Fotolexicon, 22e jaargang, nr. 37 (september 2005) (nl)

Ger Dekkers

Peggie Breitbarth

Extract

Ger Dekkers is een beeldend kunstenaar die in de fotografie het juiste gereedschap en in de conceptuele kunst het juiste kader vindt voor zijn landschapswaarnemingen. Zijn fascinatie geldt het typisch Hollandse landschap van aan de zee onttrokken land in de eerste fase van ontstaan: water, lucht en aarde in de strenge geometrie van de op de tekentafel ontworpen vorm. Met zijn fotoreeksen, op rij of in carré geplaatst, heeft hij nationaal en internationaal grote bekendheid verworven.

Biografie

.

1929

Gerrit Hendrik (Ger) Dekkers wordt op 21 augustus in Borne geboren. Hij groeit op in het naburige Hengelo waar zijn vader een makelaarskantoor heeft.

1950

Als in 1949 de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede wordt opgericht weet Dekkers waar zijn toekomst ligt. Hij behoort tot de tweede jaargang studenten, evenals Hilda Hartsuiker, die nu al meer dan een halve eeuw zijn vrouw is. Het echtpaar krijgt twee dochters: Henriëtte (1955) en José (1957).

1954-‘70

Met het einddiploma grafische vormgeving op zak vestigt hij zich in 1954 in Enschede als grafisch ontwerper. Hij begint een eigen ontwerpstudio, eerst met Kees van Barneveld en later met Chris Hein. Deze studio blijft onder de naam Studio Vincent tot 1970 in Enschede. Daarna gaat de samenwerking verder, zij het dat ieder onder eigen naam werkt.

1961-‘68

Samen met Henk Schuring en Jan Bolink is Ger Dekkers in 1961 oprichter van de Eerste Enschedese Kunstenaars Sociëteit, een initiatief dat in het provinciale Enschede veel creatieve krachten ontketent. De kunstenaars houden een reeks verbeeldingrijke feesten, organiseren tentoonstellingen en strijden met inzet, inventiviteit en wisselend succes voor behoud van menig karakteristiek pand, of het nu een fabrikantenvilla, een theater of een fabriekspijp betreft. Klinkend resultaat van hun inspanningen is de oprichting van kunstzaal Marktzeventien, dat met zijn vernieuwende programmering in de periode 1966-1968 landelijk de aandacht trekt.

1969

Dekkers rijdt voor zijn werk door het hele land en geeft zijn ogen goed de kost. Als ‘vrij’ kunstenaar fotografeert hij wezensvreemde objecten in het landschap. Zijn werk wordt opgemerkt door Wim Beeren, conservator moderne kunst in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Beeren neemt zijn werk op in de reeks Ateliertentoonstellingen in het Stedelijk Museum, waarmee hij nieuwe ontwikkelingen en jong talent signaleert.

Dekkers werkt dan met kleurdia’s (6×6 cm), die hij op groot formaat projecteert.

1971-‘72

Door zijn deelname aan de tentoonstelling Sonsbeek Buiten de Perken, een jaar later gevolgd door een solotentoonstelling in Museum Kröller-Müller, breekt hij door in het nationale én internationale veld.

Zijn definitieve vorm vindt hij als hij in Zeeland bij de Grevelingendam een zigzagpad in de duinen opmerkt. Alleen in een reeks foto’s kan hij dit beeld vastleggen en daarmee is de voor Dekkers typerende landschapswaarneming geboren.

1973-heden

Dekkers verhuist naar Dwarsgracht bij Giethoorn, waar hij nog steeds woont. Hij verdient zijn brood met foto-opdrachten en ontwikkelt daarnaast zijn vrije werk. Hij ontvangt reisbeurzen (1970 en 1975) en werkbeurzen (1971, 1976 en 1984) van het ministerie van Cultuur. Dekkers heeft altijd een strenge scheiding aangehouden tussen zijn werk als vrij beeldend kunstenaar en zijn fotografie in opdracht. Hij maakte talloze fotoboeken op gebied van natuur en cultuur (vooral monumenten), veelal in opdracht van uitgeverij Waanders. Ter afsluiting van deze periode heeft hij in 2002 zijn in de opdrachtsector opgebouwde archief, voor zover het de provincies Overijssel en Flevoland betreft, overgedragen aan Stichting Het Oversticht in Zwolle. Het materiaal dat betrekking heeft op de overige provincies is naar het archief van Waanders Uitgevers in Zwolle gegaan.

1977

Dokumenta 6 in Kassel ruimt een belangrijke plaats in voor fotografie en nieuwe media. Met een continue projectie van 25 Planned landscapes is Dekkers nadrukkelijk aanwezig. Zijn belangstelling gaat steeds meer uit naar het ontworpen landschap, nieuw land dat vormgegeven is op de tekentafels van de ingenieurs van Rijkswaterstaat. Door de toenemende belangstelling van musea en galeries krijgt hij de financiële ruimte zijn fotoseries in het laboratorium te laten afdrukken. Naast de projecties ontstaan nu de series op wandformaat.

1979

Het behalen van het sportvliegbrevet verschaft Dekkers de mogelijkheid het nieuwe landschap vanuit andere hoeken dan tot dusver te aanschouwen. Deze letterlijke verruiming van zijn blik heeft onmiskenbare gevolgen voor zijn werk. De gekantelde horizon is een van de meest opvallende.

1981

Dekkers ontwerpt voor de PTT vier zomerpostzegels en een eerste-dag-envelop.

Eerder selecteerde de Nederlandse Spoorwegen zijn werk ter aankleding van de treinstellen. In de loop van de jaren tachtig en negentig zal hij zijn werk meermalen als monumentale kunst in nieuw ontworpen gebouwen aanbrengen.

1991

De vergevorderde plannen voor een Ger Dekkers Museum naast het Topshuis op Neeltje Jans naar een ontwerp van architect W. Quist stranden als gevolg van negatieve financiële ontwikkelingen bij het Topshuis.

1998

Het Nederlands paviljoen op EXPO ’98 in Lissabon toont New Dutch Seascapes: tien series van negen dia’s in wisselende continue projectie op een scherm van veertig meter breed.

2004

Ger Dekkers viert zijn vijfenzeventigste verjaardag met een retrospectief in de vorm van een tentoonstelling op twee locaties in Hengelo en de presentatie van een nieuw boek.

Hij toont de nieuwste ontwikkeling in zijn werk: ‘recompositions’, nieuwe en vrijere presentaties van zijn materiaal.

Beschouwing

“Mijn eigenlijke onderwerp is de beïnvloeding van het landschap door onze cultuur”, aldus Dekkers’ summiere omschrijving van zijn levenslange fascinatie voor het nieuwe land. Water, lucht en aarde. Nieuw land dat ontstaat bij de gratie van een door mensenhand aangelegde dijk. Bij Ger Dekkers gaat het om fotoseries van een ontworpen landschap. Veel meer dan water, lucht en aarde is er niet te zien. Geen mensen, geen bebouwing, geen voertuigen. Hooguit een dijk, een weg of een rij bomen. Door mensenhand geschapen landschappen, lijnrecht en grootschalig, en door Dekkers gezien, gekaderd en vastgelegd. Hij heeft deze landschappen volgens vooropgezet plan in reeksen gefotografeerd: steeds een aantal stappen dichterbij, een aantal stappen naar links of naar rechts, waardoor de kijker als het ware met de fotograaf oploopt, of met gekantelde camera waardoor ook de horizon kantelt en de kijker zich in een vliegtuig waant. Presentatie geschiedt bij voorkeur in een rij van vijf, zeven of negen of in carré van drie maal drie beelden.

Zijn opleiding grafische vormgeving en boekverzorging aan de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede verschafte Dekkers het gereedschap voor zijn verdere ontwikkeling. Fotografie was een vanzelfsprekend tot het pakket behorende techniek. Vlakverdeling en de bijbehorende geometrie zijn onontbeerlijk in de grafische vormgeving. Van blijvend belang was ook de oriëntatie op kunst en maatschappij, gegeven door de docenten Aldo van Eyck en Joop Hardy.

