Fotolexicon, 8e jaargang, nr. 15 (maart 1991) (nl)

Michel Szulc-Krzyzanowski

Adriaan Elligens

Extract

Michel Szulc-Krzyzanowski houdt zich als fotograaf met velerlei projecten bezig: sequenties, sociaal-documentaire series, reportages en portretseries. De sequenties die hij tussen 1972 en 1985 maakte hebben hem internationale bekendheid gegeven. Szulc-Krzyzanowski probeert in zijn fotografie het bekende in een afwijkende vorm te presenteren en zo een andere kijk op de werkelijkheid te geven.

Biografie

.

1949

Michel Szulc-Krzyzanowski wordt op 23 april in Oosterhout geboren als zoon van een Poolse vader en een Belgische moeder.

1967

Na de MULO bezoekt hij de Akademie voor Beeldende Kunsten ‘St. Joost’ in Breda, waar hij les krijgt in fotografie van onder anderen Hans Katan.

1969

Hij vervolgt zijn opleiding aan de Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving te ‘s-Hertogenbosch (met Wim Noordhoek als docent fotografie).

1970

Hij behaalt het diploma vrije grafiek en fotografie.

Samen met Wim Noordhoek maakt hij een reis naar Polen, Tsjecho-Slowakije en Frankrijk.

1971

Szulc-Krzyzanowski vestigt zich als zelfstandig fotograaf in ‘s-Hertogenbosch.

In mei maakt hij zijn eerste fotosequentie aan het strand van Schiermonnikoog.

In het Noordbrabants Museum toont hij voor het eerst zijn foto’s op de groepsexpositie Keuze ’71.

In september wordt hij als lid aangenomen van de GKf, na een fotoserie over een tehuis voor demente bejaarden – huize De Meerwijck te ‘s-Hertogenbosch – aan een toelatingscommissie te hebben laten zien, waarin onder anderen Cas Oorthuys en Maria Austria zitting hebben.

Op vierentwintig kleinbeeldfilms legt hij het dagelijks leven van het dorpje Lamswaarde (Zeeuws Vlaanderen) vast. Het dorpje dreigt te verdwijnen in verband met de voorgenomen aanleg van het Baalhoekkanaal.

1972

Szulc-Krzyzanowski krijgt zijn eerste buitenlandse solo expositie in het Camden Arts Centre te Londen (Camden Interiors).

1973

In februari fotografeert hij vijftig willekeurige voorbijgangers in een mobiele studio in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Dit fotoproject resulteert in de expositie Straatmensen. Na afloop van de tentoonstelling worden de foto’s aan de Gemeente Den Bosch aangeboden.

In de zomer fotografeert hij vijfendertig interieurs van uiteenlopende Rotterdammers: van woonwagenbewoner tot fabrieksdirecteur. De foto’s worden op een formaat van twee bij twee meter tentoongesteld op de expositie Thuis in Rotterdam.

In november van dit jaar stelt Szulc-Krzyzanowski aan een aantal mensen in Nederland de vraag: „Wat is u het meest dierbaar?”. De foto’s met het antwoord op die vraag verschijnen samen met bijbehorende interviews in het weekblad Panorama van 21 januari 1974.

Szulc-Krzyzanowski laat met zijn camera vijftig Utrechtenaren het exterieur van hun woning fotograferen. Dit fotoproject krijgt de titel Woonontmoetingen.

1974

Op uitnodiging van het fotofestival te Arles fotografeert Szulc-Krzyzanowski in Arles twintig mensen met verschillende beroepen, thuis en op het werk. De foto’s worden ten tijde van het festival tentoongesteld.

1975

In maart wint Szulc-Krzyzanowski met een serie zwart-wit landschappen de tweede prijs van de Triënnale de la Photographie in Fribourg, Zwitserland.

1976

Szulc-Krzyzanowski plaatst in Vrij Nederland een advertentie waarin hij mensen uitnodigt zich naakt te laten fotografen in De Appel in Amsterdam. De serie foto’s (zevenenveertig mannen en twee vrouwen) wordt in de De Appel tentoongesteld met de titel Naakt zijn.

1977

Van de Gemeente Den Bosch krijgt Szulc-Krzyzanowski een foto-opdracht ten behoeve van de entreehal van het nieuwe Stadskantoor. Tijdens de bouw van het kantoor fotografeert hij de arbeiders bij hun werkzaamheden. De foto’s worden voorzien van een kort commentaar van de geportretteerden.

Met zijn camera volgt hij een aantal maanden een zestienjarig meisje dat in een koekjesfabriek werkt. Deze foto’s verschijnen in het boek Neem nou Henny. Het boek geeft een beeld van het leven van een werkende jongere.

1978

Op de Westelijke Jordaanoever maakt Szulc-Krzyzanowski een fotoreportage over nederzettingen van orthodoxe Joden.

1981

In mei zegt hij zijn lidmaatschap van het GKf op. Wegens zijn vele buitenlandse reizen kan hij maar op weinig bijeenkomsten aanwezig zijn.

In het Poolse Gdansk fotografeert Szulc-Krzyzanowski het dagelijks bestaan van een gezin met twee kinderen. In Chili maakt hij een fotoreportage over mensen die achter het bewind staan van dictator Pinochet.

1983

Opnieuw volgt Szulc-Krzyzanowski Henny. Zij is inmiddels een volwassen vrouw geworden. Het resultaat van deze fotoserie wordt gepubliceerd in het boek Henny, een vrouw.

1984

Szulc-Krzyzanowski verwerft een monumentale foto-opdracht van de Rijksgebouwendienst ten behoeve van het Rijkspolitiebureau te Veenendaal.

In Soedan maakt hij een fotoreportage over slachtoffers van de islamitische wetgeving in dit land.

1985

Met een speciale tentoonstelling in de Olympus Gallery in Amsterdam beëindigt Szulc-Krzyzanowski zijn sequenties. Met een schenking van de laatste sequenties aan diegenen die tijdens deze periode voor hem belangrijk waren, neemt hij afscheid van deze reeksen.

In september verhuist hij naar Amsterdam.

1986

Op uitnodiging van de redactie van het pretentieuze fotoboek A Day In The Life of America vertrekt hij in mei naar Florida om een reportage te maken over de puissant rijken die in Palm Beach wonen. Ondanks protest van de redactie besluit de directie van het project uiteindelijk zijn foto’s niet in het boek op te nemen omdat zij te controversieel zouden zijn.

Eveneens in mei maakt hij in Bombay een reportage over Truus Quak, een Hollandse vrouw die een weeshuis leidt.

Op Sri Lanka wordt hij gearresteerd en vier dagen opgesloten omdat hij contact zoekt met een Tamil-vertegenwoordiger.

In India brengt hij een bezoek aan Poona. Sindsdien laat hij zich spiritueel inspireren door Osho Rajneesh.

Hij verwerft een monumentale foto-opdracht van de Rijksgebouwendienst ten behoeve van het Rijkskantorengebouw Karelspoort te Eindhoven.

1987

Op 20 maart wordt hij onderscheiden met de Zilveren Camera in de categorie portretten (eerste prijs).

Hij maakt nogmaals een reportage over Henny, na een publicatiegarantie en een financieel voorschot van Vrij Nederland te hebben gekregen. In november verschijnt deze reportage in de kleurenbijlage van Vrij Nederland.

Voor de manifestatie Kunst Over De Vloer (Entrepotdok, Amsterdam) fotografeert Szulc- Krzyzanowski vier verschillende paren in hetzelfde wooninterieur. Aan de bezoekers van de manifestatie die het interieur mogen betreden wordt de keus gelaten wie van de vier paren de werkelijke bewoners zijn.

1987-’88

Voor De Volkskrant maakt hij vanaf september 1987 tot en met april 1988 tientallen portretten ten behoeve van interviews met Nederlanders uit de culturele sector.

In de Nieuwe Revu verschijnen zijn fotoreportages Het Verschil. Deze reportages handelen over het verschil dat tussen twee mensen centraal staat, bijvoorbeeld een werkloze en een carrièremaker of een uitzonderlijk lange en een uitzonderlijk kleine man.

1988

In februari wordt zijn foto-installatie Please Disturb getoond in het Canon Image Centre in Amsterdam. Het is een verslag van de vele anonieme hotelkamers waarin hij logeerde tijdens buitenlandse reizen. Op de tentoonstelling is een hotelkamer nagebouwd waarin de foto’s worden geëxposeerd.

In een dagbladadvertentie biedt hij aan om ‘de mooiste mensen van Nederland’ in hun eigen omgeving te fotograferen. De foto’s van de twaalf reflectanten en de interviews met hen worden gepubliceerd in Nieuwe Revu van 3 november.

In het najaar verblijft hij drie maanden in Nyakomba, een dorpje in Zimbabwe, waar hij het leven van enkele dorpsbewoners op de voet volgt.

1989

Voor de catalogus van de tentoonstelling Kammen (Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam) wordt hij gevraagd de kleurenfotografie te verzorgen. Voor het boek Anders ontwikkelt hij het concept en verzorgt hij de zwart-wit fotografie. Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Algemene Stichting voor Verzorging en Verpleging van Zwakzinnigen (ASVZ).

In De Beyerd te Breda wordt een retrospectieve tentoonstelling van Szulc-Krzyzanowski’s werk gehouden; tegelijkertijd komt het overzichtsboek The First Twenty Years uit.

1990

Szulc-Krzyzanowski wordt opnieuw lid van de GKf.

