FotoLexicon, 22e jaargang, nr. 37 (september 2005) (nl)

Johan (Joh.F.J.) Huijsser

Željana Pancirov

Extract

Johan Huijsser, in de fotoliteratuur vooral bekend als Joh.F.J. Huijsser, behoorde met zijn broers Frans en Henri tot een groep amateurfotografen die een belangrijke rol speelde in de periode van het Nederlandse picturalisme. Huijsser was koopman van beroep en leidde het familiebedrijf E&A Scheer, een importhandel in gedistilleerde producten. Naast zijn werk en een gezin met zes kinderen had Johan Huijsser tijd voor zijn hobby’s wielrennen en fotografie.

Zijn fotografisch werk bestaat uit portretten, genrevoorstellingen, zeegezichten en Hollandse landschappen. Zijn broomoliedrukken, met een monocle-lens opgenomen foto’s en lantaarnplaatjes wonnen tientallen medailles op tentoonstellingen. Regelmatig trad Huijsser zelf op als jurylid. Jarenlang was hij lid van de Amateur-Fotografen Vereniging (AFV) te Amsterdam en bekleedde hij het voorzitterschap van de Bloemendaalsche AFV. Astma was de oorzaak van de pauzes in zijn werk en ook van zijn overlijden op relatief jonge leeftijd.

Biografie

.

1868

Johan Franciscus Joseph (Johan) Huijsser wordt op 18 juli in Bloemendaal geboren als het zevende kind in het gezin Huijsser (ook wel geschreven als Huysser), dat uiteindelijk elf kinderen zal tellen. Vader Gerardus Hendricus Huijsser is koopman, werkend in het in Amsterdam gevestigde familiebedrijf E&A Scheer. Zijn moeder is Wilhelmina Elisabeth Maria Gompertz. Beide ouders zijn in Amsterdam geboren.

Op 31 juli verhuist het gezin Huijsser naar het adres Nieuwe Heerengracht 95 (buurt V, buurtring 3) in Amsterdam.

ca. 1875

Johan komt op jonge leeftijd met de fotografie in contact door zijn oudste broer Frans, die samen met diens jeugdvriend Ignatius Bispinck foto’s maakt. Frans en Johan Huijsser en Ignatius Bispinck werken later vaak samen en worden door elkaar beïnvloed.

1877

Op 8 maart overlijdt vader Huijsser. Wilhelmina Huijsser neemt het familiebedrijf E&A Scheer over. Buiten schooltijd moet Johan, samen met zijn oudere broer Frans, hun moeder Wilhelmina helpen in het bedrijf.

1884-‘85

Op 29 september 1884 gaat Johan Huijsser met zijn moeder, vier zussen en een broer naar Valkenburg aan de Geul, waar zij zich op een onbekend adres vestigen. In het bevolkingsregister staat voor de eerste (en de laatste) keer naast de naam van moeder Wilhelmina dat zij rentmeester van beroep is.

Op 13 oktober schrijft Wilhelmina Huijsser zich met Johan, een broer en drie zussen in in de stad Maastricht. Zij wonen op het adres Boschstraat 1221. Johan verhuist op 30 mei 1885 alleen naar Markt 1194 (= tegenwoordig Markt 14) in Maastricht.

ca. 1888

Johan Huijsser begint zijn carrière als amateur-fotograaf en zal tot zijn dood actief blijven fotograferen. Voor het fotograferen maakt hij gebruik van een van de eersten modellen handcamera’s.

Behalve met fotografie is hij actief bezig met wielrennen. Hij wint talloze prijzen, waaronder in 1888 voor het breken van het Nederlandse record op 10 kilometer afstand voor de hoge tweewieler (met een gemiddelde snelheid van 35 km per uur), voor het Kampioenschap voor het Continent en Nederland, en voor 24-uurs ritten aan één stuk. Hij wint in deze sport in de loop der jaren ongeveer 120 medailles.

