FotoLexicon, 5e jaargang, nr. 10 (december 1988) (nl)

Paul Huf

Ingeborg Th. Leijerzapf

Joke Pronk

Extract

Paul Huf is de grijze eminentie van de fotografie te noemen. Reclame- en portretfotografie zijn zijn voornaamste specialiteiten. Zijn naam was tot voor kort bijna spreekwoordelijk verbonden aan de ‘Vakmanschap is meesterschap’ reclamecampagnes voor Grolsch Bier; ook is zijn naam bijkans synoniem aan zijn bijzondere stijl van glamourportretkunst.

Evenals in de fotografie heeft hij met het maken van korte films – voornamelijk reclamefilms en filmportretten -zijn sporen verdiend. Paul Hufs ‘verstilde’, geposeerde fotografie staat in de tweede helft van de jaren tachtig model voor een jonge fotografengeneratie.

Biografie

.

1924

Paul Eduard Bram Huf wordt op 14 maart geboren in Amsterdam, als zoon van Paul Huf sr., toneelspeler en voordrachtskunstenaar, en Emmy Huf-de Beneditty, cheffinkoopster bij Metz-Liberty.

1937-‘45

De familie Huf verhuist naar Laren (N-H). Paul jr. bezoekt de handelsschool in Hilversum. Geobsedeerd door de fotografie, de hobby van zijn vader, ruilt hij in 1941 een zelfgebouwde versterker in voor zijn eerste camera, een 6×9 Agfa Billy Record.

Hij richt in het tuinhuis een donkere kamer in en leert door zelf te experimenteren het ontwikkelen en afdrukken. Klasgenoten en bekenden poseren voor zijn camera; afdrukken van hun portretten kunnen zij kopen en nabestellen.

1942-‘43

Als praktische aanvulling op zijn zelfverworven kennis volgt Huf enkele lessen bij de fotograaf Stephan Storm (Stefan Nijhoff), die zelf leerling van Man Ray is geweest.

De ‘Arbeitseinsatz’ moet Huf als kind van een joodse moeder in Nederland vervullen. Hij wordt op 24 december 1943 ingeschreven als bedrijfsfotograaf bij Polak & Schwartz’s Essencefabrieken in Zaandam. Vervolgens verklaart de personeelschef dat hij zich moet specialiseren bij de fotograaf Jan Vorstelman in Hilversum. Zijn werkovereenkomst bij Polak en Schwartz is in werkelijkheid slechts een dekmantel om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen.

De moord op de socialistische schrijver A.M. de Jong op 18 oktober 1943 beweegt Paul Huf sr. ertoe met zijn gezin onder te duiken. Zijn ouders verhuizen naar Naarden, Paul jr. gaat wonen bij Françoise van den Brink in Laren.

1945-‘46

Na de bevrijding trekt Huf in bij een aantal vrienden in de Honthorststraat in Amsterdam. Spoedig krijgt hij via Ko van Dijk zijn eerste zelfstandige opdracht uit te voeren: de officiële toneelportretten van het gezelschap Comedia.

Bij gebrek aan een eigen atelier maakt hij soms gebruik van de studio van Nico Zomer in Amsterdam.

1947

Huf verblijft samen met een vriend, de graficus Ton Raateland, enkele maanden in Parijs. Bij terugkomst in Amsterdam leert hij Carel Blazer kennen. Mede op diens gezag wordt hij aangenomen als lid van de GKf.

Hij trouwt met Françoise (Zusje) van den Brink, die een zoon heeft uit een eerder huwelijk: Eric-Jo.

1949

Huf krijgt zijn eerste reclameopdracht van het Centraal Brouwerij Kantoor met het thema ‘Het bier is weer best’. Vanaf dit moment stijgt zijn bekendheid en krijgt hij regelmatig opdrachten. Hij vervaardigt onder meer een kleurenkalender voor de KLM, die in 1951 verschijnt.

1952

Als afgevaardigde van de GKf werkt Paul Huf mee aan de organisatie van de tentoonstelling Fotoschouw ’52, welke in het Haags Gemeentemuseum wordt gehouden. Museumconservator K.E. Schuurman en NFK fotograaf Meinard Woldringh zijn de belangrijkste samenstellers.

1954-‘55

Huf maakt in opdracht van Philips Phonographische Industrie kleurenfoto’s voor de hoezen van een serie van zestig klassieke grammofoonplaten.