In het voor- en najaar verblijft hij een aantal maanden in Spanje. Hij werkt daar aan een nieuwe serie foto’s: de Cadaques-serie geheten.

Beschouwing

Michel Szulc-Krzyzanowski heeft uitstekende herinneringen aan twee van zijn docenten: de fotografen Wim Noordhoek van de Academie in ‘s Hertogenbosch en Hans Katan van de Academie in Breda. Katan was een theoreticus, Wim Noordhoek een dynamische, inspirerende persoonlijkheid die het heilig vuur bezat. Noordhoek, een specialist in landschappen en reisfoto’s, vereenzelvigde zich met zijn fotografie. Men moest wel volgens zijn stijl werken, want alles dat buiten zijn opvatting viel, telde niet. Michel Szulc-Krzyzanowski is enige malen met hem op reis geweest, in een periode dat hij van zijn vakkeuze nog niet zeker was. Noordhoek was in staat om de liefde voor het vak die hij bij zijn leerling vermoedde definitief te vestigen. Hij heeft Michel met zijn uitstraling zó sterk gevormd dat deze met zijn bewuste keuze voor de fotografie, naar zijn gevoel tegelijkertijd een volwassen levensfase inging.

Vanaf dat moment gaf Szulc-Krzyzanowski het roken en drinken op en wijdde hij zich met discipline aan het vak. In de periode dat hij zijn sequenties maakte, waarmee hij later bekendheid verwierf, leefde hij teruggetrokken en met een strak schema. De sequenties konden alleen tot stand komen in een bewust gekozen absolute afzondering en door uiterste concentratie.

Toen Szulc-Krzyzanowski anderhalf jaar met grote inzet als zelfstandig fotograaf werkzaam was, kwam hij bij toeval in het tentoonstellingscircuit terecht. Hij had nog geen keuze gemaakt voor een bepaalde fotografische richting. Wel had hij op Schiermonnikoog in mei 1971 zijn eerste sequentie gemaakt: een serie van een verlaten staketsel op het strand. Als hij nieuwsgierig naderbij komt, het bouwsel vervolgens passeert en doorloopt naar de vloedlijn, legt hij zijn voortgang met de camera vast. Het lijkt een simpele fotografische registratie van een alledaags kijkproces. Via Domien van Gent van de toenmalige Provinciale Tentoonstellings Dienst van Noord-Brabant werden deze foto’s in een groepsexpositie in het Noordbrabants Museum opgenomen.

Het toeval wil dat Jan Dibbets in dezelfde periode fotoseries bij de vloedlijn aan het strand liet maken, waarbij de camera vanuit één standpunt van links naar rechts in een reeks beelden de omgeving registreerde (Dutch Mountains 1971). Een vergelijking met Dibbets is interessant, niet alleen vanwege de vroege ontstaansdatum, de onderwerpkeuze en de wijze van registratie. De houding van beide kunstenaars/fotografen ten opzichte van het medium is echter verschillend. Dibbets heeft zich altijd gedistantieerd van het fotograaf zijn en heeft zich er bij gelegenheid geringschattend over uitgelaten. In tegenstelling tot Dibbets wil Szulc-Krzyzanowski juist wel als fotograaf communiceren.

Fotosequenties zijn reeksen beelden die van links naar rechts en soms ook van rechts naar links of van boven naar beneden kunnen worden bekeken. Soms bestaat die reeks bij Szulc-Krzyzanowski uit twee foto’s, meestal zijn het er drie of meer. Het zijn sobere beeldreeksen waarin zich minieme gebeurtenissen voltrekken. In vele van deze sequenties wordt de hoofdrol vertolkt door de fotograaf of zijn schaduw en door de natuur – een strand of een duinlandschap. In andere sequenties is deze weggelegd voor eenvoudige attributen als een stok of een steen.

Voor de kijker zijn de sequenties op het eerste gezicht raadselachtig, omdat zij sterk afwijken van de normale manier van waarnemen. Er ontstaat een conflict tussen kijker en afbeelding, omdat in de stilstaande reeks beelden een spel wordt gespeeld met de factor tijd en beweging. Soms voegt Szulc- Krzyzanowski daar nog elementen aan toe, zoals het terugbrengen van ruimtelijke begrippen als voor en achter, dichtbij en veraf tot het platte vlak van een foto. Het bijzondere aan de sequenties is dat er sprake is van situaties of gebeurtenissen die de fotograaf voor de camera ensceneert. Niet het oog maar de geest is belangrijk. De fotograaf zet de omgeving naar zijn hand en speelt daar bovendien zelf een rol in.

Anders dan bij zijn documentaire fotoprojecten gebruikt Szulc-Krzyzanowski hier een verfijnde fotografische esthetiek om op een confrontatie met de beschouwer aan te sturen die moet leiden tot een nieuwe kijkervaring.

Veel van zijn sequenties maakte hij op verlaten stranden aan de westkust van Mexico, waar het decor niet afleidt van het onderwerp. Er zijn daar weinig mensen, het licht is er intens door een constant blauwe lucht. De late namiddagzon zorgt voor lange, doortekende schaduwen. De zon laat een klein diafragma toe, zodat met een 20 mm groothoeklens een grote scherptediepte kan worden bereikt. De scherptediepte is een belangrijk vereiste, omdat Szulc-Krzyzanowski in veel sequenties de gebeurtenissen vlak voor de cameralens laat afspelen.

De sequentievorm en ensceneringen in de creatieve fotografie zijn nu gemeengoed, maar dat was in het begin van de jaren zeventig nog geenszins het geval. Naast Jan Dibbets begon Ger Dekkers in die periode met zijn landschappelijke perspectiefcorrecties die hij in reeksen beelden uitbracht. In De Verenigde Staten maakte Duane Michals toen sterk persoonlijk getinte sequenties met een vaak surrealistische inhoud. Michals’ fotografie raakte in Nederland echter pas later in de jaren zeventig bekend.

Szulc-Krzyzanowski maakte met zijn eigenzinnige sequenties snel naam. In 1979 kreeg hij een eenmanstentoonstelling in de Bibliothèque Nationale in Parijs. Daarop volgden exposities in de filialen van de befaamde galerie Zabriskie in Parijs en New York die internationale aandacht trokken. De opbrengsten van zijn sequenties maakten Szulc-Krzyzanowski financieel onafhankelijk en stelden hem in staat zelfstandige fotoprojecten uit te voeren. Het werk van Szulc-Krzyzanowski kan ruwweg in drie hoofdgroepen worden ingedeeld: de genoemde sequenties die inmiddels een afgesloten hoofdstuk vormen, sociaal-documentaire series en portretten. Voor hem zelf doet zijn documentaire fotografie in geen enkel opzicht onder voor zijn sequenties. Dat heeft onder meer te maken met zijn opvattingen over fotografie. Hij geeft de voorkeur aan een presentatie van foto’s in een verhalende vorm boven het enkelvoudige beeld, niet alleen bij de sequenties maar ook in zijn documentaire werk.

De documentaire series kunnen worden onderverdeeld in thematische projecten, foto-essays en reisreportages. Het eerste grote themaproject was de ‘Camden interieurs’ in 1972. Na de groepsexpositie in het Noordbrabants Museum volgde een uitnodiging voor een expositie in het Camden Arts Centre in Londen. Voor deze tentoonstelling realiseerde Szulc-Krzyzanowski ter plekke twee projecten: een serie ‘stadsequenties’ en een sociaal-documentaire serie. Hij fotografeerde in dit Londense stadsdeel vijftig mensen in hun huiskamer bij de televisie. De televisie is niet alleen de rode draad die de serie stevig bijeen houdt, maar ook een centraal element in de confrontatie van de kijker met het woonmilieu van de gefotografeerde.

In 1974 fotografeerde Szulc-Krzyzanowski op uitnodiging van het fotofestival te Arles ten behoeve van een expositie ter plekke twintig verschillende beroepen. Hij portretteerde de mensen op het werk én ook thuis. Op de expositie confronteerde hij telkens twee beroepen in een groep van vier foto’s. De kijker zag bij iedere groep op de bovenste twee foto’s de geportretteerden in hun werksituatie en op de onderste twee foto’s in hun woonsituatie. Deze presentatie versterkte de vergelijking die de kijker maakt bij de verschillende milieus van de afgebeelde personages. Net als bij zijn sequenties was de opdracht die Szulc-Krzyzanowski hier zichzelf stelde de confrontatie.

Het is dus vooral de afwijkende vorm waarop hij mensen fotografeert die opvalt. Szulc-Krzyzanowski kadert niet alleen het onderwerp af, maar zoekt binnen het onderwerp naar een tweede thema. Er ontstaat op die manier een soort vergrootglaseffect. Ook bij andere projecten kiest Szulc-Krzyzanowski voor een presentatievorm die de inhoud van de foto ondersteunt.

Een ander voorbeeld van deze werkwijze is de reportage die hij maakte in het dorpje Nyakomba in Zimbabwe (in 1990 tentoongesteld onder de titel Gewoon Afrika in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam). Daar volgde hij drie maanden lang vier dorpsbewoners bij hun dagelijkse werkzaamheden. Binnen de fototentoonstelling wijdt Szulc-Krzyzanowski een aparte expositie aan een van zijn personages: een boer die een waterput slaat op aanwijzingen van de lokale wichelroedeloper. Het wil met het vinden van water maar niet lukken. De boer verdwijnt steeds verder in het gat dat hij graaft. Wanneer hij zonder succes op een angstwekkende diepte is gekomen, wil hij zijn inspanningen staken, maar bij de allerlaatste poging vindt hij tenslotte toch water in de bijna bodemloze put. Zijn vreugde kent geen grenzen. Omdat deze serie op de tentoonstelling aan de buitenzijde van een cirkelvormige wand wordt gepresenteerd die in het midden van de expositieruimte is geplaatst, kan de bezoeker het beeldverhaal niet als een geheel overzien. Hij moet de moeite nemen er omheen te lopen en daardoor wordt de aandacht voor het onderwerp extra versterkt.

