Fotolexicon, 11e jaargang, nr. 23 (april 1994) (nl)

Charly van Rest

Frits Gierstberg

Extract

Charly van Rest is beeldend kunstenaar. Fotografie is voor hem een van de technieken of middelen die hij gebruikt bij het maken van collages, assemblages en installaties.

Van Rest maakt in zijn werk gebruik van gevonden fotografische afbeeldingen en van door hem zelfgemaakte foto’s. In zijn niet aflatende experimenteerlust ontwikkelde hij bovendien een aantal nieuwe technieken om beelden te maken, die in meer of mindere mate met de fotografie verwant zijn.

Biografie

.

1949

Charly van Rest wordt geboren in Djakarta, in (het toenmalige) Nederlands-Indië. Zijn vader is technisch tekenaar en uitvinder van beroep en als militair werkzaam bij de technische dienst van het Nederlandse leger.

1950

Het gezin Van Rest remigreert naar Nederland en vestigt zich in Den Haag.

1963

Charly van Rest verhuist met zijn ouders naar Zwolle. Hij gaat naar de Mulo. Rond zijn 15de levensjaar begint Van Rest te schilderen met gewone ‘huisverf. Hij schildert in alle stijlen en genres en eindigt bij de Pop Art.

1966

De familie Van Rest verhuist terug naar Den Haag, waar Charly de Mulo afmaakt.

1967

Zijn vader schrijft hem in voor een opleiding aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen (de latere Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam). Charly kiest voor de richting ‘publiciteitsvormgeving en grafisch ontwerpen’. Na twee jaar gaat hij, buiten het officiële studieprogramma om, lessen volgen van onder anderen Willy Schurman, Krijn Giezen en Peter Jansen. Al in het eerste jaar raakt hij bevriend met de zogenaamde Schiedamse kliek: kunstenaars van gelijke mentaliteit, onder wie Paul Beekman, Joop Schafthuizen en Daan van Golden. Andere vrienden worden Riek Vermeulen en Henk Tas, die ook op de Rotterdamse academie zitten.

1969

Hij raakt geïnteresseerd in Land Art en Arte Povera. Met Riek Vermeulen organiseert hij in Rijswijk het boomverwarmingsprojekt, waarbij bomen met stro worden ingepakt.

1970

Charly verhuist naar Rotterdam. Op de academie organiseert hij inmiddels met regelmaat tentoonstellingen van het werk van bevriende kunstenaars en van collega-studenten. Ook organiseert hij – in het kader van het stadiumgenerale programma – optredens van muziektheatergroepen.

1971

In het kader van een stage reist hij naar Sicilië, aanvankelijk om zich aan te sluiten bij een artistieke commune. De sfeer daar bevalt hem echter niet en hij trekt voor een half jaar met een tent de Siciliaanse natuur in. Daar maakt hij allerlei objecten van natuurlijke materialen, die hij vervolgens fotografeert. Hij reist naar Griekenland en Turkije.

1972

Aan de academie raakt hij betrokken bij een project van het Rotterdamse Studenten Toneel. Hij bouwt hiervoor een decor en speelt mee. Een toenemende interesse voor theater stimuleert hem om performances te gaan geven. Ook maakt hij environments.

In zijn laatste jaar aan de academie geeft hij voor het eerst een performance voor publiek.

Charly verlaat de academie zonder officieel examen te hebben gedaan; hij had immers geen ‘echte’ richting gevolgd. Hij ontvangt wel een getuigschrift.

Hij reist naar Turkije (Istanbul), Libanon en Egypte en woont twee maanden in Caïro.

1973

Van Rest ontvangt zijn eerste startstipendium van ƒ12.000,- op jaarbasis van de Rotterdamse Kunststichting. Samen met Paul Beekman reist hij naar Turkije, Syrië, Libanon (Beirut), Sudan en Egypte.

1974

Met zijn collega-kunstenaars en vrienden Paul Beekman, Joop Schafthuizen, Henk Elenga en Daan van Golden maakt Charly van Rest een reis naar Indonesië.

