Fotolexicon, 11e jaargang, nr. 24 (november 1994) (nl)

Rommert Boonstra

Robbert van Venetië

Extract

Rommert Boonstra is een bekende vertegenwoordiger van de geënsceneerde fotografie in Nederland. In de eerste plaats door zijn fotowerk zelf, maar ook door zijn bijdragen aan de discussie over het medium fotografie heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de periode dat fotografie zich tot autonome kunstvorm ontwikkelde.

Daarnaast schreef Boonstra kritieken over beeldende kunst en fotografie voor diverse tijdschriften, publiceerde twee dichtbundels en een boek met wandel-, fiets- en autoroutes in Nederland. Sinds 1986 is hij docent fotografie aan verschillende kunstopleidingen.

Biografie

.

1942

Rommert Boonstra wordt op 7 april geboren in Groningen.

1963

Na de middelbare school (Gymnasium B) gaat hij kunstgeschiedenis studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar stopt daar na een paar jaar mee.

1966

Boonstra wordt recensent beeldende kunst voor het Nieuwsblad van het Noorden.

Hij trouwt, waarna in 1969 zoon Ewoud wordt geboren. Hij woont enkele jaren in Sint Annen, net buiten Groningen.

1969

Boonstra wordt benoemd tot directeur van de gemeentelijke schouwburg De Kolk te Assen en verhuist naar deze plaats. Hij brengt moderne films en theater naar Assen.

1972

De Rotterdamse Kunststichting vraagt Boonstra om directeur te worden van De Lantaren in Rotterdam. In die functie brengt hij daar een gemengd en internationaal programma, met onder andere film, theater, dans, klassieke en popmuziek, poëzie en beeldende kunst. Hij leidt een algehele verbouwing van het complex, dat Lantaren/Venster gaat heten en is oprichter van de grafische werkplaats. Hij verhuist naar Rotterdam en gaat weer schrijven over kunst, nu voor Elseviers Magazine.

1976

Boonstra valt van zijn fiets en krijgt een hersenschudding. Kort daarna wordt hij getroffen door een ernstige virusinfectie, het syndroom van Guillain-Barré, en staat daardoor twee jaar op non-actief. In deze periode vindt de echtscheiding van zijn vrouw plaats.

1978

Boonstra hervat zijn werk voor Lantaren/Venster, maar kan zijn draai niet meer vinden. Hij verliest interesse in het drukke organisatorische werk. Zijn laatste project is het Ongelukkige Liefde Festival. Hij begint serieus te fotograferen en legt zich toe op geënsceneerde fotografie.

Hij leert zijn huidige levensgezellin Henriëtte van Lopik kennen.

1979-‘80

Door middel van een publicatie in Zero en een expositie bij Galerie Jack Visser in Amsterdam treedt Boonstra voor het eerst naar buiten met zijn foto’s. Als medewerker van Elseviers Magazine recenseert hij nu ook werk van fotografen.

vanaf 1982

In de loop van de jaren tachtig publiceert en exposeert Boonstra zijn werk regelmatig in binnen- en buitenland. Galeries met wie hij samenwerkt zijn achtereenvolgens Galerie Perspektief (Rotterdam), Galerie Junod (Lausanne) en Studio 666 (Parijs), daarna Galerie Torch (Amsterdam) en tenslotte Galerie Fotomania (Rotterdam).

1984

Zijn tweede zoon, Milan, wordt geboren.

vanaf 1986

In 1986 krijgt Boonstra zijn eerste opdracht voor toegepast werk van het tijdschrift Avenue, waarvoor hij later ook enkele jaren de kunstrubriek zal verzorgen. In 1987 volgt NRC Handelsblad. Sindsdien vervaardigt hij regelmatig illustraties en omslagen voor diverse publicaties.

1986-‘91

Boonstra is docent fotografie aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.

vanaf 1989

Hij woont en werkt circa vijf maanden per jaar in het Bourgondische dorpje Créantay (Frankrijk).

vanaf 1991

Boonstra is als docent fotografie verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.

1992-‘93

De Nederlandse Spoorwegen geeft Boonstra de opdracht een serie van vijftien beelden te vervaardigen ter vervanging van de oude reproducties en landschapsfoto’s in de coupes van haar treinen. De opdracht behelst een totaaloplage van circa zevenduizend afdrukken.

Beschouwing

Rommert Boonstra is op fotografisch gebied een laatbloeier. Pas in 1978, op zesendertigjarige leeftijd, koos hij voor het beeldend kunstenaarschap en de fotografie. Tot die tijd leidde hij een druk leven als criticus en organisator. In Assen en later in Rotterdam was hij de motor achter vernieuwingen in de plaatselijke theaters. Aan die drukke periode kwam een abrupt einde door een ziekte die hem bijna het leven kostte. Na twee jaar gedwongen op non-actief te hebben gestaan, groeide het besef dat hij niet langer wilde organiseren, maar zelf scheppend bezig wilde zijn. Eigenlijk was dit al zijn ambitie geweest op de middelbare school, maar destijds kon hij de passende vorm niet vinden. Hij gaf zijn functie op als directeur van het Lantaren/Venstercomplex, dat hij geheel had omgevormd tot een multidisciplinair centrum. In deze periode van bezinning en aanvankelijk somberheid schreef hij in hoog tempo verhalen, toneelstukken en poëzie en experimenteerde hij met fotografie. Zoals hij het terugblikkend zelf formuleert: “(…) het baande zich met geweld een weg uit me. Het was pompen of verzuipen.”

Als puber had hij de fotografie – net als de poëzie – intensief als hobby beoefend, met een speciale interesse in het fenomeen ‘table top’ fotografie. Door zijn drukke werkzaamheden kwam hij daarna lange tijd slechts sporadisch toe aan zijn fotografische experimenten, die overigens al elementen van zijn latere werk bevatten. Eind jaren zeventig bleek fotografie voor hem – als autodidact – de meest geordende van alle artistieke uitingen, waarvan hij bovendien het ontstaansproces als plezierig ervoer. Hoewel hij nog een tweede dichtbundel zou publiceren, koos hij gaandeweg steeds duidelijker voor de fotografie als kunstuiting. Als criticus en interviewer was hij goed op de hoogte van het werk van verschillende fotografen, maar zelf zegt hij aanvankelijk meer geïnspireerd te zijn door beeldende kunst, poëzie, klassieke muziek en theater. Zich verder oriënterend werd hij beïnvloed door de geënsceneerde fotografie van met name Les Krims, Duane Michals en later Boyd Webb. Wezenlijk verschil tussen hun werk en dat van Boonstra is dat genoemde kunstenaars op de menselijke schaal werkten, terwijl Boonstra koos voor het miniatuurformaat van de ‘table top’. Het werk van Lex van Pieterson, een Nederlandse pionier van de geënsceneerde fotografie, kende hij toen nog niet.

Aanvankelijk werkte Boonstra geïsoleerd en zonder naar buiten te treden. De eerste foto’s die hij vanaf 1978 maakte bezaten al de kenmerkende eigenschappen van de geënsceneerde fotografie: bijvoorbeeld een opname van een poppenhuis, met achter de ramen zichtbaar fotootjes van zijn vader en zijn (ex-)vrouw.

Toen hij in deze beginfase zijn werk toonde aan de redactie van het tijdschrift Foto, stuitte hij daar aanvankelijk op volledig onbegrip. De eerste geïnteresseerde was Jack Visser, die net een galerie was begonnen in Amsterdam. Een expositie in zijn galerie werd een succes; er werd werk verkocht aan onder andere de Nederlandse Kunststichting. Ongeveer gelijktijdig publiceerde Boonstra voor het eerst eigen werk, als onderdeel van een artikel dat hij op uitnodiging voor het blad Zero schreef over erotiek in de Nederlandse fotografie.

