FotoLexicon, 20e jaargang, nr. 35 (augustus 2003) (nl)

Auguste Grégoire

Ingeborg Th. Leijerzapf

Extract

Auguste Grégoire heeft in de Nederlandse fotografie in de eerste plaats een rol gespeeld als verzamelaar. Daarnaast heeft hij tot de Tweede Wereldoorlog als amateur gefotografeerd en is hij vele jaren een actief bestuurder geweest van de Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging (HAFV).Grégoire bouwde een collectie op van voornamelijk Nederlandse fotografie, met het doel deze onder te brengen in een museum. In 1952 verkocht hij zijn collectie aan het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden. Deze instelling zette daarmee de fotografie als zelfstandig verzamelgebied op de Nederlandse kaart.

Biografie

.

1888

Auguste Marie Jean (Auguste) Grégoire wordt op 3 april geboren in Den Haag als zoon van Auguste Josephus Johannes Grégoire (geboren 1845) en Maria Cornelia Huberta Schols, afkomstig uit Rotterdam. Vader Grégoire staat bij de gemeente ingeschreven als handelaar.

ca. 1901-‘02

Auguste Grégoire wil naar de zeevaartschool, maar hij wordt afgekeurd. Kunstschilder worden is zijn tweede beroepskeuze, maar zijn vader wil de opleiding daarvoor niet betalen. Het is niet duidelijk of Grégoire in deze periode een andere opleiding volgt.

1905-‘07

Auguste fotografeert met een boxcamera met platen van 6,5×9 cm en maakt onder andere een portret van een meisje, waarmee hij in 1905 ‘solliciteert’ bij hoffotograaf Henri de Louw aan de Prinsestraat 99 in Den Haag. Hij wordt als leerling aangenomen, zonder salaris. Aanvankelijk is hij loopjongen, daarna snijdt hij papier, bereidt chemicaliën voor, spoelt en satineert foto’s en plakt foto’s op kartons. Na enige routine te hebben opgedaan mag hij contactafdrukken maken op daglichtpapier, opnamen retoucheren en helpen bij het maken van kooldrukken. Na ongeveer een jaar krijgt hij lessen in belichting en in het omgaan met objectieven en rekwisieten en mag hij op zondagen (de goedkope dag voor minder vermogende klanten: zes visitekaartportretjes voor fl. 1,- en drie kabinetfoto’s voor fl. 2,50) portretten maken. Bij het fotograferen op locaties in de stad begeleidt hij De Louw, maar hij mag alleen camera’s en statieven dragen. Door ziekte van De Louw wordt hij daarna toch in staat gesteld zelfstandig buitenopnamen te maken.

1907-‘10

Grégoire geeft zijn ambitie om fotograaf te worden op. In 1907 verlaat hij het atelier van De Louw en gaat zich bekwamen in de meubelhandel. Hij blijft uit liefhebberij fotograferen.

Op 1 mei 1909 wordt Grégoire in Den Haag ingeschreven, komend uit Delft. In 1910 wordt hij uitgeschreven naar Amsterdam.

1910-‘53

Het Vakblad van de Meubelindustrie van 21 oktober 1950 vermeldt [ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de zaak] dat de ‘meubel-engroshandel’ Auguste Grégoire op 28 oktober 1910 is gestart. De zaak blijft bestaan totdat Grégoire in april 1953 met pensioen gaat.

1912

In oktober vestigt Grégoire zich opnieuw in Den Haag, komend uit Lisse.

Op 28 november treedt hij in het huwelijk met Maria Streng, die hij in Lisse heeft leren kennen. Dit huwelijk houdt geen stand.

1914-‘15

Grégoire is gedurende acht maanden onder de wapenen. Hij is gelegerd in de Morspoortkazerne in Leiden.

ca. 1918

Na de oorlog associeert Grégoire zich als meubelhandelaar enige tijd met Dagobert David in Frankfurt am Main.

ca. 1920

Op 13 augustus trouwt Grégoire met Sara Regensburg. Het paar vestigt zich in Voorburg.

Grégoire wordt lid van de Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging (HAFV).

Omstreeks 1920 gaat Grégoire een samenwerkingsverband aan met Lücker en Steiner, groothandel in ijzeren ledikanten.