1974-’80

Van Rest geeft performances in Rotterdam, Haarlem, Arnhem en Nice. Vanaf 1980 maakt hij zelf muziek bij de performances. Foto’s van zijn performances en installaties gebruikt hij later opnieuw. Deze foto’s worden steeds vaker zelfstandige werken, al dan niet met toevoegingen achteraf.

1982

Experimenten van allerlei aard leiden tot de ontdekking van een nieuwe techniek om beelden te genereren: de Ionfot – afgeleid van ionenfotografie – is geboren. Van Rest maakt een reis naar de Nederlandse Antillen.

1985

Met Joop Schafthuizen reist hij naar Egypte.

1986

Charly’s vader overlijdt. Al eerder had hij van hem een Yashica gekregen, nu erft hij een Nikon F2 en een Nikon F3. Hij gaat veel fotograferen.

1988

Van Rest ontdekt een methode om met behulp van uv-licht op bestaande afbeeldingen nieuwe, abstracte patronen te maken. Het resultaat van deze methode noemt hij Uvot, afgeleid van uv-fotografie.

1989

Hij reist naar Australië.

1991

Charly van Rest krijgt een grote (solo)expositie van zijn werk in het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Hij ontvangt de Anjerfonds-Chabotprijs 1991, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een in het Rijnmondgebied werkzame beeldend kunstenaar.

1993

Tijdens een workshop in Eindhoven experimenteert Van Rest met zeefdruktechnieken en ontdekt een methode om gekleurde fotogrammen te maken. De Uvot 2 is geboren.

Beschouwing

Charly van Rest gebruikt als beeldend kunstenaar al dan niet door hem zelf gemaakte fotografische afbeeldingen. Het gaat hem daarbij niet om de documentaire of registrerende kwaliteiten van de foto, hoewel naar de werkelijkheid verwijzende elementen altijd wel een rol spelen. Van Rest is echter ook geïnteresseerd in de suggestieve werking van afbeeldingen, die kan worden opgeroepen door de afzonderlijke foto, maar ook door de combinatie met andere fotografische afbeeldingen en/of voorwerpen. Het werk van Van Rest is moeilijk in één bepaalde stroming te plaatsen. Zijn gevoeligheid voor ongewone en mysterieuze combinaties van afbeeldingen en objecten, de rol die intuïtie en toeval in zijn werk spelen en het gebruik van bestaande afbeeldingen en (gebruiks)voorwerpen maken hem erfgenaam van zowel de Dada-beweging, het surrealisme als de Pop Art. Zijn gevoel voor het theatrale verraadt zijn verleden als performancekunstenaar. Zijn voorliefde voor natuurlijke materialen illustreert zijn affiniteit met de Arte Povera.

Toen Charly van Rest in 1967 naar de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen ging, had hij het schilderen eigenlijk al achter zich gelaten. Vóór die tijd had hij thuis met gewone ‘huisverf op oliebasis geëxperimenteerd en in allerlei stijlen en genres geschilderd. Eenmaal op de academie koos hij voor ‘publiciteitsvormgeving en grafisch ontwerpen’, een richting waarbij les werd gegeven in druktechnieken en fotografie door onder anderen Willy Schurman. Hij ontpopte zich tot een duizendpoot met een brede belangstelling. Na het tweede academiejaar volgde hij een eigen lesprogramma. Docent Krijn Giezen liet hem veel vrijheid en was een belangrijke inspirator, met name doordat Giezen zelf veelal natuurlijke materialen in zijn werk gebruikte. In de academietijd was Charly van Rest vooral geïnteresseerd in Pop Art, Arte Povera en Land Art. In deze periode gaf hij zijn eerste performances.