Een belangrijke stimulerende factor voor Boonstra’s verdere ontwikkeling vormde het artistieke klimaat in Rotterdam in de tweede helft van de jaren zeventig. De grafische werkplaats of het ‘artslab’ van Lantaren/Venster werd een belangrijke ontmoetingsplaats voor kunstenaars. Boonstra had deze werkplaats opgericht als onderdeel van zijn algehele reorganisatie van dit theater, dat vóór zijn komst niet veel meer was dan een soort ‘cultureel buurthuis’. Kunstenaars die er werkten waren onder anderen Wink van Kempen, Henk Tas, Gérald van der Kaap en de leden van het vormgeverscollectief Hard Werken. Later is deze periode binnen de Rotterdamse kunst verschillende keren omschreven als de ‘Rotterdamse School’. (Hripsimé Visser geeft in Perspektief 33 een overzicht van dit fenomeen en toont aan dat de wortels ervan liggen in de jaren zestig.)

Begin jaren tachtig vormde de geënsceneerde fotografie een beeldbepalend aspect van de Rotterdamse kunst. Rommert Boonstra was een van haar exponenten, samen met onder anderen Henk Tas, Eric van der Schalie, Lydia Schouten en Gérald van der Kaap. Het werk van laatstgenoemde vertoonde in de jaren 1982-1984 duidelijk stilistische overeenkomsten met dat van Boonstra. Als enige Nederlanders waren Kaap en Boonstra vertegenwoordigd op de eerste belangrijke expositie van geënsceneerde fotografie in 1982, Staged Photo Events, in het Rotterdamse Lijnbaancentrum. Boonstra zou vanaf dat moment aan vrijwel alle publicaties en tentoonstellingen op het gebied van de geënsceneerde fotografie in Nederland deelnemen.

Stichting Perspektief speelde – met haar gelijknamige galerie en tijdschrift – een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van deze richting binnen de fotografie. Vooral de presentaties in het buitenland hadden als gevolg dat de geënsceneerde fotografie daar mede gezichtsbepalend werd voor de hedendaagse beeldende kunst uit ons land. Boonstra’s betrokkenheid bij Perspektief- hij exposeerde enkele malen in de galerie en schreef soms voor het tijdschrift – leidde er toe dat hij samen met Bas Vroege, directeur van de stichting, een nota produceerde over de mogelijke vestiging van een foto-instituut in Rotterdam en over het stedelijke fotografieklimaat.

Naast Perspektief speelde ook de Amsterdamse galerie Torch Contemporary Pictures een stimulerende rol in de ontwikkeling van de geënsceneerde fotografie. De ‘stock’ van deze galerie bestond reeds in de jaren tachtig voornamelijk uit fotografie en de spraakmakende tentoonstelling Fotografia Buffa in het Groninger Museum was in feite een presentatie van de aan Torch verbonden kunstenaars, waartoe ook Boonstra tot 1988 behoorde.

Boonstra was echter huiverig voor te nauwe banden met commerciële galeries en werkt sinds 1988 alleen nog samen met Galerie Fotomania in Rotterdam en enkele buitenlandse galeries. Deze houding is kenmerkend voor de kunstenaar Rommert Boonstra: hoewel zeer actief en deelnemend aan vele evenementen en publicaties, schuwt hij lidmaatschappen, vaste verbintenissen, organisaties en instituten. Doordat Boonstra – in tegenstelling tot veel andere vroege vertegenwoordigers van de geënsceneerde fotografie – steeds trouw is gebleven aan zijn oorspronkelijke werkwijze, heeft hij vooral in het buitenland een grote naam opgebouwd. Afgezien van Staged Photo Events en Fotografia Buffa, was hij onder andere deelnemer aan Images Fabriquées (1983, samen met Gérald van der Kaap en Paul de Nooijer), La Photographie Hollandaise (1987), Fabrications (1988, Boonstra was de enige Nederlandse deelnemer), Das konstruierte Bild (1989) en de 2. Internationale Foto-Triënnale Esslingen (1992).

Hoewel Boonstra wel buiten fotografeert, bijvoorbeeld landschappen voor zijn publicaties over wandelroutes, werkt hij als kunstenaar uitsluitend in zijn atelier. Zijn werkwijze zou in traditioneel fotografische termen het best als ‘table top’ fotografie kunnen worden omschreven. Binnen de hedendaagse beeldende kunst spreekt men van geënsceneerde, geconstrueerde of gemanipuleerde fotografie. Hij rangschikt voorwerpen en/of afbeeldingen van allerlei aard op een tafel of in een soort doos, daarbij gebruik makend van glasplaten, spiegels en kunstlicht. De camera bevindt zich tijdens de opname slechts op zeer kleine afstand van het opgebouwde tafereel. Boonstra werkt vrijwel uitsluitend met diapositief filmmateriaal en sinds 1982 met een middenformaat camera. De beelden worden afgedrukt op cibachrome of op een vergelijkbaar materiaal, dat zijn voorkeur heeft vanwege de sterke kleurintensiteit en de diepe zwarttoon.

Het is moeilijk een chronologie te herkennen in het inmiddels omvangrijke oeuvre van Boonstra, die zijn in de jaren 1978-1982 ontwikkelde beeldtaal steeds trouw is gebleven. Wel zijn er perioden aan te geven waarin bepaalde thema’s nadrukkelijker aanwezig zijn dan andere en lijkt een ontwikkeling waarneembaar van eenvoudige, sobere composities naar meer complexe en virtuoze. Boonstra werkt impulsief en maakt vooraf nooit schetsen. De materialen en voorwerpen die figureren in zijn werk vindt hij overal en zijn nooit speciaal vervaardigd. Zijn atelier bevat hierdoor een verzameling curieus en zorgvuldig bewaard afval.

Aanvankelijk fungeerde vaak een kartonnen of marmeren doos als omsluiting van de door Boonstra gefotografeerde taferelen. Alledaagse voorwerpen als een schaar, stukjes golfkarton of ijzerdraad, eierschalen, stenen en materialen als zand en water figureerden in zijn eerste foto’s. Abstracte thema’s als licht of zwaartekracht speelden een rol, maar ook persoonlijke elementen – de eigen hand van de fotograaf, oude familiefoto’s of polaroids – waren vanaf het begin aanwezig.

Een ander steeds terugkerend element in Boonstra’s werk is het gebruik van bestaande afbeeldingen van oudere architectuur en reproducties van klassieke schilderijen of foto’s. Deze afbeeldingen worden verknipt en gecombineerd met de al eerder genoemde afvalmaterialen. Vooral in de fantastische architecturale werken schept Boonstra illusoire ruimtes, waarbij een verknipte reproductie van een barok kerk- of theaterinterieur en materialen als karton, schuimplastic of ijzerdraad een gelijkwaardige rol vervullen. Ook de verknipte reproducties van bestaande kunstwerken worden geconfronteerd met ‘waardeloze’ materialen, waarbij Boonstra een voorkeur lijkt te hebben voor keukenafval: beschimmelde of verrotte etenswaren. Ook hier spelen deze verschillende beeldelementen in principe een gelijkwaardige rol. Dit kan er toe leiden dat een snipper papier of een aardappelschil door compositie, lichtval en plaatsing van objecten de meeste aandacht opeist, terwijl het beeld gedomineerd lijkt te worden door een reproductie naar een schilderij van Veronese.

In de tweede helft van de jaren tachtig legde Boonstra in een serie werken sterk de nadruk op autobiografische elementen. Hij verwerkte oude kiekjes uit familiealbums in beelden die zowel qua kleur als compositie relatief sober waren. Zijn jeugd en vooral de dood van zijn ouders waren hierbij hoofdthema’s, die werden benadrukt door het opnemen van zelfgeschreven tekstfragmenten. Als kleuraccenten gebruikt hij vaak kruiden, terwijl met yoghurt ‘beschilderde’ glasplaten als coulissen van een theater fungeren.