1922-‘48

Hij is een zeer actief lid van de HAFV en bekleedt verschillende bestuursfuncties binnen de vereniging, de laatste twintig jaar als voorzitter. Voor zijn fotowerk krijgt hij in onderling wedstrijdverband tussen 1922 en 1939 verschillende prijzen toegekend. Onderwerpen waar hij zich onder meer mee bezighoudt zijn portretten, dieren, landschappen, nachtopnamen, wolkenpartijen en stillevens. Zijn werk heeft een romantisch karakter, dat niet erg aansluit bij de moderne tendens van de ‘zakelijke’ Nieuwe Fotografie.

ca. 1933-‘34

Grégoire vat het plan op om een historische fotocollectie aan te leggen. De reden daarvoor is het feit dat hij historisch materiaal verloren ziet gaan zonder dat iemand zich daar om bekommert. Hij wil een verzameling bijeen brengen, die representatief is voor de historische technieken en ontwikkelingen en waarin ook goede voorbeelden van de beste Nederlandse fotografen zijn vertegenwoordigd. Hij heeft de bedoeling deze verzameling, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de fotografie in 1939, aan een geschikt museum aan te bieden.

1935-‘40

Grégoire is, naast meubelhandelaar met een eigen zaak, tevens procuratiehouder van meubelfirma Boes in Den Haag.

1937

Op de tentoonstelling foto ’37 in het Stedelijk Museum in Amsterdam wordt de verzameling van Grégoire getoond [in zaal drie, aangevuld met moderne werken].

1939

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de fotografie wordt Grégoires collectie tentoongesteld in het Gemeentearchief in Den Haag. Een overdracht aan een museum kan hij nog niet tot stand brengen.

1942-‘47

Grégoire is voorzitter van de afdeling meubelen van de Vakgroep Meubileringsbedrijven en plaatsvervangend voorzitter van de sectie woninginrichting. Het werk in de meubelbranche komt tijdens de bezetting grotendeels stil te liggen. Grégoire verricht allerlei hand- en spandiensten voor de illegaliteit.

1948

Op 15 maart, veertien dagen na het neerleggen van het voorzitterschap, wordt Grégoire erelid van de HAFV.

1951

Grégoire vertelt aan zijn vriend Richard Polak dat hij zijn collectie heeft aangeboden aan het Departement van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen. Polak raadt hem aan contact op te nemen met Prof.dr. H. van de Waal, hoogleraar-directeur van het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden, hetgeen Grégoire op 11 december schriftelijk doet.

1952

Op 19 februari bezoekt Van de Waal Grégoire om de collectie te bekijken. Een principeafspraak voor de overdracht wordt gemaakt; de benodigde financiën moeten echter nog bijeen worden gebracht. In november is de financiering rond en op 23 december krijgt Grégoire een officiële bevestiging van het Prentenkabinet van de ontvangst van zijn collectie.

1953

Op 17 april wordt in het Leidse Prentenkabinet de aankoop van Grégoires collectie gevierd met de opening van de tentoonstelling Een eeuw fotografie.

Grégoire ontvangt op 13 juli uit handen van Prins Bernhard de Zilveren Anjer voor het bijeenbrengen en veilig stellen van een historisch overzicht over de (Nederlandse) fotografie.

1968

Grégoire wordt op zijn tachtigste verjaardag erevoorzitter van de HAFV.

1971

Op 13juni overlijdt Auguste M.J. Grégoire in zijn huis aan de Conradkade 55 in Den Haag.

Documentatie

Primaire bibliografie

(eigen publicaties: tekst, eventueel met foto ‘s, maar ook fotoboeken e.d)

Aug. Grégoire, Een fotografisch museum, in Nederlandsch Jaarboek voor Fotokunst 1941, p. 24-26.

Aug. Grégoire, Fotografie in de caricatuur, in Focus 29 (18 april 1942) 8, p. 145.

Aug. Grégoire, Catalogus fotografische boeken. Coll. Aug. Grégoire, Voorburg z.j. [1943].

Aug. Grégoire, Honderd jaar fotografie, Bloemendaal (Focus) 1948.

Aug. Grégoire, Uit het leven van Jean Art. (Leerling-fotograaf in 1905), in Die Haghe. Jaarboek 1957, p. 76-100.