De fotoreportages die Szulc-Krzyzanowski maakte van het meisje Henny tonen een totaal andere betrokkenheid bij het onderwerp. De reportages bestrijken een periode van tien jaar met de jaren 1977, 1983 en 1988 als vaste referenties in de gebeurtenissen die Henny’s leven bepalen. In tien jaar tijd groeit Henny uit van een werkend meisje in een koekjesfabriek tot een huisvrouw met twee kinderen. Ondertussen wordt haar jonge echtgenoot ernstig ziek, komt in een rolstoel terecht en moet thuis door Henny worden verpleegd. Ondanks alles houdt Henny de moed er in, maar het is geen opwekkend beeldverhaal. De reportages werden in drie boeken uitgegeven. De ondersteunende teksten van de journaliste Angeline van den Berg in deze boeken zijn nuchtere monologen van Henny en van mensen uit haar omgeving: haar ouders, haar vriend, haar kennissen en de productiechef op haar werk („Och, het zijn beste meisjes… Verder ga ik van het standpunt uit: als het ze hier niet bevalt sodemieteren ze maar op”).

Het sociaal-documentaire fotoboek is op zichzelf in Nederland een bekend verschijnsel dat inmiddels een interessante reeks boeken van goede kwaliteit heeft opgeleverd en een duidelijke traditie heeft gevestigd. De Henny-boeken van Szulc-Krzyzanowski vormen daaraan een belangrijke bijdrage.

Szulc-Krzyzanowski werkt weinig in opdracht. Meestal werkt hij op eigen initiatief een thema voor een project uit, realiseert het in de praktijk en tracht afhankelijk van het onderwerp het vervolgens te verkopen aan een galerie of een museum, een maatschappelijke instantie of de redactie van een weekblad. Een van de grote opdrachten waarvoor Szulc-Krzyzanowski werd uitgenodigd en waarvan hij de inhoud naar eigen inzicht kon bepalen was de monumentale opdracht ter opluistering van het trappenhuis van het nieuwe Rijkskantorengebouw te Eindhoven (1986). Het thema stijgen en dalen heeft hij met fotoreeksen van trapbestij gingen in Sri Lanka, in Bolivia, in Odessa, in de Marokkaanse Sahara en bij een Hollandse duintop uitgebeeld. Bij het beklimmen van de trappen fotografeerde Szulc-Krzyzanowski zijn uitzicht terwijl hij zijn camera recht voor zich hield. Per trede veranderde het blikveld van de camera en werd het doel van de bestijging op de laatste foto zichtbaar. Deze trappenseries vormden het sluitstuk van de sequentieperiode die met name de jaren 1972 tot 1985 omvatte.

Het sequentietijdperk was geen geïsoleerde periode, zoals uit de voorbeelden van de documentaire fotoprojecten blijkt. Hoe verschillend de uiteenlopende fotoprojecten ook waren, het is Szulc-Krzyzanowski er steeds om te doen geweest om gevestigde kijkconventies te doorbreken. Ook in zijn portretten streeft hij naar een conflict in het kijkproces. Zo maakte hij in 1986 een serie afwijkende portretten met een vervreemdend karakter. De formule dat bij een goed portret het karakter van de geportretteerde in de gezichtsuitdrukking tot uiting moet komen, zette Szulc-Krzyzanowski in deze serie radicaal overboord. Hij maakte zijn personages ‘onherkenbaar’ door attributen die hun specifieke eigenschappen weerspiegelen of iets met hun beroep te maken hebben, volledig het uitzicht op de geportretteerde te laten ontnemen. Bij de kijker ontstaat een gevoel van onbehagen omdat hem de mogelijkheid wordt ontnomen zich met de geportretteerde te identificeren. Dat onbehagen wordt nog eens versterkt door de harde, frontale belichting die Szulc-Krzyzanowski in deze foto’s met opzet toepast. Bij sommige van deze portretten wordt het effect echter te niet gedaan door een té duidelijk attribuut dat weinig aan de suggestie overlaat.

Szulc-Krzyzanowski zoekt de confrontatie om te kunnen communiceren, niet alleen door middel van foto’s maar ook door middel van het woord. Hij zegt graag dingen die bij de toehoorder een reactie oproepen. Wanneer hij een lezing houdt, zoals in februari 1990 voor collega-fotografen, en begint met de woorden „Vanavond heb ik aan jullie goed nieuws mee te delen. Zoals het nu gaat is er geen interessante toekomst meer voor de Nederlandse fotografie”, dan is hij in ieder geval verzekerd van de aandacht van zijn publiek.

Szulc-Krzyzanowski is geen doorgewinterde technisch deskundig fotograaf. Zijn opleiding was te kort om hem in alle facetten van het vak te onderwijzen. Door zijn hoge productiviteit in het maken van opnamen is hij ook niet altijd in staat zijn afdrukken zelf te maken. Omdat hij desondanks hoge eisen stelt aan de afwerking van zijn foto’s, laat hij deze tijdrovende werkzaamheden over aan meesterdrukkers als Siebe Swart en F-lab die zich hierin gespecialiseerd hebben. Hij beschouwt deze werkwijze overigens niet uitsluitend negatief, omdat hij – zoals hij zelf zegt – op die manier meer ruimte kan geven aan het creatief proces.

Szulc-Krzyzanowski werkt bij voorkeur met een kleinbeeld reflexcamera. Voor zijn portretten gebruikt hij een 6×6 cm camera.

Michel Szulc-Krzyzanowski is lange tijd geïdentificeerd geweest met sequentie- fotografie, welke vorm van fotografie hij internationaal gezien op een hoog niveau heeft bedreven. Het waren de sequenties die zijn fotografenloopbaan in een stroomversnelling hebben gebracht.

Daarnaast heeft hij altijd documentaire fotografie gemaakt. Deze twee aspecten van zijn werk hebben doorgaans in verschillende contexten gefunctioneerd, deels omdat zij door een verschillend publiek ‘geconsumeerd’ werden en deels omdat zij niet dezelfde esthetiek gemeen hebben.

De fotografie van Michel Szulc-Krzyzanowski kan men zonder twijfel individualistisch en dikwijls eigenzinnig noemen. De fotograaf schroomt niet confrontaties aan te gaan, noch met zichzelf noch met de toeschouwer. In zijn sequenties is de visuele uitdaging geraffineerd en dikwijls fijnzinnig vormgegeven, de documentaire series en de portretten zijn niet zelden onbarmhartig en onthullend.

Omdat hij geheel zijn eigen weg gaat, heeft Szulc-Krzyzanowski een opvallend oeuvre gecreëerd waarmee hij zijn plaats in de Nederlandse en internationale fotografie heeft opgeëist.

Documentatie

Primaire bibliografie

Angeline van den Berg en Ben Spekman (tekst), Neem nou Henny. Zomaar een werkende jongere. Een beeldverhaal van Michel Szulc Krzyzanowski, Utrecht (LOVWJ) 1977.

Ze zeggen dat vrijheid nodig is om kunst te maken. Maar dat geloof ik niet, in De Tijd 15 januari 1982, p. 26-35.

Een fotograaf is nog altijd goedkoper dan een kunstenaar, in Zero 4 (september 1982) 5, p. 80-81.

Een blamage voor het Stedelijk Museum, in Zero 4 (oktober 1982) 6, p. 99.

‘Jij bent niet gelukkig’. Het fotografisch surrealisme van Jan Saudek, in Zero 4 (oktober 1982) 6, p. 127-133.

De operationele miskleun van de bezuinigingschirurgen, in Zero 4 (november 1982) 7, p.44.

Eerst Shirley Beljon zien, daarna haar foto’s, in Zero 4 (winter 1982/1983) 8, p. 115-121.

Angeline van den Berg (tekst), Henny, een vrouw, Utrecht (LOVWJ/Uitgeverij In de Knipscheer) 1983.

David Travis (inl.), Michel Szulc Krzyzanowski, Sequences, Haarlem (Joh. Enschedé en Zonen) 1984.

Elba 1975, in Plaatwerk (maart 1987) 18, p. 30-31.

Angeline van den Berg (tekst), Henny, tien jaar uit haar leven, Amsterdam (SUA) 1988.

Het zomerverblijf, in De Volkskrant 6 augustus 1988.

Adriaan Elligens (inl.), Michel Szulc Krzyzanowski, The First Twenty Years, Haarlem (Joh. Enschedé en Zonen) 1989.

Rudie Kage (tekst), Anders. Uitgave t.g.v. het vijfentwintig-jang jubileum van de Algemene Stichting voor Verzorging en Verpleging van Zwakzinnigen, Utrecht (Stichting ASVZ) 1989.

Pictures for the art mafia?, in European Photography 10 (juli/augustus/september 1989) 39, p. 48.

in Focus:

Confrontatie. Het Nederlands Foto-Archief en een hotelbediende in Peru, 73 (1986) 11, p. 14.

Confrontatie. ‘Ik heb de ballen verstand van fotografie’, 73 (1986) 12, p. 14.

Confrontatie, 74 (1987) 1, p. 13.

Confrontatie. Een exclusief interview, 74 (1987) 2, p. 15.