Na de academie volgde de zoektocht naar een plaats in de maatschappij. Samen met Kees van Barneveld richtte hij een ontwerpbureau op, studio Vincent in Enschede. Die begon al snel te lopen. Dekkers deed de grafische vormgeving en de fotografie. Dat laatste nam de overhand toen zij contact kregen met uitgeverijen, waaronder Roelofs van Goor die fotoboeken over de schoonheid van ons land uitgaf. Dekkers verzorgde uitgaven over Twente, Friesland en de kusten van ons land. Later was het vooral uitgeverij Waanders in Zwolle die hem als documentair fotograaf aan het werk zette. Hoewel hij zijn werkzaamheden in opdracht van uitgeverijen met plezier en inzet gedaan heeft en hij in zijn documentaire fotografie zelfs een herkenbaar eigen gezicht ontwikkelde, lagen zijn werkelijke ambities op het terrein van de vrije kunst.

Als gevolg van die opdrachten reisde Dekkers door het hele land. Daarbij had hij de gelegenheid zijn eigen kijk op het landschap te ontwikkelen. Toen hij in de vroege jaren zestig het landschap met de camera benaderde, was hij op zoek naar vervreemding. Hij fotografeerde door mensen achtergelaten objecten die het landschap een surrealistisch tintje gaven. Plastic afdekzeilen of kunststof buizen. Al gauw kon hij beschikken over grote aantallen dia’s die hij thematisch ordende en presenteerde in blokken van vier.

Omdat hij rondliep met de droom zijn dia’s op groot formaat te projecteren zodat de vervreemdende werking nog sterker zou zijn, stapte hij af op Wim Beeren, in die dagen conservator bij het Stedelijk Museum. Hij kreeg een plaats in Ateliers 6 (de zesde in de reeks Ateliertentoonstellingen) en vanaf dat moment was zijn entree in de wereld van de beeldende kunst een feit. Voor hemzelf is het altijd helder geweest: zijn vrije werk behoort tot het terrein van de beeldende kunst.

Met de diaprojecties vestigde hij zijn naam. In de jaren zeventig behoorden grote projectoren en (waar nodig transparante) schermen nog tot de voorhoede van de technische en financiële mogelijkheden. Hij realiseerde projecties in de hal van het station van Amsterdam (Sonsbeek Buiten de Perken, 1971), in Rijksmuseum Kröller-Müller (1972), in het Stedelijk Museum (zowel binnen te zien als buiten in de Van Baerlestraat, 1974), in Keulen, Aken, Brussel, Boston, en uiteindelijk in Kassel op Documenta 6. In de daarop volgende jaren verloren de projecties door de voortschrijdende ontwikkelingen op gebied van de nieuwe media veel van hun magie.

Toch blijkt de formule, weliswaar in een aangepast jasje, nog steeds te werken. In 1998 was het Nederlands paviljoen op de EXPO in Lissabon het toneel van een wisselende continue projectie van tien series van ieder negen dia’s naast elkaar op een scherm van veertig meter, onder de titel New Dutch Seascapes.

Een kijkervaring in 1972 zette hem op een nieuw spoor. In Zeeland bij de toen pas aangelegde Grevelingendam zag hij een zigzagpad, met aanplant om het zand vast te houden. Hij realiseerde zich dat zijn belangstelling, hoe algemeen landschappelijk ook, vooral uitging naar landschappen in de eerste fase van hun ontstaan, waarin de menselijke vormgeving duidelijk aanwezig was, terwijl er geen mensen te zien moesten zijn. Bovendien realiseerde hij zich dat zo’n vondst pas goed tot zijn recht zou komen wanneer hij er een fotosequentie van maakte: een serie opnamen van een regelmatig veranderend standpunt. Zo had Dekkers in Dune zijn vorm gevonden.

Om dichter bij het nieuwe land – dat was in die dagen de inpoldering van het IJsselmeer – te zijn, verhuisde het gezin in 1973 naar Dwarsgracht, een schilderachtig dorp vlakbij Giethoorn. Toen hij met deze werken in 1977 deelnam aan de Documenta in Kassel, werd zijn naam definitief bijgeschreven in de kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw. Hij toonde er vijfentwintig reeksen (sequenties) van zeven foto’s onder de titel Planned Landscapes: 25 horizons. Eigenlijk kan men stellen dat zijn karakteristieke manier van kijken en van werken sedertdien niet meer veranderd is.

Bij de projecties intensiveerde hij zijn landschapswaarneming door deze tot ongekend formaat op te blazen; in zijn reeksen doet hij dat door de actie van het kijken, namelijk de beweging tijdens en de tijdsduur van de waarneming, vast te leggen. Door deze verschuiving van het ene frapperende beeld naar een gefaseerde kijkervaring is het formaat niet meer van belang. De series van Dekkers kunnen op ieder formaat gepresenteerd worden: van monumentaal, door de architect op wandformaat ingezet, tot postzegelformaat toe, en desgewenst dus ook als projectie.

Zijn manier van kijken is waar het eigenlijk om draait. Als de plek, het motief en de juiste weersgesteldheid gevonden is, telt vooral de uitsnede. Hij zoekt niet alleen de abstractie van het nieuwe land, maar isoleert die abstractie ook. Hij ziet bijvoorbeeld dat een naar de horizon toelopende betonnen weg in een hoek van 90° uitmondt en dat hij dit fragment als een wit vierkant in het landschap kan presenteren. Of dat, als de horizon het beeldvlak precies in tweeën deelt en de dijk exact in het midden de horizon raakt, er een bijna geometrische compositie van lijnen, getrokken door dijken, sloten, branding, ploegsporen en schaduwen, ontstaat. Tegelijkertijd blijft er, binnen de tamelijk strenge spelregels die hij zichzelf oplegt, voldoende ruimte voor steeds grotere ontdekkingen. Of liever gezegd: steeds kleinere verschillen gaan een steeds belangrijker rol spelen. Zoals het aarzelend groen dat op een grijs wegdek verschijnt of de vreemde witte vlekken op de zwarte stenen van de dam. Soms ontstaat de suggestie van een nieuwe vorm, dan kan het lijken of de dijk een piramide is of dat er andere wonderbaarlijke vormen ontstaan zijn. Ger Dekkers bekleedt dat nieuwe, voor velen saaie landschap met de schoonheid van abstractie en avontuur.

De kern van zijn werk is al heel lang onveranderd. Hij fotografeert het landschap dat in staat van ontstaan verkeert, meer specifiek het typisch Hollandse landschap van zee, dijken en lucht. Blauw is dan ook overwegend de kleur van zijn werk. Er wordt niets geknipt, gesneden of op welke wijze ook gemanipuleerd. Het hele beeld ligt vast op het moment dat Dekkers begint te fotograferen.

Zijn werkwijze is volgens eigen zeggen ongecompliceerd: “Het procédé dat ik gebruik is zeer simpel. Ik werk met een Hasselbladcamera waarbij ik het hele oppervlak van de dia ter grootte van 6×6 cm gebruik. De opnamen laat ik vervolgens door een laboratorium vergroten op cibachrome, de beste weergave. Praktisch alles wordt gemaakt met een gematigde groothoeklens van 50mm. Die beïnvloedt zo min mogelijk de werkelijkheid die ik als uitgangspunt neem. In het zoekerbeeld zit een raster, dat me helpt bij het oriënteren en dat zijn eigenlijk alle hulpmiddelen die ik gebruik.”