(foto ‘s in boeken, tijdschriften en ander drukwerk)

J.G. Beernink, Compositieleer voor amateur- en vakfotografen […], Bloemendaal (Focus) 1944, p. 15, 54.

J.G. Beernink, Compositieleer in de fotografie, Den Haag (Amalux) 1946, p. 114, 204.

Jane de Iongh en M. Kohnstamm, Aanschouw de jaren 1900-1950. Een halve eeuw in beeld, Amsterdam (De Bezige Bij) 1949, p. 4-5.

Secundaire bibliografie

(publicaties over de fotograaf)

Anoniem, Derde Nationale Foto-tentoonstelling. Fotokunstzaal Berssenbrugge, in Het Vaderland 29 maart 1931.

Anoniem, Opening tentoonstelling. Foto’s J. v.d. Pant, in Het Vaderland 3 mei 1931.

Anoniem, Haagsche Amateur-fotografen Ver., in Het Vaderland 8 januari 1935.

Th. Boogaard, Haagsche A.F.V., in Focus 22 (19 januari 1935) 2, p. 54.

Anoniem, Honderdjaar portretfotografie. Lezing van den heer Aug. Grégoire, in Algemeen Handelsblad 1 maart 1935.

G. Jorna, Verslag van vergadering 20 maart 1935, in Focus 22 (30 maart 1935) 7, p. 216.

Anoniem, Aug. Grégoire, 12 1/2 Jaar bestuurder der H.A.F.V., in Focus 22 (9 november 1935) 23, p. 663.

Anoniem, Leidsche Amateur Fotografen Vereeniging. 100 Jaar fotografie, in Leidsch Dagblad 16 januari 1936.

Anoniem, Plaatselijke fotowedstrijd Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging, in Het Vaderland 26 januari 1936.

Anoniem, Tentoonstelling in het Panorama Mesdag, in Het Vaderland 5 juni 1930.

Anoniem, Haagsche Amateur-fotografen Vereeniging. Viering van het dertigjarig bestaan, in Haagsche Courant 15 mei 1937.

Anoniem, Een nieuwe muze… met drie beenen en één oog. De tentoonstelling “Foto ’37” in het Stedelijk Museum te Amsterdam, in Het Vaderland 31 mei 1937.

Anoniem, Honderd jaar fotografie, in Nieuwe Rotterdamsche Courant 2 1 juli 1937.

C.d.J., Amsterdamsche Amateur-Fotografen-Vereeniging. 100 Jaar fotografie. Voordracht door den heer Aug. Grégoire, […], in Cosmorama 4 (april 1938) 4, p. 64.

F.G. [= Frits Gerhard], Honderd jaar fotografie… met versnippering, in De Fotograaf en Smalfilmer 52 (8 december 1938) 22.

Anoniem, Een eeuw fotografie. Het misverstand met de schilderkunst, in Het Vaderland 7 januari 1939.

Anoniem, Opening tentoonstelling “honderd jaren fotografie”, in Het Vaderland 8 januari 1939.

Anoniem, Honderd jaar fotografie – Twintig jaar N.F.P.V., in Bedrijfsfotografie 21 (10 maart 1939) 5, p. 81-82.

Anoniem, Foto-tentoonstelling in onze Tijdingzaal, in Haarlems Dagblad 14 april 1939.

Anoniem, Honderd jaar fotografie. Interessante expositie in onze Tijdingzaal geopend, in Haarlems Dagblad 17 april 1939.

Anoniem, Knobbels en hobbies. Geschiedenis in laden en albums. Vijf duizend opgehaalde portretten, in De Telegraaf 11 juni 1939.

Anoniem, Zieglers werk in de H.A.F.V. Collectie-Grégoire toont ’s kunstenaars evolutie, in Het Vaderland 6 februari 1940.

Anoniem, Haagsche A.F.V., in Focus 32 (15 maart 1947) 5, p. 60.

Anoniem, Haagsche A.F.V. Voorzitter A. Grégoire in het zilver, in Focus 32 (19 april 1947) 7,p. 110.

Anoniem, Fototentoonstelling H.A.F.V. Een dubbel feest voor den heer Grégoire, in Voorburgse Courant 26 april 1947.

Anoniem, Jubileum-Tentoonstelling van de Haagse Amateur-Fotografen Vereniging, in Foto 2 (mei 1947) 5, p. 97.