1889

Op 11 april vertrekt Johan Huijsser naar Amsterdam, waar hij zich op 13 april inschrijft op het adres Rokin 43 (buurt A, buurtring 1).

1890

Hij woont in Amsterdam tot zijn vertrek naar Haarlem op 2 januari, waar hij tot 30 januari woont. Vanaf die datum is hij weer in Bloemendaal ingeschreven en woont tot augustus op het adres B nummer 153 (B staat voor Bloemendaal). In het gemeentearchief van Bloemendaal wordt in augustus zijn adres vermeld als B nummer 55. Het is hetzelfde huis, maar met een andere nummering. Op dat adres wonen dan ook zijn moeder, broer en drie zussen. In het bevolkingsregister staat naast de naam van Johan Huijsser de aantekening: “ambts halve ingeschreven bij gelegenheid der 7de algemene volkstelling”.

Op 28 augustus trouwt Johan met Augustina Josephina Theresia Hubertina Routs in Bloemendaal. Broer Frans Huijsser is een van de getuigen bij het huwelijk.

Augustina J.T.H. Routs werd op 20 augustus 1867 in Maastricht geboren, waar zij tot haar huwelijk woont bij haar ouders, Josephus Hubertus Routs, werkend bij de Posterijen en Josephine Henrietta Hubertina van Boom.

Op 15 oktober gaat het jonge echtpaar Huijsser wonen aan de Leidschegracht 115 (buurt II, buurtring 4) in Amsterdam.

1892-‘95

Johan Huijsser aanvaardt de functie van bibliothecaris in de Amateur Fotografen Vereniging (AFV), welke taak hij van 1 september 1892 tot 31 augustus 1895 vervult.

Op 6 maart 1895 meldt hij (volgens “Lux”) aan zijn collega’s dat hij vanwege zijn ziekte niet zo lang in staat zal zijn om de functie van archivaris-bibliothecaris te vervullen. Hij zegt binnenkort te zullen afreden. Dat gebeurt vervolgens vijf maanden later.

1892-1900

Johan en Augustina Huijsser krijgen zes kinderen.

Het eerste kind, Gerardus Henricus Josephus Alphonsus (Gerard) Huijsser, wordt op 8 juni 1892 geboren in Amsterdam. (Hij wordt later een gerespecteerd expressionistisch schilder. Gerard Huijsser overlijdt op 26 juli 1970 in Hilversum.)

Het tweede kind, Johannes Franciscus Josephus Marie (Joh.), wordt op 1 januari 1894 in Bloemendaal geboren. (Hij overlijdt op 17 augustus 1978 in Amsterdam.)

Het derde kind, Henri Johan Jozef Marie (Han), wordt op 21 maart 1895 geboren in Amsterdam. (Hij overlijdt op 19 december 1963 in Bussum.)

Het vierde kind, dochter Joanna Maria Augustina Josepha (Anny), wordt op 3 oktober 1896 in Bloemendaal geboren. (Het is niet bekend waar en wanneer zij is overleden.)

Het vijfde kind, Wilhelmina Adriana Augustina Maria (Mien), wordt op 6 september 1898 in Bloemendaal geboren. (Zij overlijdt op 30 april 1975 in Tilburg.)

Het zesde kind, Augustina Laura Maria Johanna (Stien), wordt op 10 juli 1900 in Bloemendaal geboren. (Zij overlijdt op 24 oktober 1981 in Heemstede.)

1893-‘96

Op 6 mei 1893 verhuist Johan met zijn gezin binnen de gemeente Amsterdam, naar Vondelstraat 9 (buurt XX), waar hij tot 9 april 1896 woont. Op die datum vertrekt de familie Huijsser naar Bloemendaal.

Op 22 april 1896 wordt Johan met zijn gezin in Bloemendaal ingeschreven op het adres B nummer 245/340 (= vermoedelijk later Parkweg 16), waar hij de rest van zijn leven woont en waar hij op de zolder zijn donkere kamer heeft.