De laatste jaren weerspiegelt zijn liefde voor het wandelen in de natuur zich steeds meer in zijn werk. Met behulp van bovengenoemde materialen, soms gecombineerd met bestaande afbeeldingen van landschappen, creëert hij romantische landschappelijke beelden. Hij legt daarbij een speciale belangstelling aan de dag voor de fantastische landschappen uit de Nederlandse schilderkunst van de zestiende eeuw. Regelmatig plaatst hij in zijn landschapsbeelden een klein plastic poppetje van een wandelaar met rugzak, dat verwijst naar hemzelf.

In de catalogus van de 2. Internationale Foto-Triënnale te Esslingen (1992) lichtte Rommert Boonstra zijn eigen werk als volgt toe: “Mijn fotografie gaat over wat je uit de ooghoeken ziet en wat verdwenen is als je de volle blik er op richt, over wat opdoemt uit het duister en bij nader inzien iets anders blijkt te zijn, over wat onder je bed zit, tot je echt gaat kijken. (…) Mijn werk gaat over de stilte, het verlopen van de tijd, over met open ogen gedroomde dromen en verzonnen herinneringen. Ik ben op zoek naar deuren in mijn hoofd, om te kijken wat er achter zit.”

Hoewel Boonstra voor zich zelf altijd onderscheid maakt tussen zijn vrije werk en zijn werk in opdracht, blijkt zijn manier van werken zich goed te lenen voor een toegepaste vorm. Zijn eerste opdracht kreeg hij in 1986 van Avenue, voor welk blad hij later vele illustraties en ook omslagen zou vervaardigen. Ook voor het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad maakte hij verschillende beelden die dienden als illustratie bij journalistieke bijdragen. Vanaf 1987 fotografeert Boonstra regelmatig in opdracht voor jaarverslagen, tijdschriften en andere publicaties. Het meest in zijn element voelt Boonstra zich in vrije opdrachten, waarbij het resultaat dicht bij zijn vrije werk staat. Zo vervaardigde hij werken voor Staal Bankiers en Hudig-Langeveldt, die als reproductie werden opgenomen in kleine publicaties van deze bedrijven. Ook voor de tentoonstelling De Verbeelding van Leiden – een samenwerkingsproject van Galerie Fotomania en de gemeente Leiden – maakte hij beelden waarin hij nauwelijks concessies hoefde te doen aan zijn vrije werkwijze. Voor de nieuwe huisvesting van het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland vervaardigde hij een monumentaal tweeluik met als thema water. Boonstra’s meest opvallende opdracht kwam in 1992-1993 tot stand voor de Nederlandse Spoorwegen. In de Nederlandse treinen hingen reeds jaren reproducties van Openbaar Kunstbezit en landschapsfoto’s van Staatsbosbeheer, die door verkleuring in zeer matige staat verkeerden. Op initiatief van Galerie Fotomania werd besloten deze platen te vervangen. Men koos het thema ‘landschap’, waarbij een niet te letterlijke interpretatie daarvan werd gewaardeerd. De keus viel op het geënsceneerde werk van Rommert Boonstra, dat volgens de Nederlandse Spoorwegen uitstekend aansloot bij de andere kunstprojecten in de treinen. Boonstra vervaardigde vijftien beelden, die elk in een grote oplage werden gereproduceerd. Terwijl de feitelijke realisatie nog in volle gang was, werd de serie in april 1993 officieel gepresenteerd en geëxposeerd in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Het was niet de eerste maal dat een fotograaf het interieur van de Nederlandse treinen mocht verfraaien. Reeds in de jaren vijftig waren foto’s van Cas Oorthuys daarvoor gebruikt.

Afgezien van zijn rol in de Rotterdamse kunstwereld in de jaren zeventig en vroege jaren tachtig leverde Rommert Boonstra als publicist een bijdrage aan de ontwikkeling van de kunstzinnige fotografie in Nederland. Ooit begonnen als kunstrecensent van het Nieuwsblad van het Noorden bleef hij regelmatig publiceren over beeldende kunst. Ook schreef hij enkele dichtbundels en verschillende artikelen en een boek over reizen en wandelen. Poëzie is naast de beeldende kunst altijd zijn tweede liefde gebleven. Bovendien is hij een fervent liefhebber van wandelen in de vrije natuur. In zijn fotografische oeuvre zijn beide dan ook regelmatig terug te vinden.

Als medewerker van Elseviers Magazine en daarna van het tijdschrift Avenue had hij vooral aandacht voor kunstenaars die vernieuwend bezig waren met het medium fotografie. Hij werd daardoor een soort ambassadeur van de geënsceneerde of gemanipuleerde fotografie. Hij besprak publicaties en tentoonstellingen uit binnen- en buitenland. Aanvankelijk besteedde hij daarbij aandacht aan zeer uiteenlopende richtingen binnen de fotografie. Zo schreef hij over het werk van Michel Szulc-Krzyzanowski en Paul de Nooijer, maar ook over dat van Vincent Mentzel en Peter Martens. Gaandeweg concentreerde hij zich steeds meer op de geënsceneerde fotografie. Artikelen over kunstenaars als Henze Boekhout, Ton Zwerver, Boyd Webb en Duane Michals waren daarvan het resultaat. Regelmatig liet Boonstra de kunstenaars door middel van interviews zelf aan het woord.

Afgezien van deze beschouwende artikelen waarin Boonstra een pleitbezorger was van vernieuwende en kunstzinnige fotografie, trad hij ook op als polemist binnen de Nederlandse fotografiewereld. Hij publiceerde regelmatig in fotobladen en zocht in zijn teksten de confrontatie met traditionele fotografische kringen. Door enkele lezingen en artikelen in de tijdschriften Foto en Perspektief bracht hij op provocerende wijze de discussie op gang. Kernpunt daarbij was de tegenstelling tussen documentaire en geënsceneerde fotografie. Boonstra stelde dat het artistieke hoogtepunt van het medium sinds haar ontdekking had gelegen in het interbellum, vooral in het werk van de kunstenaar Man Ray. De periode na de Tweede Wereldoorlog omschrijft hij als een periode van regressie, waarin fantasie en ideeën niet langer het uitgangspunt vormden voor fotografen, maar uitsluitend de zichtbare werkelijkheid. In Boonstra’s woorden was het “Een tandeloze fotografie die mummelend tegen de wereld lacht.” (Perspektief 25). In het begin van de jaren tachtig constateert hij met de komst van de geënsceneerde fotografie een ‘wederopstanding’ van het medium. Het zal niemand verbazen dat deze provocerende en volgens velen ook denigrerende uitspraken enkele felle reacties uitlokten. Met name Oscar van Alphen en Lorenzo Merlo leverden weerwerk, respectievelijk in Perspektief en Foto. Zij verweten Boonstra arrogantie, gebrek aan historisch inzicht en holle retoriek. Zij wezen op het feit dat de geënsceneerde fotografie in wezen net zo oud is als het medium zelf en hielden een vurig pleidooi voor de (sociaal-) documentaire fotografie en het engagement van de fotograaf. Merlo fundeerde zijn kritiek op feiten en diende Boonstra van repliek op basis van de zwakke punten in diens betoog. Van Alphen bestreed Boonstra’s opvattingen op fellere wijze en hij trok zelfs parallellen tussen diens opvattingen en die van het Italiaanse futurisme tijdens de opkomst van het fascisme. Boonstra hield in zijn weerwoord in beide bovengenoemde tijdschriften voet bij stuk en verweet de fotowereld dogmatiek en ‘voornamelijk dwarsliggen’ waar het ging om nieuwe ontwikkelingen. Thans is Boonstra beter in staat tot relativeren en ziet deze polemiek meer als een geslaagde poging om de discussie over de fotografie in Nederland op gang te brengen.

Rommert Boonstra koos pas op latere leeftijd voor een leven als kunstenaar. In korte tijd bouwde hij vervolgens een omvangrijk oeuvre op en groeide uit tot een opvallende vertegenwoordiger van de geënsceneerde fotografie in Nederland. In tegenstelling tot vele andere kunstenaars die met fotografie werken, heeft Boonstra er geen moeite mee om het etiket fotograaf opgeplakt te krijgen.