Anoniem, Jubileumtentoonstelling. 40 Jaren H.A.F.V., in Focus 32 (3 mei 1947) 8/9, p. 135.

Anoniem, Het Voorburgs Fotomuseum. De schepping van de heer Aug. Grégoire. De Koning der Foto’s vertelt. I., in Voorburgse Courant 12 september 1947.

Anoniem, Een bijzonder museum te Voorburg. Zelfzame collectie fotografische producten, in Nieuwe Courant 19 februari 1948.

v. S. [=J.J.M, van Santen], Voorzitter A. Grégoire neemt afscheid van de H.A.F.V., in Focus 33 (20 maart 1948) 6/7, p. 110.

Anoniem, Honderdjarig leven der fotokunst in museum te Voorburg. Auguste Grégoire heeft kostbare collectie, in Het Parool 6 maart 1948.

Anoniem, Honderd jaar fotografie door Aug. Grégoire, in Focus 34(13 november 1948) 23, p. 437.

Anoniem, Honderd jaar fotografie door Aug. Grégoire, in De Fotohandel december 1948.

Anoniem, Honderd jaar fotografie, in Voorburgse Courant 10 december 1948.

A.M.v.E.T., 100 Jaar fotografie, in Haagsche Post 11 december 1948.

D.H., Boekbespreking. Aug. Grégoire, Honderd jaar fotografie, […], in Foto 4 (februari 1949) 2, p. 66.

A.M. van E. Tengbergen, Het Fotografisch Museum, in Haagsche Post 26 november 1949.

J.St., “Let u even op het vogeltje!” honderd jaar geleden al een kwelling. Twintig minuten in de zon met het hoofd in ijzeren klemmen! Het foto-museum van de heer Grégoire, in Gazet van Limburg 5 april 1950.

Schubad, Een dag van betekenis, in Vakblad voor de Meubelindustrie 21 oktober 1950.

Bob Entorp, In het “Fotografisch Museum”, in Oud Nederland 4 (november 1950) 11.

Anoniem, St. Martinusstam, in Voorburgse Courant 18 mei 1951.

Anoniem, Tentoonstelling in de Openbare Leeszaal, in Voorburgse Courant 31 augustus 1951.

Anoniem, “Vondsten en vangsten der Camera”. Fotografietentoonstelling in de Leeszaal, in Haagsche Courant 14 september 1951.

Anoniem, Voorburg Fotografisch Museum is het mooiste, in Voorburgse Courant 7 november 1952.

D.B. [= Dick Boer], Beaumont Newhall, curator George Eastman Museum, in ons land, in Focus 37 (22 november 1952) 24, p. 291, 295.

Anoniem, Van Daguerre tot Coppens. Een eeuw fotografie in Prentenkabinet te Leiden tentoongesteld. Collectie Grégoire overgedragen, in Leidsche Courant 15 april 1953.

Anoniem, Een eeuw fotografie in het Prentenkabinet. Collectie Grégoire: interessante expositie, in Nieuwe Leidsche Courant 15 april 1953.

Anoniem, “Een eeuw fotografie” in het Prentenkabinet geopend. Kroon op het werk van de heer A. Grégoire, in Nieuwe Leidsche Courant 18 april 1953.

Anoniem, Collectie-Grégoire thans in het Rijksprentenkabinet. Voorburg liet verstek gaan, in Voorburgse Courant 17 april 1953.

Anoniem, Prentenkabinet toont foto’s uit grootmoeders linnenkast. “Een eeuw fotografie”: unieke expositie, in Het Vrije Volk 17 april 1953.

Anoniem, Expositie foto-collectie Grégoire geopend, in Leidsch Dagblad 18 april 1953.

Anoniem, Collectie Grégoire. Foto’s in het Prentenkabinet, in Haagsche Post 25 april 1953.

Martien Coppens, Een eeuw fotografie, in Fotografie mei 1953.

Ingeborg Donker, Een eeuw fotografie, in Algemeen Handelsblad 2 mei 1953.

Margrit de Sabonière, Fotografie en kunst. De collectie Grégoire, in Vrij Nederland 16 mei 1953.

Anoniem, Een eeuw fotografie in Prentenkabinet te Leiden tentoongesteld. Kiekje van Kiek keerde in collectie Grégoire naar de Sleutelstad terug, in Algemeen Handelsblad 15 Juni 1953.