1894

Frans, Johan en Henri Huijsser nemen deel aan de van 2 tot en met 10 juni in Groningen gehouden Internationale Tentoonstelling tot Bevordering der Fotografie.

Recensent Meinard van Os schrijft in “Lux” (p. 342): “Lantaarnplaatjes beoordeel ik niet, doch in de lijst van Joh. F.J. en Henri Huijsser zijn onderwerpen die ik zeer bewonder; de gehele collectie, die grotendeels bekend is, houdt hun eer op.”

1895

Op 25 april houdt Johan Huijsser een lezing voor de Haarlemsche Amateur Fotografen Club over “Afdekken bij het afdrukken” en geeft daarbij praktijkvoorbeelden.

Hij is lid van de regelingscommissie van de Internationale Fotografie Tentoonstelling, die van 8 tot en met 22 september in de Militiezaal in Amsterdam wordt gehouden. De recensent van het Tijdschrift der Photographie, J. van Geuns, schrijft dat enkele exposanten nog wat kunnen leren op deze tentoonstelling, onder meer van het buiten mededinging ingezonden werk van Huijsser: “Als voorbeeld zoude ik in de eerste plaats willen noemen de inzending van Johan F J. Huijsser, die met zijn collectie platinotypieen het bewijs levert een open oog voor het schone te hebben, en die dat ook zeer fraai weet terug te geven.”

ca. 1898-ca.1915

Johan Huijsser is in deze periode intensief betrokken bij het familiebedrijf E&A Scheer, samen met zijn twee broers Frans en Henri. In 1898 wordt Johan directeur van het bedrijf en Frans gaat als firmant werken.

1900-ca.1901

Huijsser vindt het onscherpe fotografische beeld aantrekkelijk en gaat de monocle-lens gebruiken voor het opnemen van portretten en genrebeelden, die hij afdrukt op platinapapier. In deze tijd bestudeert hij buitenlandse publicaties en leert daaruit het gomdrukprocédé kennen en gebruiken. Volgens Focus (1921, p. 364) is hij een van de eersten in ons land die dit procédé en de monocle voor het verkrijgen van onscherpte gebruikt.

1901-ca.1913

Na een vruchtbare tijd van foto’s exposeren op tentoonstellingen en het winnen van medailles in voorgaande jaren komt een pauze in Huijssers fotografische activiteiten. De reden daarvan is zijn slechte gezondheid, een voortdurende last van astma. Ondanks zijn zwakke gezondheid doet hij wel mee aan enkele bijzondere evenementen van zijn vereniging. Hij is – getuige zijn handtekening op de gastenlijst- aanwezig tijdens de feestelijke opening van de nieuwe “Club-lokalen van de N.A.F.V.” in het “Lux“-gebouw in Amsterdam op 11 september 1911.

1910

Op 8 juni overlijdt zijn moeder, Wilhelmina E.M. Huijsser-Gompertz.

1913

In “Lux” (pag. 166) wordt door de secretaris van de NAFV, A. van Dijk, vermeld dat Johan Huijsser na jaren van rust met zijn nieuwe collectie foto’s terug bij de vereniging komt en weer actiever met de fotografie bezig is.

Volgens de notulen van de huishoudelijke vergadering van NAFV wordt tijdens de maanden februari en maart vaak vergaderd over de “Eenpersoonstentoonstelling van den Heer Joh.F. Huijsser”. Tijdens de vergadering van 12 februari vraagt Huijsser zelf of de tentoonstelling een paar dagen uitgesteld kan worden. Dat wordt toegestaan en de tentoonstelling wordt uiteindelijk tussen 17 maart en 2 april gehouden.

ca. 1914

Huijsser wordt bestuurslid van de Bloemendaalsche Amateur Fotografen Vereeniging. (Tot wanneer hij deze functie vervult, is niet bekend.)

ca. 1914-‘24

Op tentoonstellingen exposeert Huijsser vaak met foto’s in wat het pigmoprocédé wordt genoemd; dit is het broomolieprocédé dat in Nederland steeds populairder wordt. Hij vindt dat procédé geschikt om persoonlijke indrukken weer te geven, in tegenstelling tot de scherpe ‘natuurcopie’ van voorheen.