Mede omdat hij zijn rond 1982 ontwikkelde manier van werken steeds trouw is gebleven is zijn werk duidelijk herkenbaar. Doordat hij ook in opdracht is gaan werken – vooral voor tijdschriften – bereikte hij bovendien een groot publiek.

Boonstra is vertegenwoordigd in een groot aantal publicaties en nam deel aan vele tentoonstellingen van geënsceneerde fotografie. Vooral in het buitenland – waar de waardering voor zijn werk soms groter lijkt dan in eigen land – werd hij de meest gekozen Nederlandse vertegenwoordiger op dit gebied.

Niet alleen door zijn fotowerk zelf maar ook in zijn journalistieke werk was hij een vurig pleitbezorger voor deze richting in de beeldende kunst en de fotografie. In de jaren tachtig bracht hij bovendien met enkele provocerende teksten een felle discussie op gang binnen de wereld van de Nederlandse fotografie.

Sinds het eind van de jaren tachtig is hij werkzaam als docent vrije fotografie in het kunstonderwijs.

Documentatie

Primaire bibliografie

(kunstkritieken), in Nieuwsblad van het Noorden 1966-1969.

Alle vrouwen zijn aan de maan onderworpen (gedichten), Rotterdam (Rotterdamse Kunststichting) 1976.

Fotografie en erotiek in Nederland, in Zero 1 (oktober 1979) 4, p. 88-99 (met foto’s).

Rommert Boonstra foto’s, in Galerie 1 (december 1980) 6, ongepag.

Slechts een enkel tijdsbeeld. GKf-fotografen in het Stedelijk, in Foto 38 (juni 1983) 6, p. 32-35.

Nieuwe fotografie. Staged Photo Events en Images Fabriqués, in Foto 38 (juli 1983) 7, p. 36-39.

Tentoonstelling Rommert Boonstra, in Reflexions (Stichting Canon Photo Gallery) 2 (juli/augustus 1983) 9, p. 8 (met foto’s).

Witkin. De Jeroen Bosch van de fotografie, in Foto 38 (augustus 1983) 8, p. 54-56.

Uitnodiging aan de minister, Elegance 40 (augustus 1983) 8, p. 58-60 (met foto’s).

Rommert Boonstra (tekst) en Kees Scherer (foto’s), Uit langs het water, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1984.

Je moet goed op de tekenen letten, in Foto 39 (april 1984) 4, p. 36-40 (met foto’s).

Wonen waar water was, in Elegance 41 (april 1984) 4, p. 108-110 (met foto’s).

Het scheppen van een nutteloos verleden (dichtbundel), Amsterdam (Manteau) 1985.

La fotografia d’avanguardia in Olanda, in Catalogus Torino Fotografia 85, Modena (Panini) 1985, p. 181-186.

Henk Tas & Peter Redert, in Perspektief (maart 1985) 20, p. 16-25.

Staged Photography, in Dutch Art and Architecture Today (december 1985) 18, p. 22-26.

(zonder titel), in Leo Divendal e.a., A priori fotografie, Amsterdam (Makkom) 1986, p. 32-33.

Een voetreis door Europa. De schoonheid van natuurparken, in Snoecks ’87, Breda 1986, p. 396-411 (met foto’s).

Rommert Boonstra en Bas Vroege, Het Nederlands Instituut voor de Fotografie in Rotterdam. Rapport van een onderzoek in opdracht van de Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam, april 1986.

André Thijssen, in Foto 41 (juni 1986) 6, p. 56-61.

The resurrection of photography, in Perspektief (september 1986) 25, p. 8-11.

Vulkanische ketels in de Eifel, in Op pad. ANWB-uitgave voor aktieve buitensporters, 3 (september 1986) 6, p. 54-58 (met foto’s).

In Scène (discussiestuk voor bijeenkomst d.d. 21 november 1986 in Canon Gallery), in Nieuwsbrief Stichting Konfrontatie voor fotografie 14 november 1986.

Weerwoord Rommert Boonstra (op ingezonden brief), in Perspektief (december ig86/januari 1987) 26/27, p. 5.

(zonder titel), in Catalogus tent. Het subjectieve objectief, Amsterdam (Rijksakademie van Beeldende Kunsten) 1987, p. 12-13.

Rommert Boonstra (tekst), (Vouwblad tent.) Lydia Schouten, Henk Tas, Ton Zwerver, Wuppertal (Kunstraum) maart 1987.

De foto als kunstwerk. De droomwereld van de Rotterdamse School, in Het Vrije Volk 21 maart 1987.

On Creativity, in European Photography (april/mei/juni 1987) 30, p. 36-39 (met foto’s).

Rijksacademie. Expositie, lezingen en discussie, in Foto 42 (mei 1987) 5, p. 40-41.

De fotowereld ligt voornamelijk dwars, in Foto 42 (juni 1987) 6, p. 57.

Texel in de mist, in Op pad. ANWB-uitgave voor aktieve buitensporters 4 (september/oktober 1987) 6, p. 10-12 (met foto’s).

Memory Palace (gedichten en foto’s), in This dictionary features… Catalogus tent. Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (Rijksakademie van Beeldende Kunsten) 1989, p. 6-9.

Ik wil de romantiek van het materiaal laten zien, in Installatie journaal. Vaktijdschrift voor de elektrotechnische installateur 9 (december 1991), p. 20-21.

De ziel moet worden gefotografeerd, in Infoto (Informatieblad van de afdeling fotografie van de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht) april 1992, p. 13.

Wandelen. Terug naar een vrijwel naakt bestaan (met foto’s), in Op pad. Tijdschrift voor aktieve vakanties 9 (september/oktober 1992) 7, p. 50-53 (met foto’s).

Catalogus 2. Internationale Foto-Triënnale Esslingen 1992, Esslingen 1992, p. 134-138 (met foto’s).

Minimal Relics. Openingsrede bij de foto-expositie in het Zoologisch Museum Artis, in Infoto maart 1993, p. 1-3.

in Avenue:

(Rommert Boonstra leverde in de jaren 1984-1991 bijdragen aan diverse kunstrubrieken van het tijdschrift Avenue (C-sectie, Journaal, Balkon, Galerie Avenue); in onderstaand overzicht zijn alleen de substantiële artikelen uit deze periode opgenomen)

Fotoboeken uit het rijk der verbeelding, 19 (januari 1984), p. 104-107.

Boyd Webb en de werkelijkheid van de schijn, 20 (juli 1985), p. 88-91.

Henze Boekhout (interview), 21 (maart 1986), p. 130-133.

Alex Vermeulen (interview), 21 (juli 1986), p. 110-113.

Henk Tas (interview), 22 (juni 1987), p. 108-111.

Martin Parr (interview), 23 (januari 1988), p. 112-115.

Ülrich Tillmann (interview), 23 (augustus 1988), p. 90-93.

Bas Vroege zendt Nederlandse fotografen de wereld over, 24 (februari 1989), p. 18.

Jaschi Klein (interview), 24 (februari 1989), p. 78-81.

Duane Michals (interview), 24 (juli 1989), p. 101-104.

De afgebeelde beelden van Ton Zwerver (interview), 24 (september 1989), p. 162-165.

De geënsceneerde fotografie van Tjarda Sixma (interview), 25 (maart 1990), p. 130-133.

Rommert Boonstra (tekst) en Frans Lanting (foto’s), Handen af van Madagascar, 27 (mei 1992), p. 48-54.

Rommert Boonstra e.a., Zes Fotografen verbeelden hun nachtmerries, 28 (december 1993), p. 108-109.

in Elseviers Magazine:

(alleen de door Boonstra geschreven artikelen die betrekking hebben op fotografie zijn opgenomen)

Fotokunst in opmars. Tentoonstellingen, galerieën, boeken, 18 januari 1975, p. 69-73.