Anoniem, De zilveren anjer, in Clubnieuws H.A.F.V. juli 1953.

H. van de Waal, De fotoverzameling Grégoire verworven voor het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden, in Mededelingen uit de Civitas Academica Lugduno Batava (juli 1953) 5/6, p. 77-80.

Anoniem, Aan vier ijveraars voor Nederlandse cultuur reikte Prins Bernhard zilveren anjers uit. “Een instelling is de verlengde schaduw van de enkeling”, in Algemeen Handelsblad 13 juli 1953.

Anoniem, Zilveren anjer voor oud-Voorburger, in Voorburgse Courant 17 juli 1953.

Anoniem, De collectie Grégoire in het Haarlemse Van Looy Museum, in Focus 38 (25 juli 1953) 15, p. 305.

Anoniem, “Drie generaties voor de lens”. Wiegedrukken der fotografie tentoongesteld in museum Huis Van Looy, in Nieuwe Haarlemsche Courant 25 juli 1953.

Anoniem, A. Grégoire geëerd met de zilveren anjer, in Focus 38 (25 augustus 1953) 15, p. 307.

S.H., Drie generaties voor de lens. Een belangwekkende expositie, in Focus 38 (8 augustus 1953) 16, p. 345.

Catalogus tent. 50 jaar “Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging”, Den Haag (Grote Kerk) 1957, p. 4, 18-20, 25-26, 34.

Anoniem, Wethouder Van Zwijndregt opent tentoonstelling van druktechnieken. Drukken van A tot ?, in Het Vaderland 18 februari 1958.

Anoniem, En passant. Aug. Grégoire. Zesduizend foto’s en zilveren anjer, in Het Binnenhof 28 maart 1958.

Baaren, Jubileum Aug. Grégoire, in Vakblad voor de Meubelindustrie 1958.

Luc Willink, Wij spraken met Aug. Grégoire. Verzamelaar, in Het Vaderland 2 april 1958.

Anoniem, Montere Aug. Grégoire – kop door de muur, 6000 foto’s, zilveren anjer – wordt zeventig jaar, in Haagsch Dagblad 3 april 1958.

Anoniem, Aug. Grégoire 75jaar. Tien jaar geleden ging unieke verzameling foto’s naar Leiden, in Voorburgse Courant 22 maart 1963.

Anoniem, Aug. Grégoire 75 jaar. Tien jaar geleden ging unieke verzameling foto’s naar Leiden, in Voorburgse Courant 23 maart 1963.

Anoniem, Hulde voor 75-jarige fotopionier A. Grégoire, in Het Binnenhof 3 april 1963.

Anoniem, Stichting Fotomuseum: August [sic] Grégoire werd vijfenzeventig jaar, in Haagsche Courant 3 april 1963.

Anoniem, August [sic] Grégoire, nestor fotografie, 80 jaar, in Het Binnenhof 28 februari 1968.

V., Auguste Grégoire. 80 jaar-65 jaar fotografie, in Fototribune 30 (maart 1968) 3, p. 34-36.

Anoniem, Auguste Grégoire wordt tachtigjaar. Pionier amateurfotografie, in Haagsche Courant 2 maart 1968.

S, Een museum verdween uit Voorburg. Nare herinnering van tachtigjarige Aug. Grégoire, in Voorburgse Courant 29 maart 1968.

Anoniem, Aug. Grégoire foto-verzamelaar morgen 80 jaar, in Het Vaderland 2 april 1968, p. 5.

D.B. [= Dick Boer], A. Grégoire, grondlegger van de collectie Grégoire, 80 jaar, in Focus 53 (5 april 1968) 7, p. 28-29.

Anoniem, FIAP-prijs voor A. Grégoire, in Het Vaderland 17 april 1970.

Gerard van Doorn, Auguste Grégoire oudheidkundige van de fotografie, in F. Vakblad Nederlandse vereniging van vakfotografen mei 1968, p. 17-18.

Anoniem, “Fotoportret” geopend, in Haagsche Courant 6 februari 1970.

H. van de Waal, In Memoriam. Auguste M.J. Grégoire, in Fototribune 33 (september 1971) 9, p. 8-9.

Anoniem, Aug. Grégoire overleden, in Haagsche Courant 15 juni 1971.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Fotografie in Nederland 1839-1920, Amsterdam (Staatsuitgeverij) 1978, p. 3, 95.