Huijsser reist graag en tijdens zijn reisjes maakt hij foto’s waarmee hij aan wedstrijden meedoet. Lantaarnplaatjes blijven zijn favoriete techniek op tentoonstellingen en bij de jaarlijkse wedstrijden.

1915-‘16

In het verslag van de NAFV voor het jaar 1915-1916 wordt vermeld dat Johan Huijsser een lezing houdt over ‘Broomolie-overdracht’.

1917

In het Notulenboek (bestuursvergadering 14 juni 1916- 17 september 1924) van de NAFV wordt het volgende over Johan vermeld: op 11 april 1917: “…waarop als bijzondere attractie het zeer actuele procédé, ‘de (broom)oliedruk’ praktisch gedemonstreerd werd door den heer Joh.F. Huijsser.”; op 13 Juni 1917: “verder is ingekomen als schenking van den voorzitter, een groot aantal overdrukjes van J.F. Huijsser/Memo voor broomoliedruk, welken toezending aan de deelnemers aan de ‘Week van leer avonden’, door deze zeker gewaardeerd zal worden. Ook aan den heer J.F. Huijsser zullen enige exemplaren worden toegezonden”.

De notulen van de huishoudelijke vergadering van 23 mei 1917 melden het volgende: “‘Wenken en raadgeving voor het komende seizoen’. Causerie bij circa 150 lantaarnplaatjes door den heer Joh.F. Huijsser. De zaal wordt voor goede projectie kunstmatig verdonkerd.”. In een krantenrecensie (in een onbekende krant) wordt de voordracht van Huijsser kort daarna becommentarieerd: “(…) J.F.J. Huijsser die sprak over ‘Wenken en raadgeving voor de fotografische opnemingen’. Hij hield een zeer onderhoudende causerie bij een 150-tal plaatjes, opnemingen van Landschappen, Zeegezichten en Genrebeelden.”

1918

De notulen van de huishoudelijke bijeenkomst van de NAFV van 20 februari melden dat Johan Huijsser een diploma in de vorm van een lantaarnplaat in ontvangst heeft genomen tijdens een lantaarnplaatwedstrijd.

Dit jaar krijgt Huijsser de functie van commissaris binnen de Bloemendaalsche Amateur Fotografen Vereeniging, die hij samen met Ignatius Bispinck uitvoert.

ca. 1919-‘24

Huijsser bekleedt de functie van voorzitter van de Bloemendaalsche AFV, vermoedelijk na 1918 tot aan zijn dood in 1924.

1924

Op 10 maart overlijdt jeugdvriend Ignatius Bispinck. Johan Huijsser schrijft in zijn notities voor een herdenkingstoespraak: “Meer dan vijftig jaar, ja zoo lang als mijn denkvermogen gaat ben ik bevriend met hem geweest al was hij ook een aantal jaren ouder en steeds herinner ik me hem als fotograaf. In die lang verleden jaren woonden we naast elkaar en mocht ik dan, in gezelschap van een oudere broer mee gaan naar Bispinck. Er gebeurden daar dan allerlei geheimzinnige dingen.”

Als gevolg van astma overlijdt Johan op 16 april, tijdens zijn vakantie in Nervi, Italië. Hij wordt op het R.K. kerkhof in Bloemendaal begraven, naast Bispinck.

1942

Huijssers weduwe, Augustina J.T.H. Huijsser-Routs, overlijdt op 28 januari in Haarlem.

Documentatie

Primaire bibliografie

(eigen publicaties: tekst, eventueel met foto’s, maar ook fotoboeken e.d.)

Johan Huijsser, Een praatje over tentoonstellingen, in Fotografisch Jaarboek 3 (1893-1894), p. 69-72.

Joh.F.J. Huijsser, Bij de illustratie, in “Lux”6 (1 november 1894) 2, p. 51.