De kunst van het glazen oog. Fotografie in de belangstelling, 26 februari 1977, p. 86-87.

Het familieleven als opwindend avontuur. De nieuwe decadentie van Paul de Nooijer, 17 december 1977, p. 102-103.

Les Krims: Ik wil de taal van het beeld uitbreiden (interview), 22 april 1978, p. 115-117.

De mens als erotisch object, 29 juli 1978, p. 48-50.

Buurlui op verschillende planeten. Twee beroemde fotografen (Ansel Adams en Weegee), 16 december 1978, p. 127.

Vincent Mentzel: Fotografie nog steeds ondergeschoven kind (interview), 20 januari 1979, p. 86-87.

De schitterende oogkleppen van Jean Ruiter, 28 april 1979, p. 146-147.

Droomwereld als verborgen verleider. Fotografie in opdracht, 30 juni 1979, p. 78-80.

Niets blijft geheim. Venetië: fotografische wereldhoofdstad, 11 augustus 1979, p. 60-62.

Noodkreet om fotobeleid. Gesprek met Jeanloup Sieff, 29 september 1979, p. 136-139.

De flits van het heilige moeten. Fotograaf Peter Martens, 3 november 1979, p. 131-133.

Schreeuwen van verbijstering. Fantastische fotografie, 15 december 1979, p. 149-151.

Van letterlijk naar figuurlijk en terug. Sigurdur Gudmundsson, 5 april 1980, p. 137-139.

Het strand als kosmos. De foto’s van Krzyzanowski, 7 juni 1980, p. 118-119. Niets is zo mooi of de fotografie prikt er dwars doorheen, 20 september 1980, p. 148-149.

Van huiskamer naar heelal. Gesprek met fotograaf Duane Michals, 7 maart 1981, p. 164-165.

Geen voorschrift voor andermans emotie. Fotograaf Hans van Meerwijk, 7 november 1981, p. 113-116.

Vrouwen in de toverspiegel, 6 maart 1982, p. 130-131.

Fotografie van de dubbele bodem. Shows in Parijs en Antwerpen, 16 april 1983, p. 126-129.

Banaal + verheven = Kaap. Fotograaf van de verwarring, 21 mei 1983, p. 118-119.

Liegen, bedriegen en stelen. Geënsceneerde fotografie in Groningen, 15 november 1986, p. 118-119.

foto’s in:

Tableau 8 (december 1985) 3, p. 86.

Catalogus tent. Foto ’86, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1986, p. 125.

Perspektief (september 1986) 25, p. 36.

(Brochure) Galerie Torch, 1986.

Het Moment. Kwartaalboek voor nieuwe literatuur en kunst, nr. 5, Amsterdam (Meulenhof) 1987, p. 37-44 (portfolio).

(Brochure) Kunstlijn/Dutch Artline, Dalfsen 1987.

Reizen (ANWB) 51 (februari 1988) 2, omslag.

Grafisch Nederland 1 (1 april 1988) 13, omslag.

Reizen (ANWB) 51 (mei 1988) 5, p. 38-39.

Op pad (ANWB) 51 (juni 1988) 4, p. 74-75.

Macintosh Dossier 1 (januari 1989) 1, p. 72-73.

Reizen (ANWB) 52 (januari 1989) 1, omslag, p. 35-36, 49, 56, 61.

(Fondswerving-brochure) Rotterdam Regatta, 11 januari 1989, omslag (echte foto).

Reizen (ANWB) 52 (februari 1989) 2, p. 79.

Search. Magazine voor medici (maart 1989) 1, p. 1.

Connexions (Canon) (voorjaar 1989) 7, p. 42-45.

European Photography (oktober/ november/december 1989) 40, p. 52.

Catalogus KunstRai ’90, Amsterdam, mei 1990, p. 24.

Ad van Krimpen (ed.), Gateway Rotterdam. Mainport of Europe (uitgave t.g.v. 150-jarig bestaan van de stad), Rotterdam (L5 publishers) 1990, omslag.

(Brochure) Focus op bedrijfsrisico’s, Dordrecht (Hudig-Langeveldt-Merwestad b.v.) 1991, omslag, ongepag.

Adformatie 19(14 maart 1991) 11, t.o. p. 28.

Man 19 (april 1991), p. 47.

Photo Metro 10 (december 1991/januari 1992) 95 (speciaal nummer t.g.v. Fotofest te Houston), omslag.

Installatie journaal 10 (maart 1992), omslag.

Rail-Aktief Nieuws 8 (april 1993) 7.

Ansichtkaarten, Amsterdam (Art Unlimited) ca. 1983-heden.

in Avenue:

21 (augustus 1986), p. 86-87.

21 (november 1986), p. 100-101.

22 (juli 1987), p. 36-37.

22 (november 1987), p. 18-19.

23 (januari 1988), p. 96-97.

23 (juli 1988), p. 40-43.

24 (januari 1989), p. 4, 82-83.

24 (februari 1989), p. 50-51.

24 (maart 1989), p. 17.

24 (december 1989), p. 156-157.

25 (augustus 1990), omslag.

26 (januari 1991), omslag.

in NRC Handelsblad,

Cultureel Supplement (CS):

14 augustus 1987.

28 augustus 1987.

4 september 1987.

27 november 1987.

12 februari 1988.

22 april 1988.

10 juni 1988.

10 maart 1989.

6 oktober 1989.

2 augustus 1991.

Secundaire bibliografie

Catalogus tent. Fotograferen in Rotterdam, Rotterdam (Rotterdamse Kunststichting) 1981, p. 44-45,73 (met foto’s).

Auteur onbekend, Hermine van Hall bij Visser, in Foto 36 (maart 1981) 3, p. 10.

(Vouwblad tent.) Inszenierte Fotografie, Aken (Neue Galerie) 1982.

Bas Vroege, De wereld volgens Boonstra, in Magazijn. Cultureel maandblad voor Rotterdam (mei 1982) 111, p. 35.

Bas Vroege, Rommert Boonstra, in Perspektief (juli/augustus 1982) 11, p. 6-11 (met foto’s).

Mariëtte Haveman, Staged Photo Events. The frontiers of meaning, in Zien Magazine. The Precious Picture Paper. Fotografisch Prachtblad 1 (najaar 1982) 4, p. 4-7, 1 1, 30 (met foto’s).

W. Juwet (red.), Staged Photo Events, in Halfjaarlijks bulletin van het Internationaal Cultureel Centrum te Antwerpen januari 1983.

M.L.F., Le musée de la Photographie, de 1’amateur a 1’esthète, in Le Rappel 20 juni 1983.

Tracy Metz, Rommert Boonstra ‘Als fotograaf ben ik een alchemist en de keuken is mijn laboratorium’, in Avenue 18 (juli 1983), p. 66-69 (met foto’s).

Herman Hoeneveld, Rommert Boonstra. Fotograaf-dichter (interview), in Kunstbeeld 7 (augustus 1983) 10, p. 66 (met foto’s).

(Brochure tent.) Verlichte fotografie. Geconstrueerd voor foto’s, Rotterdam (Perspektief/Centrum Beeldende Kunst) 1984.

Catalogus tent. Images Fabriquées, Parijs 1984, p. 2, 5, 29.

Cees van der Geer, De fotograaf als regisseur, in De Haagsche Courant 23 mei 1984.

Catalogus Rommert Boonstra Fotowerken, Den Haag (Staal Bankiers), 1984 (met foto’s).

Bas Vroege, De verbeelding als realiteit. Een nieuwe generatie Nederlandse fotografen, in Catalogus tent. Foto ’84, Amsterdam (Stichting Amsterdam Foto) 1984, p. 44.

Bas Vroege, Werk in Perspektief nu met Rotterdamse korting te koop, in Magazijn. Cultureel maandblad voor Rotterdam (februari 1985) 141, p. 15-16.

Maarten Kusters, Landscapes. Una realta interpreta in immagini di ambienti come composizioni surreali chiuse in cornice, in Modo Design Magazine (juli/augustus 1985) 81, p. 34-35 (met foto’s).