In de performances, die hij ook na zijn academietijd gaf, was de invloed van de Arte Povera merkbaar in het gebruik van natuurlijke en alledaagse materialen. Van Rest maakte hiermee objecten die hij in performances gebruikte, maar die later vaak de status van zelfstandige kunstwerken kregen. Vanuit de performance ontstond een belangstelling voor het theatrale: muziek, mime en lichteffecten gingen een belangrijke rol in zijn werk spelen. De installaties die hij soms ook met andere kunstenaars maakte, zoals The Return of Colonel Bogey met Paul Beekman in 1972, namen vaak de hele tentoonstellingsruimte in beslag. Ook de foto’s die hij van zijn performances en installaties maakte, gebruikte hij later – al dan niet bewerkt – vaak opnieuw.

Zijn interesse in Land Art kwam tot uiting in het boomverwarmingsprojekt dat hij in Rijswijk met Riek Vermeulen organiseerde. De foto’s van dit project, waarbij bomen in de winter met stro werden ingepakt, presenteerde hij later als zelfstandige werken.

Elektronische muziekapparatuur bood hem nieuwe mogelijkheden om met geluid te experimenteren. Van Rest werkte lange tijd als diskjockey en stelde muziekbanden samen voor derden.

In de jaren zeventig maakt Van Rest vele reizen naar onder andere het Nabije en Midden-Oosten, naar Noord-Afrika en Indonesië. Deze reizen versterkten zijn hang naar het Oosterse en exotische.

Na het overlijden van zijn vader in 1986 erfde hij diens camera’s en ging hij veel fotograferen. Hij gaf geen performances meer. Zijn aandacht ging bij de fotografie vooral uit naar scènes of elementen uit de alledaagse werkelijkheid. De nadruk lag op de materiële of de natuurlijke wereld, die in zijn foto’s vaak mysterieus of bezield lijkt. Mensen kwamen in zijn foto’s niet voor.

Eigenlijk heeft Charly van Rest van alles gemaakt, behalve misschien ‘echte’ schilderijen. Hij maakte collages, objecten, assemblages, Land Artprojecten, performances, environments, installaties en foto’s. In 1984 presenteerde hij in een tentoonstelling met de titel Schiljekten op de Rij, in Galerie Westersingel 8, een serie werken die wat betreft hun uiterlijk het midden hielden tussen schilderijen en objecten: ‘schil-jekten’. Daarnaast ontwikkelde hij een aantal unieke technieken om beelden te produceren die hij de namen Ionfots en Uvots gaf. Ook bedacht hij een procédé om gekleurde fotogrammen te maken.

De methode om tekeningen te maken met stofdeeltjes uit de lucht ontdekte hij in 1982. Met behulp van een ionisator, een apparaat dat negatieve ionen (elektrisch geladen moleculen) produceert, veroorzaakte hij een regen van stof. Doordat als gevolg van de ionen de elektrische lading van de stofdeeltjes werden geneutraliseerd, sloegen zij neer. Door sjablonen en voorwerpen op het papier te plaatsen, maakte Van Rest een patroon dat vervolgens door het neerslaande stof werd afgetekend. Op de plaatsen waar de sjablonen en voorwerpen zich bevonden bleef het papier wit; na het verwijderen ervan bleef een tekening – of een ionenfoto, Ionfot – zichtbaar. Het maken van een dergelijke tekening vergde enkele weken. Bovendien moest in de ruimte waar de Ionfot werd gemaakt voortdurend nieuw stof of roet worden aangevoerd; Van Rest deed dat met behulp van een kaars en een ventilator, en klopte met regelmaat de stofzuigerzak in de buurt van de tekening uit. Overigens bleek het ook mogelijk om met deze techniek kleurtekeningen te maken. Zo veroorzaakte sigarettenrook een bruine neerslag, terwijl wierook een groene neerslag produceerde. Gradaties in grijstinten waren te verkrijgen door de tijd te variëren waarin de sjablonen op het papier lagen. Omdat het stof in het papier vastzit, zijn Ionfots lang houdbaar. Van Rest exposeerde de met deze techniek vervaardigde tekeningen voor het eerst in 1986.