J.F.J.H. [=Johan Huijsser], Een paar regeltjes over de Fotografische Salon te Brussel, in “Lux” 7 (1 mei 1896) 5, p. 286-289.

(foto ‘s in boeken, tijdschriften en ander drukwerk)

“Lux” 6 (1 november 1894) 2, na p. 38.

“Lux” 6 (1 juni 1895) 9, voor p. 341.

“Lux”6 (1 augustus 1895) 11, voor p. 413.

“Lux” 7 (1 januari 1896) 1, na p. 20.

“Lux” 7 (15 januari 1896) 1a, na p. 40.

“Lux” 7 (mei 1896), na p. 340.

Foto-album. Een verzameling van 36 reproductiën in fototypie naar fotogrammen van de Internationale Tentoonstelling voor Fotografie. Amsterdam 8-22 sept. 1895, Amsterdam 1896.

Das Atelier des Photographen 7 (1900) 1, p. 10.

Das Atelier des Photographen 7 (1900) 7, p. 117, 120, 123.

De Camera 5 (1913), p. 116.

Focus 4 (20 juli 1917) 11, p. 164-166.

Focus 4 (30 oktober 1917) 21, na p. 305.

Focus 8 (5 mei 1921) 9, p. 181.

Focus 8 (25 augustus 1921) 17, p. 372-375.

Photograms of the Year 1921, pl. 37. I.Th. Leijerzapf (red.), Juwelen voor een fotomuseum/Masterpieces of Dutch pictorial photography 1890-1915. Een speurtocht naar de eerste museale fotoverzameling in Nederland, Leiden (Stichting Vrienden van het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden) 1998, p. 13.

Secundaire bibliografie

(publicaties over de fotograaf en/of zijn werk)

Anoniem, Photographische Vereenigingen, in Photographisch Jaarboek 1892, p. 21-23.

Anoniem, Von der Thüringer Gewerbeund Industrie-Ausstellung in Erfurt 1894 [etc], in Photographische Correspondenz 1894, p. 452-453.

Catalogus Salon de Photograhie [Photo-Club de Paris], Parijs (Galerie des Champs-Elysées) 1897, p. 37.

Catalogus Ausstellung von Kunst-Photographien Hamburg-1900, Hamburg 1900, p. 19.

A. van Dijk, Vereenigingsnieuws {NAFV], in “Lux” 24 (1 april 1913) 7, p. 164-166.

Catalogus Jaarlijksche Nationale Tentoonstelling van Fotowerken van 25 october tot 17 november 1913, Amsterdam 1913.

W.H. Idzerda, Schoonheid in de fotografie. Handleiding ten dienste van beginnende en gevorderde kunstfotografen, alsmede voor ieder belangstellende in de fotografie, Leiden (Sijthoff) 1918, p. 23, 44, 46, 49-51, 54, 77, pl. 9, 32, 35.

F.C. Tilney, Pictorial photography in 1921, in Photograms of the year 1921, p. 17-22.

W.H. Idzerda (red.), Neerland’s fotokunst. Bloemlezing uit Nederlandsche kunstfoto’s (het landschap; genre, portret, stilleven; stadsgezichten), Amsterdam-Sloterdijk (Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur (Wereldbibliotheek)) z.j. (1923), p. 8, 10.

Anoniem, Joh. F. Huijsser †, in De Camera. Modern fotografisch tijdschrift 16 (1 mei 1924) 12, p. 166.

J.W. Boon (voorw.), Veertig jaren fotografie. Gedenkboekje uitgegeven door de Nederlandsche Amateur-Fotografen-Vereeniging ter gelegenheid van haar veertigjarigjubileum 7 sept.-5 nov. 1927, Amsterdam 1927, p. 6, 95-96.

I.Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 69, 98.

Ingeborg Th. Leijerzapf en Caroline A. Rehorst-de Westenholz, ‘Fotografie’, in catalogus tent. De tijd wisselt van spoor. Nederland rond 1900, Laren (Singer Museum) 1981, p. 251.

