktober 1999, p. 3.

Frits Baarda, ‘Naïviteit was mijn geluk’. Eva Besnyö, bijna 90 jaar, heeft nog geen rust, in Focus 86 (november 1999) 11, p. 19-25.

Philippe Remarque, Voor Eva Besnyö is de cirkel rond, in de Volkskrant 1 november 1999, p. 9.

Peter Sierksma, ‘Ik zie iets en denk: ha, dat is het!’, in Trouw 6 november 1999, p. 34.

Francoise Ledeboer, Eva Besnyö hoort in eredivisie fotografie, in Leidsch Dagblad 6 december 1999. p. 15.

L. Oomens, Grande dame van de fotografie, in Algemeen Dagblad 7 december 1999, p. 23.

Mirelle Thijsen, Blik van een kind, in Het Financieele Dagblad 11 december 1999.

Catalogus tent. Eeuwige jeugd. 100 Jaar kinderportretten in de Nederlandse fotografie, Haarlem/Gorinchem/Huizen (Spaarnestad Fotoarchief/Gorcums Museum/Huizer Museum Het Schoutenhuis) 2000, p. 10. 27, 52 (met foto’s).

Frits Gierstberg (red.), Positions, attitudes, actions. Engagement in de fotografie = Social and political commitment in photography. Rotterdam (Nederlands Foto Instituut) 2000, p. 292, 294, 306, 310, 356.

Tineke de Ruiter (research en tekst), Besnyö in Bergen, Amsterdam/Antwerpen (Uitgeverij Voetnoot) 2000 (met foto’s).

Peter Brusse, Besnyö ontroert, in Volkskrant Magazine 14 oktober 2000, p. 7.

T. van Deel, Schitterend beeld van kunstenaarskring in Bergen, in Trouw 11 november 2000, p. 50 (met foto’s).

Willem Ellenbroek, Toorop, Besnyö en de nieuwe tijd, in de Volkskrant 29 november 2000, p. 8.

Liesbeth Brandt Corstius, Eva Besnyö: Momenten, in Inge Jansen e.a. (red.), Kopstukken over topstukken. Lezingenreeks Universiteit Leiden, Leiden (Universiteit Leiden) 2001, p. 90-103 (met foto’s).

Catalogus tent. Fotografos made in Hungary. Los que se fueron, los que se quedaron, Sevilla (Museo Húngaro de la Fotografia) 2002.

Wim van Sinderen, Fotografen in Nederland. Een anthologie 1852-2002, Amsterdam/Gent/Den Haag/(Ludion/Fotomuseum Den Haag) 2002, p. 42-43 (met foto’s).

Mirelle Thijsen, Hel bedrijfsfotoboek 1945-1965. Professionalisering van fotografen in Nederland, Rotterdam (Uitgeverij 010) 2002, p. 37, 44, 111-114, 125, 133, 156, 159, 280-281 (metfoto’s),

Oswin Schneeweisz, De Schoonheid van de ploeleraar. Eva Besnyö: ‘Een goede foto heeft iets algemeens’. in Studio KRO Magazine (11 januari 2002) 2, p. 6-8 (met foto’s).

Henny de Lange, Succes Hongaarse fotografen blijft mysterie, in Trouw 10 april 2002, p. 15.

Annemieke Hendriks, Eva Besnyö over Leni Riefenstahl, in De Groene Amsterdammer 126 (17 augustus 2002) 33, p. 23-25.

Ingeborg Th. Leijerzapf en Doris Wintgens Hötte, Foto’s van Vijftig. De jaren vijftig volgens de foto’s van het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden, Amsterdam/Antwerpen (Uitgeverij Voetnoot) 2003. p. 10, 11, 125, 139 (met foto).

Roos Tesselaar, Frêle dame van de fotografie, in Algemeen Dagblad 14 januari 2003, p. 19.

Vincent Mentzel, Meesterlijke fotografie, in NRC Handelsblad 15 januari 2003, p. 25.

Anoniem, Eva Besnyö. Zelfportret 1931, in Het Parool 15 januari 2003, p. 1.

Anoniem, Eva Besnyö. Levende legende, in VPRO Gids 15 januari 2003, p. 64.

Anoniem, Eva Besnyö opent haar archiefkast, in Volkskrant Magazine 18 januari 2003, p. 49 (met foto’s).

Frederike Huygen, Esthetisch en uitgewogen, in Het Financieele Dagblad 1 februari 2003 (met foto’s).

Anoniem, Besnyö krijgt Zilveren Penning, in Het Parool 26 februari 2003, p. 6.

Herman Hoeneveld, Eva Besnyö. “Ik had het geluk dat ik al snel een tentoonstelling kreeg”, in Kunst & Antiek Journaal mei 2003, p. 38-39.