Met behulp van een hoogtezon vervaardigde Van Rest ook zogenaamde Uvots – afgeleid van ultravioletfotografie. Dit zijn bewerkingen van bestaande afbeeldingen met het ultraviolette licht dat door dit apparaat wordt geproduceerd. Het agressieve uv-licht verkleurde die delen van de afbeeldingen die niet door hem met sjablonen waren afgedekt: het pigment in de inkten waarmee de afbeelding was gedrukt, werd uitgebleekt. Hierdoor ontstond een nieuwe afbeelding over de oude heen. Bestaande afbeeldingen, zoals posters of andere reproducties, kunnen met deze techniek van bijvoorbeeld een abstract-geometrisch patroon worden voorzien. Een tweede door hem ontwikkelde Uvot-techniek is gebaseerd op het gebruik van uv-lichtgevoelige emulsies die in de zeefdrukindustrie worden gebruikt. Met kwast of roller bracht Van Rest een dergelijke emulsie op gewoon papier in plaats van op het nylon zeefdrukraam aan. Het uv-licht werd direct op het (verticaal gepositioneerde) papier geprojecteerd. Door in de lichtstraal sjablonen en objecten te plaatsen, ontstond een fotogram; door het toevoegen van halftoon en kleur een Uvot 2. Schilderkunstige effecten konden worden gekregen door de dikte van de emulsie te variëren.

Het experiment is een belangrijk onderdeel van Van Rests werkwijze. In een interview met de voormalige stadsconservator van Rotterdam Jan van Adrichem zei hij eens: “Iedere kunstenaar die op een goede manier bezig is wijdt zich aan experimenten. Mij fascineert het om steeds nieuwe technieken te ontwikkelen. Ik zoek niet naar bekende media, maar naar technieken die van bijvoorbeeld natuurwetenschappen zijn afgeleid. Na verloop van tijd levert het experiment altijd nieuwe en verrassende resultaten op. Daarbij interesseert de techniek me niet in de eerste plaats. Het eindresultaat is belangrijk. De techniek is slechts een middel om tot het eindresultaat te komen.” Daarnaast is een deel van zijn werkwijze gelegen in Ijet onophoudelijk verzamelen van voorwerpen en beelden. Die beelden kunnen bestaande afbeeldingen uit tijdschriften en dergelijke zijn, maar ook door hem gevonden foto’s en niet in de laatste plaats door hem zelfgemaakte foto’s. Deze voorwerpen of beelden liggen soms jaren in de kast, om dan plotseling naar aanleiding van een nieuw idee of van een recente vondst te worden gebruikt in installaties of collages. Presentatie en afwerking krijgen veel aandacht, waardoor zijn werk een wonderlijke keurigheid en precisie heeft. De combinatie van een scherp waarnemingsvermogen, een gevoeligheid voor ongewone zaken, voor ‘het exotische’ of ‘het primitieve’ en de grote zorg voor de presentatie geven zijn werk enerzijds een rustig, helder en doordacht karakter, maar anderzijds een vervreemdende, soms mysterieuze sfeer. Kenmerkend is het gebruik van ongewone materialen en het ongewone gebruik van alledaagse materialen, vaak na een zorgvuldig onderzoek naar hun geschiktheid en visueel effect. Het toeval kan een belangrijke rol spelen bij het maken van de foto’s – die overal kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens een reis of in het dagelijks leven, wanneer bepaalde voorwerpen of een merkwaardige combinatie van voorwerpen hem in het oog springen – net als bij de totstandkoming van combinaties van fotografische beelden in een collage of installatie. Van Rest maakt vrijwel alleen nog maar kleurenfoto’s, ofschoon gevonden zwart-wit beelden ook regelmatig door hem worden gebruikt.