Dekkers is een beeldend kunstenaar, die stevig geworteld is in de traditie van de Nederlandse schilderkunst. Hij voelt verwantschap met zowel de landschapschilders van de zeventiende eeuw, met hun prachtige wolkenluchten en een lage, strakke horizon, als met vertegenwoordigers van De Stijl. Zijn manier van kijken is gevormd door de conventies van de westerse kunst, een traditie die net zo goed een geschiedenis van het kijken is als van het maken van kunst (schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie). Als het speciaal om dat kijken gaat, is de camera een medium dat potlood en penseel ver achter zich laat. In zijn werkwijze klinken ook latere perioden uit de kunstgeschiedenis door. Met betrekking tot de fotoreeksen is vaak gewezen op het baanbrekend werk van Eadweard Muybridge, die als eerste de beweging van een dravend paard in fotosequenties vastlegde. Dekkers is er echter niet op uit de beweging van zijn onderwerp vast te leggen. Integendeel, het landschap ligt er roerloos bij. Wat wisselt is het standpunt van de kijker. En natuurlijk de nauwelijks opvallende, maar door de camera haarfijn geregistreerde intensiteit van het licht, de wolken en de golfslag van het water. Zijn beslissing een aantal opnamen kort na elkaar te maken wekt eerder reminiscenties aan het impressionisme en de reeksen schilderijen van Claude Monet dan aan de fotoreeksen van Muybridge. Met de keuze van het wisselend standpunt loopt hij vervolgens een eindje op met het kubisme. Zijn in abstractie geschoolde oog helpt hem bij de keuze van het fragment, het dwingende kader. En zelfs het surrealisme komt soms om de hoek kijken. Als een golfbreker onder bepaalde hoek de gedaante van een grillige berg aanneemt bijvoorbeeld. Of als een bolle weg zich voordoet als een geheimzinnige heuvel. De vreemde voorwerpen die hij in de eerste jaren van zijn loopbaan in het landschap aantrof en in zijn fotobeelden gebruikte, hebben hun voorgeschiedenis in de praktijk van het ‘objet trouvé’, zoals door Marcel Duchamp voor eens en voor altijd binnen de kunst op de kaart gezet. Zelfs vormen van Pop-Art zijn in het vroege werk latent aanwezig.

Dekkers staat midden in het cultureel landschap van de tweede helft van de twintigste eeuw. Zonder zich overigens met theorieën of richtingen in te laten voegt hij zich met zijn werk in de brede stroom van de conceptuele kunst. Hij ontwikkelde zich in de jaren vijftig en zestig, toen in Nederland het klimaat van conceptuele kunst en minimal art voorzichtig doordrong. Zijn werk vertoont raakpunten met abstract-geometrische kunst, Land Art, seriële kunst, fotosequenties en ook fundamentele kunst. Een purist is hij wel genoemd. Op de schaal van de typisch Nederlandse kunst wordt zijn kunst ingedeeld bij het ijkpunt Mondriaan: sober, calvinistisch, abstract. Maar gevraagd naar zijn artistieke voorkeuren noemt hij vol overtuiging Max Beckmann en Francis Bacon.

‘Landschapswaarnemingen’ vindt hij uiteindelijk de beste aanduiding. Als conceptueel kunstenaar bestaat zijn werk eigenlijk uit de sessie van het fotograferen. Waarnemen, kaderen, standpunten bepalen en fotograferen. Dat is zijn kunstwerk. Wat daarna komt is de afwerking: de begeleiding van het laboratorium, de presentatie in reeksen of carré. Abstract is zijn werk nooit geweest. Wel kan hij uitstekend met vormen van abstractie overweg. Ook de geometrie is vaak prominent aanwezig. Het werk mag dan altijd cirkelen rond abstracties als het kijken en de waarneming, de blik is wel degelijk op een specifiek motief gericht.

Dekkers werk is door velen ervaren als de bevestiging van de Nederlandse identiteit, als verslag van de heroïsche strijd tegen het water, als ode aan de ingenieurs die nieuw land mogelijk maken en als uiting van bewondering voor de nooit aflatende krachten van de natuur. Zonder dat het zijn bedoeling was is hij bovendien de chroniqueur van de landaanwinning van de tweede helft van de twintigste eeuw geworden. Nergens verandert het landschap immers zo snel als daar waar nieuw land ontstaat. Toch was registratie en documentatie nooit zijn uitgangspunt. Het is het medium fotografie dat verantwoordelijk is voor deze neveneffecten.

De fascinatie voor het nieuwe land heeft ook te maken met de tijd waarin hij actief was. Steeds weer dat eerste moment, die schone lei is een verlangen dat typerend is voor de generatie die na de oorlog aan het werk toog. Opnieuw beginnen, positief en praktijkgericht. Het is een duidelijke keuze geweest. Sommigen zagen de kiem voor een nieuw begin in de onschuld van kinderen en primitieven. Voor de diepste emotie; de schreeuw van Cobra. Dekkers behoort tot het andere kamp, dat van de modernisten, de ingenieurs, de wereld van Mondriaan, de idealen van De Stijl. Elk nieuw begin bergt de schoonheid van het mogelijke in zich. Het zijn die momenten waarnaar hij op zoek is.

Documentatie

Primaire bibliografie

(eigen publicaties: tekst, eventueel met foto’s, maar ook fotoboeken e.d.)

Ger Dekkers, Planned landscapes. 25 horizons, Bentveld-Aerdenhout (Landshoff) 1977.

Ger Dekkers, New Dutch Landscapes, Zwolle (Waanders) 1986.

Ger Dekkers, Zee-lucht-land, Gersloot (De Drijvende Dobber) 1990.

R.W.D. Oxenaar (tekst), Ger Dekkers/Overzicht. 12 werken 1990-1994 [multiple t.g.v. expositie in De Beyerd, Breda], Breda/Kootwijk (De Beyerd/Pieter Brattinga) 1994.

Ger Dekkers, Horizons unlimited, Venlo (Van Spijk Art Projects) 2000 (serie: Kwadrant Art 1).

Ger Dekkers, Landschapswaarnemingen. Een retrospectief, Zwolle (Waanders) 2004.

(foto’s in boeken, tijdschriften en ander drukwerk)

Aar van de Werfhorst (tekst), Ger Dekkers, Kees van Barneveld en Nico Jesse (foto’s), Overijssel, Den Haag etc. (Van Hoeve) z.j. [1957].

Harriët Freezer (tekst), Kees van Barneveld en Ger Dekkers (foto’s), Van bombazijn tot fluweel. Honderd jaar Schuttersveld, de geschiedenis van Gebroeders Van Heek op het Schuttersveld te Enschede-Holland, z.p, z.j. [1959].

J. Mulder (tekst), Tjap-obelisk. Een stukje Twentse textielhistorie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der N.V. Katoenmaatschappij voorheen Gebroeders Scholten en Compagnie, Enschede (Stichting De Tex) zj. [1959].

Joh. Buursink (inl.), Kees van Barneveld, Ger Dekkers en Frans C.D. Popken (foto’s), Twente. Land van natuur en arbeid, Meppel (Roelofs van Goor) z.j. [1960] (idem Engelse ed.: Twente. Country of fields and factories).

J. Cramer (inl.), Kees van Barneveld en Ger Dekkers (foto’s), Werken en wonen te Drenthe, z.p. [Assen] (Provinciaal Bestuur van Drenthe) z.j. [ca. 1961].

J.P. Wiersma (inl.), Kees van Barneveld en Ger Dekkers (foto’s), Friesland. Land van wijde verten, Amersfoort (Roelofs van Goor) z.j. [1961].

Maarten Ouweland (inl.), Kees van Barneveld en Ger Dekkers (foto’s), Gouden kunsten. Stranden en kuststrook van Nederland, Amersfoort (Roelofs van Goor) z.j. [1962] (idem Engelse ed.: Golden coasts. The coast and beaches of Holland; Duitse ed.: Goldene Küsten. Strand und Küstensaum in den Niederlanden).

Maarten Ouwehand, Naar en in de mooiste natuurgebieden. Een gids naar die landgoederen, streken, reservaten, bossen en duinen die hoogtepunten zijn van landschapsschoon, ruimte en rust in Nederland en België, Amersfoort (Roelofs van Goor) z.j. [ca. 1963], afb. 6.

Hans Wiersma (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Hengelo, Zwolle (Waanders) 1963.

Chris Hein (vormgeving) en Ger Dekkers (foto’s), Halen en vieren [uitgegeven t.g.v. het 10-jarig bestaan van de Twentse Schouwburg), z.p. [Enschede] (Twentse Schouwburg) z.j. [ca. 1965].

Hans Wiersma, H. Schelhaas en Ger Dekkers (red.), Overijssel ’65, Enschede (Van der Loeff) 1966 (serie: Jaarboeken Overijssel, ’65).

Jan van den Dungen (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Leer mij ze kennen… de Twentenaren, Leiden (Sijthoff) 1966.

Hans Wiersma (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Kampen. Suite in 5 delen, Kampen (Gemeentebestuur) z.j. [1966].