Anoniem, Eva Besnyö overleden, in Algemeen Dagblad 13 december 2003, p. 29.

Anoniem, Fotografe Eva Besnyö in Laren overleden, in Het Financieele Dagblad 13 december 2003, p. 2.

Anoniem, De vodden voor de lens. Necrologie. Eva Besnyö, in Haagsche Courant 13 december 2003, p. 11.

Anoniem, Eva Besnyö overleden, in Leidsch Dagblad 13 december 2003.

Anoniem. Fotografe die de vodden voor de lens verwijderde, in Leidsch Dagblad 13 december 2003.

Max van Rooy, Kunstfotografe tussen weemoed en Dolle Mina. Eva Besnyö (1910-2003), in NRC Handelsblad 13 decemher 2003, p. 10.

Anoniem, Eva Besnyö overleden, in Trouw 13 december 2003, p. 1.

Anoniem. In Berlijn werd Besnyö geboren als fotografe. In memoriam, in Trouw 13 december 2003, p. 4.

Willem Ellenbroek, Snakken naar de toekomst, in de Volkskrant 13 december 2003, p. 14 (met foto’s).

Frederike Huygen, Intuitief maar trefzeker en met een scherp oog, in Hel Financieele Dagblad 15 december 2003, p. 2.

Carel Blotkamp, De onvoltooide van Cézanne. 40 korte beschouwingen over moderne kunst, Warnsveld (Terra) 2004, p. 67-70.

Margriet de Groot, Eva [90] over Eva [19], in Esta 1 (7 juni 2004) 1, p. 82-88 (met foto’s).

Veilingcatalogus Photographs. Including the Eva Besnyö collection, 25 januari 2005, Amsterdam (Sotheby’s) 2005. omslag, p. 8-9, 11, 14, 18-19, 26, 28, 30-31.

Anoniem, Fotografie-pionier geveild, in de Volkskrant 25 januari 2005, p. 25.

Anoniem, Veiling Eva Besnyö, in NRC Handelsblad 26 januari 2005, p. 9.

Anoniem, Hoge opbrengst collectie Besnyö, in Algemeen Dagblad 27 januari 2005, p. 10.

Anoniem, Onverwacht record voor foto’s uit collectie Besnyö, in de Volkskrant 27 januari 2005, p. 17.

Herbert Jan Hijmersma, Fotocollectie Besnyö haalt topprijzen, in Het Financieele Dagblad 29 januari 2005, p. 27.

Herbert jan Hijmersma, Een rood-blauwe Rietveld in het zwart, in Het Financieele Dagblad 10 december 2005, p. 15.

Ype Koopmans, John Rädecker, Zwolle (Waanders Uitgevers) 2006, p. 102, 180-181, 183-184, 186, 192-193, 197-198, 200-221, 227, 234, 249, 274, 320, 322, 324, 336, 338 (met foto’s).

Flip Bool e.a. (red.), Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland. Dutch Eyes, Zwolle (Waanders i.s.m. Stichting Fotografie in Nederland) 2007, p. 96, 165, 184, 186, 188, 198, 200-201, 212, 386, 408-409, 411, 449 (met foto’s) (idem Engelse editie: A critical history of photography in the Netherlands. Dutch Eyes).

Tineke de Ruiter, Eva Besnyö, Amsterdam/Antwerpen (Uitgeverij Voetnoot) 2007.

Matthew S. Witkovsky, Foto. Modernity in Central Europe, 1918-1945, New York etc./Washington (Thames and Hudson/National Gallery of Art) 2007, p. 81-83, 220.

Tineke de Ruiter, Verlangen naar zomer, in Hollands Diep mei/juni 2008, p. 92-97 (met foto’s).

Jos Bloemkolk, Hongaars talent eindelijk samen, in Het Parool 17 juni 2008.

Lidmaatschappen

VAF ca. 1933-1934.

BKVK, 19366 – ca. 1940.

Tentoonstellingscommissie foto ’37, 1937.

VANK, 1939-ca.1945.

GKf, 1945-2003 (vanaf november 1993 erelid).

Aankoopcommissie voor fotografie Stedelijk Museum Amsterdam, 1958.

Rijksadviescommissie Gebonden Kunst, 1970.

Bestuur Stichting fotoarchief Maria Austria-Particam, vanaf 1976.

Bestuur Stichting Nederlands Foto Archief, vanaf 1982.