1957

Hij brengt een bezoek aan Amerika om te onderzoeken of een vestiging in dit land zinvol zou zijn. Uiteindelijk kiest hij voor Nederland en keert terug naar Amsterdam.

Hij start in opdracht van Grolsch met de advertentiecampagne ‘Vakmanschap is meesterschap’.

Hij werkt mee aan een experimentele AVRO tv-uitzending onder regie van Leen Timp: een dubbelinterview samen met architect Jaap Penraat.

Vanaf 1957 maakt Huf voor het dagblad De Telegraaf een serie grote groepsportretten van mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, bijvoorbeeld schrijvers, acteurs of fotografen.

1960

Op uitnodiging van Pieter Brattinga houdt Paul Huf een lezing in het Pratt Institute in New York. Hij vergelijkt in zijn rede de fotografie in Europa met die in de Verenigde Staten.

1962-‘63

Huf betrekt een oud wijnkoperspakhuis in de Hazenstraat 4-8 in Amsterdam. Hein Salomonson verbouwt het tot een fotostudio, die op 4 oktober 1963 officieel wordt geopend.

1965

Huf werkt in februari mee aan een door de AVRO verzorgde uitzending van experimentele kleurentelevisie. Hij demonstreert hoe de opdracht voor een modefoto wordt uitgevoerd. Op uitnodiging van Morris Gordon, fotodirecteur van de Western Electric in New York, houdt hij een lezing over Europese fotografie op de negende Wilson Hicks International Conference on Communication Arts in Miami op 22 april.

Van 4-7 mei is hij gastdocent bij de Syracuse workshop in Color Photography in New York.

Morris Gordon reikt Huf op 10 december de tweede gouden medaille van de stad Venetië uit in Amsterdam.

1966

Op 23 september vindt de officiële opening plaats van Paul Huf Film Associates N.V.

1967

Met Aart Klein en A. de Kloet neemt Huf zitting in de jury voor de fotoprijs Amsterdam 1967.

1969

Huf is jurylid bij het Nederlandse Reclame en televisie- en bioscoopreclame festival.

1971

Op 29 april houdt hij een lezing ‘Why I Went from Still Photography to Movies’ voor de Wilson Hicks International Conference on Communication Arts in Miami.

1973

In opdracht van de Peter Stuyvesant Stichting maakt hij de film Adventure in Art. Deze film krijgt diverse onderscheidingen op internationale filmfestivals.

1975

Huf maakt op initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een 27 minutenfilm: Carel Willink – Fantastisch Realist. De film wordt diverse malen onderscheiden.

1977

Huf wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij is Rijksgecommitteerde voor de vakken fotografie en film bij examens van de Academie St.Joost in Breda.

Bij het symposium Art & Photography aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is hij forumlid.

1978

In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt hij een 27 minutenfilm: Dutch Museums.

1979

Huf wordt bestuurslid van de Stichting World Press Photo. Van 1981 tot 1988 is hij secretaris.

1980

Polygoon maakt een filmportret van Paul Huf voor de bioscopen in Nederland.

1982

Huf neemt samen met fotograaf Govert de Roos het initiatief tot de oprichting van Dutch Photography, een organisatie die tot doel heeft de Nederlandse fotografie bekend te maken bij een groot publiek. Van de beste fotografen in ons land, wordt een representatieve foto uitgekozen om deel uit te maken van een rondreizende tentoonstelling.

Art Unlimited geeft tientallen fotokaarten en posters van de foto’s van Paul Huf uit.

1984

Huf neemt zitting in de jury voor de Joop Alblasprijs.

1985

De organisatie Dutch Photography wordt omgezet in de Stichting Dutch Photography, gesponsord door Dunhill. Huf neemt zitting in het bestuur en in de selectiecommissie.

Hij gaat fotograferen in de omgeving van het Franse plaatsje Barbizon, beroemd vanwege de schilders van de School van Barbizon.

1986

Paul Huf Film Associates wordt opgeheven. Huf wijdt zich weer uitsluitend aan fotografie.

1987

Huf neemt zitting in de jury’s voor de Siemens kalender en voor de Kunstuitleen in Amstelveen.