H. Wiersma, H. Schelhaas en Ger Dekkers (red.), Overijssel ’66, Enschede (Van der Loeff) 1966 (serie: Jaarboeken Overijssel, ’66).

H. Schelhaas, Ger Dekkers en Hans Wiersma (red.), Overijssel ’67, Enschede (Van der Loeff) 1967 (serie: Jaarboeken Overijssel, ’67).

Adriaan Buter (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Hengelo. Stad in beweging, z.p. [Hengelo] (Gemeente Hengelo) 1968.

Jaap Romein (inl.), Kees van Barneveld en Ger Dekkers (foto’s), Curiosa in Nederlandse Musea/dans les musées des Pays-Bas/in Niederländischen Museen/in Dutch museum, Den Haag (Van Hoeve) 1968 (serie: Kramers pocket van formaat, 50).

H. Schelhaas, Ger Dekkers en Hans Wiersma (red.), Overijssel ’68, Enschede (Van der Loeff) 1968 (serie: Jaarboeken Overijssel,’68).

H. Schelhaas (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Zwollerkerspel rond, Zwolle (Waanders) 1968.

A.A.C. Maaskant (samenstelling) en Ger Dekkers (foto’s), Oude boerderijen, Deventer (Kluwer) 1969.

H. Schelhaas, Ger Dekkers en Hans Wiersma (red.), Kastelen en historische landhuizen, Enschede (Van der Loeff) 1969 (serie: Jaarboeken Overijssel, 1969).

Hans Wiersma (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Overijssel, Zwolle (Provinciaal Bestuur van Overijssel) z.p. [1969].

Ab Klaassens (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Deventer mensen, Deventer (Gemeente Deventer) 1970.

Kees Post, De kop van Overijssel, Haren (Knoop & Niemeijer) 1970, omslag, p. 4, 8, 12, 15, 17, 21, 32, 46, 54, 59, 61, 63, 69, 75. 78, 82, 85, 92, 105-106, 108 (serie: Triangelreeks).

H. Schelhaas e.a. (red.), Het Overijsselse landschap. Landschappen en landgoederen in Overijssel, Zwolle (Waanders) 1970 (serie: Jaarboeken Overijssel, 1970).

H.M. Stegeman, Enschede, Enschede (Gemeente Enschede) z.j. [1970].

K. Wiekart (red.), Kleur, Amsterdam (Vettewinkel) z.j. [ca. 1970].

Dick Bruna e.a. (red.), Liber Amicorum. Steendrukkerij De Jong & Co. 1911-1971, Hilversum (Steendrukkerij De Jong & Co.) 1971, ongepag. (serie: Kwadraatbladen, [26]).

Catalogus tent. Sonsbeek 71. Sonsbeek buiten de perken. Deel 2/Part 2, Arnhem 1971, p. 37.

Ab Klaassens (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Deventer, Deventer (Kluwer) 1971.

Jan Peters (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Dag THT. Uitgegeven t.g.v. het 2e lustrum, Enschede (Technische Hogeschool Twente) 1971.

Fred Pfeifer (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Zwolle, Zwolle (Waanders) 1971.

Klaas Vos (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Beeldenroute Overijssel, Heino (Stichting Beeldenroute Overijssel) z.j. [1971].

H. Schelhaas, Ger Dekkers en C.J. Post (red.), Molens in Overijssel, Zwolle (Waanders) 1972 (serie:Jaarboeken Overijssel, 1971/1972).

Hans Wiersma (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Overijssel, Zwolle (Provinciaal Bestuur van Overijssel) z.p. [1972].

Kees Post (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Steenwijk, Steenwijk (Gemeente Steenwijk) z.j. [ca. 1972].

F. Gribling, Kunst maken van landschapsfoto’s en amateurkiekjes, in De Groene Amsterdammer (3 januari 1973) 1, p. 15.

A.A.C. Maaskant (samenstelling) en Ger Dekkers (foto’s), Kastelen, Deventer (Ankh-Hermes) 1974.

H. Schelhaas, Ger Dekkers en Bert Tichelaar (red.), Historisch kerken in Overijssel, z.p. (Waanders) 1974 (serie: Jaarboeken Overijssel, 1973/1974).

Fred Pfeifer (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Zwolle, Zwolle (Waanders) 1975.

A.A.C. Maaskant (samenstelling) en Ger Dekkers (foto’s), Historische landhuizen, Deventer (Ankh-Hermes) 1975.

H. Schelhaas, Bert Tichelaar (red.) en Ger Dekkers (foto’s), Monumenten in Overijssel, Zwolle (Waanders) 1975 (serie:Jaarboeken Overijssel 1975/1976).

Hans Wiersma (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Overijssel, Zwolle (Waanders) 1975.

Ger Dekkers (foto’s), Zwolle. Drie gebouwen, één stadhuis, Zwolle (Gemeentebestuur van Zwolle) z.j. [1976].

Fotografen 1976, Geïllustreerde ledenlijst van de beroepsvereniging van fotografen GKf, Amsterdam (GKf) 1976, p. 16-17.

J.C. de Wit, A.A.C. Maaskant (red.) en Ger Dekkers (foto’s), Het Oversticht na vijftig jaar. Nog steeds in de bres voor de “bevordering en de instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel”, Zwolle (Waanders) z.j. [1976].

Catalogus tent. Visies op het landschap 2, Delft (De Volle Maan) 1977, ongepag. (serie: De Volle Maan 25).

H. Schelhaas, Hans Wiersma (red.) en Ger Dekkers (foto’s), Gevelstenen en opschriften in Overijssel, Zwolle (Waanders) 1977 (serie:Jaarboeken Overijssel, 1977).

Catalogus tent. Foto ’78, Amsterdam (Nederlandse Kunststichting) 1978.

Fred Pfeifer (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Zwolle gespiegeld, Zwolle (Waanders) z.j. [1978].

H. Schelhaas, Bert Molenaar (red.) en Ger Dekkers (foto’s), Rivieren en beken in Overijssel, Zwolle (Waanders) 1978 (serie: Jaarboeken Overijssel, 1978).

Catalogus tent. Nederlands landschap, Amsterdam (Canon Photo Gallery) 1979, ongepag.

Bert Molenaar (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Streekplan IJsselvallei. Populaire versie, z.p. [Zwolle] (Provinciaal Bestuur van Overijssel) z.j. [1979].

H. Schelhaas, Bert Molenaar (red.) en Ger Dekkers (foto’s), Steden en dorpen in Overijssel, Zwolle (Waanders) z.j. [1979] (serie: Jaarboeken Overijssel, uitg. 1980).

H. Schelhaas, Bert Molenaar (red.) en Ger Dekkers (foto’s), Boerderijen in Overijssel, Zwolle (Waanders) 1979 (serie: Jaarboeken Overijssel, 1979).

A.A.C. Maaskant, Kees Post (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Woonboerderijen, Zwolle (Waanders) 1980.

Gait L. Berk, Adriaan Buter (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Landschappen in Overijssel, Zwolle (Waanders) z.j. [1981].

Hans Nieuwenhuis (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Stijltumen. Vijf eeuwen Nederlandse tuinkunst, Zwolle (Waanders) 1981.

H. Schelhaas, Bert Molenaar (red.) en Ger Dekkers (foto’s), Graven en begraven in Overijssel, Zwolle (Waanders) 1981, (serie: Jaarboeken Overijssel, uitg. 1981).

H. Schelhaas, Bert Molenaar (red.) en Ger Dekkers (foto’s), Klederdrachten in Overijssel, Zwolle (Waanders) 1981 (serie: Jaarboeken Overijssel, uitg. 1982).

Harry Wonink (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Het landschap van Twente, Zwolle (Waanders) 1981.

W.A.G. van Burgeler en H. Wonink (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Langs de Linge. Bloeiende boomgaarden en oude stadjes, Zwolle (Waanders) 1982.

Adriaan Buter (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Dorpen en stadjes van Twente, Zwolle (Waanders) 1982.

Peter Nijhof (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Watermolens in Nederland, Zwolle (Waanders) 1982.

H. Schelhaas, Bert Molenaar (red.) en Ger Dekkers (foto’s), Musea en oudheidskamers in Overijssel, Zwolle (Waanders) 1982 (serie: Jaarboeken Overijssel, uitg. 1983).