Onderscheidingen

1936 Diploma en bronzen AAFV-plaquette, 8ste prijs Derde Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst.

1952 Oorkonde. Weltaussteliung der Photographie, Luzern.

1957 Gouden medaille, 1a Mostra Internazionale Biennale di Fotografia, Venetië.

1985 Annie-Romeinprijs (prijs ingesteld door het tijdschrift Opzij).

1994 Oeuvreprijs van de Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.

1994 Piet Zwart-prijs (prijs ingesteld door beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers).

1999 Dr. Erich Salomon Prijs.

2003 De Zilveren Penning van de stad Amsterdam (voor verdiensten in de fotografie in de stad Amsterdam).

2003 Emmy Andriesse Prijs (prijs ingesteld door Joost Elffers en het Fotomuseum Den Haag).

2003 Prijs Ministerie van Cultuur Hongarije.

Tentoonstellingen

1932 (g) Brussel, Palais des Beaux-Arts, Exposition Internationale de la Photographie.

1932 (g) Londen, The Royal Photographic Society, The Modern Spirit in Photography.

1933 (e) Amsterdam, Kunstzaal Van Lier, Foto-Tentoonstelling van Eva Besnyö.

1933 (g) Brussel, Palais des Beaux-Arts, Deuxième Exposition Internationale de la Photographie et du Cinéma.

1933 (g) Utrecht, Voor de Kunst, Tentoonstelling van schilderijen van Maurice Utrillo, in de benedenzaal een aantal foto’s van Eva Besnyö en kantwerken van Mevr. de Jager-Meesenbroek.

1934 (e) Amersfoort, Sierkunst. Tentoonstelling van foto’s door Eva Besnyö.

1934 (g) Londen, The Royal Photographic Society, The Modern Spirit in Photography and Advertising.

1934 (g) Rotterdam, Arfots.

1934 (g) Rotterdam, Ons Huis. Twee Werelden.

1934 (e) Rotterdam, Studio ’32, Tentoonstelling van foto’s van Eva Besnyö.

1935 (g) Amsterdam, Nieuwe Kunstschool, [modern schilderwerk, grafiek, reclame en foto’s].

1936 (g) Amsterdam, Gebouw De Geelvinck, De Olympiade Onder Dictatuur (D.O.O.D.).

1936 (g) Amsterdam, Verenigingsgebouw AAFV (Keizersgracht 428-430), Derde Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1937 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, foto ’37.

1942 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Stad en Land. Gewijd aan landschaps- en stedeschoon.

1948 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Foto ’48.

1949 (g) Amsterdam, RAI, De jeugd van Nederland.

1950 (g) Amersfoort, Amersfoortse Gemeenschap, Schoonheid in huis en hof

1950 (g) Eindhoven, Stedelijk van Abbemuseum, Vakfotografie 1950.

1951 (g) Rotterdam, Stichting Bouwcentrum (Diergaardesingel).

1952 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Photographie.

1952 (g) Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Fotoschouw ’52.

1952 (g) Luzern, Kunsthaus, Weltausstellung der Photographie.

1953 (g) NewYork, Museum of Modern Art, Post-war European Photography.

1954 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Wonen en wonen.

1954 (g) Utrecht. Jaarbeurs, Voorjaarsbeurs.

1955 (g) New York, Museum of Modern Art, The Family of Man [reizende tentoonstelling].

1955 (g) Parijs, Grand Palais, Salon des artistes decorateurs.

1955 (g) Rotterdam, AHOY, E ’55.

1956 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Wij mensen.

1956 (g) Amsterdam. Stedelijk Museum, Raedecker.

1957 (g) Amsterdam. Stedelijk Museum, Hand en Machine (GKf).

1957 (g) Venetië, Sala Napoleonica, 1a Mostra Internazionale Biennale di Fotografia.

1958 (g) Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden. Foto’s GKf.

1960 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Foto’s uit eigen collectie.

1961 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Dag Amsterdam.

1963 (g) Rotterdam, Nederlandse Verbruikscoöperaties.

1965 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Kinderspel.

1969 (g) Den Bosch, Noord-Brabants Museum, Nederlandse Fotografie. De eerste 100 jaar [reizende ten toonstelling].

1969 (g) Utrecht,Jaarbeurs (Irenehal), Musement.

1971 (g) Eindhoven, Van Abbemuseum, Bouwen ’20-’40.

1972 (g) Eindhoven, Van Abbemuseum, De straat.

1973 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Groepsfoto (GKf).

1973/1974 (g) Amsterdam, De Nederlandse Kunststichting, kunst thuis [reizende tentoonstelling].

1977 (g) Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum, Foto’s voor de stad.

1977/1979 (g) Amsterdam, De Nederlandse Kunststichting, op de foto [reizende tentoonstelling].

1978/1979 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Fotografie in Nederland 1940-1975.

1979 (g) Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum, 90 Jaar Strijd.

1979/1980 (g) Den Haag. Haags Gemeentemuseum, Foto 20-40.

1980 (g) alsof je ‘n emmer leeggooit! [reizende tentoonstelling].

1980 (g) Amsterdam, Canon Photo Gallery, Het Portret.

1980 (e) Amsterdam, Stedelijk Museum, Portretten van Nederlandse kunstenaars 1972-1974.