Foppe Post, Associatie, Amsterdam 1987.

in “Lux”:

Meinard van Os, Internationale Tentoonstelling tot bevordering der Fotografie, te Utrecht van 1-10 oktober 1893, 5 (oktober 1893) 1, p. 29-31.

Anoniem, Gemengde mededeelingen, 6 (1 november 1894) 2, p. 62-66.

Meinard van Os, Internationale Tentoonstelling tot bevordering der Fotografie, uitgeschreven door de Afdeeling Beeldende Kunsten der Sociëteit Momus te Maastricht, [etc], 5 (april 1894) 7, p. 220-226.

Anoniem, Amateur Photographen-Vereeniging “Daguerre”. [etc], 5 (juni 1894) 9, p. 322-324.

Meinard van Os, Internationale Fotografie-Tentoonstelling. Arnhem, 14-29 juli 1894, 5 (16 juli 1894) 11, p. 364-370.

Anoniem, Officieele lijst der bekroningen [tentoonstelling Arnhem], 5 (16 juli 1894) 11, p. 371-372.

Anoniem, Amateur-Fotografen-Vereeniging te Amsterdam, [etc], 6 (1 mei 1895) 8, p. 307-309.

Anoniem, Internationale Fotografie-Tentoonstelling. Amsterdam, 8-22 september, 6 (15 september 1895) 12a, p. 483-489.

Anoniem, Internationale Fotografie-Tentoonstelling te Groningen. Lijst der Bekroningen, 12(1 april 1901) 7, p. 224.

H. van der Masch Spakler, Internationale Tentoonstelling van Kunst-Fotografieën te Groningen, 12 (1 april 1901) 7, p. 227-231.

A. van Dijk, Notulen van de huishoudelijke vergadering op woensdag 19 maart 1913, 24 ( 1 april 1913) 7, p. 166.

B., De “Tweede Jaarlijksche” Nationale Tentoonstelling van Fotowerken, gehouden in de zalen der N. A.-F.-V., 25 (1 november 1914) 21, p. 476-480.

Cornelis Veth, 3e Jaarlijksche Tentoonstelling van Fotowerken der N. A.-F.-V., 26 (15 november 1915) 22, p. 460-463.

J.R.A. Schouten, De Zevende Jaarlijksche Nationale Tentoonstelling van Fotowerken te Amsterdam, 31 (1920), p. 173-174.

J.R.A. Schouten, De achtste Jaarlijksche Nationale Tentoonstelling van Fotowerken [etc], 32 (1921), p. 225-226.

in Weekblad voor Fotografie:

Anoniem, Lijst der bekroonden, 1 (27 maart 1894) 12a, ongepag.

Anoniem, Tentoonstelling Maastricht, 1 (31 maart 1894) 13, p. 58.

Anoniem, Amateur-Photographen-Vereeniging “Daguerre”. [etc], 1 (2 juni 1894) 22a, ongepag.

Anoniem, De Internationale Fotografietentoonstelling te Groningen, 1 (9 juni 1894) 23, p. 100-102.

L.H., Internationale Fotografie-Tentoonstelling 14 tot en met 29 juli 1894 in Musis Sacrum te Arnhem, 1 (16 juli 1894) 28a, p. 124-126.

Anoniem, Uitslag der bekroningen van de fotografie-tentoonstelling te Arnhem, 1 (21 juli 1894) 29, p. 133.

A.D. Loman, Brieven uit Amsterdam, 2 (27 april 1895) 17, p. 101-102.

Anoniem, Amateur-Fotografen-Vereeniging te Amsterdam, 2(11 mei 1895) 19, p. 117-118.

Anoniem, Redactiepraatje, 3 (31 januari 1896) 5,p. 29.

Anoniem, De Fotografie-Tentoonstelling te Haarlem, 3 (22 mei 1896) 21, p. 137-138.