Jaap Koopmans, Inkeer kwam najaar van verlamming, in Rotterdams Nieuwsblad 6 november 1985.

Catalogus Foto Biennale Enschede, Enschede 1986, p. 44, 69.

Catalogus tent. Fotografia Buffa. Geënsceneerde fotografie in Nederland, Groningen (Groninger Museum) 1986, p. 12, 14, 30, 36, 38, 40, 57-61, 116 (met foto’s).

Catalogus tent. 50 Jahre Moderne Farbfotografie 1936-1986 (Photokina), Keulen 1 986, p. 178, 311.

Lisette Pelsers, Foto Biennale Enschede 1986, in Bulletin van het Rijksmuseum Twenthe (1986) 2.

Hripsimé Visser, Confusing realities. Reflections on recent trends in Dutch photography, in Camera Austria (1986) 21, p. 34-41.

Filip Tas, Eén beroemde en drie ontevreden fotografen, in De Standaard maart 1986.

Bernard Visser, Rommert Boonstra fotowerken, in The Kremlin Mole art magazine (1986) 5, p. 46-48 (met foto’s).

Huub Jansen, Rommert Boonstra (interview), in Fotoprof 4 (augustus/september 1986) 4, p. 4-8 (met foto’s).

Brita Bakema, Rommert Boonstra/Jan van der Horn, in Bijvoorbeeld (vormgeving en kunst) 18 (augustus/ september/oktober 1986) 3, p. 8-10 (met foto’s).

TH (= Ton Hendriks), A priori fotografie, in Perspektief (september 1986) 25, p. 63.

Jan-Maarten de Winter, Groningen toont meesters in list & bedrog, in Foto 41 (oktober 1986) 10, p. 44-62.

Herman Hoeneveld, Trend van geënsceneerde fotografie is bezig naar een hoogtepunt te groeien, in Nieuws van de Dag 18 oktober 1986.

Auteur onbekend, Stichting Konfrontatie. Tentoonstelling “In Scène”, in Reflexions 5 (november/december 1986) 29, p. 10.

Auteur onbekend, De speelse werkelijkheid van de komische fotografie, in De Winschoter Courant/De Noord Ooster 6 november 1986.

Sikke Doele, Fotografia Buffa staat bol van pretenties, in Leeuwarder Courant 7 november 1986.

Bas Roodnat, De Vrijheid van verbeelding als een bizarre techniek, in NRC Handelsblad 8 november 1986.

Louwrien Wijers, ‘Fotografia Buffa’ in Groningen, in Het Financieele Dagblad 15 november 1986.

Paul Steenhuis, Fotografia Buffa. ‘Gewoon rock ‘n’ roll met het fototoestel: click-a-go-go’, in Vrij Nederland. Bijvoegsel (15 november 1986) 46, p. 14-18.

Hanneke Boonstra, Gestolde dromen knap gekiekt, in Emmer Courant 25 november 1986 (idem in Drentse Courant en Asser Courant).

Oscar van Alphen, Geachte redactie (ingezonden brief), in Perspektief (december 1986/januari 1987) 26/27, p. 4-5.

Leo Divendal, Het meer van onze geest, in Haarlems Dagblad 5 december 1986 (idem in IJmuider Courant).

Mariëtte Haveman, Niet buffa maar braaf. Een salonfähige presentatie van geënsceneerde fotografie, in Vrij Nederland 13 december 1986.

Bas Vroege, Een chemisch huwelijk. Rotterdam en de recente ontwikkelingen in de fotografie, in (Vouwblad tent.) Een chemisch huwelijk. Rotterdam en de recente ontwikkelingen in de fotografie, Rotterdam (Artoteek Rijnmond/CBK) 1987.

Anne H. Hoy, Fabrications. Staged, Altered and Appropriated Photographs, New York (Abbeville Press) 1987, p. 95, 98-99, 101 (met foto’s).

Max Bruinsma (eindred.), Felix Meritis 1787-1987, Amsterdam (Uniepers) 1987, p. 118-119.

Auteur onbekend, Ruimte & Vaardigheden. Jaarprogramma Stichting Keramisch Werkcentrum 1987, p. 8-9.

Rine Scheffers, Konfrontatie-4. In scène, in Foto 42 (januari/februari 1987) 1/2, p. 60-67.

Jan Donia, Knutselen in de marge, in Het Vrije Volk 21 maart 1987.

Lorenzo Merlo, Het evangelie volgens R.B., in Foto 42 (april 1987) 4, p. 69.

Auteur onbekend, Reviews (recensie expositie R.B. bij Torch), in Flash Art (International Edition) (mei 1987) 134.

Mariëtte Haveman, Kunstfoto’s in een sfeer van schuld en boete. Subjectiviteit leidt op Rijksacademie tot gezwollen tentoonstelling, in De Volkskrant 25 mei 1987.

Hripsimé Visser, Konstruierte Wirklichkeiten/Constructed Realities, in European Photography (juli/augustus/september 1987) 31, p. 15-36 (met foto’s).

Eveline Vermeulen, Elf visies op Felix Meritis, in Catalogus tent. 200 jaar Felix Meritis, Amsterdam, september 1987.

Auteur onbekend, Metz pour la photographie (aankondiging), in Spectacles en Lorraine oktober 1987, p. 25.

Mariëtte Haveman, Ongerijmde zaken, in De Volkskrant 23 oktober 1987.

Patrick Roegiers, La Hollande. Rock et Baroque, in Le Monde 29 oktober 1987.

Hripsimé Visser, (tekst m.b.t. Nederlandse bijdrage), in Catalogus tent. Foco Madrid ’88. Circulo de bellas artes, Madrid 1988, p. 49, 64, 94 (met foto’s).

Catalogus Primavera fotografica a Catalunya, z.p. 1988, p. 66-67.

Frits Bruins en Linda Roodenburg (red.), De Verbeelding van Leiden, Leiden (SMD Informatief) 1988, p. 10, 63-65 (met foto’s).

Catalogus Fotografie in Rotterdamse galeries (verschenen t.g.v. eerste Rotterdamse Fotografiebiënnale), Rotterdam 1988, p. 38-41, 90 (met foto’s).

(Vouwblad) Fotografen aan het werk voor Randstad, Amsterdam (Randstad Uitzendbureau bv) 1988.

Dominique Vollichard, O Ruines, in 24 heures Suisse 2 maart 1988.

Patrick Roegiers, Un miniaturiste baroque. Rommert Boonstra au Studio 666, in Le Monde 21 april 1988.

Marije den Hartogh, Copy Art: The third wave of copy artists is coming, in Connexions (Canon), (voorjaar 1988) 5, p. 40-45 (met foto’s).

Catalogus Presentatie 87/88. Werk van studenten en docenten afdeling grafiek/fotografie, Amsterdam (Rijksakademie van Beeldende Kunsten) mei 1988, p. 13.

Marijke Hilhorst, De Verbeelding van Leiden, in Vrij Nederland 28 mei 1988, p. 14-19.

Willem K. Coumans, Er is geen landschap dat de tijd heeft om te dromen, in (Vouwblad tent.) Er is geen landschap dat de tijd heeft om te dromen, Maastricht (Gouvernement) juli 1988.

Frits Baarda, ‘Maniakken’ brengen met Fotomania eerste echte fotogalerie naar Rotterdam, in Het Vrije Volk 4 augustus 1988.

Hripsimé Visser, Rotterdamse School?, in Perspektief (augustus 1988) 33, p. 31-58.

Jean Paul Bresser, Een Rotterdamse rebellenclub. De opkomst van de geënsceneerde fotografie, in Elsevier 44 (27 augustus 1988) 34, p. 92, 94-96.

Ton Hilderink, Trends in paper, in Connexions (Canon), (najaar 1988) 6, p. 10-14 (met foto’s).