Confrontatie. Columnist op zicht, 74 (1987) 3, p. 13.

Confrontatie. De Engelbert Humperdinck van de Nederlandse fotografie, 74 (1987) 4, p. 17.

Confrontatie. Spanningen, ontevredenheid en depressies teisteren Nederlands fotografie-onderwijs, 74 (1987) 5, p. 19.

Confrontatie. Een vette kluif voor bloeddorstige jakhalzen, 74 (1987) 6, p. 16.

Confrontatie. De verbeelding van de macht, 74(1987) 7/8, p. 56.

in Nieuwe Revu:

Verboden foto, (27 april 1979) 17, p. 18-25.

Krijgt Pinochet toch zijn Friendship?, (16 oktober 1981) 42, p. 54-57.

De Tweede Verjaardag, (17 september 1982) 37, p. 36-40.

Het beulsregime van Soedan, (20 april 1984) 16, p. 50-57.

Een Hollandse soldaat schoot ze dood waar ik bij stond, (27 maart 1985) 14, p. 30-34.

Omaira droeg haar lot waardig tot aan het eind, (1 augustus 1985) 32, p. 8-13.

De strijd van de Tamils, (28 maart 1986) 14, p. 48-51.

Islam in Nederland, (7 april 1986) 7, p. 20-23.

Het broertje van Bhagwan, (25 april 1986) 18, p. 6-7.

De Hollandse moeder Theresa. Hoe Truus Quak in haar eentje een weeshuis in Bombay runt, (9 mei 1986) 20, p. 56-61.

Het verschil, (28 augustus 1987) 35, p. 58-63.

Het verschil, (14 januari 1988) 3, p. 50-55.

Het verschil, (20 oktober 1988) 43, p. 70-75.

‘Ja, ik vind mezelf mooi’, (3 november 1988) 45, p. 20-21, 24-27 (met foto’s).

Drie maanden Nyakomba Zimbabwe. Portret van een anoniem stukje Afrika, (27 oktober 1988) 44, p. 22-27.

Drie maanden Nyakomba Zimbabwe. Bruidschatten, water en magie, (10 november 1988) 46, p. 22-27.

Drie maanden Nyakomba Zimbabwe. Geen geluier of gelal meer, (24 november 1988) 48, p. 59-61.

Drie maanden Nyakomba Zimbabwe. De angst voor de sprinkhaan, (8 december 1988) 50, p. 68-71.

Drie maanden Nyakomba Zimbabwe. De medicijnman uit het Noorden, (29 december 1988) 1, p. 52-55.

Drie maanden Nyakomba Zimbabwe. Eindelijk water, (5 januari 1989) 2, p. 54-57.

in Panorama:

De prijswinnaars, 76 (22 juni 1989) 26, p. 68-69.

De prijswinnaars, 76 (29 juni 1989) 27, p. 60-61.

De prijswinnaars, 76 (6 juli 1989) 28. p. 60-61.

De prijswinnaars, 76 (13 juli 1989) 29, p.61.

De prijswinnaars, 76 (20 juli 1989) 30, p. 61.

De prijswinnaars, 76 (27 juli 1989) 31, p. 61.

De prijswinnaars, 76 (3 augustus 1989) 32, p.69.

De prijswinnaars, 76 (10 augustus 1989) 33, p.61.

De prijswinnaars, 76 (17 augustus 1989) 34, p.61.

De prijswinnaars, 76 (24 augustus 1989) 35, p.61.

De prijswinnaars, 76 (31 augustus 1989) 36, p.69.

De prijswinnaars, 76 (7 september 1989) 37, p. 93.

De prijswinnaars, 76 (21 september 1989) 39, p. 81.

Merken trouw. ‘Het ding rijdt’, 77 (8 februari 1990) 7, p. 46.

Merkentrouw. ‘Ik heb nu vijf BMW’s’, 77 (15 februari 1990) 8, p. 48.

Merkentrouw. ‘Een machtig mooie wagen’, 77 (22 februari 1990) 9, p. 38.

Merkentrouw. ‘Ik heb de gouden Skodaspeld’, 77 (1 maart 1990) 10, p.46.

Merkentrouw. ‘Ik dank er mijn leven aan’, 77 (8 maart 1990) 11 , p . 24.

Merkentrouw. ‘Dan kan ik ‘m wel een zoen geven’, 77 (15 maart 1990) 12, p. 47.

Merkentrouw. ‘Mijn dochter wilde ik Peugette noemen’, 77 (22 maart 1990) 13, p. 45.

Merkentrouw. ‘Ik rijd dwars door die andere wagens heen’, 77 (29 maart 1990) 14, p.31.

Merkentrouw. ‘Ik ben nog steeds verliefd’, 77 (5 april 1990) 15, p. 42.

Merkentrouw. ‘We aaien hem over het dashboard’, 77 (12 april 1990) 16, p. 33.

Merkentrouw. ‘Een keer heeft er een schroefje losgezeten’, 77 (19 april 1990) 17, p. 63.

foto’s in:

Le Francais audio visuel I, Den Bosch (Malmberg) z.j., p. 15, 69, 95.

Avenue (1972) 9, p. 100.

Siriële fotografie van Michel Szulc Krzyzanowski,in Fototribune (1973) 2, p. 14-17.

Bres, kroniek van onze beschaving voor Nederland en België februari/maart 1973, p. 90-91, 93.

Wonen TA/BK (juni 1973) 12, p. 31.

Panorama (25 januari 1974) 4, p. 42-49.

Wonen TA/BK (juni 1974) 12, p. 12-14.

Wonen TA/BK (december 1974) 24, p. 2-3.

Cherry Duyns, Lotgevallen, Leiden (Tango) 1975, omslag.

Jaar te kijk. De Zilveren Camera 1975,

Bussum (De Gooise Uitgeverij) 1975, p. 90.

Panorama (10 januari 1975) 2, p. 44,45.

Panorama (24 januari 1975) 4, p. 16-21.

Panorama (14 februari 1975) 7, p. 22-27.

Panorama (6 juni 1975) 23, p. 22-26.

Panorama (12 december 1975) 50, p. 34-35.

Fotografen 1976, geïllustreerde ledenlijst van de beroepsvereniging van fotografen GKf, Amsterdam (GKf) 1976, p. 38-39.

Jeugd en Samenleving 6 (januari 1976), p. 44, 46.

Nieuwe Revu (6 augustus 1976) 32, p. 22-27.

De Engelenbak (oktober 1976) 2, p. 3.

Catalogus tent. Fribourg 78, 2nd International Triennial Exhibition of Photography, Fribourg 1978, afb. 255.

Nieuwe Revu (6 juni 1978) 23, p. 36-43.

Panorama (9 juni 1978) 23, p.50, 53.

Nieuwe Revu (8 september 1978) 36, p. 42-45.

Vrij Nederland-Bijvoegsel (28 september 1978) 35, omslag, p. 7, 38.

Catalogus tent. Nederlands landschap, Amsterdam (Canon Photo Gallery) 1979.

Nieuwe Revu (18 mei 1979) 20, p. 18-23.

Lorenzo Merlo, New Dutch photography/Hedendaagse fotografie in Nederland, Amsterdam (Kosmos) 1980, p.. 52-57.

Zien (1980) 1.

GKf-fotobulletin december 1980.

Denis Roche, Autoportraits, Parijs (Centre Georges Pompidou/Musée national d’Art moderne) 1981, p. 53.

Nieuwe Revu (21 augustus 1981) 34, p. 18, 20-27.

Nieuwe Revu (1981) 49, p. 32-39.

David Travis, Photography in Chicago Collections, Chicago (The Art Institute of Chicago) 1982, p. 38, 41.

Carole Naggar, Dictionnaire des photographes, Parijs (Seuil) 1982, p. 238-239, 372.

Nieuwe Revu (23 juli 1982) 29, p. 20-22, 24.

Nieuwe Revu (19 november 1982) 46, p. 38-41.

GAK Sociaal Jaarverslag 1983.

Nieuwe Revu (4 november 1983) 44, p. 36.

Photographies (december 1983) 3, p. 84.

Hans Wijnants, Over de doden…, in De Volkskrant 24 december 1983.

Hans Wynants, Over de doden, Haarlem (In de Knipscheer) 1984, omslag, p. 7, 25, 41, 59, 81, 97, 123.

Nieuwe Revu (4 mei 1984) 18, p. 64-68.

Nieuwe Revu (7 februari 1985) 7, bijlage.

Photo Communiqué 7 (1985) 3, p. 2-3.

Man (1985) 4, p. 18-22.

Panorama (1 juni 1985) 22, p. 85-89.

European Photography (1985) 21, p. 26-27.

Jaar te kijk. De Zilveren Camera 1986, Amsterdam (Elsevier) 1986, p. 80-81.

Bijeen 19 (november 1986) 10, p. 34-35.

Photo Metro 5 (1986) 45, p. 22.

Catalogus tent. Kunst over de vloer, Amsterdam (Stichting Kunst over de vloer) 1987, p. 118-119.

Hans Aarsman, Denken is moeilijk, niet denken is moeilijker. Elf serieuze fotografen en de aanloopstrook, Amsterdam (Riba pers) 1987.

Fritz Gruber, Glanzlichten und Schlagschatten. Photographische Erinnerungen, Keulen (Braus) 1988, p. 102-103.

Catalogus tent. 2Oth Century Photographs from The Museum of Modern Art, New York 1988, p. 77.

Vrij Nederland-Bijvoegsel (29 oktober 1988) 43, omslag, p. 8-17.