Naast invloeden uit de Arte Povera en de Pop Art zijn er invloeden van primitieve en oriëntaalse kunst in het werk van Charly van Rest aanwijsbaar. Deze laatste invloeden zijn echter nooit heel concreet. Van Rest zelf sprak van een “hang naar het exotische”, die mogelijk verband houdt met zijn afkomst, maar in ieder geval sterk is gevoed door zijn talloze reizen naar landen in het Nabije en het Midden-Oosten en Afrika. Ook heeft het Rotterdamse artistieke klimaat invloed gehad op zijn werk, ofschoon Van Rest dit klimaat voor een deel weer zelf bepaald heeft. In 1988 maakte zijn werk deel uit van de tentoonstelling Rotterdamse School?, die een aantal Rotterdamse kunstenaars van gelijke artistieke mentaliteit en werkwijze bij elkaar bracht. Jan van Adrichem formuleerde in de catalogus Compositie met Rozen bij de gelijknamige tentoonstelling van het werk van Paul Beekman, Daan van Golden, Charly van Rest en Joop Schafthuizen die gemeenschappelijke mentaliteit en werkwijze als volgt: “Hoewel een gezamenlijk programma ontbreekt is de gedeelde interesse in het hergebruik van beeldmateriaal onmiskenbaar. Bestaande beelden ondergaan fotografische en schilderkunstige reproductieve bewerkingen of worden in collages met beelden uit andere contexten geconfronteerd”. Ofschoon er geen sprake is van een directe onderlinge beïnvloeding, kan de gesignaleerde overeenkomstige artistieke mentaliteit een gevolg zijn van de vriendschap tussen de genoemde vier kunstenaars, die in de jaren van 1967 tot op heden groot is.

De betekenis van het werk van Charly van Rest voor de Nederlandse fotografie is moeilijk aan te geven. Zijn onconventionele gebruik van foto’s in collages en installaties en zijn experimenten met allerlei aan de fotografie verwante technieken zijn bij geen enkele andere Nederlandse kunstenaar of fotograaf te vinden. Dat geldt ook voor zijn gevoeligheid voor mysterieuze of exotische elementen in de alledaagse werkelijkheid, die hij in zijn foto’s tot leven wekt. Hoewel hij al vanaf 1985 buiten Rotterdam en ook buiten Nederland exposeert, lijkt het alsof men zich nu pas bewust wordt van de relevantie en de eigenzinnigheid van zijn werk. Zijn solotentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen in 1991, de toekenning van de Anjerfonds-Chabotprijs en zijn deelname aan de tentoonstelling Vrij Spel, fotografie in Nederland 1970-1990 in 1993, zijn daarvan de eerste tekenen.

Documentatie

Secondaire bibliografie

Catalogus tent. Sonsbeek buiten de Perken, Rotterdam (Lijnbaanscentrum) 1971, deel 2, p. 80-81.

Dolf Welling, Het Lijnbaancentrum moet u deze keer vooral niet missen, in Rotterdams Nieuwsblad 30 juni 1971.

Catalogus tent. Hollanderska Tkanina Artystyczna, Wlókienneictwa etc (Museum Historii Wlókienneictwa) 1972.

Jan Donia en Gosse Oosterhof, Charly van Rest, in Rotterdam Art News (1972/1973) 2, p. 2-15.

Catalogus tent. Variaties in Textiel, Rijswijk (Ministerie van WTVC) 1974.

Catalogus tent. Stofwisselingen, Haarlem (Frans Halsmuseum /De Hallen) 1979, p. 36-37.

Catalogus tent. Charly van Rest en Fred Benjamins, Haarlem (Galerie VAN) 1979, p. 3-7.

P. Koster, Een avond en nacht bij de waterleiding, in Het Vrije Volk 21 september 1979, p. 5.

Ph. Charton, A propos d’une performance, in Calibre 33 is it art? (maart 1980) 3, p. 29.

(Vouwblad tent.) Het Eigen Verhaal, Rotterdam (Rotterdamse Kunststichting/Lijnbaancentrum) 1983.

Catalogus tent. Verbeeld Afval Scrap, Rotterdam (Centrum Beeldende Kunst) 1986.