1988-‘89

Hij gaat fotograferen in de voetsporen van Van Gogh. De hieruit voortvloeiende, door de KLM gesponsorde tentoonstelling Eye tot eye opent in maart 1989 in New York en gaat als ‘one-manshow’ de gehele wereld over.

2002

Paul Huf overlijdt op 9 januari te Amsterdam.

Beschouwing

Paul Huf werkt als fotograaf- en tot voor kort ook als filmer – voornamelijk voor opdrachtgevers; vrije fotografie vormt een marginaal onderdeel van zijn oeuvre. Zijn grote bekendheid heeft hij te danken aan zijn portret- en reclamefotografie.

Sedert zijn vroegste optreden heeft Paul Huf met zijn ideeën over vormgeving een eigen plaats in de Nederlandse fotografie ingenomen. Tegelijkertijd bewerkstelligde hij als eerste een financiële opwaardering van de opdrachtfotografie. Hij ging daarbij uit van het axioma, dat iemands capaciteiten hoger aangeslagen worden naarmate hij duurder is. In de ogen van vele collega’s was hij door die instelling de zakelijke jongen, die zijn ziel aan de commercie verkocht. Niet alleen door zijn zakelijke instelling, maar ook door zijn voor Hollandse begrippen bijzondere stijl, is hij lange tijd als een buitenbeentje in de Nederlandse fotografie beschouwd.

Paul Huf is in feite autodidact. Hij kwam met de fotografie in aanraking door de hobby van zijn vader, de acteur Paul Huf sr. Met experimenteren in de donkere kamer leerde hij zichzelf het ontwikkelen en afdrukken.

Via Albert Mol kwam Huf in 1942 in contact met de fotograaf Stefan Nijhoff, die onder pseudoniem Stephan Storm werkte, een leerling van Man Ray. In ruil voor fotografisch materiaal kreeg Huf van hem in enkele lessen praktische aanwijzingen, vanaf het nemen van de foto tot het uiteindelijke resultaat. In dienst bij de portretfotograaf Jan Vorstelman, die zelf een degelijke opleiding in het atelier van Godfried de Groot had gehad, verbeterde Huf zijn technische vaardigheden. Hij leerde hier onder meer de kunst van het retoucheren op het negatief.

Naast de enkele handreikingen bij het leren van de technische kneepjes van het vak, kreeg Paul Huf een belangrijke visuele vorming vanuit het ouderlijk huis mee. Zijn jeugd stond in het teken van het toneel. Het gezin Huf kende een dynamisch en afwisselend levensritme: de onontkoombare spanningen voor het al dan niet slagen van een voorstelling en altijd veel aanloop van mensen aan huis, vooral kunstenaars. Het toneelspel van zijn vader was van grote betekenis voor Hufs ontwikkeling. Doordat vader Huf steeds andere karakters op het toneel neerzette, leerde Paul van kindsbeen af typen te onderscheiden. In zijn fotografie zou hem dit helpen snel karakteristieken in gezichtsuitdrukking en pose bij zijn modellen te vinden.

Zodra hij zijn eerste camera had, ging Paul Huf klasgenoten, vrienden en bekenden portretteren. Niets scheen hem logischer toe dan zijn camera te gebruiken voor het maken van portretten. De geportretteerden kochten zijn foto’s voor ƒ 2,50. Huf haalde zijn types ook van de straat. Zo maakte hij in 1942 een portret van de heer Cenijn uit Laren, een man op leeftijd. Er volgden vele nabestellingen van de familie Cenijn. Huf verhoogde onmiddellijk zijn tarief en startte zo zijn loopbaan als commercieel fotograaf.

De talenten van Paul Huf jr. werden opgemerkt en aangemoedigd door de vele acteurs en actrices die regelmatig bij de familie Huf over de vloer kwamen. In 1946 kreeg hij zijn eerste officiële foto-opdracht van het toneelgezelschap Comedia. De nieuwe toneelportretten van dit gezelschap maakte hij in de huiskamer van Ko van Dijk. Immers „elke plek op de wereld is tot studio te maken”. Ook zijn eigen huiskamer in de Honthorststraat of de huiskamer van zijn ouders in de Nicolaas Maesstraat, waar hij het portret van Friedrich Vordemberge-Gildewart in 1948 maakte, waren van tijd tot tijd zijn studio.