Ingeborg Th. Leijerzapf (red.), Het Fotografisch Museum van Auguste Grégoire, Den Haag (SDU) 1989.

Nicolette Sluijter-Seijffert, Het fotografisch museum van Auguste Grégoire, in Museumbrief [uitgave van de Vereniging van Goudse Museumvrienden i.s.m. het Stedelijk Museum “Het Catharina Gasthuis” en het Pijpen- en Aardewerkmuseum “De Moriaan”] juni 1989.

Luc Verkoren, Het Fotografisch Museum van Auguste Grégoire, in Photohistorisch Tijdschrift (1989) 3, omslag, p. 92-93.

Rob Bouber (red.), Een vroege collectie foto’s uit Nederland, in Helderse Courant 8 augustus 1989.

Anoniem. Het fotografisch museum van Auguste Grégoire. Een vroege Nederlandse fotocollectie, in Goudse Post 9 augustus 1989.

Anoniem, In Catharina Gasthuis 150 jaar fotografie, in Goudse Post 9 augustus 1989.

Anoniem, Unieke verzameling oude foto’s in Gouds museum. ‘Het Fotografisch Museum van Auguste Grégoire’, in Goudsche Courant 16 augustus 1989.

L. Herstel-De Koekkoek, Conservator Ingeborg Leijerzapf. Anderhalve eeuw aan foto’s in het museum, in Goudsche Courant 19 augustus 1989.

M.R. Ziegler, Tovenaars met licht, in De Telegraaf/Nieuws van de Dag 19 augustus 1989, Weekeinde, p. 8.

Sjaalman, Collectie-Grégoire brengt geschiedenis fotografie in beeld, in de Volkskrant 19 augustus 1989.

Lesbrief. Het fotografisch museum van Auguste Grégoire, Gouda (Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis) 20 augustus t /m 22 oktober 1989.

Yvonne van Eekelen, De fotografie is al 150 jaar lang magie, in Trouw 21 augustus 1989.

Anoniem, Oudste fotokollektie van ons land in Gouda te zien. Afkomstig uit Leids Prentenkabinet, in De Leid.se Post 23 augustus 1989, p. 4.

Luuk Kortekaas, Antieke fotografie in Gasthuis, in Rijn en Gouwe 23 augustus 1989.

Jan Bik, Auguste Grégoire, een eigenzinnige verzamelaar. Fraaie expositie in Gouda over een vroege foto-collectie, in De Gelderlander 24 augustus 1989.

Anoniem, Oudste foto’s ter gelegenheid van anderhalf eeuwfeest bijeengebracht. Collectie Auguste Grégoire in Gouds museum, in Woerdense Courant 24 augustus 1989.

Roel Naarding, Auguste Grégoire en het nut van verzamelwoede. Fotografie 150 jaar, in Het Parool 26 augustus 1989.

Frits Baarda, De verzamelwoede van Grégoire. Voorburgse amateur-fotograaf stelde 6000 oude en kwetsbare foto’s veilig voor het nageslacht, in Het Vrije Volk Weekeditie 31 augustus 1989.

Anoniem, Tentoonstelling oudste fotocollectie van Nederland, in Technisch Nieuws. Informatie-bulletin voor fotografen en cineasten september 1989, p. 16.

Pieter Kottman, Ademloos poseren met een hoofdsteun. Auguste Grégoire legde ‘s lands grootste, nu geëxposeerde, fotocollectie aan, in NRC Handelsblad 16 september 1989.

Ingeborg Th. Leijerzapf, Het Fotografisch Museum van Auguste Grégoire, in Foto 44 (september 1989) 9, p. 24-25.

Cees van der Geer, De andere kant van de tijd. Het Fotografisch Museum van Auguste Grégoire, in Haagsche Courant 21 september 1989.

Th. Quené (voorw.), Zilveren Anjer 1950-1991, Amsterdam (Prins Bernhard Fonds) 1991, p. 33.

F. Gierstberg, De collectie Grégoire, in Leids Kunsthistorisch Jaarboek 9 (1994), p. 345-366.

Lidmaatschappen

HAFV, 1920-1971 (vanaf 15 maart 1948 erelid).

Jury plaatselijke fotowedstrijd HAFV, 1936.