Michael Köhler (red.), Das konstruierte Bild. Fotografie – arrangiert und inszeniert, Schaffhausen etc. (Stemmle) 1989, p. 41, 94-96, 143 (met foto’s).

Robbert van Venetië en Annet Zondervan, Geschiedenis van de Nederlandse architectuurfotografie, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1989, p. 19.

Catalogus tent. 150 Ans de photographie. Certitudes et interrogations 1839-1989, Charleroi 1989, p. 76-79, 101 (met foto’s).

(Vouwblad) Auteur onbekend, Rommert Boonstra en Henk Tas (aankondiging gesprek in serie Cultuur & Kwaliteit), Rotterdam (Zaal De Unie) januari 1989.

Jan Middendorp, De breekbare barok van Rommert Boonstra, in Man 17 (januari/februari 1989), p. 100-105 (met foto’s).

Auteur onbekend, Januari-actie kunstfoto’s wegens succes geprolongeerd!, in Randstad Revue januari /februari 1989, ongepag.

Catalogus tent. Het portret. De mens als onuitputtelijk onderwerp, Amsterdam, februari 1989, ongepag. (met foto’s).

E.E., 150 Jaar fotografie in Charleroi, in De Witte Raaf juni 1989.

Auteur onbekend, 150 Ans de photographie. Certitudes et interrogations, in La Wallonië 2 juni 1989.

Marjan Ippel, Tussen sfeer en soberheid, in Blad 2 (december 1989) 8, p. 18-25.

Catalogus tent. Rondom fotografie, Leiden (Kunststichting AZL) 1990, p. 4.

Dominique Vidal, Rommert Boonstra, in La Croix 3 april 1990.

Patrick Roegiers, Un architecte de 1’impossible, in Le Monde 29 april 1990.

J.C.F., Photographies de Rommert Boonstra, in Photographies Magazine (april 1990) 21.

Auteur onbekend, United Artists, in Digicolor (Canon) (voorjaar 1990) 1, p. 26, 31 (met foto’s).

Catalogus Fotofestival Naarden, Naarden 1991, p. 48.

Ingeborg Th. Leijerzapf e.a. (tekst), Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw, Amsterdam (BIS) 1991, p. 116, 183.

Catalogus tent. Fantastische Foto’s, Groningen 1991, p. 8-9, 20-21 (met foto’s).

H. van Delft, Energeia. Negen visies op energie, in Catalogus tent. Energieën, Schiedam (Stedelijk Museum) 1991, p. 16-19 (met foto’s).

Petra Olschewski en Michael Köhler, Rommert Boonstra. Spuren der Erinnerung, in Photographie 15 (maart 1991) 3191, p. 20-27 (met foto’s).

Auteur onbekend, De beeldende foto, in Informatieblad Librije Hedendaagse Kunst Zwolle 9 (maart 1991) 4.

Cor Bouma, De esthetiek van etensresten en dode meeuwen: Rommert Boonstra (interview), in Blad 4 (maart/april 1991) 2, p. 16-20 (met foto’s).

Auteur onbekend, 2. Deutsch-niederlandischer Foto Workshop Polaroid 50×60 Sofortbildkamera, (Brochure) Volkshochschule Leer, april 1991.

Auteur onbekend, Rommert Boonstra in Leer, in General-Anzeiger 27 april 1991.

Auteur onbekend, Rommert Boonstra im Fotoworkshop Leer, in Ostfriesen Zeitung 2 7 april 1991.

(Brochure) Centrum voor audiovisuele vorming, Utrecht, voorjaar 1991.

K.-P. Holstein, 2. Deutsch-niederlandische Foto-Workshop mit der Polaroid-50×60 cm Sofortbild-Kamera, in Ostfriesland Journal (juni 1991) 6, p. 93-95.

Eddie Marsman, 6 fotografen en 1 Polaroid camera. Nederlands-Duitse ontmoeting op 50×60 cm, in Foto 46 (september 1991) 9, p. 79-87 (met foto’s).

Leo Delfgauw, Fantastische Foto’s, in Perspektief (oktober 1991) 42, p. 72-73.

Linda Roodenburg (samenstelling), Fotowerk. Fotografie in opdracht 1986-1992, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1992, p. 19, 30, 149, 152, 155, 162.

Catalogus Houston Fotofest 1992. The International Month of Photography, Houston, maart 1992, p. 60-63.

Auteur onbekend, Een beeld van Rotterdam, in Het Gebaar. Beeldende kunst in Rotterdam en omgeving 4 (september 1992) 3, p. 21.

Esther Gottschalk, In de trein een andere kijk op de wereld, in Nieuwsbrief Galerie Fotomania 1 (december 1992) 3.

Rianne van Dijck, Fotomania: stilstand is achteruitgang, in Foto 47 (december 1992) 12, p. 64-67.

Rutger ten Broeke e.a., Het medium is fotografie, in Catalogus Foto Biennale Enschede, Enschede 1993, p. 58-59 (met foto’s).

Catalogus tent. Met de camera gemaakt, Leeuwarden 1993, p. 12, 35.

Catalogus tent. Ergens. Thuis (Fotomanifestatie Noorderlicht), Groningen 1993

H. Swinkels en Ine Janssens, Fotograferen is (g)een kunst. Werkboek fotografie L.O.K.V., Utrecht 1993, p. 61-62.

Pien Wildeman, Vijftien Boonstra’s in de trein, in Koppeling. Weekblad voor de Nederlandse Spoorwegen 32 (april 1993) 1299, p. 8.

Auteur onbekend, Nieuwe fotokunst in treinen, in Nieuws Select. Informatief magazine voor forensen april 1993, p. 11 (met foto’s).

Judith Zeeman, Treinkunst, in Rails. Magazine voor reizigers april 1993, p. 54-56.

Frans Alten, Reizen met de foto’s van Rommert Boonstra, in Rotterdams Dagblad 9 april 1993.

Auteur onbekend, Fantasiewereld in de trein, in Algemeen Dagblad, 6 mei 1993, p. 9.

Noorderlichtkrant 93, september 1993, p. 6, 11, 13.

Eddie Marsman, Derde editie fotomanifestatie Noorderlicht Groningen, in Foto 48 (oktober 1993) 10, p. 36-43.

Sonja Geerlings, Railevant: Rommert Boonstra in opdracht van de NS (interview), in Foto 48 (oktober 1993) 10, p. 44-48 (met foto’s).

Peter de Ruig, Bericht uit de studio. De fotografie van architectuurmaquettes, in Archis november 1993, p. 34-41.

Maaike van der Wiel (red.), De druiven van Zeuxis. De vreemde wereld van het hedendaags realisme, Den Haag (FKU-uitgave t.g.v. de Dag van de Kunstuitleen 6 november 1993) 1993.

Catalogus tent. Allan Chasanoff Photographic Collection: Tradition and the Unpredictable, Houston (The Museum of Fine Arts) 1994.

Tentoonstellingen

1980 (e) Amsterdam, Galerie Jack Visser, Rommert Boonstra foto’s.

1981 (g) Rotterdam, Lijnbaancentrum, De fotograaf als componist (Fotograferen in Rotterdam).

1982 (e) Rotterdam, Perspektief.

1982 (g) Rotterdam, Rotterdamse Kunststichting Lijnbaancentrum, Staged Photo Events.

1982 (g) Aken, Neue Gallery/Sammlung Ludwig, Staged Photo Events.

1983 (e) Amsterdam, Canon Gallery.

1983 (g) Apeldoorn, Gemeentelijk Van Reekum Museum, Staged Photo Events.

1983 (g) Antwerpen, I.C.C., Staged Photo Events.

1983 (g) Parijs, Centre Pompidou, Images Fabriquées.

1983 (g) Coimbra, Five Dutchmen (rondreizende tentoonstelling door Portugal).

1983 (g) Dordrecht, Pictura, Overwhelming Techniques.

1984 (e) Den Haag, Staal Bankiers.

1984 (e) Lausanne, Galerie Junod.