Het karakter van Hufs fotografie vormde voor Erwin Blumenfeld aanleiding hem te adviseren zich in het buitenland, met name in Parijs, verder te ontwikkelen en eventueel zich er te vestigen. In 1947 ging Huf, samen met vriend en graficus Ton Raateland, naar Parijs. Hij keek er enkele maanden rond, proefde de sfeer, maar besloot toch in Nederland te blijven. In 1957 ging hij met dezelfde intentie naar de Verenigde Staten, maar opnieuw besloot hij naar zijn vaderland terug te keren om hier zijn carrière voort te zetten.

In de loop der jaren werd portretfotografie steeds duidelijker een specialisme van Huf. Zijn herkenbare persoonlijke stijl bracht hem zelfs in hofkringen. Na de Tweede Wereldoorlog gaf de koninklijke familie, in overleg met de Rijks Voorlichtingsdienst, er de voorkeur aan verschillende fotografen opdrachten te geven en niet langer gebonden te zijn aan een vaste hoffotograaf. In 1952 werd Paul Huf door de RVD benaderd met het verzoek een fotoreportage te maken van de koninklijke familie. In die tijd werd het maken van een hofreportage als een eer beschouwd en er werd dan ook nooit een betaling gevraagd. Huf vroeg echter een bedrag van duizend gulden voor de genoemde reportage. Na enig overleg besloot de RVD aan zijn wens te voldoen. Zo ontsloot Huf dit terrein voor de commercie. Sindsdien worden alle hoffotografen voor hun werkzaamheden gehonoreerd.

Van jongs af aan heeft Paul Huf onder acteurs en kunstenaars verkeerd. Hij begon zijn carrière met het maken van portretten van bekende Nederlanders en in feite is hij tot op heden de ‘hoffotograaf’ van bekende Nederlanders gebleven. Voor een gedistingeerd portret gaat men nog steeds naar het atelier van Huf. Hij heeft een deel van zijn roem als portrettist zeker te danken aan de roem van de geportretteerden. Zoals hij in zijn boek Leeg Kijken laat zien, heeft hij vele kunstenaars meermalen voor de lens gehad, soms met tussenposen van tientallen jaren. Ook voor reclame- en modefoto’s werkte hij in de jaren vijftig en zestig dikwijls met acteurs en actrices; professionele fotomodellen waren er in Nederland niet voor de jaren zestig.

Het essentiële thema in Paul Hufs fotografie is de mens. Als hij reclame-, mode- of reportagefoto’s maakt, benadert hij zijn onderwerp als ware het een portret. Naast de glamourachtige stijl van portretfotografie die Huf tot zijn handelsmerk heeft gemaakt en de reportages die hij maakte van leden van het Koninklijk Huis, heeft Huf zijn grootste bekendheid te danken aan het reclamewerk voor zijn opdrachtgever Grolsch Bier, zowel in fotografie als in film. Het ‘Vakmanschap is meesterschap’ van de Grolsch reclamecampagnes is in de Nederlandse volksmond spreekwoordelijk geworden.

Vanaf zijn eerste optreden als reclamefotograaf is Huf een eigen weg ingeslagen en heeft hij met zijn originele ideeën verrassende nieuwe impulsen gegeven. Zo maakte hij in 1949 een reclameopdracht voor het Centraal Brouwerij Kantoor niet in zijn studio, maar ging daarvoor tot ieders verbazing naar het ‘café op de hoek’ om het bier in zijn meest vertrouwde omgeving te fotograferen; een ‘slice of life’ noemt hij dat. In 1952 trok hij opnieuw de aandacht door voor zijn opdrachten een professioneel fotomodel uit Engeland te laten overkomen. Een fotoreportage voor hoezen van grammofoonplaten uit 1954, in opdracht van Philips gemaakt, is ook al verre van conventioneel: klassieke muziek verpakt in kleurenfoto’s van een mooiogend fotomodel! Het was een gedurfde onderneming om zo duidelijk af te wijken van de traditiegetrouwe stemmige tekeningen of de zwart-wit stillevens op de klassieke platenhoezen, maar na enige aarzeling werden Hufs ontwerpen gunstig ontvangen. Het Engelse model Ann Pickford op de platenhoezen inspireerde Annie M.G. Schmidt tot het door Conny Stuart gezongen liedje ‘De hoezepoes’.