NV Provinciale Noordbrabantse Energie Maatschappij Jaarverslag 1988, p. 60-61.

The World of KLM in 24 hours, Amstelveen (KLM Public Relations Bureau) 1989, p. 56, 78-79, 108 , 152, 257.

Theater Van Het Oosten (Arnhem). Programmaboekje 1989/1990, p. 15, 23, 27, 30, 32, 37-38.

Rudy Kousbroek (inl.), 66 Zelfportretten van Nederlandse fotografen, Amsterdam (Nicolaas Henneman Stichting) 1989, afb. 54.

Inez van Dullernen, Schrijf me in het zand, Amsterdam (International Film & Theatre Bookshop/Theater van het Oosten) 1989, omslag, p. 3, 15, 18, 25.

M. Veldhuizen, Leven van een Lady, Amsterdam (International Film & Theatre Bookshop/Theater van het Oosten) 1989, omslag, p. 106.

150Jaar Spoorwegen (jubileum magazine), Utrecht (Nederlandse Spoorwegen) 1989.

Catalogus tent. Kammen, Rotterdam (Stichting Kammen) 1989.

Focus (mei 1989) 5, p. 96-97.

Panorama (22 juni 1989) 26, p. 27.

Avenue (1989) 10, p. 6-7.

Vrij Nederland-Bijvoegsel (21 november 1989) 47, omslag, p. 18-37.

De Volkskrant 21 april 1990, p. 11, 47.

Karin van Gilst, Tiny Poppe en Andrea Tafoya (productie), Top 40 van de Nederlandse fotografie, in Nieuwe Revu (2-9 augustus 1990) 32, bijlage, p. 21.

in Onze Wereld (bij serie artikelen ‘De chatindofamilie’ geschreven door Angeline van den Berg):

32 (mei 1989) 5, p. 24-26.

32 (juni 1989) 6, p. 27-29.

32 (juli 1989) 7, p. 10-12.

32 (september 1989) 9, p. 16-18.

32 (oktober 1989) 10, p. 24-28.

32 (november 1989) 11, p. 27-29.

32 (december 1989) 12, p. 28-29.

Secundaire bibliografie

F.H. (=Fred Hazelhoff), Michel Szulc Krzyzanowski/Rudolf van Veggel, in Foto 25 (1970) 6, p. 302-313.

Auteur onbekend, Foto-evenement in Den Bosch, in Het Parool 20 augustus 1970.

J.M. (=Jacques Meijer), Michel Szulc-Krzyzanowski, in Fototribune (1971) 2, p. 14-19.

Auteur onbekend, Ik fotografeer veel, in Brabants Dagblad 9 april 1971.

F.H. (= Fred Hazelhoff), Fotografen en hun werk. Michel Szulc Krzyzanowski, in Foto 26 (1971) 8, p. 20-25.

Auteur onbekend, Krzyzanowski fotografeert De Poffer, in Brabants Dagblad 19 augustus 1971.

Auteur onbekend, Michel Szulc Krzyzanowski legt Baalhoek vast voor nageslacht, in De Stem 14 september 1971.

Auteur onbekend, Domien van Gent liet fotografie zien, in Foto 27 (1972) 1, p. 57.

J.M. (=Jacques Meijer), Michel Szulc Krzyzanowski, in Fototribune (1972) 6, p. 19-22.

Auteur onbekend, Bossche fotograaf toont werk in De Doelen, in Brabants Dagblad 16 juni 1972.

Auteur onbekend, Seriële fotografie van Michel Szulc Krzyzanowski, in Foto 27 (1972) 8, p. 55-57.

Auteur onbekend, Serifotografi, in Foto och Filmkritik 34 (1972) 12, p. 26-29.

Auteur onbekend, Foto pleidooi naar kamerleden, in Het Parool 1 december 1972.

Auteur onbekend, Fotografen willen geld voor creatief werk, in De Tijd 5 december 1972.

Heashmann, Knock knock snap snap, in Hampstead and Highgate Express 15 december 1972.

Henri van der Zee, Nederlander fotografeerde TV’s, in De Telegraaf 15 december 1972.

Guy Brett, What the camera saw, in The Times 19 december 1972.

Auteur onbekend, Dag In Dag Uit. Foto’s, in De Volkskrant 28 december 1972.

Marius van Rijn, Nederlanders tonen in Londen ‘fotoproject’, in Het Parool 29 december 1972.

Catalogus tent. Photography into Art, Londen (Camden Arts Centre) 1973, p. 18.

Auteur onbekend, Michel Szulc Krzyzanowski. Serial photography, in Creative Camera januari 1973, p. 24-27 (met foto’s).

Domien van Gent, Opnieuw succes voor Krzyzanowski, in Brabants Dagblad 20 januari 1973.

Auteur onbekend, Fotoproject in voetgangersgebied, in Brabants Dagblad 8 februari 1973.

Auteur onbekend, Straatmensen gefotografeerd op de Pensmarkt, in Brabants Dagblad 9 februari 1973.

Auteur onbekend, Fotoexpositie wordt zaterdag afgesloten, in Brabants Dagblad 24 maart 1973.

Auteur onbekend, Reeks ‘Straatfoto’s’ aan gemeente overgedragen, in Brabants Dagblad 26 maart 1973.

Willem K. Coumans, Krzyzanowski informeert over mensen, in Foto 28 (1973) 5, p. 30.

Auteur onbekend, Michel vraagt Utrechters: Zet uw huis op de plaat, in Utrechts Nieuwsblad 3 mei 1973.

Auteur onbekend, Wilt u voor mij uw huis even kieken?, in Nieuw Utrechts Dagblad 5 mei 1973.

Auteur onbekend, Vijftig Utrechters zetten hun huis op de foto: unieke tentoonstelling, in Utrechts Nieuwsblad 23 mei 1973.

Auteur onbekend, Ontmoeting, in Algemeen Dagblad 26 mei 1973.

Betty van Garrel, Het kastenwezen in interieurs, in Haagse Post, 15 september 1973, p. 40-41.

Auteur onbekend, Tweemaal Janine, in Het Vrije Volk 24 september 1973.

René de Vos, Thuis is het zo gezellig, in Nieuwe Revu (6-12 oktober 1973) 41, p. 54-59.

Marenne Terlingen, Kijkje door de gordijnen, in NRC Handelsblad 16 oktober 1973.

Willem K. Coumans, Thuis in Rotterdam, in Foto 28 (1973) n , p. 52-53.

Carole Naggar, Michel Szulc Krzyzanowski, in Zoom (1974) 23, p. 76-95.

Auteur onbekend, Deux expériences photographiques vont être réalisées par M. Krzyzanowski, in Le Meridional la France 12 mei 1974.

Auteur onbekend, Le Festival, in Le Meridional la France 13 juli 1974.

Martine Voyeux, Enquête photographique en milieu local, in Quotidien de Paris 29 juli 1974.

Auteur onbekend, Bossche fotograaf wint prijs in Freibourg, in Brabants Dagblad 18 maart 1975.

Auteur onbekend, Internationale prijs voor Krzyzanowski, in Adformatie 27 maart 1975.

Auteur onbekend, Krzyzanowski en De Nooijer, in Foto 30 (1975) 5, p. 18.

FXP Internationale Triënnale der Photographie, in Neue Zürcher Zeitung 23 juni 1975.

Catalogus tent. Fotosequenties, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1976 (catalogus nr. 608), p. 60-61.

Auteur onbekend, Hollandse Week, in De Volkskrant 4 juni 1976.

Auteur onbekend, Orgie, in Hollands Diep 19 juni 1976.

Antje von Graevenitz, Een fietsende artieste op zoek naar gevlekte koeien, in Vrij Nederland 26 juni 1976.

Michel Nuridsany, Krzyzanowski: le plaisir d’inventer, in Le Figaro 12 juli 1976.

Martine Voyeux, Michel Krzyzanowski, phénoménoloque…, in Le Quotidien de Paris 12 juli 1976.

Auteur onbekend, Naakt als kunst, in Nieuwe Revu (16 juli 1976) 29, p. 58-59.

Auteur onbekend, Krzyzanowski in Parijs, in Foto 31 (1976) 8, p. 22.

Alois Ginjaar, Krzyzanowski: Naakt zijn, in Foto 31 (1976) 8, p. 74-77.

Carole Naggar, Michel Szulc Krzyzanowski, in Zoom augustus/september 1976, p. 28-33 (met foto’s).

W. Jungman, 25 Jaar televisie: een namaakfeest, in Het Parool 28 september 1976.

J. Werkman, Stuitend, in Foto 31 (1976) 10, p. 51.

Alois Ginjaar, Michel Szulc Krzyzanowski, in Foto 31 (1976) 12, p. 40-47.

C.N. (= Carole Naggar), Photo-sequences, in Zoom maart 1977, p. 6.

Susanne Piet, Met eigen ogen televisie kijken, in NRC Handelsblad 2 april 1977.

Gerton van Wageningen, Kritische kijkers en Krzyzanowski, in NRC Handelsblad 7 mei 1977.

Ad Marefkens, Neem nou Henny, in Brabants Dagblad 13 mei 1977.

Carole Naggar, Henny, in Contrejour (juni/juli 1977) 12, p.13.

Ton Elias, Cahier, in NRC Handelsblad 7 juni 1977.

Auteur onbekend, Neem nou Henny, in 1-2-I Bulletin 24 juni 1977, p. 249.

Auteur onbekend, Ik ben Henny, in Nieuwe Revu (1 juli 1977) 26, p.48-53.