Peter Nijhof (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Windmolens in Nederland, Zwolle (Waanders) 1983.

Harm Schelhaas, Ger Dekkers en Gerrit Gerritsen (red.), Vogels in Overijssel, Zwolle (Waanders) 1983 (serie: Jaarboeken Overijssel, uitg. 1984) (met foto’s).

Adriaan Buter (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Regge en Dinkel. Land van levend water, Zwolle (Waanders) z.j. [1984].

J.B. Keuter (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Overijssel onze provincie, Zwolle (Provinciaal Bestuur van Overijssel) 1984.

Harm Schelhaas, Ger Dekkers en Hans Wiersma (red.), Schipvaart en schepen in Overijssel, Zwolle (Waanders) z.p. [1984] (met foto’s) (serie: Jaarboeken Overijssel, uitg. 1985).

Adriaan Buter (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Langs de Geul, Zwolle (Waanders) 1985.

Catalogus tent. Kunstwerk. Elf bedrijven te gast bij de jubilerende Peter Stuyvesant Stichting, z.p. 1985, p. 66, 68-69.

Anne Mieke Backer en Arij de Boode, De schoonheid van hoogspanninglijnen in het Hollandse landschap, Rotterdam (De Hef) 1986, p. 34-35.

Ger Dekkers en Hans Wiersma (red.), Oude fabrieks- en bedrijfsgebouwen in Overijssel, Zwolle (Waanders) 1986 (met foto’s) (serie: Jaarboek Overijssel, uitg. 1986).

Gertrudis A.M. Offenberg (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Gevelstenen in Nederland, Zwolle (Waanders) 1986.

Kees Post, Gerrit Gerritsen (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Een beeld van Noordwest-Overijssel, z.p. [Zwolle] (Provinciaal Bestuur van Overijssel) 1986.

Gerrit van der Heide (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Langs het Noordhollands-en Noordzeekanaal, Zwolle (Waanders) 1987.

Gerrit van der Heide (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Langs de Waddenzee, Zwolle (Waanders) 1987.

Hans Wiersma (red.) en Ger Dekkers e.a. (foto’s), De lakens uitdelen in Overijssel. Over burgers en bestuurders, Zwolle (Waanders) 1987 (serie: Jaarboek Overijssel, uitg. 1987).

Klaas Goïnga (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Een beeld van Twente, Zwolle (Provinciaal Bestuur van Overijssel) 1989.

Gerrit van der Heide (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Langs de Zuiderzee, Zwolle (Waanders) 1989.

Gerrit van der Heide (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Flevoland. Land van mensenhand, Zwolle (Waanders) 1990.

Gerrit van der Heide (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Langs de Zeeuwse en Zuidhollandse wateren, Zwolle (Waanders) 1990.

H.H ter Balkt e.a. (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Het Overijsselse landschap, [Dalfsen]/Zwolle (Stichting Het Overijssels Landschap/Waanders) 1991.

G. Smienk, A. Geuze en R. van Leeuwen, Nederlandse landschapsarchitectuur. Tussen traditie en experiment, Amsterdam (Thoth) 1993.

Taco Anema e.a. (red.), 50 Jaar fotografie GKf 1945-1995, Amsterdam (De Verbeelding) 1995, p. 141.

Catalogus tent. GKf. Vijftig jaren van toekomst, Groningen (Stichting Aurora Borealis) 1995, ongepag.

Willem Wilmink (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Twente. Mens en landschap, Zwolle (Waanders) z.j. [1995].

Frits David Zeiler, Gerrit J. Perfors (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), De wind- en watermolens in Overijssel, Zwolle/Dalfsen (Waanders/Stichting ‘De Overijsselse Molen’) 1995.

Herman Pijfers en Jan Roes (samenstelling), Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw, Zwolle (Waanders) 1996, p. 262.

Erik Draaijer e.a. (red.), Fotografie van de 20e eeuw. Museum Ludwig Keulen, Keulen/Hedel (Taschen/Librero) 1997, p. 126-127.

Adriaan Geuze e.a. (tekst), 90.000 pakjes margarine, 100 meter vooruit! West 8 over landschap in acceleratie, Groningen (Groninger Museum) 1997.

Maarten Lubbers (samenstelling), Laat de kust met rust, Amsterdam (Bas Lubberhuizen) 1997, p. 14.

Frits David Zeiler (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Sporen van de Hanze. Glorie van een gouden eeuw, Zwolle (Waanders) 1997.

Creëren komt voor recreëren. Kunst bij de ANWB, Den Haag (ANWB) z.j. [ca. 1999].

H.J.A. Hofland (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Magisch Flevoland/Magical Flevoland, Zwolle (Waanders) 1999.

Jolanda de Kruyf, Rolof Tienkamd (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Brederwiede 1973-2001, z.p. (Gemeente Brederwiede) 2000.

Rabobank Kunstagenda 2000.

Secundaire bibliografie

(publicaties over de fotograaf en/of zijn werk)

Anoniem, Fotograaf Ger Dekkers bekijkt Kampen uit een ongewone hoek, in Nieuw Kamper Dagblad 18 augustus 1964.

Anoniem, Schilderijen van Henk Schuring en foto’s van Ger Dekkers, in Twents Dagblad Tubantia 24 november 1964.

Catalogus tent. Atelier 6, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1969.

Catalogus tent. Nederlandse beeldhouwkunst ’64/’69, Utrecht (Centraal Museum) 1969, p. 84-85, 256 (afb. 190).

Kees Post (tekst) en Ger Dekkers (foto’s), Oude boerderijen, Deventer (Kluwer) 1969.

Catalogus tent. Sonsbeek 71. Sonsbeek buiten de perken. Deel 1/Part 1, Arnhem (Park Sonsbeek) 1971, p. 98-100, 198.

Willem K. Coumans, Fotografie buiten de perken. Ger Dekkers, in Foto 26 (december 1971) 12, p. 39.

Catalogus tent. Ger Dekkers, Groningen (Galerie De Mangelgang) 1972.

Catalogus tent. Ger Dekkers. Landscape perception, Otterlo (Rijksmuseum Kröller-Müller) 1972.

Frans Duister, Ger Dekkers verhouding met het landschap, in De Tijd 19 december 1972, p. 5.

R.H. Fuchs, Een geval van esthetiek, in NRC Handelsblad 22 december 1972, Cultureel Supplement p. 6.

T.F., Kröller-Müller, in Nieuwsblad van het Zuiden 29 december 1972.

Catalogus tent. Ger Dekkers. Landscape perception/Landschaftserfahrung, Aken (Neue Galerie-Sammlung Ludwig) 1973.

Catalogus tent. Ger Dekkers. Landscape perception, Bochum (Museum Bochum-Kunstsammlung) 1973.

Catalogus tent. Ger Dekkers. Landscape perception. Wood near Krabbendijke, Z, Groningen (Galerie De Mangelberg) 1973.

Willem K. Coumans, De waargenomen landschappen van Ger Dekkers. “Landscape perception” in Kröller-Müller, in Foto 28 (februari 1973) 2, p. 41-43 (met foto’s).

Anoniem, Ger Dekkers. Landscape perception, in Fototribune 35 (september 1973) 9, p. 26-31 (met foto’s).

Catalogus tent. Ger Dekkers. Landschapwaarneming 1968-1975, Den Haag (Haags Gemeentemuseum) 1974.

Hans Gercke en Otfried Rautenbach (red.), Demonstrative Fotografie, Heidelberg (Heidelberg Kunstverein) 1974, p. 28-31.

Albert Schug (red.), Kunst bleibt Kunst. Catalogus Projekt ’74. Aspekte internationaler Kunst am Anfang der 70er Jahre, Keulen (Kunsthalle) 1974, p. 28-29, 174-177.

Catalogus tent. Plantation near Biddinghuizen. Landscape perception, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1974 (serie: Catalogus Stedelijk Museum Amsterdam, nr. 558).

Anoniem, Stedelijk Museum Schiedam, in Museumjournaal serie 19 (1974) 6, p. 287-288.

Hans Gercke, Ger Dekkers, in Das Kunstwerk. Zeitschrift für bildende Kunst 27 (mei 1974) 3, p. 48, 67.