1980 (g) Amsterdam, Stichting Amazone (Keizersgracht 678), Vrouw en humor.

1980 (g) Apeldoorn, Gemeentelijk Van Reekumgalerij, Het Portret.

1980 (g) Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Toen ik jullie leeftijd had….

1981 (e) Amsterdam, De Nederlandse Kunststichting, Kunstenaarsportretten (Baljeu, Cassée, Van Leersum en Van der Vaart).

1981 (e) Amsterdam, De Nederlandse Kunststichting, Kunstenaarsportretten (Brands, Diederen, Van Soest).

1981 (g) Amsterdam, Stichting Amazone, Vrouwen in beeld: Catrien Ariëns, Eva Besnyö, Marianne Dommisse, Bertien van Manen, Corinne Noordenbos, Maya Pejic, Jutka Rona, Paula Vanes, Gerda. van der Veen.

1981 (g) Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Het Leven 1906-1941. Een weekblad in beeld.

1981 (e) Parijs, Institut Néerlandais. Eva Besnyö photographies. Portraits d’artistes Néerlandais.

1982 (e) Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum, Eva Besnyö, halve eeuw werk.

1982 (g) Amsterdam, Nederlands Theater Instituut, Theater in de cultuur van de tijd.

1982 (e) Arnhem, Gemeentemuseum, Eva Besnyö. Een halve eeuw werk.

11)82 (g) Dieren, Theothorne, Vrouwendag ’82.

1982 (e) Stuttgart, Württembergischer Kunstverein, Charley Toorop.

1982 (e) Utrecht, Centraal Museum, Charley Toorop.

1983 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Kijken in de tijd.

1983 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum. Het nieuwe bouwen (1920-1960).

1983/1984 (g) Nijmegen, Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint jan’, ‘Fotografische zelfbespiegeling’. Het zelfportret in de fotografie in Nederland vanaf ca. 1840.

1984 (g) Amsterdam. Stedelijk Museum, Emmy van Leersum. In memoriam.

1985 (g) Amsterdam. Gemeentearchief, Amsterdam 1950-1959 20 fotografen.

1985 (g) Amsterdam, Stichting Beth Palet (Prinsengracht 77). Gevallen en opstaan.

1985 (e) Middelburg, Vrouw en Werk Zeeland, Vrouwen in ‘mannen’ beroepen.

1985 (g) Rotterdam, Perspektief, Fotografen uit het Nederlands Fotoarchief.

1985/1986 (g) Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, Hel Aanzien van de Kunstenaar.

1985/1986 (g) Nijmegen, Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint-Jan’, Fotografie- een manier van kijken….

1986 (g) Amstelveen, Cultureel Centrum, Dutch Photography [reizende tentoonstelling].

1986 (g) Amsterdam, De Melkweg, Melkweg in Focus.

1986 (g) Amsterdam, Stichting Makkom, A Priori Fotografie (Foto ’86).

1986 (e) Boedapest, Mücsarnok, Eva Besnyö Fotókiállitása [Eva Besnyö. Een halve eeuw werk].

1986 (g) Haarlem. Frans Halsmuseum, Architect J.P. Kloos. De ethiek van de constructie.

1986 (g) Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, Fotografie een manier van kijken….

1986 (g) Rotterdam, ‘Westersingel 8’, Nederlandse Architectuurfotografie 1930-1960.

1986 (g) Utrecht, Casa de España, [foto’s van Eva Besnyö en Rosa Sala].

1987 (g) Amsterdam, Stichting Amazone (Singel 72), Dramatische Ouverture.

1987 (g) Bochum, Museum Bochum, Wechselwirkungen – Ungarische Avantgarde, in der Weimarer Republïk.

1987 (e) Delft, Vrouwen Emancipatie Steunpunt Zuid-Holland.

1987 (g) Oudenbosch, Vrouwenkerk Oudenbosch, Van daar.

1988 (g) Amsterdam, De Moor, Jeugd als inspiratiebron.

1988 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum. Geliefde personen (GKf).

1988 (g) Houston, Sarah Campbell Blaffer Callery, Roots + Turns. 20th Century photography in The Netherlands.

1988 (g) Leningrad. Central Exhibition Hall.

1988 (g) Siena, Palazzo S. Galgano/C. Civico S. Miniato, L’immagine delle donne. Rassegna fotografica Europea.

1989 (g) AMsterdam, Amsterdams Historisch Museum, Goed Verkeerd.

1989 (g) Amsterdam, Nieuwe Kerk, De Nieuwe Fotografie in Nederland (Foto 89).

1989 (g) Amsterdam. Stedelijk Museum, De Fotoruil (GKf).

1989 (g) Rotterdam, tentoonstellingsruimte Oude Binnenweg 113, Geschiedenis van de Nederlandse architectuurfotografie.