Bas Roodnat, Kijken naar Henny, in NRC Handelsblad 8 juli 1977.

Auteur onbekend, Neem nou Henny, in De Tijd 22 juli 1977.

Auteur onbekend, Henny, zomaar een werkende jongere, in Het Vrije Volk 27 augustus 1977.

Wim Broekman, Ik voel me belazerd, in Foto 32 (1977) 10, p. 25.

Ingeborg Th. Leijerzapf, Onze belangrijkste fotografen, in Foto 32 (1977) 12, p. 67.

Els Barents (red.), Fotografie in Nederland 1940-1975, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 35-37, losse biografie.

Brochure tent. Michel Szulc Krzyzanowski.Foto-sequenties, Den Bosch (De Moriaan) 1978.

Geri Glastra, Ik voel me niet belazerd, in Foto 33 (1978) 1, p. 63.

Auteur onbekend, Kunst uit de regio in het Kruithuis, in Brabants Dagblad 3 januari 1978.

Auteur onbekend, Kunstenaars uit de regio, in Stadsblad (Den Bosch) 19 januari 1978.

Maarten Beks, Heerlijke expositie in Kruithuis, in Brabants Dagblad 21 januari 1978.

Frans Haks, Ik voel me belazerd, in Foto 33 (1978) 2, p. 76.

Ferd op de Coul, Krzyzanowski maakt sequensen, in Brabants Dagblad 18 februari 1978.

Auteur onbekend, Tentoonstellingen, in Kunstbeeld maart 1978, p. 27.

Auteur onbekend, In iedere foto zelf aanwezig, in Stadsblad (Den Bosch) 10 maart 1978.

Auteur onbekend, Fotografie, in De Volkskrant 17 maart 1978.

Marius Boender, Foto-sequenties, in De Stem 22 maart 1978.

Maarten Beks, Foto sequenties van Szulc Krzyzanowski, in Brabants Dagblad 25 maart 1978.

Peter Weiermair (red.), Kunst als Photographie 1949-1979, Innsbruck (Allerheiligenpresse) 1979, p. 112-113.

Catalogus tent. Michel Szulc Krzyzanowski, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1979 (catalogus nr. 655).

Auteur onbekend, Michel Szulc Krzyzanowski, in Le Nouvel Observateur 26 februari 1979.

Michel Nuridsany, Krzyzanowski et la réalité de la réalité, in Le Figaro 27 februari 1979.

J-P.G, Voyages aux frontieres du réel, in Le Nouvel Espoir maart 1979.

Hervé Guibert, Michel Szulc Krzyzanowski chez Zabriskie, in Le Monde 7 maart 1979.

Christian Caujolle, Bord de mer par M.S. Krzyzanowski, in Liberation 14 maart 1979.

Auteur onbekend, Expositions, in Figaro Magazine 17 maart 1979.

Peter Dekkers, Vijftien Nederlandse fotografen exposeren, in Trouw 27 maart 1979.

Ingeborg Leijerzapf, Vijfjaar Canon Photo Gallery, in Foto 34 (1979) 4, p. 42-43.

Auteur onbekend, Op de foto, in De Leidse Post 4 april 1979.

Auteur onbekend, Bossche fotograaf in Stedelijk Museum, in Brabants Dagblad 14 april 1979.

Bas Roodnat, Stedelijk Museum toont elementaire fotosequenties, in NRC Handelsblad 28 april 1979.

Auteur onbekend, Voice choices, in Voice 30 april 1979.

A Propos, Genève (Canon Photo Gallery) mei 1979, p. 2.

Ton Frenken, Foto-sequenties van M. Krzyzanowski, in Brabants Dagblad 5 mei 1979.

Ben Lifson, A few rites and a little spring, in Voice 7 mei 1979, p. 96.

Auteur onbekend, Krzyzanowski, in Foto 34 (1979) 6, p.27.

Willem K. Coumans, Het andere gezicht van Krzyzanowski, in Foto 34 (1979) 7, p. 25.

Rommert Boonstra, Niets blijft geheim, in Elseviers Magazine 11 augustus 1979, p. 60-62.

Auteur onbekend, Forum, in Provinciaal Zeeuwse Courant 19 oktober 1979.

Auteur onbekend, A voir cette semaine, in Le Figaro 28 mei 1980.

Auteur onbekend, Le jour de la photo, in Le Monde 4 juni 1980.

Michel Nuridsany, Répétitions et invention, in L’aurore 4 juni 1980.

Rommert Boonstra, Het strand als kosmos, in Elseviers Magazine 7 juni 1980, p. 118-119.

Auteur onbekend, Photo, in Liberation 7 juni 1980.

Aad Flapper, Portretfoto’s vol afwisseling, in Het Parool 15 juli 1980.

Froukje Hoekstra, Het Portret, 35 visies op één onderwerpen Nieuwsblad van het Noorden 21 juli 1980.

Mathilde Visser, Het Fotoportret, in Financieele Dagblad 25 juli 1980.

Auteur onbekend, Fotosequenties te zien in de Librije, in Zwolse Koerier 2 september 1980.

W.J. van der Beek, Verrassende nevenverschijnselen, in Zwolse Courant 11 september 1980.

R. van Groningen, Kijk op kunst, in Deventer Dagblad 16 september 1980.

Winkler Prins Encyclopedisch Jaarboek, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1981, p. 176.

Thomas Albright, Photography of Europeans, in San Francisco Chronicle 18 mei 1981, p. 45.

Ted Hedgpeth, Traditions extended, in Artweek 23 mei 1981, p. II.

Abigail Solomon-Godeau, Photographing the Photographic, in Photo Communiqué 3 (zomer 1981) 2, p. 26-30.

Marleen Kox, Verslag onderzoek fotoarchieven. (Samengesteld in opdracht van de Stichting Nederlands Foto-Archief), Amsterdam, juli 1981.

Ron Held, Sequenties, in Zero (winter 1981/1982) 8, p. 126.

Ingeborg Th. Leijerzapf, Niederlande: Die Emanzipation der kreatieven Fotografie nach 1945, in Andreas Müller-Pohle (samenstelling), Fotografie in Europa heute, Keulen (DuMont) 1982, (dumont foto 4), p. 56, 58-59, 234-235 (met foto’s).

Brochure tent. Michel Szulc Krzyzanowski, Den Bosch (Kruithuis) 1982.

Pauline Terreehorst, Een vermogen voor een foto met een handtekening, in De Volkskrant 10 september 1982.

Ferd op de Coul, Foto-processen en projekten van Michel Krzyzanowski, in Brabants Dagblad 15 september 1982.

Rob Schoonen, Dubbelrol, in De Stem 29 september 1982.

Pauline Terreehorst, Fotografie is een middel tot communicatie, in De Volkskrant 5 oktober 1982.

Willem Kuipers, Wat opdoemt uit het onherkenbare, in De Volkskrant 8 oktober 1982.

F.H. Bool, Michel Krzyzanowski: fundamenteel vormonderzoek, in Foto 37 (1982) 11, p. 28-35.

Martin Schouten, Het belang van een bijschrift, in Haagse Post 20 november 1982, p. 75.

Eric van der Schalie, Michel Krzyzanowski, the way without compromise, in European Photography (1982/1983) 13, p. 6-11.

Catalogus tent. Zien en gezien worden. Fotografische zelfbespiegeling in Nederland van ca. 1840 tot heden, Nijmegen (Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint Jan’, 1983, p. 56-57, 88.

Catalogus tent. 2 = 1 . Over de som der delen. Foto’s in combinatie, Amsterdam (NKS) 1983.

Chris Bergman, Vijf fotografen in Kultureel Sentrum, in Nieuwsblad van het Zuiden 9 februari 1983.

Auteur onbekend, Exposities, in Trouw 2 juni 1983.

S.N., Mooie werkelijkheid van Krzyzanowski, in De Journalist 23 juni 1983, p. 12.

Auteur onbekend, Ik ben Henny, in Nieuwe Revu (30 september 1983) 39, p. 46-49.

Ineke Jungschleger, Neem nou Henny nog eens, in De Volkskrant 3 oktober 1983.

Auteur onbekend, Henny, een vrouw, in Nieuwe Revu (7 oktober 1983) 40, p. 38-45.

Auteur onbekend, Foto-sequenties in Hoevelaken, in Edese Post 31 december 1983.

Catalogus tent. Construire les paysages de la photographie,Metz (Metz pour la photographie) 1984.

Catalogus tent. La Photographie Creative. Les collections de photographies contemporaines de la Bibliotheque Nationale, Parijs (Contrejour) 1984.

Auteur onbekend, Fotograaf exposeert series bij Bouwfonds, in Barneveldse Courant 11 januari 1984.

Anneke Marleni, Foto-tentoonstelling in het Bouwfonds, in Hoevelakens Nieuwsblad 11 januari 1984.

Th. v.d. B., Fotosequenties van Krzyzanowski, in Uit in Arnhem maart 1984, p. 19.

Auteur onbekend, Schilderijen en fotografie in Gemeentemuseum, in De Nieuwe Krant Arnhem 2 maart 1984.

Pauline Terreehorst, Een absoluut heerser in zijn schaduwrijk, in De Volkskrant 6 maart 1984.

Marjo van der Meulen, In een leeg decor gebeurt iets, in Het Parool 7 maart 1984.

Auteur onbekend, Nieuwe werkelijkheid van Krzyzanowski-foto’s, in Deventer Dagblad 27 maart 1984.