A.C., Internationale Tentoonstelling van Amateur-Fotografie te Berlijn, 3 (2 oktober 1896) 40, p. 252-253.

in Focus:

E.A. Loeb, De salon der N.A.F.V., 3 (20 november 1916) 23, p. 312-313.

Anoniem, Kleurenwerkjoh. F.J. Huysser, 4 (20 maart 1918) 35, p. 479.

A.B. [= Adriaan Boer], De Zevende Jaarl. Tentoonstelling der N.A.F.V., 7 (19 april 1920) 2, p. 24-26,36-37.

A.B. [= Adriaan Boer], De Achtste Jaarlijksche Tentoonstelling der N.A.F.V., 8 (2 juni 1921) 11, p. 218-221.

Rusticus, Focus-portretgalerij no. 10.

Joh. FJ. Huijsser, 8 (25 augustus 1921) 17, p. 364-365.

J.C.M., Indrukken van de Groningsche tentoonstelling, 8 (6 oktober 1921) 20, p. 430-438.

G.O. ‘t Hooft, Notulen van de maandelijksche vergadering gehouden op woensdag 4 jan. 1922, 9 (12 januari 1922) 1, p. 21-22.

Anoniem, Succes in Amerika, 10 (14 juni 1923) 12, p. 283-284.

Anoniem,Joh. F.J. Huysser †, 11 (17 april 1924) 8, p. 206.

Anoniem ,Joh. FJ. Huysser †, 11(1 mei 1924) 9, p. 233.

G.O. ‘t Hooft, Nederlandsche Amateur-Fotografen-Vereeniging te Amsterdam. Oproep, 12 (21 februari 1925) 4, p. 106.

Lidmaatschappen

Regelingscommissie Internationale Fotografie-Tentoonstelling (AFV te Amsterdam), Amsterdam 1895.

Gesellschaft zur Förderung der Amateur-Photographie zu Hamburg, rond 1900.

Amateur-Fotografen Vereeniging te Amsterdam, vanaf 1910 Nederlandsche Amateur-Fotografen Vereeniging geheten (bestuurslid, later erelid).

Bloemendaalsche A.F.V., ca. 1918-1924.

Onderscheidingen

1893 Derde prijs (diploma), Lantaarnplaatwedstrijd.

1894 Verguld zilveren medaille, Internationale Fotografie-Tentoonstelling, Arnhem.

1894 Bronzen medaille, Internationale Fotografie-Tentoonstelling, Arnhem (gezamenlijke inzending Johan, Frans en Henri Huijsser).

1894 Zilveren medaille, Internationale Ausstellung für Amateur-Photographie (onderdeel van: Thüringer Gewerbe- und Industrie-Ausstellung), Erfurt.

1894 Zilveren medaille (Nijverheidsmedaille), Internationale Tentoonstelling tot Bevordering der Photographie (Amateur Photographen-Vereeniging “Daguerre”), Groningen.

1894 Erediploma, Internationale tentoonstelling tot bevordering der fotografie, Maastricht.

1894 Zilveren medaille, Internationale Tentoonstelling tot bevordering van de Fotografie, Maastricht, (gezamenlijke inschrijving Johan en Henri Huijsser)

1896 Zilveren medaille, Internationale Tentoonstelling ter Bevordering der Fotografie, Haarlem.

1901 Verguld zilveren plaque, “Photographie als Kunst”. Internationale Tentoonstelling van Artistieke Photographie (Amateur Photographen-Vereeniging “Daguerre”), Groningen.

1916 Medaille, Vierde Jaarlijksche Nationale Salon van Fotowerken (NAFV), Amsterdam.

Tentoonstellingen

1893 (g) Utrecht, Parkzaal Tivoli, Internationale Tentoonstelling tot bevordering der Fotografie.

1894 (g) Arnhem, Musis Sacrum, Internationale Fotografie-Tentoonstelling.

1894 (g) Erfurt, Internationale Ausstellung für Amateur-Photographie (onderdeel van: Thüringer Gewerbe-und Industrie- Ausstellung) .