1989 (g) Utrecht, Hoofdgebouw Nederlandse Spoorwegen, De tweede dimensie. 150 Jaar fotografie/150 Jaar Spoorwegen (Treinen door de tijd).

1989/1990 (g) Amersfoort, De Zonnehof, Foto in omslag. Het Nederlandse documentaire fotoboek na 1945.

1990 (e) Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum, [vintagedrukken].

1990 (g) Amsterdam, Gebouw Amsterdams 4 + 5 Mei Comité, 45 jaar bevrijd, 45 jaar vrijheid.

1990 (g) Amsterdam, Stichting Amazone (Singel 72), Was getekend.

1990 (g) Rotterdam, Laurenskerk, Confrontaties. Nederlandse fotografen en hun betrokkenheid bij (inter)nationale conflicten.

1990 (e) Walcheren, Eva Besnyö Zeeland toen [tentoonstelling i.k.v. de tweede Zeeland Cultuurmaand op vijf locaties: Westkapelle, Verenigingsgebouw ‘Westkapelle Herrijst’, (thema Veewering’); Domburg, Hof Domburg, (thema ‘Landbouw’); Veere, Grote Kerk, (thema ‘Klederdracht’); Middelburg, Ramschip ‘Schorpioen’, (thema ‘Feest’; Stormvloedkering), Delta-Expo, (thema ‘Watersnoodramp’)].

1991 (e) Amsterdam, Joods Historisch Museum, Eva Besnyö. Onbekende foto’s.

1991 (g) Amsterdam, Joods Historisch Museum, De Nieuwe Vrijheid. Joodse kunstenaars in Nederland 1945-1960.

1991 (g) Amsterdam, Nieuwe Kerk. Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw (Collectie Stichting Dutch Photography).

1991 (e) Berlijn, Das Verborgene Museum, Eva Besnyö – Photographien 1930-1989.

1991 (e) Breda, De Beyerd, Eva Besnyö. Onbekende foto’s.

1991/1992 (g) Basel, Architekturmuseum, Architektur fü̈r die Nacht-Kino-Architektur.

1992 (g) Amsterdam, Museum Fodor. Foto’s voor de Stad. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991.

1992 (g) Amsterdam, Stichting Amazone (Singel 72), Weerzien.

1992 (g) Antwerpen, Museum voor Fotografie, Ogen-Blikken.

1992 (g) Arnhem, Gemeentemuseum Arnhem, Wim Schumacher.

1992 (e) Berlijn, Das Verborgene Museum.

1992 (g) Budapest, Institution for protection of historical monuments in Hungary, The new movement in the Netherlands 1924-1936 [reizende tentoonstelling: Delft, Stichting Analyse van gebouwen (STAG); Dessau, Bauhaus].

1992 (g) Londen, Building Centre, Modern architecture restored (tentoonstelling van DOCOMOMO)

1992 (g) Parijs, Hotel des Invalides, La course au moderne. Genormte Verfü̈hrer [reizende tentoonstelling: 1993 Berlijn, Martin-Gropius-Bau; 1993 Saarbrücken, Schloss Saarbrücken].

1993 (g) Naarden, [buiten tentoonstelling op vestingwallen], Fotofestival Naarden.

1993 (g) Rotenburg, Galerie für Fotografie (GAFF), Van oben herab.

1993/1994 (e) Amsterdam. Amsterdams Historisch Museum, Eva Besnyö. Vintage prints.

1993/1994 (g) Utrecht, Centraal Museum, Gerrit Th. Rietveld 1888-1964 [reizende tentoonstelling: Antwerpen, Hessenhuis; Houston, Menil Foundation: New York, Solomon R. Guggenheim Museum; Parijs. Centre Georges Pompidou].

1994 (g) Amsterdam, Galerie Fotogram, De eerste De beste.

1994 (g) Amsterdam, RAI, 60 Jaar Cineac.

1994 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum/Bureau Amsterdam, Cinema Actuel.

1994 (g) Amsterdam, Stichting Architectuur Centrum Amsterdam (ARCAM), Ben Merkelbach, architect en stadsbouwmeester.

1994 (g) Arnhem, Gemeentemuseum, Magisch realisten en tijdgenoten.

1994 (g) Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Piet Mondriaan 1872-1944.

1994 (g) Parijs, Museé d’Art Moderne de la Ville de Paris, La beauté exacte.

1994 (g) Washington, National Gallery of Art, Piet Mondriaan 1872-1944.

1994/1995 (g) Essen, Museum Folkwang. Fotografieren hiess teilnemen. Fotografinnen der Weimarer Republik

1994/1995 (e) Rotterdam, Kunsthal, [overzicht van het werk van Eva Besnyö n.a.v. oeuvreprijs].

1994/1995 (g) Schiedam, Stedelijk Museum, Bram van Velde. Overzicht grafisch werk 1923-1981.