Jan Juffermans, Het landschap naar het vogeltje kijken, in Wonen-TA/BK (mei 1974) 10, p. 23-26 (met foto’s).

Klaas Goinga, Ger Dekkers ontdekt landschap op geheel eigen wijze. Fascinerende foto-series brengen internationale bekendheid, in Het Binnenhof 13 juni 1974.

Anoniem, Aanwinsten moderne kunst, in Bulletin. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam (augustus 1975) 18, p. 142-143.

Catalogus tent. Meer dan een foto, Amsterdam (Nederlandse Kunststichting) 1975. ongepag.

Catalogus tent. New Media 1, Malmö (Konsthall) 1975.

Catalogus tent. Perception du paysage/Landschapswaarneming/Landscape perception, Brussel (Paleis voor Schone Kunsten) 1975.

Catalogus tent. Landskabserkendelse 1972-1976, Aarhus (Kunstmuseum) 1976.

Bas Roodnat, De nieuwe landschappen van Ger Dekkers, in NRC Handelsblad 14 februari 1976.

Frans Duister, Keuze kalender, in Kunstbeeld 3 (december 1976) 3, p. 21.

Catalogus tent. Documenta 6. Band 2. Fotografie Film Video, Kassel 1977, p. 158-159.

Catalogus tent. Ger Dekkers. ‘Plastic’. 26 Series of colourslides, Rotterdam (Museum Boymans-van Beuningen) 1977 (idem: Arnhem (Gemeentemuseum Arnhem) 1978.

Catalogus tent. New Dutch Landscapes, Boston (Hayden Gallery MIT) 1977.

Catalogus tent. Sequenzen, Hamburg (Kunstverein) 1977, ongepag. (met foto’s).

Saskia Bos (eindred.), Kunst en tijd, in Openbaar Kunstbezit 21 (1977) 1, p. 24-25.

Philip Peters, Ger Dekkers: fotograferen in de Hollandse traditie, in NRC Handelsblad 2 februari 1977.

Nico Scheepmaker, Landschapswaarnemingen van Ger Dekkers tonen het aan: Onze polders zijn mooi, in Avenue (juli 1977) 7, p. 98-191.

Els Barents (red.), Fotografie in Nederland 1940-1975, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 35, 37, losse biografie.

Ole Berserik, Storing en ontstoring in ‘ontworpen landschappen’, in Nieuwsblad van het Noorden 30 juni 1978.

Floris M. Neusüss (samenstelling), Fotografie als Kunst, Kunst als Fotografie. Das Medium Fotografie in der bildenden Kunst Europas ab 1968, Keulen (DuMont) 1979, p. 58.

Karl Ruhrberg (red.), Handbuch Museum Ludwig. Kunst des 20 Jahrhunderts. Gemälde. Skulpturen. Collagen. Objekte. Environments, Keulen (Museum Ludwig) 1979, p. 156-157,848.

Peter Weiermair (red.), Kunst als Photographie 1949-1979, Innsbruck (Allerheiligenpresse) 1979, p. 58-59.

Aad Flapper, Te veel missers op fototentoonstelling, in Het Parool 19 juli 1979.

Kees van Barneveld, Markt 17: Ger Dekkers en documentaire fotografiek, in Dagblad Tubantia 20 mei 1980.

Fred Hazelhoff, Ik voel me meer beeldend kunstenaar dan fotograaf. Fred Hazelhoff in gesprek met Ger Dekkers, in Foto 35 (september 1980) 9, p. 50-57 (met foto’s).

Jörg Krichbaum, Lexikon der Fotografen, Frankfurt am Main (Fischer Taschenbuch Verlag) 1981, p. 52.

Rolf H. Krauss e.a., Kunst mit Photografie. Die Sammlung Dr. Rolf Krauss, Berlin (National Galerie) 1983, p. 108-109, 309, 328.

Catalogus Rijksaankopen 1984. Werk van hedendaagse beeldende kunstenaars, Den Haag/Amsterdam (Rijksdienst Beeldende Kunst) 1985, p. 88.

Ruurd van der Noord, Percentage regelingen en fotografie, in Perspektief (winter 1984) 16, p. 3-5.

Reinhold Misselbeck, Photosammlung Museum Ludwig, Keulen (Museum Ludwig) 1986, p. 90, 218.

Catalogus tent. Estructuras repetitivas, Madrid (Fundación Juan March) 1986.

Hedie Meyling e.a. (red.), Achter het beeld, Amsterdam (Makkom) 1987, p. 26-29, 109 (met foto’s).

Brigitte van der Sande (eindred.), De best verzorgde boeken 1986/The best book designs 1986, Amsterdam (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) 1987.

Bas Roodnat, Het verdwijnpunt van de polderblindheid, in NRC Handelsblad 2 januari 1987, Cultureel Supplement. Catalogus tent. Asparagus Asparagus, Venlo (Museum Bommel van Dam) 1988, p. 66-69.

Heleen Geluk e.a. (samenstelling), Verbeelding in Flevoland. Een nieuwe cultuur in een nieuwe provincie/Imagemaking in the new polder Flevoland, Amsterdam (Ploegsma) 1988, p. 66-67.

Colin Naylor (ed.), Contemporary photographers, Chicago/Londen (St. James Press) 1988, p. 232-234.

Greet Sickinghe-ten Holte en Henk Slim, Bouwfonds Kunstcollectie, Hoevelaken (Bouwfonds Nederlandse Gemeenten) 1988, p. 142-143, 228.

R.W.D. Oxenaar e.a., Kröller-Müller. Honderd jaar bouwen en verzamelen, Haarlem (Enschedé) 1988, p. 120, 127-128.

Jeroen Wolf, Ger Dekkers, in Holland Herald 24 (september 1989) 9, p. 32-35 (met foto’s).

Anne Dary, Collection des oeuvres photographiques, La Roche-sur-Yon (Musée de la Roche-sur-Yon) 1990.

Bas Roodnat, Verschuivende verdwijnpunten en zuivere diagonalen in het koolzaad. Ger Dekkers blijft dichter en ingenieur, in NRC Handelsblad 26 mei 1990.

WE, Zee-Lucht-Land. Ger Dekkers, in de Volkskrant 16 juni 1990.

Ingeborg Leijerzapf e.a. (tekst), Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw/The Decisive image. Dutch Photography from the 20th Century, Amsterdam (BIS) 1991, p. 162, 188-189.

Willem Ellenbroek, Onaangeraakte natuurpracht en de achteloze zelfzucht van de mens, in de Volkskrant 23 mei 1992.

Marcel Vleugels, Nieuw land. Vorm en contravorm, in ABP wereld (december 1992) 7, p. 20-25 (met foto’s) (idem Engelse ed.: New land. Form and counterform, in ABP world (1994) 1, p. 36-39).

Iris Dik en Koen Eggen (red.), Ver = Hier. Uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum Sittard, Sittard (Nederlands Fotomuseum) 1993, p. 6-7, 29.

Menno Schenke, Bezeten van de horizon. Ger Dekkers laat landschap zien zoals hij het aantrof, in Algemeen Dagblad 7 juni 1994.

Mik Thoomes en Jan Geurt Gaarlandt (eindred.), Verborgen Collectie/A hidden collection, Den Haag (KPN, Koninklijke PTT Nederland) 1995, p. 261 (262), 169-170.

Wilma Jansen, Kunstopdrachten Rijksgebouwendienst na 1945, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1995, p. 56 (no. 1003), 77 (no. 1032), 102 (no. 1593), 104 (no. 1713), 109, 113 (no. 1778).

Piet de Jonge en Gerard Forde (red.), Album. De fotoverzameling van/The photographic collection of Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam (Museum Boymans-van Beuningen) 1995, p.66, 81-82, 166-167.

M. Piller, Nederlandse kunst bij de gasknop, in Het Financieele Dagblad 7 oktober 1995.

Holland Agenda, Den Haag (Ministerie Buitenlandse Zaken) Den Haag 1996 (met foto’s).

Tracy Metz (eindred.), Twintig jaar verzamelen/Twenty years of collecting, Hoevelaken (Bouwfonds Kunststichting) 1996.