1984 (e) Amsterdam, Pullitzer Gallery.

1984 (g) Nantes, Musée des Beaux Arts, Images Fabriquées.

1984 (g) Hasselt, Musée d’Art Actuel, Images Fabriquées.

1984 (g) Rotterdam, Perspektief, Verlichte fotografie.

1985 (e) Rotterdam, Perspektief.

1985 (e) Verona, La Citta.

1985 (g) Parijs, Studio 666.

1985 (g) Rotterdam, Herfstsalon.

1985 (g) Zaragoza, Vanguardia ’85.

1986 (e) Amsterdam, Canon Gallery.

1986 (e) Gent, Galerie XYZ.

1986 (g) Amterdam, Galerie Torch, Contemporary Pictures.

1986 (g) Parijs, Biënnale.

1986 (g) Keulen, 50 Jahre moderne Farbfotografie 1936/1986 (Photokina).

1986 (g) Enschede, Foto Biënnale.

1986 (g) Amsterdam, Koopmansbeurs, Recente Fotografie 1980-1986 (Foto ’86).

1986 (g) Graz, Fotogalerie im Forum Stadtpark, Fotowerken aus Holland.

1986 (g) Rotterdam, Momentopname ’86.

1986 (g) Groningen, Groninger Museum, Fotografia Buffa.

1986 (g) Amsterdam, Canon Photo Gallery, In Scène.

1986 (g) Berlijn, Hochschule der Künste.

1986 (g) Rotterdam, 4 keuzen.

1987 (e) Amsterdam, Galerie Torch, Rommert Boonstra recent fotowerk.

1987 (g) Bonn, Rheinisches Landesmuseum, Fotografia Buffa.

1987 (g) Helmond, Gemeentemuseum ‘t Meyhuis, Fotografia Buffa.

1987 (g) Keulen, Galerie Gugu Ernesto, Fotografia Buffa.

1987 (e) Utrecht, Kunstuitleen.

1987 (g) Amsterdam, Canon Gallery, Konfrontatie.

1987 (g) Amsterdam, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Het Subjectieve Objectief. Werk van studenten en docenten fotografie.

1987 (g) Athene, 10 Dutch Color Photographers Today.

1987 (g) Metz, Photographie Contemporaine.

1987 (g) Metz, La Photographie Hollandaise (Metz pour la Photographie).

1987 (g) Amsterdam, Felix Meritis, Tweehonderd jaar Felix Meritis.

1987 (g) Groningen, Groninger Museum, Zomer 1987.

1987 (g) Saintes, Baroques Photographiques.

1987 (g) Overijssel, Kunstroute.

1987 (g) Keulen, Art Cologne.

1987 (g) Madrid, Foco.

1988 (g) Glasgow, Collins Gallery, Fotografia Buffa.

1988 (g) Edinburgh, Stills Gallery, Fotografia Buffa.

1988 (g) Cardiff, Photo Gallery, Fotografia Buffa.

1988 (e) Lausanne, Galerie Junod.

1988 (e) Parijs, Studio 666.

1988 (g) Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen, Rotterdamse School?

1988 (g) Leiden, De Waag, De Verbeelding van Leiden.

1988 (g) Maastricht, Gouvernement, Er is geen landschap dat de tijd heeft om te dromen. Vormen van Nederlandse landschapsfotografie.

1988 (e) Barcelona, Trajecta.

1988 (e) Rotterdam, Galerie Fotomania, Rommert Boonstra.

1988 (g) Cambridge (Mass.), Carpenter Centre of the Visual Arts (Harvard University), Fabrications.

1988 (g) Doetinchem, De Gruitpoort Galerij, Visies op landschap.

1989 (e) Amsterdam, Pullitzer Art Gallery, Het Portret.

1989 (g) Parijs, Studio 666.

1989 (g) Amsterdam, Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

1989 (g) Charleroi, Musée de la Photographie, 150 Ans de photographie, certitudes et interrogations 1839-1989.

1989 (g) München, Kunstverein, Das konstruierte Bild.

1989 (g) Nürnberg, Kunsthalle, Das konstruierte Bild.

1989 (g) Bremen, Forum Böttcherstrasse, Das konstruierte Bild.

1989 (g) Karlsruhe, Badischer Kunstverein, Das konstruierte Bild.

1990 (g) Amsterdam, RAI, KunstRAI (Fotomania-presentatie).

1990 (e) Parijs, Studio 666.

1990 (g) Amsterdam, Galerie Brinkman.

1990 (g) Groningen, Kunsthistorisch Instituut.

1990 (g) Leiden, AZL-galerie, Rondom Fotografie.

1991 (e) Naarden, Galerie Groll, Rommert Boonstra (Fotofestival Naarden).

1991 (g) Zwolle, Librije Hedendaagse Kunst Zwolle.

1991 (g) Leer, Volkshochschule.

1991 (g) Assen, Drents Museum.

1991 (g) Parijs, Institut Néerlandais.

1991 (g) Rotterdam, Galerie Fotomania, Fotosalon (overzichtstentoonstelling t.g.v. eerste lustrum van Fotomania).

1991 (g) Groningen, Groninger Museum, In volle vaart.

1991 (g) Groningen, USVA Fotogalerie, Polaroids 50×60.

1991 (g) Groningen, Tentoonstellingszaal Harmoniegebouw, Fantastische Foto ‘s.

1991 (g) Amsterdam, Nieuwe Kerk, Het Beslissende Beeld (Dutch Photography).

1991 (g) Schiedam, Stedelijk Museum, Energieën.

1992 (e) Rotterdam, Capi Lux-Vak.

1992 (g) Houston, Houston Foto Fest.

1992 (g) Amsterdam, Beurs van Berlage, Fotowerk.

1992 (g) Esslingen, 2. Internationale Foto-Triënnale Esslingen.

1992 (g) Leer, Volkshochschule.

1992 (g) Arhus, Fotofestival.

1993 (e) Rotterdam, Galerie Fotomania.

1993 (e) Utrecht, Nederlands Spoorwegmuseum, Fotokunst in de trein.

1993 (g) Enschede, Foto Biennale.

1993 (g) Enschede, Museum Jannink, Collectie Randstad.

1993 (g) Leeuwarden, Frysk Keunstynstitüt, Met de camera gemaakt (rondreizende tentoonstelling door Friesland).

1993 (g) Groningen, Den Aa-kerk, Home/Thuis (Fotomanifestatie Noorderlicht).

1993 (g) Rotterdam, Galerie Fotomania, 15x recent werk.

1994 (g) Houston, The Museum of Fine Arts, Allan Chasanoff Photographic Collection: Tradition and the Unpredictable.

Bronnen

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.

Rotterdam, Rommert Boonstra, mondelinge informatie en documentatie.

Rotterdam, Galerie Fotomania, documentatiebestand.

Collecties

Amsterdam, Kunstuitleen.

Amsterdam, Randstad Collectie.

Amsterdam, Stichting Dunhill Dutch Photography.

Apeldoorn, Gemeentelijk Van Reekum Museum.

Charleroi, Musée de la Photographie.

Dalfsen, Stichting Beeldenroute Overijssel.

Den Haag, Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland.

Den Haag, Link Kunstpromotie.

Esslingen, Galerie der Stadt.

Groningen, Groninger Museum.

Groningen, Kunstuitleen.

Hilversum, Zuiveringschap Amstel- en Gooiland.

Houston, The Museum of Fine Arts.

Leer, Volkshochschule.

Leiden, Centrum Beeldende Kunst.

Metz, F.R.A.C.

Rotterdam, Artotheek Rijnmond.

Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst.

Rotterdam, Galerie Fotomania.

Sittard, Het Nederlands Fotomuseum.

Utrecht, Centrum Beeldende Kunst.

Utrecht, Nederlandse Spoorwegen.

Auteursrechten

De auteursrechten op het oeuvre van Rommert Boonstra berusten bij Rommert Boonstra te Rotterdam/Créantay.