1995 (g) Amsterdam, Amsterdams Centrum voor Fotografie, De GKf fotografeert de jaren ’50.

1995 (g) Groningen, Der Aa-Kerk, GKf. Vijftig Jaren van Toekomst (fotomanifestatie Noorderlicht 1995).

1995 (g) Groningen, USVA Noorderlicht Fotogalerie, De Ketting III (fotomanifestatie Noorderlicht 1995).

1995 (g) Lausanne, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Pyke Koch.

1995 (g) Londen, Royal Festival Hall. German photographs of the 1930s.

1995 (g) Naarden, Comenius Museum, Het Nieuwe Bouwen in Nederland en Slowakije. 1918-1940.

1995 (g) Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, Pyke Koch.

1995 (g) Rotterdam, Nederlands Foto Instituut, Lichtjaren. 50 Jaar GKf-fotografie.

1995/1996 (g) Alkmaar, Stedelijk Museum Alkmaar. De GKf fotografeert de jaren ’50.

1996 (g) Akron, Akron Art Museum, A history of women photographers.

1996 (g) Amsterdam, Gemeentearchief Amsterdam, Een Kunstolympiade onder Dictatuur; Reconstructie van de tentoonstelling D.O.O.D. 1936.

1996 (g) Amsterdam. Stedelijk Museum, 100 Foto’s – uit de collectie.

1996 (g) Berlijn, Sportmuseum Berlin. Die Olympiade unter der Diktatur, Kunst im Widerstand; Rekonstruktion der Amsterdamer Kunstolympiade 1936.

1996 (g) Den Haag, PTT Museum, Merci beaucoup, M. Nièpce. Fotografie in de vormgeving van Nederlandse postzegels.

1996 (g) Enschede, Gemeentelijk Kunstcentrum M17, [foto’s van Eva Besnyö en lino’s van Elsbeth Cochius].

1996 (g) Rotterdam, Caldic (Blaak 22). Momentopname [foto’s uit de Caldic Collectie].

1997 (g) Groningen, Boekhandel Godert Walter. Eva Besnyö (foto manifestatie Noorderlicht 1997).

1997 (g) Tokio, Sezon Museum of Art, De Stijl 1917-1932. Art and Environment of Neoplasticism.

1997/1999 (e) Kecskemét, Magyar Fotográfiai Müzeum [Hungarian Photography Museum], “Those who went away and those who stayed”. Photographers made in Hungary.

1998 (g) Alkmaar, Stedelijk Museum, Een kennismaking met Charley Toorop.

1998 (e) Boedapest. Fészek Galéria.

1998 (g) Den Haag, Haags Gemeentemuseum, [tentoonstelling over de ontwerper Gispen ].

1998 (g) Rotterdam, Galerie DUO/DUO, Eva Besnyö – Foto’s. José IJlstra – Foto’s.

1998/1999 (g) Rotterdam, Chabotmuseum, De Nieuw Amsterdam – een varend kunstwerk.

1999 (g) Antwerpen. Museum voor Fotografie, Entre-Deux. Een confrontatie tussen hedendaagse en historische vrouwelijke fotografie in België en Nederland.

1999 (g) Groningen, Korenbeurs. Eva Besnyö “Kinderen 1930-1987″ (fotomanifestatie Noorderlicht 1999).

1999 (g) Montréal, La maison de la culture Côte-des-Neiges, L’Histoire et les jours. La photographie documentaire des femmes Néerlandaises 1904-1953.

1999 (g) Naarden, Grote Kerk, 99 Jaar Nederlandse Fotografie (Fotofestival Naarden 1999).

1999 (e) Porto, Centro Português de Fotogralia, Eva Besnyö – Uma retrospectiva.

1999 (g) Rotterdam, Historisch Museum, Jong!

1999/2000 (e) Amsterdam, Stedelijk Museurn, Een Hommage.

1999/2000 (g) Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Elck z’n waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950.

1999/2000 (g) Antwerpen, Museum voor Fotografie, ‘Made in Hungary’. Zij die zijn weggegaan/zij die gebleven zijn.

1999/2000 (e) Berlijn, Markisches Museum-Stadtmuseum Berlin, Eva Besnyö: Budapest – Berlin – Amsterdam – Photographien 1930-1989.

1999/2000 (g) Nijmegen, Museum Het Valkhof, Passages. Joris Ivens en de kunst van deze eeuw.

2000 (g) Arnhem, Museum voor Moderne Kunst, Elck z’n waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950.

2000 (g) Haarlem, Spaarnestad Fotoarchief, Eeuwige jeugd. 100 Jaar kinderportretten in de Nederlandse fotografie [reizende tentoonstelling: Gorinchem, Gorcums Museum; Huizen. Huizer Museum Het Schouten huis].