Jan van Krieken, Beweging in de tijd in foto’s van Krzyzanowski, in Arnhemse Courant 29 maart 1984.

Auteur onbekend, Twee Poolse fotografen, in De Telegraaf op maart 1984.

Anneke van Steijn, De sequenties van Krzyzanowski, in Avenue (april 1984), p. 7.

Dirk van der Spek, Michel Szulc Krzyzanowski, in Foto 38 (1984) 4, p. 42-49.

Marijke Prins, Bouwfonds, in Amersfoortse Courant 11 april 1984.

Nieuwe boeken, in De Tijd 13 april 1984.

Jan Bik, De fotoreeksen van Krzyzanowski, in De Nieuwe Krant 17 april 1984.

Roei Sandvoort, Henny, een vrouw, in Bevrijding 28 (22 april 1984) 3.

Hripsimé Visser, Michel Szulc Krzyzanowski, Sequences, in European Photography (1984) 18, p. 3-36.

Hripsimé Visser, Sequences/Henny, een vrouw, in Perspektief (juli/augustus/september 1984) 17, p.42.

Hennie van de Louw, Fotokunst bloeit als nooit tevoren, in Boekblad 3 augustus 1984.

Ella Reitsma, Kunstwerken 9, in Vrij Nederland 1 september 1984.

Auteur onbekend, Wel heel bijzonder lijfelijk kontakt, in Naturisme herfst 1984, p. 7-8.

Ellen Kok, Orde scheppen door middel van sequenties, in Utrechts Nieuwsblad 20 december 1984.

Catalogus tent. Signs of the Times; some recurring motifs in twentieth century photography, San Francisco (San Francisco Museum of Modern Art) 1985, p. 53.

Hans Rombouts, Krzyzanowski, fotograaf van deze tijd, in VRIJ. (Bijlage Haarlems Dagblad) 4 januari 1985.

Auteur onbekend, European art comes to San Diego, in Blade Tribune 11 april 1985.

William Sullivan, Exhibit represents Europeans’ scrapbook, in Times Advocate (San Diego) 2 mei 1985.

Mark Elliott Lugo, European photos showcased, in The Tribune 3 mei 1985.

Robert L. Pincus, Photographs lack emotional ‘Edge’, in San Diego Union 9 mei 1985.

Matt Damsker, Photography exhibition edge dull, in Los Angeles Times 24 mei 1985.

Bas Roodnat, Het Rijk neemt met kunstaankopen weinig risico, in NRC Handelsblad 30 mei 1985.

Mark Johnstone, Photography’s new European trends, in Artweek 16 (juni 1985) 22, p. 1.

A day in the Life of America, New York (Collins) 1986, p. 252, 286.

Catalogus tent. Gezichtspunten, drie fotografen. Michel Szulc Krzyzanowski, Rob Nypels, Sanne Sannes,Groningen (Academie Minerva) 1986.

Auteur onbekend, Nieuwe Revu journalist 4 dagen gevangen op Sri Lanka, in Nieuwe Revu (14-21 maart 1986) 12, p.43.

Auteur onbekend, Say cheers PB! America will be looking at you, in Palm Beach News 1 mei 1986, p. 1, 11.

Amy Dunn, Day in the life of Palm Beach caught on film, in The Miami Herald 3 mei 1986.

Riek Ackermann, Palm Beach gets in the Pictures, in The Post 3 mei 1986, p. B11, B16.

Auteur onbekend, Day in the life of PB., in Palm Beach News 5 mei 1986, p. 1.

Ernst Gottlieb (red.) Bert Nienhuis & Michel Krzyzanowski, in Professionele Fotografie (1986) 6, p. 43-46.

Ton Hendriks, Infrastructuur fotografie in Nederland, in Perspektief (september 1986) 25, p.46.

Wim De Jong, Een verboden fotoreportage over de rijkste rijken van Amerika, in Het Vrije Volk 10 september 1986.

Auteur onbekend, Foto-expositie als inzamelingsactie, in Bredase Krant 1 oktober 1986.

Auteur onbekend, Foto’s Truus Quak druk bekeken, in De Stem 4 oktober 1986.

Henk van Gelder, Foto’s taboe, in De Tijd 10 oktober 1986, p. 66.

Auteur onbekend, Expositie foto’s rond ‘Hollandse Moeder Theresa’, in De Stem 12 oktober 1986.

Wim de Jong, Portretten van Krzyzanowski, in Focus (1986) 12, p. 25-34.

Catalogus tent. Facets of the collection, San Francisco (San Francisco Museum of modern art) 1987.

R.D.E Oxenaar (voorwoord), Michel Szulc Krzyzanowski, in io 45 Magazine, Kunst en Techniek 1987, p. 46-49.

Rommert Boonstra, Portretten zonder gezicht, in Avenue 22 (januari 1987), p. 122.

Rolf Bos, Het resultaat shockeerde de meeste geportretteerden, in De Volkskrant 7 januari 1987.

Auteur onbekend, Zilveren Camera voor Krzyzanowski, in De Stem 21 maart 1987.

Margot de Jager, Mirelle Thijsen, Monumentale foto-opdrachten, in Perspektief (1987) 28/29, p. 108-109, 120-121.

Anna van der Burgt, Trap op. Trap af. Foto’s van Krzyzanowski in belastingkantoor, in Eindhovens Dagblad 4 april 1987, p. 23.

Hans Boerrigter, De trappen van Michel Szulc Krzyzanowski, in Het Vrije Volk 30 april 1987, p. 17.

Paul Hefting, Michel Szulc Krzyzanowski, in Ingeborg Leijerzapf e.a., Roots & Turns. 20th Century photography in The Netherlands, Den Haag (SDU Publishers) 1988, p. 126-131.

Catalogus tent. FOCO 88, Madrid (Circulo de bellas artes) 1988, p. 11-13, 26-35, 93.

Catalogus tent. Vormen van Nederlandse landschapsfotografie, Maastricht (Gouvernement) 1988.

Mirelle Thijsen, Please Disturb, in Foto 43 (1988) 1/2, p. 53-60.

Auteur onbekend, Henny, in Focus (1988) 3, p. 94.

Ton Hendriks, Tien jaar Henny, in Plug maart 1988.

Auteur onbekend, Fotografen in VS, in De Volkskrant 4 maart 1988.

Auteur onbekend, Tien jaar uit haar leven, in Welzijnsweekblad (4 maart 1988) 9, p. 18.

Anita Zijlstra, Door tegenslagen heb ik leren genieten van fijne dingen, in De Telegraaf 5 maart 1988.

Claudia Berse, Treffend beeldverhaal van dagelijks bestaan, in De Waarheid 5 maart 1988.

Stevo Akkerman, Tien jaar vrouwenleven. ‘Het valt steeds zo tegen’, in Het Binnenhof 11 maart 1988.

Ellen Kok, Donderwolken boven het leven van het meisje van de koekjesfabriek, in Utrechts Nieuwsblad 14 maart 1988.

Auteur onbekend, Het verhaal van Henny: tien jaar vrouwenleven, in Nieuwe Apeldoornse Courant 15 maart 1988.

Bas Roodnat, Het moeras van de zorgzame samenleving, in NRC Handelsblad 25 maart 1988.

Hans Boerrigter, Henny blijft ondanks alles op de been, in Het Vrije Volk 31 maart 1988.

Johan de Vos, De mensen vergelijken ons altijd met Turken, maar dan omgedraaid, in De Morgen 2 april 1988.

Mariëtte Haveman, Series uit een leven, in Vrij Nederland-Boekenbijlage 9 april 1988.

Rolf Bos, Je moet elkaar in de ogen kijken, in De Volkskrant 26 augustus 1988.

Ellen Kok, Krzyzanowski in Pantafos, in Utrechts Nieuwsblad 15 september 1988.

Ineke Jungschleger, Als je niets hoeft te verbergen gaat het gemakkelijk, in De Volkskrant 5 maart 1989.

Auteur onbekend, Introspektie en konfrontatie, in NS (Nait Soez’n) 7 maart 1989, p. 12.

Manuel Falces, El narcisismo ante la cámara. Krzyzanowski fotógrafo de las conductas, in El Pais 22 juli 1989.

Huub Jansen, Affiniteit met de speelsheid van fotografie, in Fotoprof 7 (september 1989) 4, p. 40-45.

Henk Egbers, Ik richt mij nu op goed nieuws. Michel Krzyzanowski: 20 jaar fotograferen in De Beyerd, in De Stem 20 september 1989.

Chris Reinewald, Twintig jaar therapie in aards paradijs, in De Journalist 25 september 1989, p. 39.

Henk Egbers, Het dagelijks leven in Nederland in fotoboeken, in De Stem 30 september 1989.

Leo Divendal, Michel Szulc Krzyzanowski wil van fictie realiteit maken, in Haarlems Dagblad 19 oktober 1989.

Auteur onbekend, Wat ons opviel, in Rondom Osno november 1989, p. 21.

Ton Wegman, Vormgeving en produktie van een ‘ander’ jaarboek, in Graficus (januari 1990) 3, p. 20-21.

Alois Ginjaar, Citaat van het jaar, in Foto 45 (1990) 1/2, p. 7.

Lidmaatschappen

GKf, van 1971-1981, vanaf 1990.

Onderscheidingen

1975 Tweede prijs zwart/wit fotografie, 1e Triënnale Internationale de la Photographie, Fribourg.

1987 Eerste prijs in de categorie portretten, De Zilveren Camera, Amsterdam.

Tentoonstellingen

1971 (g) Den Bosch, Noordbrabants Museum, Keuze ’71.