Catalogus tent. Momentopname, Rotterdam (Galerie Westersingel 8) 1986.

Catalogus Rijksaankopen 1985, Den Haag (Logement van de Heren van Amsterdam) 1986, p. 236.

J. Raab, Substanzen und Energiën zu den Arbeiten von Charlie van Rest, Rotterdam (Centrum Beeldende Kunst) 1986, p. 3.

Jan van Adrichem, Beeldende Kunst en Kunstbeleid in Rotterdam, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 1987, p. 88, 118.

Linda Roodenburg, Charlie van Rest en Joop Schafthuizen, in Perspektief (april 1988) 31/32, p. 20-31 (met foto’s).

Hripsimé Visser, Rotterdamse School?, in Perspektief (augustus 1988) 33, p. 30-58 (met foto’s).

Ida Jager, De Rotterdamse School bestaat niet echt, in Hervormd Nederland 3 september 1988, p. 34.

Catalogus tent. I.S. in de Hal, Rotterdam (Stichting Fonds voor Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouwkunst) 1989, p. 18.

Jan van Adrichem, Compositie met Rozen, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 1989.

Catalogus tent. Verzameld Werk 1. Stadscollectie 1988, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 1989, p. 19, 48-49.

Auteur onbekend, Compositie met Rozen, in NRC Handelsblad 12 juli 1989.

G. Schleijpen, Een gedeelde fascinatie, in Avenue 23 (augustus 1989) 8, p. 12.

Bianca Stigter, Een spel van licht en schaduw met verf, foto’s en veel bekende namen, in NRC Handelsblad 5 augustus 1989.

IJsbrand van Veelen, Het onzichtbare zichtbaar maken, in Het Parool 5 augustus 1989, p. 10.

Catalogus tent. 90 Fotografie, Venlo etc (Museum Van Bommel Van Dam) 1990, p. 22.

Catalogus tent. Verzameld Wrerk 2. Stadscollectie 1989, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 1990, p. 36-37.

Jan Donia, Surrogaat-Surrogate, 15 jaar Galerie ‘t Venster, Den Haag (SDU) 1990.

Renée Steenbergen, Liever stof dan verf, in NRC Handelsblad 21 september 1990, p. 4.

Jan van Adrichem, Charlie van Rest, in Kunst, Europa, Düsseldorf (Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen) 1991, p. 15.48-15.49.

Lynne Cooke, Going Dutch, in Negen 9, Rotterdam (Witte de With) 1991, p. 24-28.

Jan Donia, De allure van Charlie van Rest, in De Krant op Zondag 27 januari 1991, p. 27.

J. Huisman, De werkelijkheid ontmaskerd en vervormd, in De Volkskrant 9 augustus 1991.

Din Pieters, Nederlandse kunst in de jaren negentig: tussen saai en anders, in Museumjournaal 2 (1991) 6, p. 58-64.

Catalogus tent. Negen, Rotterdam (Witte de With) 1991, p. 24-28.

Y. Friedrichs, Jeder ein Europäer, in Rheinische Post (14 augustus 1991) 187.

Catalogus tent. Verzameld Werk III. Stadscollectie 1990, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 1991, p. 43-44.

Catalogus tent. 9 Artisti Olandesi Contemporanei, Prato (Museo d’Arte Contemporanea Luigi Pecci) 1991, p. 34-39.

Catalogus tent. Charlie van Rest. Hypodroom, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 1991.

Anna Tilroe, Keukenblokken aan de Costa del Sol, in De Volkskrant 29 maart 1991, p. 7.

F. Riocomini, Misterioso Van Rest outsider olandese, in La Nazione Prato 27 juli 1991, p. 3.

Renée Steenbergen, Gesprek met Charly van Rest, in NRC Handelsblad 12 november 1991, p. 6.