1894 (g) Groningen, De Harmonie, Internationale Tentoonstelling tot Bevordering der Photographie.

1894 (g) Hamburg, [tentoonstellingen Hamburgsche Amateur-Fotografen-Vereeniging].

1894 (g) Maastricht, Augustijner-lokaal, Internationale tentoonstelling tot bevordering der fotografie [uitgeschreven door de Afdeeling Beeldende Kunsten der Sociëteit Momus],

1895 (g) Amsterdam, Militiezaal, Internationale Tentoonstelling voor Fotografie. (AFV Amsterdam).

1896 (g) Berlijn, Rijksdag, Internationale Tentoonstelling van Amateur-Fotografie.

1896 (g) Haarlem, Sociëteit “Vereeniging”, Internationale Tentoonstelling ter Bevordering der Fotografie [t.g.v. 5-jarig bestaan van Haarlemsche Amateur-Fotografen-Club].

1897 (g) Parijs, Galerie des Champs Élysées, Salon de Photographie (Photo-Club de Paris).

1900 (g) Hamburg, Kunstsalon Louis Bock & Sohn, Jahresausstellung von Kunstphotographien.

1901 (g) Groningen, De Harmonie, Photographie als Kunst”. Internationale Tentoonstelling van Artistieke Photographie (Amateur Photographen-Vereeniging “Daguerre”).

1913 (g) Amsterdam, Gebouw “Lux”, Jaarlijksche Nationale Tentoonstelling van Fotowerken (NAFV).

1914 (g) Amsterdam, Gebouw “Lux”, Tweede Jaarlijksche Nationale Tentoonstelling van Fotowerken (NAFV).

1915 (g) Amsterdam, Gebouw “Lux”, Derde Jaarlijksche Nationale Tentoonstelling van Fotowerken (NAFV).

1916 (g) Amsterdam, bovenzaal Heerengracht 545, Vierde Jaarlijksche Nationale Salon van Fotowerken (NAFV).

1920 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Zevende Jaarlijksche Nationale Tentoonstelling van Fotowerken (NAFV).

1921 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Achtste Jaarlijksche Nationale Tentoonstelling van Fotowerken (NAFV).

1921 (g) Groningen, De Harmonie, Tentoonstelling van fotowerken (A.-F.-V. Daguerre).

1923 (g) Londen, The London Salon of Photography.

1923 (g) New York, International Salon of Pictorial Photographers.

1924 (g) Haarlem, Tijdingzaal van het Haarlemsch Dagblad, [tentoonstelling Bloemendaalsche AFV].

1981 (g) Laren, Singer Museum, De tijd wisselt van spoor. Nederland rond 1900.

Bronnen

Amsterdam, Gemeentearchief Amsterdam (o.a. notulenboek van de NAFV).

Amsterdam, Jacques Huijsser (mondelinge informatie).

Amsterdam, Rijksmuseum.

Haarlem, Archiefdienst voor Kennemerland (gemeentearchief Bloemendaal).

Leiden, Studie en Documentatie Centrum voor Fotografie, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden (o.a. ongepubliceerde doctoraalscriptie kunstgeschiedenis: Ineke Oele-Kap, Nederlandse landschapsfotografie 1839-1940, Rijksuniversiteit Leiden 1987 en ongepubliceerd werkstuk kunstgeschiedenis, Projectgroep Naturalisme in de Nederlandse fotografie: Željana Pancirov, Huijsser. Johan, Frans en Henri, Universiteit Leiden, 2004).

Maastricht, RijksArchief Limburg (gemeentearchief Maastricht).

Overveen, Augustine Huijsser (notities in handschrift en mondelinge informatie).

Valkenburg aan de Geul, Gemeente Valkenburg aan de Geul.

Collecties

Leiden, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden.

Auteursrechten

Het fotografisch oeuvre van Johan Huijsser is vrij van auteursrechten. De reproductierechten berusten bij de instellingen die de foto’s beheren (zie onder Collecties).