1972 (e) Londen, Camden Arts Centre, Photography into Art.

1972 (g) Eindhoven, Stedelijk Van Abbe Museum, Triënnale der Zuidelijke Nederlanden.

1972 (e) Rotterdam, Schouwburg De Doelen.

1973 (e) Den Bosch, Kunstzaal De Moriaan, Straatmensen.

1973 (e) Rotterdam, Lijnbaancentrum, Thuis in Rotterdam.

1973 (g) Antwerpen, ICC, Triënnale der Zuidelijke Nederlanden.

1973 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum.

1973 (e) Utrecht, Cultureel Centrum ‘t Hoogt, Woonontmoetingen.

1973 (g) Glasgow, University Gallery.

1973 (g) Parijs, Bibliothèque Nationale.

1974 (g) Arnhem, Gemeentemuseum.

1974 (e) Arles, Festival Rencontre Internationale de la Photographie.

1974 (g) Maastricht, Bonnefan ten Museum.

1975 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum.

1975 (g) Parijs, Salon de la Photographie.

1975 (g) Fribourg, Musée d’Art et d’Histoire, Triënnale Internationale de la Photographie.

1976 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum.

1976 (e) Bollwiller, Galerie Nicéphore.

1976 (e) Parijs, Bibliothèque Nationale.

1976 (e) Den Bosch, Kruithuis.

1976 (g) Keulen, Photokina.

1976 (e) La Grande Motte, Galerie J. Lips.

1976 (e) Cuyk, Stadsschouwburg.

1976 (g) Amsterdam, Stichting De Appel, Naakt zijn.

1977 (g) Kassei, Fotoforum.

1977 (g) Wenen, Internationale Kunstmesse.

1977 (e) Wenen, Künstlerhaus.

1977 (g) Bordeaux, Centre d’Arts Plastiques Contemporaines, Laphoto comme photographie.

1977 (g) Parijs, Centre Beaubourg.

1977 (g) Op de foto (rondreizende NKS-tentoonstelling).

1978 (e) Den Bosch, Kunstzaal De Moriaan, Fotosequenties.

1978 (g) Soisy, Rencontres Photographique de Soisy.

1978 (e) Amsterdam, Canon Photo Gallery.

1978 (e) Den Bosch, Kruithuis.

1978 (g) Bologna, Arte Fiera.

1978/1979 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Fotografie in Nederland 1940-1975.

1979 (g) Venetië, Biennale.

1979 (e) Amsterdam, Canon Photo Gallery.

1979 (e) Genève, Canon Photo Gallery.

1979 (g) Amsterdam, Canon Photo Gallery, Nederlands landschap.

1979 (e) Amsterdam, Stedelijk Museum.

1979 (e) New York, Zabriskie Gallery.

1979 (e) Parijs, Galerie Zabriskie.

1980 (e) Zwolle, De Librije, Sequenties.

1980 (g) Amsterdam, Canon Photo Gallery, Het portret.

1980 (e) Den Bosch, Kruithuis.

1980 (e) Parijs, Institut Néerlandais.

1981 (e) Amsterdam, Exposorium van de Vrije Universiteit, Polen 1981.

1981 (g) Parijs, Centre Georges Pompidou.

1981 (g) San Francisco, Museum of Modern Art.

1981 (e) Rotterdam, Galerie Perspektief.

1982 (g) Tokyo, Seibu Museum of Art, 20th Century Photographs from the Museum of Modern Art, New York.

1982 (e) Amsterdam, Galerie Fiolet, Sequenties.

1982 (e) Den Bosch, Kruithuis, Overzichtsexpositie projecten, sequenties.

1982 (e) Chicago, Art Institute.

1982 (e) Baltimore, Dalsheimer Gallery.

1983 (g) Nijmegen, Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint Jan’, Zien en gezien worden. Fotografische zelfbespiegeling in Nederland van ca. 1840 tot heden.

1983 (e) Amsterdam, Galerie Fiolet, Neem nou Henny. Henny, een vrouw. Een keuze uit beide boeken.

1983 (g) Amsterdam, Stichting Beeldende Kunst.

1983 (e) Stockholm, Galerie Camera Obscura.

1983 (e) Hilversum, Cultureel Centrum De Vaart.

1983 (e) Amsterdam, Exposorium van de Vrije Universiteit, Sequenties.

1983 (e) Emmerich, Galerie Vanille.

1983 (e) Tilburg, Cultureel Centrum.

1983 (g) Rotterdam, ‘Westersingel 8’.

1983 (g) Parijs, Centre George Pompidou.

1983 (g) Honolulu, University of Hawaii Art Gallery.

1983 (e) Groningen, Cultureel Centrum De Oosterpoort.

1984 (g) Metz, Centre Culturelle Caves Sainte Croix, Construire les paysages de la photographie.

1984 (g) New York, Photography Dealers Fair.

1984 (g) Parijs, Pavillon des Arts, Photographie Creative. Les collections de photographies contemporaines de la Bibliotheque Nationale.

1984 (e) Franeker, Franeker Gemeentemuseum ‘t Coopmanshüs.

1984 (e) Sittard, Kritzraedthuis.

1984 (e) Chicago, Art Institute.

1984 (e) New York, Laurence Miller Gallery.

1984 (e) Amsterdam, Olympus Gallery.

1984 (e) Arnhem, Gemeentemuseum, Sequenties.

1984 (e) Hoevelaken, Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Sequenties.

1985 (e) Hamburg, Olympus Gallery.

1985 (e) Denver, Ginny Williams Gallery.

1985 (g) San Francisco, San Francisco Museum of Modern Art, Extending The Perimeters of Twentieth Century Photography.

1985 (e) Amsterdam, Olympus Gallery.

1985 (g) Chicago, International Art Exhibition.

1985 (g) San Diego, Museum of Photographie Arts.

1985 (g) Tours, Museé des Beaux Arts.

1986 (e) Amsterdam, Olympus Gallery, Portretten.

1986 (e) Alkmaar, Cultureel Centrum De Vest.

1986 (g) Groningen, Academie Minerva, Gezichtspunten. Drie Fotografen.

1986 (e) Almere, Cultureel Centrum De Roestbak.

1987 (g) (rondreizende tentoonstelling in kader van de Zilveren Camera).

1987 (g) Amsterdam, Entrepotdok, Kunst over de vloer.

1987 (g) Amsterdam, Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum, Kunst over de vloer.

1987 (g) Den Bosch, Het Kruithuis.

1987 (g) Rotterdam, Oude Gemeente Bibliotheek.

1987 (e) Amsterdam, Galerie Hollandse Hoogte, Marokkaanse landschappen.

1987 (g) Amsterdam, Galerie Hollandse Hoogte, Zwart/wit.

1987 (g) San Francisco, Museum of Modern Art, Facets of the collection.

1988 (g) Keulen, Museum Ludwig.

1988 (g) Maastricht, Provinciehuis, Vormen van Nederlandse Landschapsfotografie.

1988 (e) Utrecht, LOKV.

1988 (e) Utrecht, Galerie Pantafos.

1988 (e) Montpellier, Journées internationales de la Photo.

1988 (e) Madrid, FOCO. Circulo de bellas artes.

1988 (g) Houston, Sarah Campbell Blaffer Gallery, Roots & Tums. 20th Century photography in The Netherlands.

1988 (e) Tilburg, Schouwburg.

1988 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Roots & Turns. Traditie en vernieuwing van de fotografie in Nederland vanaf 1900.

1988 (e) Amsterdam, Canon Image Centre, Please Disturb.

1988 (g) Apeldoorn, Gemeentelijk Van Reekum Museum.

1989 (g) Apeldoorn, Gemeentelijk Van Reekum Museum, Fotografie van A tot Z (eigen collectie).

1989 (e) Breda, Museum De Beyerd.

1989 (e) Groningen, USVA Galerie, Volkskrantportretten.

1989 (e) Alkmaar, Cultureel Centrum De Vest, Volkskrant portretten.

1989 (g) Amsterdam, Stichting De Moor, Het andere gebouw.

1989 (e) Breda, De Beyerd, De eerste 20 jaar.

1990 (e) Amsterdam, Tropeninstituut, Gewoon Afrika.

Radioprogramma’s

1984 (1 april) De wereld op donderdag (gesprek met Michel Szulc-Krzyzanowski over het boek Sequences) (KRO).

Bronnen

Amsterdam, Michel Szulc-Krzyzanowski, documentatie en mondelinge informatie.

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.

Collecties

Albuquerque, University of New Mexico.

Amsterdam, Gemeente Amsterdam.

Amsterdam, Stedelijk Museum.

Amsterdam, Stichting Dutch Photography.

Apeldoorn, Gemeentelijk van Reekum Museum.

Atlanta, High Museum of Art.

Chicago, Art Insitute.

Den Bosch, Gemeente Den Bosch.

Den Bosch, Noordbrabants Museum.

Den Haag, Haags Gemeentemuseum.

Den Haag, Rijksdienst Beeldende Kunst.

Hoevelaken, Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden.

Londen, Victoria and Albert Museum.

Madrid, Foco. Circulo des Bellas Artes.

Marseille, Musée Cantini.

New York, Chase Manhattan Bank.

New York, Museum of Modern Art.

Parijs, Bibliothèque Nationale.

San Francisco, Museum of Modern Art.

Sittard, Limburgs Centrum voor Fotografie.

Stanford (USA), Stanford University.

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Michel Szulc-Krzyzanowski berusten bij Michel Szulc-Krzyzanowski te Amsterdam.