F. Stiemer, De Hermes van Rotterdam, in Het Gebaar december 1991, p. 12-13.

H. Oerlemans, Hypodroom, in Magazijn (december 1991) 210, p. 33.

C. Jacobs, Charlie van Rest maakt uit huisstof moeiteloos schoonheid, in Utrechts Nieuwsblad 6 december 1991.

M. Schenke, Dromen met Charlie van Rest, in Algemeen Dagblad31 december 1991.

Catalogus tent. Negen, Hasselt (Provinciaal Museum) 1992.

Catalogus tent. 13 critics, 26 fotografs, Barcelona (Centre d’Art Santa Monica) 1992.

Frans van Burkom, Charlie van Rest, in Catalogus Nederlandse Kunst 1991 Rijksaankopen, Den Haag/Zwolle (Rijksdienst Beeldende Kunst/Waanders) 1992, p. 162.

Catalogus tent. Verzameld Werk 4. Stadscollectie 1991, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 1992, p. 39-40.

Catalogus tent. Muses de la Meuse. Stadscollectie Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam, Parijs (Institut Néerlandais) 1992, p. 27-31.

Catalogus tent. Franeker Cosmologie, Rotterdam (Centrum Beeldende Kunst) 1992.

J. Guillamon, 13 critics, 26 fotografs: La imagen textualinada, in La Vanguardia 22 april 1992, p. 5.

Catalogus tent. Verzameld Werk 5. Stadscollectie 1992, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 1993, p. 32.

Catalogus tent. Vrij Spel. Hedendaagse Nederlandse Fotografie 1970-1990, Nijmegen (Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan) 1993, p. 13,24.

Catalogus tent. De Kracht van het Heden, Amsterdam (Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst) 1993, p. 233-238.

H. Meutgeert, Vrij Spel. Hedendaagse kunst te boek, in Leidsch Dagblad 18 februari 1993, p. 9.

C. van Houts en J.B. Klaster, De Kracht van het Heden, in Het Parool 15 mei 1993, p. 41.

Flora Stiemer, Expositie De Kracht van het Heden: Harmonie Ontbreekt, in Algemeen Dagblad 19 mei 1993, p. 11.

Onderscheidingen

1990 Rotterdam Art Award 1990.

1991 Anjerfonds-Chabot Prijs 1991.

Tentoonstellingen

1971 (g) Rotterdam, Lijnbaanscentrum, Sonsbeek buiten de Perken.

1971 (g) Rotterdam, Lijnbaanscentrum, Sweet Home.

1971 (g) Schiedam, Stedelijk Museum, Salon van de Maassteden.

1972 (g) Den Haag, Galerie Mathoom.

1972 (e) Rotterdam, De Lantaren, The Return of Colonel Bogey (met Paul Beekman).

1972 (g) Wlókiennictwa, Museum Historii Wlókiennictwa, Hollanderska Tkanina Artystyczna (rondreizende tentoonstelling Lódz, Listopad, Grudzień).

1973 (e) Rotterdam, Galerie Flos Mulder, (met Arie de Groot).

1973 (e) Arnhem, Galerie De Rietstal, (met Bennie Heinze).

1974 (g) Variaties in Textiel (rondreizende tentoonstelling).

1975 (e) Rotterdam, Galerie Delta, Charlie van Rest.

1977 (e) Rotterdam, Galerie ‘t Venster, (met C.O. Paeffgen en Douwe Jan Bakker).

1978 (g) Haarlem, Frans Halsmuseum/De Hallen, Stof wisselingen.

1979 (e) Haarlem, Galerie VAN, (met Fred Benjamins).

1980 (e) Nice, Galerie CALIBRE 33 is it art?, Charlie van Rest. Atteindre l’air libre.

1983 (g) Rotterdam, Lijnbaanscentrum, Het Eigen Verhaal.

1984 (e) Rotterdam, Galerie Westersingel 8, Schiljekten op de Rij (met Johan Meijerink).

1986 (g) Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst, Verbeeld Afval Scrap.

1986 (e) Keulen, BBK Köln Hahnentorburg, Side Step Zeigt: Charlie van Rest en Marcelle van Bemmel.