Huf specialiseerde zich ook op het gebied van de modefotografie. Zijn foto’s verschenen dikwijls, zonder naamsvermelding, in het weekblad De Vrouw en haar Huis. Vanaf 1965 is Huf intensief betrokken bij het maandblad Avenue dat aandacht besteedt aan mode, reizen, wonen, culinaria en andere onderwerpen. Huf was aanvankelijk als esthetisch adviseur bij de modeproducties betrokken en nam tot in de jaren zeventig een groot deel van de modefoto’s voor zijn rekening. Hij werkte dikwijls met fotomodel Corine Rottschafer en met modellen van haar in 1962 opgerichte uitzendbureau, het eerste in zijn soort in Nederland.

De stijl van Hufs modefoto’s doet denken aan het werk van David Bailey en Richard Avedon, met name in de keuze van camerastandpunt, het gebruik van neutrale achtergronden zonder hoeken en schaduwwerking, en scherpstelling over het gehele beeld. Huf verwerkte in zijn foto’s een enkele maal opvallende attributen, maar hij geeft de voorkeur aan soberheid. Eenvoudige studiorekwisieten, zoals blokken, worden soms gebruikt om op of bij te poseren, maar voor het overige bouwt Huf zijn composities op met de houding van de modellen. De modellen tonen over het algemeen direct contact met de fotograaf, maar niet altijd met elkaar; de eenheid in de foto brengt Huf door de compositie tot stand. Op deze wijze vormgegeven zijn zijn modefoto’s soms stillevens, waarin geen interactie tussen de aanwezige elementen plaats vindt. Er is zelden sprake van een verhaal. Het gebruik van scherpte over het gehele beeldvlak draagt bij aan de beleving van gelijkwaardigheid van alle in de foto aanwezige elementen: een optelsom van beeldinformatie zonder hiërarchische volgorde. Huf stuurt de kijkrichting echter door zijn camerastandpunt.

Behalve in de studio maakt Huf ook modereportages ‘op locatie’, bijvoorbeeld een reportage in Rusland tegen de achtergrond van een Russisch-orthodoxe kerk of in een metrostation in Moskou en reportages in Parijs van de Parijse couture in voor- en najaar. Deze modereportages zijn in kleur opgenomen; kleur vormt hier een belangrijk compositie-element.

In zijn portretwerk is Huf in zijn beginperiode beïnvloed door fotografie in buitenlandse tijdschriften, bijvoorbeeld van de Amerikaanse fotograaf George Hurrell in Esquire en van George Platt-Lynes en George Hoyningen- Huene in Vogue. Hurrell hield zich voornamelijk bezig met het portretteren van bekende film- en popsterren. Hij toonde de sterren in een wereld van gesublimeerde glamour, zoals het publiek hen graag zag. Deze glamourstijl en ook de door Hurrell gebezigde methode van belichting met één spotlight nam Huf over.

Huf kende in deze periode, kort na de Tweede Wereldoorlog, ook een sterk gevoel van gelijkgestemdheid met fotografen als Man Ray, Erwin Blumenfeld en Irving Penn. Het voert te ver om te beweren dat het werk van één van deze buitenlandse fotografen bepalend was voor de ontwikkeling van Hufs stijl; hij stelde zich van de internationale ontwikkelingen op de hoogte via de buitenlandse tijdschriften en werd daardoor in algemene zin beïnvloed.

Hij is in Nederland zonder twijfel de duidelijkste representant van de glamourachtige portretkunst die Godfried de Groot in de jaren dertig sublimeerde en die bijvoorbeeld in de stijl van diens leerlingen, Willy Schurman en Jan Vorstelman, doorwerkte. Huf heeft zich echter ontdaan van de gedramatiseerde romantiek, die de Groots werk kenmerkt (vooral aanwezig in diens romantische belichtingswijze en het gebruik van softfocustechniek) en hangt een menselijker werkwijze aan: hij laat zijn modellen en klanten wel poseren, maar op een manier die levendiger en natuurlijker is dan in voorgaande perioden. Een vleugje ‘candid’ en journalistieke fotografie doortrekt Hufs portretten, ook wanneer het reclame- en modeportretten betreft. Huf is een specialist in het herscheppen van de werkelijkheid in zijn beelden, zodanig dat ondanks de zichtbare enscenering de suggestie van ‘echt bestaan hebben’ de overhand heeft.