Bas Roodnat, De fotografische meetkunde van Ger Dekkers, in NRC Handelsblad 17 mei 1996.

Jan van IJzendoorn (eindred.), Kunst in de bajes, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1997

Monica Poalas (samenstelling), Kunst im Europäischen Patentamt, München (EPO) 1997.

Chris de Boer en Jan Hekman (samenstelling en red.), Bovengronds bezit. 15 jaar kunst bij Gasunie, Groningen (Gasunie) 1997.

Wim van der Beek, Expo ’98 Lissabon, in Kunstbeeld 22 (1998) 6, p. 12-15.

Ad de Visser, De tweede helft. Beeldende kunst na 1945, Nijmegen (SUN) 1998, p. 268.

Han van Gessel, Gouden Eeuw van de IJsselsteden, in de Volkskrant 13 februari 1998.

Wim van der Beek, ‘Panorama Dekkers’ in Lissabon. Negendelige series van fotograaf in Nederlands paviljoen van Expo 98, in Leidsch Dagblad 30 mei 1998.

Peter Sierksma, Magisch Flevoland blijkt vooral schraal polderland, in Trouw 29 mei 1999.

P. Charpentier, Geometrie in het Nederlandse landschap, in Hasselblad Magazine september 1999, p. 4-7 (met foto’s).

Jan Torringa en Mabel Hoogendonk, Verzameld. Collectie moderne kunst Frans Halsmuseum, Haarlem. 65, Haarlem (Frans Halsmuseum) 1999, p. 242-245, 325.

Catalogus Fonds régional d’art contemporain de Bourgogne 1984-2000, Dijon (FRAC de Bourgogne) 2000.

Jeanne Hoogers (eindred.), Als de kunst erom vraagt. Sonsbeektentoonstellingen 1971, 1986, 1993, Amsterdam (Stichting Tentoonstellingsinitiatieven) 2001.

Catalogus tent. Art Twente 2 (Agenda 2001), Holten 2000.

Peggie Breitbarth, Ger Dekkers en de abstractie van het nieuwe land, in Jaarboek Twente 40 (2001), p. 50-59 (met foto’s).

Reinhold Misselbeck (samenstelling), Prestel-Lexikon der Fotografen von den Anfängen 1839 bis zur Gegenwart, München etc. (Prestel) 2002.

Catalogus tent. Les années 70. L’art en cause, Bordeaux (Musée de Bordeaux) 2002.

Erik Beenker e.a., AKI, academie voor beeldende kunst en vormgeving, Enschede. Vijftig jaar kunstonderwijs, Rotterdam (Uitgeverij 010) 2002, p. 60, 230.

Catalogus tent. Art Twente 4 (Agenda 2003), Holten 2002.

Ellen Kok e.a. (samenstelling), GKf Fotografen 2003-2004, Amsterdam (GKf, beroepsvereniging voor fotografen) 2004, p. 53, 223.

Barbara Rollmann-Borretty, Art in the Hinge. The collection of the Royal European Patent Office in The Hague, München (European Patent Office) 2004.

Peggie Breitbarth, De magische ontmoeting van lucht, water en aarde. Landschappen van Ger Dekkers in Hengelo, in de Roskam. Onafhankelijk weekblad voor Twente 10 (2 april 2004) 14, p. 20-21.

Lidmaatschappen

GKf 1969-heden.

Onderscheidingen

1976 Prijs van de stad Amsterdam.

Tentoonstellingen

1964 (e) Zwolle, Hopmanhuis, Contrast [Ger Dekkers en H. Schuring].

1969 (g) Almelo, De Waag.

1969 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Atelier 6.

1969 (g) Utrecht, Centraal Museum, Nederlandse beeldhouwkunst ’64/’69).

1970 (g) Almelo, De Waag , Situaties in De Waag.

1971 (g) Amsterdam, Centraal Station Amsterdam, Sonsbeek 71. Sonsbeek Buiten de Perhen.

1972 (e) Amsterdam, Galerie 20.

1972 (e) Groningen, Galerie De Mangelgang.

1972/1973 (e) Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller, Ger Dekkers. Landscape perception.

1973 (e) Aken, Neue Galerie-Sammlung Ludwig, Ger Dekkers. Landscape perception/Landschaftserfahrung.

1973 (e) Bochum, Museum Bochum-Kunstsammlung, Ger Dekkers. Landscape perception.

1973 (e) Groningen, Galerie De Mangelgang, Ger Dekkers. Wood near Krabbendijke, Z.

1973 (e) Keulen, Kunstmarkt (Projection Gallery).

1973 (g) Hovikodden, Henie Onstadt Kunstsenter.

1974 (e) Amsterdam, Galerie Seriaal, Ger Dekkers. Wood near Biddinghuizen.

1974 (e) Amsterdam, Stedelijk Museum, Plantation near Biddinghuizen. Landscape perception.

1974 (g) Basel, Art Fair (Bernard Jacobson Gallery).

1974 (e) Groningen, Galerie De Mangelgang.

1974 (g) Heidelberg, Heidelberger Kunstverein, Demonstrative Fotografie.

1974 (g) Keulen, Kunsthalle, Projekt ’74.

1974/1975 (e) Den Haag, Gemeentemuseum, Ger Dekkers. Landschapswaarneming 1968-1975.

1975 (g) Amsterdam, Nederlandse Kunststichting, Meer dan een foto (reizende tentoonstelling).

1975 (e) Arnhem, Gemeentemuseum.

1975 (e) Brussel, Palais des Beaux-Arts, Perception du paysage.

1975 (g) Den Haag, Galerie m.

1975 (g) Keulen, Kunstmarkt (Galerie m).

1975 (g) Malmö, Konsthall, New Media 1.

1975 (e) Venetië, Galleria del Cavallino.

1976 (e) Aarhus (Denemarken), Kunstmuseum.

1976 (g) Düsseldorf, Kunstmarkt (Galerie m).

1976 (g) Kyoto, (Self-)Portraits.

1976/1977 (e) Bochum, Haus Weitmar, Ger Dekkers. Planned Landscapes.

1977 (e) Amsterdam, Print Gallery Pieter Brattinga [Prinsengracht 628].

1977 (g) Bern, The Museum of Drawers.

1977 (e) Boston, Hayden Gallery M.I.T.

1977 (g) Delft, De Volle Maan, Visies op landschap 2.

1977 (g) Hamburg, Hamburger Kunstverein, Sequenzen.

1977 (g) Kassel, Documenta 6.

1977 (e) Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller, Ger Dekkers, planned landscapes, 25 horizons.

1977/1978 (e) Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, ‘Plastic’ continue groolbeeld-projectie 26 series kleurendia’s van Ger Dekkers.

1977/1978 (e) Haarlem, [projecties van landschapswaarnemingen; tentoonstelling Nederlandse Kunststichting] (reizende tentoonstelling: Zwolle, Hasselt en andere steden).

1978 (g) Amsterdam, Nederlandse Kunststichting, Foto ’78.

1978 (e) Arnhem, Gemeentemuseum.

1978 (e) Emmen, Theater De Muzeval, Ger Dekkers. Planned landscapes.

1978 (e) Schiedam, Stedelijk Museum, Ger Dekkers “ontworpen landschappen”, een multiprojektie.

1979 (e) Amsterdam, Print Gallery, Pieter Brattinga, Ger Dekkers: Dike, Road and Sky.

1979 (g) Amsterdam, Canon Photo Gallery, Nederlands landschap.

1979 (e) Boston, M.I.T.

1979 (g) Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Photographie als Kunst 1879-1979 Kunst als photographie 1949-1979 (reizende tentoonstelling).

1979 (g) Rotterdam, Theater Zuidplein, [keuze uit de collectie van het ministerie van CRM].

1980 (e) Enschede, Markt 17.

1981 (e) Nordhorn, Stadtische Galerie Nordhorn, Ger Dekkers. New Dutch Landscape.

1981 (g) [Polen], Construction in Progress.

1981 (e) Wageningen, Landbouwhogeschool.

1982 (g) Bremen, Kunsthalle, Natur, Landschaft, Kunst. Bilder, Zeichnungen, Photographien, Bodenskulpturen, Objekte.