2000 (g) Rotterdam, Nederlands Architectuurinstituut, Van Registratie naar Manifest. Fotografie in de Nederlandse Architectuurtijdschriften {Foto Biënnale Rotterdam).

2000 (g) Rotterdam, Nederlands Fotoinstituut. Positions Attitudes Actions. Engagement in de fotografie. Social and political commitment in photography (Foto Biënnale Rotterdam).

2000/2001 (e) Bergen, Museum Kranenburgh, Besnyö in Bergen.

2001 (g) Amsterdam, Gemeentearchief Amsterdam. Het Gezicht van Amsterdam. Nieuwe Amsterdammers gefotografeerd 1900-2000.

2001 (g) Amsterdam, RAI Parkhal, PAN [foto’s uit de Caldic Collectie].

2002 (g) Amsterdam, Melkweg Galerie. Eye 2 Eye.

2002 (g) Amsterdam, Melkweg Galerie, Die Sammlung.

2002 (g) Helmond, Gemeentemuseum Helmond. Zij die bleven/zij die gingen, Hongaarse fotografen van de 20e eeuw.

2002 (g) Sevilla, Museo Húngaro de la Fotografia, Fotografos made in Hungary. Los que sefueron, los que se quedaron.

2002/2003 (g) Alkmaar, Stedelijk Museum, Alle dagen zondag.

2002/2003 (g) Amsterdam, Melkweg Galerie, Duister.

2002/2003 (g) Den Haag, Fotomuseum Den Haag, Fotografen in Nederland 1852-2002.

2002/2003 (g) Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Imagine, you are standing here in front of me (Een keuze uit de Caldic Collectie).

2003 (e) Amsterdam, FOAM, Eva Besnyö: de Keurcollectie.

2003 (e) Amsterdam. Stedelijk Museum, [foto’s uit de eigen collectie].

2003 (e) Boedapest, Spinozahuis (Nederlands Cultureel Centrum).

2003 (g) Groningen. Centrum Beeldende Kunst Groningen, Zonder Twijfel.

2003 (e) Laren, Rosa Spier Huis, Eva Besnyö.

2003 (g) Spanbroek, Frisia Museum, De zoete zee. Historische foto’s rond het IJsselmeer.

2004/2005 (g) Den Haag, Fotomuseum Den Haag, Zielsverwant. Hongaarse fotografen 1914-2003 (manifestatie Hongarije aan Zee).

2005 (g) Amsterdam, Galerie Home, Een vrij moment in een gevangen dag.

2005 (g) Berlijn, Martin-Gropius-Bau. Seelenverwandt. Ungarische Fotografen 1914-2003.

2005 (g) Den Haag, Fotomuseum Den Haag, Schenking Wally Elenbaas.

2005 (g) Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, Foto’s uit de polder (2de Internationale Architectuur Biënnale).

2007 (e) Amsterdam. Joods Historisch Museum, Eva Besnyö. Onbekende foto’s.

2007 (g) Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, Dutch Eyes. Een nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland.

2007 (g) Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, Port Images.

2008 (g) Amsterdam, HUP Gallery, Ata & Eva [Ata Kando en Eva Besnyö].

2008 (g) Edinburgh, Dean Gallery, Foto. Modernity in Central Europe, 1918-1945.

2008 (g) Milwaukce, Milwaukee Art Museum. Foto. Modernity in Central Europe, 1918-1945.

Radioprogramma’s

1982 (20 maart) De Speeldoos. Interview van L. Kosterman met Eva Besnyö (KRO).

1982 (29 april) Keerpunt-Wendepunkt. Programma t.k.v. culturele manifestatie Amsterdam -Berlijn 1920-1940 (VARA).

1983 (2 januari) Typisch vrouwenwerk (VPRO).

1990 (31 juli) M/V Interview met Eva Besnyö (KRO).

1991 (4 maart) Faktor 5. Karin Greep in gesprek met Eva Besnyö n.a.v. de tentoonstelling Onbekende foto’s (VARA).

1991 (12 maart) Een uur Ischa. Ischa Meijer in gesprek met Eva Besnyö n.a.v. de tentoonstelling Onbekende foto’s (VPRO).

1995 (10 november) Tulpen en olijven. Een gesprek met Eva Besnyö over de vele kanten van de Nederlandse cultuur (NCRV).

1998 (1 april) Dingen die gebeuren. Fotograaf Kadir van Lohuizen praat met Eva Besnyö over de zeggingskracht van een foto (KRO).

1998 (30 oktober) Gesprek met de oudste fotografe van Nederland, de 88-jarige Eva Besnyö (Radio 1).

1999 (8 november) OPIUM. Gesprek tussen Tonko Dop en Eva Besnyö over haar werk en haar leven n.a.v. de uitreiking van de dr. Erich Salomon Preis (AVRO).