Een zekere verwantschap met de fotografie van Bill Brandt is eveneens in Hufs oeuvre aanwezig, in de wijze waarop het werk van beiden een ‘verstilling’ uitstraalt. Huf wordt ook wel de beeldhouwer onder de fotografen genoemd vanwege deze kracht van het stille, alsof tijdens de opname een onderkoeling optreedt, de beweging verstijft en de adem ingehouden wordt. Tegen de verwachting in leidt dit niet tot stijfheid en krampachtigheid. Er is eerder sprake van absolute rust. Lange tijd is Huf met deze wijze van fotograferen een eenling in Nederland geweest; de generatie van de jaren tachtig, met fotografen als Paul Blanca, Hans van Manen en Taco Anema, en ook vroegere reportagefotografen als Willem Diepraam, Bertien van Manen en Hannes Wallrafen, voelen zich nu tot deze stijl aangetrokken.

Hoewel hij in de eerste plaats fotograaf is, zegt Huf zelf altijd een voorliefde voor film te hebben gehad. De in zijn fotografie ondanks de verstilling opgesloten drang naar beweging en ritmiek kan in het medium film pas goed tot uiting komen. In 1947 onderkende Joris Ivens dit sluimerend talent in Hufs zwart-wit werk. Hij schreef op 8 maart van dat jaar een aanbevelingsbrief voor Huf aan „Voor wien dit van belang kan zijn”. Hij omschreef Hufs fotografie als volgt: „Ik zie in z’n werk een streven naar rhythme en beweging die hij niet in de stille fotografie kan realiseeren, het werk vraagt inderdaad naar: film”. Hij uitte zijn wens „dat Paul Huf Jr. spoedig de gelegenheid zal worden gegeven in de richting van film nu zijn verdere toekomst te vinden”. Pas in 1966 ging film een werkelijke rol in Hufs loopbaan spelen, toen hij samen met zijn zoon Eric-Jo de film- en productiemaatschappij Paul Huf Film Associates N.V. oprichtte. Eric-Jo had al een ruime ervaring als cameraman en nam vooral de technische kant in het bedrijf voor zijn rekening; Paul Huf stond garant voor de artistieke inbreng. Een groot aantal reclame- en promotiefilms, t.v.-commercials en documentaires werd in dit samenwerkingsverband met succes geproduceerd en het bedrijf groeide snel uit tot een omvang van ongeveer vijftien werknemers.

De thematiek in de reclamefilms van de Paul Huf Film Associates sluit direct aan bij Hufs fotografisch oeuvre: portretten, de reclame voor Grolsch bier, in de studio gemaakte reclamespots, bijvoorbeeld voor Coca-Cola en andere commerciële opdrachtgevers, en een film over Nederlandse musea, een terrein dat hij door zijn ‘Vakmanschap is meesterschap’-campagnes goed kende.

Vele onderscheidingen en prijzen viel Hufs filmbedrijf ten deel. Met name het filmisch portret Carel Willink Fantastich Realist, in 1975 gemaakt, werd vele malen bekroond.

De Paul Huf Film Associates is in 1986 opgeheven. Eric-Jo Huf was inmiddels naar een andere betrekking overgegaan en Paul Huf wilde zich in zijn werkzaamheden gaan beperken. Na de opheffing van zijn filmbedrijf keerde hij tot zijn eigen tevredenheid terug naar de situatie waarin hij zijn carrière was begonnen: een eenmansbedrijfje, waarin hij zijn foto-opdrachten vanaf de eerste arrangementen tot en met de uiteindelijke afdruk zelf afwerkt. De technische kant van zijn vak heeft Huf het minst geboeid: de man achter de camera, de ‘inventor’ van het beeld, is van belang, niet het type camera of lens. In zijn carrière als filmer bracht hij deze opvatting in praktijk door het technisch gedeelte geheel aan zijn zoon over te laten. In de fotografie behartigt hij dit onderdeel van het vak doorgaans zelf.