Jury fotowestrijd Haagsche dierentuin, 1941.

Ere-comité Fotowedstrijd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de H.A.F.V., 1957.

Onderscheidingen

1922 4de Prijs seniores, HAFV Portret Wedstrijd.

1922 5de Prijs, thema ‘Avondopnamen’, Onderlinge wedstrijd HAFV.

1923 2de Prijs (Focus bekroning), Wedstrijd Kinderen in den Zonneschijn.

1923 3de Prijs (Focus bekroning), Wedstrijd Ons Interieur.

1923 3de Prijs (Focus bekroning), Wedstrijd Portretten.

1923 Legpenning, ENIFVInternationale Salon.

1927 1ste Prijs seniores, ‘Portretten’, Wedstrijd HAFV.

1929 1ste Prijs, Wedstrijd VVV Culemborg.

1931, 3de Prijs seniores, Wedstrijd Club T. 1931.

1932 2de Prijs HAFV Hoofdklasse, Wedstrijd Club-Tochten 1932.

1932 Legpenning, Internationale tentoonstelling Klank en Beeld, Amsterdam.

1932 2de Prijs (Gevaert erepenning toegekend voor fotografisch kunstwerk), Indische Tentoonstelling, Den Haag.

1933 Legpenning, Fotowedstrijd VW Gelderse Achterhoek.

1933 1ste Prijs, thema ‘Avondopnamen’, HAFV hoofdklasse.

1936 Legpenning, Fototentoonstelling i.k.v. de Residentieweek.

1936 2de Prijs, Clubtocht 1936, HAFV hoofdklasse.

1936 2de Prijs, Lantaarnpl., HAFV hoofdklasse.

1937 1ste prijs (Gevaert plaquette (goud) en sigarettendoos van Het Vaderland), HAFV hoofdklasse, onderlinge wedstrijd HAFV met als thema ‘de bruidsstoet, de versiering en verlichting van de residentie gedurende de bruidsdagen van het Koninklijk Bruidspaar’.

1939 Medaille, Fotowedstrijd Rotterdamse Haven.

1939 Medaille, Pinkstertocht HAFV.

1953, april Erediploma Ned. Fot. Kunstkring.

1953, 13 juli Zilveren Anjer (voor documentatie ontwikkeling der fotografie).

1968, 3 april Ere-voorzitter HAFV.

1970 Esfiap (Excellence nationale FIAP).

Tentoonstellingen

(waar eigen werk van Grégoire werd getoond)

1923 (g) ENIFV Internationale Salon.

1928 (g) Brussel, Musées Royaux du Cinquantenaire, 2e Salon International d Art Photographique.

1930 (g) Amsterdam, Koningszaal van Artis, Het dierenleven in Artis

1932 (g) Amsterdam, RAI, Klank en Beeld.

1932 (g) Den Haag, (Westbroekpark), Indische Tentoonstelling.

1932 (g) Den Haag, Gemeentearchief, Nationale Foto-toonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Haagsche Amateur-Fotografen Vereeniging.

1936 (g) Den Haag, Gebouw Panorama Mesdag, Den Haag 700 jaar [fototentoonstelling i.k.v. de Residentieweek].

1937 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, Nationale Gouden Fotoschouw.

1939 (g) Den Haag, Haags Gemeentearchief, Honderd jaar fotografie.

1947 (g) Den Haag, Gemeentearchief, [jubileumtentoonstelling van Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging t.g.v. 40-jarig bestaan].

1957 (g) Den Haag, Paleis Noordeinde, 50 jaar “Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging”.

1989 (g) Gouda, Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, Het fotografisch museum van Auguste Grégoire.

Bronnen

Den Haag, Haags Gemeentearchief (HAJFV-archief).

Leiden, Studie en Documentatie Centrum voor Fotografie, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden (o.a. werkstuk Marion Duijsman, Auguste M.J. Grégoire, zijn rol binnen de Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging 1920-1948, Leiden 1988, ongepubliceerd werkstuk i.k.v. studie kunstgeschiedenis).

Leusden, Jan Wingender (collectie nederlands fotoboek).

Collectie

Den Haag, Haags Gemeentearchief.

Leiden, Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden.

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Auguste Grégoire berusten bij de heer A.M.J. Grégoire te Rotterdam.