2003 (17 april) Een leven lang. Eva Besnyö (Radio 747) (herhaald op 18 april 2003 (Radio 1)).

Films, documentaires en televisieprogramma’s

1933 Puberté. Korte film met Eva Besnyö in de hoofdrol, regie Han Sluizer.

1976 (3 februari) Ik wil geen kind (meer) (AVRO) (met foto’s).

1982 (1 april) Kijk Haar. Feministisch programma met een portret van de fotografe Eva Besnyö, getiteld: Eva Besnyö, ‘n halve eeuw werk (VARA).

1983 De drie generaties. Speelfilm (Chanowsky Productions) (met foto’s).

1983 FonsVitae. Speelfilm (Onder Meer Produkties) (met foto’s).

1986 De geschiedenis van de Nederlandse speelfilm. Documentaire in delen (NOS) (herhaald in 1990).

1986 In de ban van de revolutie. Speelfilm naar het gelijknamige boek van Daniel Cohn-Bendit (Belbo Film Productions) (met foto).

1986 (25 februari) Markant. Portret van de 75 jarige fotografe Eva Besnyö (NOS).

1989 (19 april) Het nieuws krijgt er een kleur van (Feduco) (herhaald op 26 april 1989).

1996 (6 mei) The underground camera. Documentaire vervaardigd in opdracht van ARD, Sender Freïes Berlin en Arte (NCRV).

1996 (24 november) Zaal over de vloer. Eva Besnyö in gesprek met Rik Zaal (AT5).

1997 Man van nu. Documentaire (Sandberg Instituut).

1997 (22 juni) Charley Toorop, de wil is alles (VPRO).

1997 (3 november) Kunsten Cultuur. Documentaire over fotografie met foto’s van Eva Besnyö (AVA Productions BV in opdracht van de TROS en Teleac).

1998 (20 december) De Plantage. Hanneke Groenteman praat met Eva Besnyö, Ton Kuyl, Adriaan Morriën en Cri Stellweg over ouder worden (VPRO).

1999 (27 november) Studio NL. Gesprek met Eva Besnyö n.a.v. de uitreiking van de dr. Erich Salomon Preis, recente overzichtstentoonstelling (en) en verschenen boek (BVN-TV, Wereldomroep Televisie).

1999 (5 december) De Plantage. Eva Besnyö; een monografie, een prijs en een tentoonstelling (VPRO).

1999 (5 december) De Salon. Eva Besnyö beantwoordt vragen van ingelogde internetgebruikers (VPRO).

2000 Ed van der Elsken 1925-1990. Televisiefilm (VPRO) (met foto’s).

2003 (15 januari) Eva Besnyö. De Keurcollectie. Documentaire van Leo Erken uitgezonden in Het uur van de wolf (VPRO) (herhaald op 12 december 2003 en 13 augustus 2006).

2003 (14 december) R.A.M. Ter nagedachtenis aan Eva Besnyö wordt een korte film uit 1989 uit het voormalig VPRO-programma Atlantis getoond (VPRO).

CD-Rom/DVD

Photographers Encyclopaedia International from its beginnings to the present, door Michèle en Michel Auer, Parijs 1997.

De Nieuw Amsterdam – een varend kunstwerk, Rotterdam (Chabotmuseum) 1998 [uitgave bij de gelijknamige tentoonstelling].

Eva Besnyö. De Keurcollectie. Een documentaire van Leo Erken, Amsterdam (Viewpoint Productions) 2202/2003 [1 dvd, 1 cd en boekje met tekst en foto’s].

Bronnen

Amsterdam, Eva Besnyö. documentatie en mondelinge informatie.

Leiden, Tineke de Ruiter, (ongepubliceerde doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis: Eva Besnyö foto’s 1928-1945, Rijksuniversiteit Leiden 1984).

Leiden, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden, bibliotheek en documentatiebestand.

Leusden, Jan Wingender (collectie nederlands fotoboek).

Collecties

Akron (Ohio), Akron Art Museum.

Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum.

Amsterdam, Emma Kinderziekenhuis AMC.

Amsterdam, Joods Historisch Museum.

Amsterdam, Maria Austria Instituut.

Amsterdam, Randstad.

Amsterdam, Rijksmuseum.

Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam.

Amsterdam, Stedelijk Museum.

Amsterdam, Stichting Dunhill Dutch Photography.

Bergen, Museum Kranenburgh.

Den Haag, Haags Gemeentemuseum.

Helmond, Gemeentemuseum Helmond.

Leiden, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden.

Londen, Archive of Modern Conflict.

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek.

New York, Museum of Modern Art.

Nijmegen, Europese Stichting Joris Ivens.

Rotterdam, Caldic Collectie.

Rotterdam, Het Oogziekenhuis.

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Eva Besnyö worden beheerd door het Maria Austria Instituut te Amsterdam.