1983 (g) The art of designed environments in the Netherlands (reizende tentoonstelling door de Verenigde Staten).

1983 (g) Berlijn, National galerie Berlin, Kunst mit Photographie (idem: 1983 Keulen, Kölnischer Kunstverein, 1984 München, Münchner Stadtmuseum, 1984 Kiel, Kunsthalle).

1983 (g) Kiel, Neue Kunst aus den Niederlanden.

1984 (e) Dijon, Déja Vu.

1984 (e) Groningen, Pictura.

1984( g) Nordhorn, Stadtische Galerie, Positionen.

1984 (e) Parijs, Institut Néerlandais, Ger Dekkers. Perspeclives du Nord.

1984 (e) Villeneuve d’Ascq (Frankrijk), Musée de 1’Art Moderne.

1985 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum.

1985 (g) Den Haag, Rijksaankopen.

1986 (e) Franeker, ‘t Coopmanshüs, Ger Dekkers. New Dutch Landscapes.

1986 (e) Lelystad, Provinciehuis Flevoland.

1986 (e) Madrid, Fundación Juan March, Ger Dekkers. Estructuras repetitivas.

1987 (g) Amsterdam, Makkom, Achter het beeld.

1987 (g) Keulen, Museum Ludwig.

1988 (g) Amsterdam, SBK-Amsterdam, [fototentoonstelling uit eigen collectie].

1988 (g) Den Bosch, Noordbrabants Museum, [Collectie Cleveringa].

1988 (e) Emmeloord, Gemeentehuis Noordoostpolder, Ger Dekkers. Het nieuwe Nederlandse landschap.

1988 (g) Maastricht, Gouvernement, Er is geen landschap dat de tijd heeft om te dromen. Vormen van landschapsfotografie.

1988 (g) Venlo, Museum Bommel van Dam, Asparagus Asparagus.

1989 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum.

1989 (g) Amstelveen, Dutch Photography.

1989 (g) Enschede, Rijksmuseum Twenthe.

1989 (g) Limoges, Bleu Blanc Rouge.

1990 (g) Eindhoven, Van Abbemuseum, [Stichting Plint].

1990 (g) Haarlem, Vishal, Groeten uit Holland.

1990 (e) Leeuwarden, Fries Museum, Ger Dekkers: zee-lucht-land.

1990 (e) Lelystad, Provinciehuis Flevoland, Ger Dekkers: zee-lucht-land.

1990 (e) Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, Ger Dekkers: zee-lucht-land.

1991 (g) Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller.

1991 (g) Parijs, Centre National de la Photographie.

1991 (g) Parijs, Palais de Tokyo, Panorama des Panoramas.

1991 (g) Sittard, Het Nederlands Fotomuseum.

1992 (g) Hannover, Kunstverein.

1992 (g) Heerlen, Stadsgalerij,

1992 (e) Lübeck (BRD), Overbeck Gesellschaft.

1993 (e) Heerlen, [hoofdkantoor] ABP.

1993 (g) Sittard, Het Nederlands Fotomueum, VER = HIER.

1994 (e) Breda, De Beyerd, Ger Dekkers /Overzicht 1969-1994.

1995 (e) Den Haag, [hoofdkantoor] ANWB.

1995 (g) Gersloot, Tripgemaal/Museum.

1995 (g) Groningen, Der Aa-kerk.

1995 (g) Leeuwarden, Galerij Romein.

1995 (g) Rotterdam, Nederlands Foto Instituut, Lichtjaren, 50 jaar GKf-fotografie.

1995 (g) Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Album. De fotoverzameling van Museum Boymans-van Beuningen.

1996 (g) Den Haag, PTT-museum.

1996 (e) Dronten, Gemeentehuis.

1997 (g) Deventer, Bergkerk.

1998 (g) Breda, Grote Kerk.

1998 (g) Heerlen, [hoofdkantoor] ABP.

1998 (e) Lissabon, Nederlands Paviljoen, Ger Dekkers ‘New Dutch Sea-scapes’ (EXPO ’98).

1998 (g) Moskou, Nederland uit Zee.

1999 (g) Bochum, M-Bochum.

1999 (g) Deventer, Bergkerk, Blik in de Bergkerk

1999 (g) Keulen, Museum Ludwig, Serien und Konzepte.

1999 (g) Venlo, Museum van Bommel van Dam, Golden horizon.

1999/2000 (g) Haarlem, Verweyhal, Verzameld. Honderd jaar moderne kunst uit de collectie van het Frans Halsmuseum.

1999/2000 (e) Venlo, Museum van Bommel van Dam.

2000 (e) Groningen, [kantoor] Gasunie, Horizons Unlimited.

2000 (g) Heino/Deventer, Het Nijenhuis/Bergkerk, Het Vervolg.

2000 (g) Hengelo, Expocenter, Art Twente 2.

2001 (e) Zwolle, Stedelijk Museum Zwolle, Ger Dekkers. Horizons Unlimited (3xFotografie).

2002/2003 (g) Bordeaux, Les annees 70.

2003 (e) Hengelo, Expocenter, Art Twente 4.

2004 (e) Hengelo, Stadhuis en Galerie Wilfried Lansink, Ger Dekkers – een retrospectief ‘landschapswaarnemingen’.

Bronnen

Giethoorn, Ger en Hilda Dekkers, documentatie en mondelinge informatie.

Leiden, Studie en Documentatie Centrum voor Fotografie, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden.

Leusden, Jan Wingender (collectie nederlands fotoboek).

Collecties

Alkmaar, P.N.E.M.

Almelo, Rechtbank.

Amsterdam, ABN-AMRO kunstcollectie.

Amsterdam, Bozell BK&P.

Amsterdam, Gemeentelijke Kunstcollectie.

Amsterdam, KPMG Klynveld.

Amsterdam, Stedelijk Museum.

Arnhem, Banque Parisbas Nederland BV.

Arnhem, Gemeentemuseum Arnhem.

Bochum, m-bochum.

Borne, Gemeentelijke kunstcollectie.

Brussel, Bank Lambert.

De Bilt, Grontmij N.V.

Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag.

Den Haag, KPN-Nederland.

Den Haag, Ministerie Binnenlandse Zaken.

Den Haag, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Den Haag, Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Den Haag, Tweede Kamer der Staten Generaal.

Deventer, Tauw B.V.

Dronten, Gemeentelijke kunstcollectie.

Enschede, Gemeentelijke kunstcollectie.

Dijon, F.R.A.C. Bourgogne.

Eindhoven, RABOBank Nederland.

Groningen, N.V. Nederlandse Gasunie.

Haarlem, Frans Halsmuseum.

Hamburg, Kunsthalle.

Hengelo, Gemeentelijke kunstcollectie.

Hoevelaken, Bouwfonds Nederland.

IBM Nederland.

Keulen, Museum Ludwig.

Leeuwarden, Fries Museum.

Leeuwarden, Collectie Provincie Friesland.

Leiden, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden.

Lelystad, Gemeentelijke kunstcollectie.

Lelystad, Collectie Provincie Flevoland.

Lelystad, Rijksdienst IJsselmeerpolders.

München (BRD), European Patent Council.

Noordoostpolder, Gemeentelijke kunstcollectie.

Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller.

Rotterdam, Gemeentearchief.

Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen.

Rijswijk, European Patent Office.

Sittard, Museum het Domein.

Steenwijkerland, Gemeentelijke kunstcollectie.

Utrecht, Befu B.V.

Utrecht, Centraal Museum.

Utrecht, Nederlandse Spoorwegen.

Zeist, PGGM.

Zürich, Kunsthaus.

Zwolle, Gemeentelijke collectie.

Zwolle, N.V. Epon.

Zwolle, Stichting Het Oversticht.

Zwolle, Provincie Overijssel.

Zwolle, Waanders B.V.

Monumentale werken

1985 Dronten, Raadzaal Gemeentehuis.

1986 Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

1986 Lelystad, Statenzaal Provinciehuis Flevoland.

1988 Amsterdam, Liftportalen en koffiekamer Raadzaal Stadhuis.

1989 Enschede, Conservatorium.

1996 Almere, Penitentiaire Inrichting.

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Ger Dekkers berusten bij Ger Dekkers te Dwarsgracht, bij Giethoorn.