1986 (g) Rotterdam, Galerie Westersingel 8, Momentopname.

1986 (g) Den Haag, Logement van de Heren van Amsterdam, Rijksaankopen 1985.

1987 (g) Amsterdam, Aorta, Van Verre.

1987 (g) Rotterdam, Galerie Delta, Tekenen ’87.

1988 (e) Rotterdam, Perspektief, Charlie van Rest. Recent werk.

1988 (e) Berlijn, Galerie P.T.T. Red, Charlie van Rest. Der Lachende Makrofag.

1988 (e) Keulen, Kaos Galerie, Charlie van Rest.

1988 (g) Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdamse School?.

1989 (g) Rotterdam, HAL, I.S. in de HAL.

1989 (g) Amsterdam, RAI, KunstRAI 1989 (Stadscollectie Rotterdam).

1989 (g) Utrecht, Centraal Museum, Compositie met Rozen.

1989 (g) Schiedam, Stedelijk Museum, Compositie met Rozen.

1989 (g) Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Verzameld Werk 1. Stadscollectie 1988.

1990 (g) Hannover, Der Kubus, Compositie met Rozen.

1990 (g) Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Verzameld Werk 2. Stadscollectie 1989.

1990 (g) Venlo, Museum Van Bommel Van Dam, 90 Fotografie (verkooptentoonstelling; gelijktijdig in Eindhoven, De Krabbedans, Zwolle, Librije Hedendaagse Kunst en Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst).

1990 (g) Keulen, Kaos Galerie, Himmel und Holle.

1990 (e) Rotterdam, Galerie Delta, Charlie van Rest.

1990 (g) Amsterdam, RAI, KunstRAI 1990 (Stadscollectie Rotterdam).

1991 (g) Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Verzameld Werk III. Stadscollectie 1990.

1991 (e) Amsterdam, Galerie Swart, Charlie van Rest: Hybriden.

1991 (g) Rotterdam, Centre for Contemporary Art Witte de With, Negen.

1991 (g) Prato, Museod’Arte Contemporanea Luigi Pecci, 9 Artisti Olandesi Contemporanei.

1991 (g) Düsseldorf, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Kunst, Europa.

1991 (e) Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Charlie van Rest. Hypodroom.

1992 (g) Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Verzameld Werk 4. Stadscollectie 1991.

1992 (g) Hasselt, Provinciaal Museum, Negen.

1992 (g) Barcelona, Primavera Fotografica, Centre d’Art Santa Mönica, 13 critics, 26 fotografs.

1992 (g) Parijs, Institut Néerlandais, Muses de la Meuse. Stadscollectie Museum Boymans-van Beuningen.

1992 (e) Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst, Franeker Cosmologie.

1992 (g) Dordrecht, Centrum Beeldende Kunst, Reflecties.

1992 (g) Amsterdam, Loods 6, De Kracht van het Heden.

1992 (g) Rotterdam, Kunsthal, Rotterdamse Kunst, collectie Museum Boymans-van Beuningen.

1993 (§) Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Verzameld Werk 5. Stadscollectie 1992.

1993 (g) Nijmegen, Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan, Vrij Spel. Hedendaagse Nederlandse Fotografie 1970-1990.

1993 (g) Amsterdam, RAI, KunstRAI 1993 (Staten-Galerie).

1993 (g) Eindhoven, De Fabriek, Honden Hamer, kunst in culturele transmissie.

1993 (g) Groningen, Kwadrant, Centrum Beeldende Kunst, Vrij Spel. Hedendaagse Nederlandse Fotografie 1970-1990.

1993 (g) Breda, Nieuwe Brabantse Kunststichting, Een Beeldschone Aanklacht.

Bronnen

Rotterdam, Charly van Rest, documentatie en mondelinge informatie.

Collecties

Den Haag, Rijksdienst Beeldende Kunst

Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst.

Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen (Stadscollectie Rotterdam)

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Charly van Rest berusten bij Charly van Rest te Rotterdam.