Een 6×9 klapcamera was in zijn schooljaren zijn eerste gereedschap. Eenmaal als professioneel fotograaf aan de slag gegaan, werkte hij met een Rolleiflex en een Leica. Daar kwamen op den duur allerlei andere typen bij, zoals een 4×5 inch Gowlandflex, een Brand 17 technische camera, verschillende types Hasselblad en Olympus, een Zeiss Ikon spiegelreflex en Polaroid camera’s. Voor de 4×5 inch Gowlandflexcamera heeft hij een zekere voorkeur. Ontwikkelen en afdrukken van de zwart-wit foto’s doet Huf in principe zelf; kleurafdrukken laat hij door een vaklaboratorium afwerken. Vanaf 1962 heeft Huf zijn ‘bedrijf’ in de Hazenstraat 4 in Amsterdam, waar hij beschikt over twee grote studio’s (8×12 m en respectievelijk 3 en 4 m hoog), een doka en een afwerkruimte. In deze zelfde ruimten is de Paul Huf Film Associates werkzaam geweest. In zijn studio heeft Huf naar eigen ontwerp verlichting aangebracht: een grote, zelfgebouwde lichtbak met ingebouwde spots en flitslampen. Een ‘oneindige’ achtergrond – een betonnen muur die in een ronding doorloopt in de vloer, zodat er geen hoek is die schaduwvorming kan veroorzaken – maakt permanent deel uit van zijn studio.

Paul Huf werkt het liefst alleen; zeker als fotograaf is hij altijd een echte ‘Einzelgänger’ geweest, zelfs in de periode dat hij in zijn drukke foto- en filmbedrijf een flink aantal medewerkers had. Hij neemt de tijd om een idee te ontwikkelen en werkt dit idee met veel aandacht uit tot een goed concept. Daarna heeft hij maar enkele opnamen nodig om de gewenste foto te verkrijgen. Een belangrijke reden om alleen te willen werken is dat Huf bij het fotograferen contact wil hebben met de persoon of personen die hij fotografeert, ongeacht of het professionele modellen betreft of mensen die zijn studio voor de eerste maal betreden. De aanwezigheid van andere mensen op de ‘set’ werkt storend en stelt het model of de te portretteren persoon niet in staat de voor de camera vaak optredende gêne te laten vallen. Om de persoon in kwestie meer zelfvertrouwen te geven, maakt Huf een polaroidfoto van de pose en de compositie die hij zich voorstelt, zodat men een idee krijgt van het uiteindelijke resultaat. Vooral bij het maken van een portret vraagt hij zijn cliènt hem zoveel mogelijk te vertrouwen, zich niet op het toestel te concentreren, maar aan iets anders te denken, zodat men een bepaalde verteblik in de ogen krijgt die Huf ‘leeg kijken’ noemt. Op dat moment is hij in staat de voor hem meest karakteristieke foto van iemand te maken.

Ook reclameopdrachten bedenkt Huf veelal alleen en werkt deze zelfstandig uit, zonder tussenkomst van een artdirector. In het begin van zijn loopbaan bestond het fenomeen ‘artdirector’ nog niet en was hij op eigen inventiviteit en creativiteit aangewezen. Toen de reclamebureaus in de jaren zestig de artdirector creëerden, had Huf zich al zó waar gemaakt in het reclamevak, dat zijn opdrachtgevers alle vertrouwen in zijn capaciteiten hadden en hem geheel volgens eigen inzicht lieten werken.

Vooral vanwege zijn inzicht in fotografie en zijn ruime werkervaring op dat terrein is Paul Huf vanaf begin jaren zestig tot heden een veel gevraagd deskundige voor allerlei jury’s, lezingen en symposia in binnen- en buitenland. Hij is daarnaast actief als bestuurslid, reeds lange tijd van de Stichting World Press Photo en nu van de Stichting Dutch Photography. Het aanpakken van nieuwe initiatieven heeft vooral zijn belangstelling. Zo was hij nauw betrokken bij de oprichting van de tijdschriften Avenue, een geesteskind van Joop Swart, en Zero. De Stichting Dutch Photography is door Huf en Govert de Roos bedacht en opgericht.

Paul Huf heeft in zijn lange loopbaan een historisch archief van portretten van bekende Nederlanders opgebouwd. Van bijna alle kunstenaars, toneelspelers, cabaretiers en musici die het culturele leven in Nederland na de Tweede Wereldoorlog hebben gedomineerd, vindt men in Hufs archief één of meer portretten.

De fotografie en de werkwijze van Paul Huf hebben diverse maatschappelijke terreinen beïnvloed. Zijn commerciële instelling en professionele aanpak hebben bijgedragen aan een betere waardering voor de vakbekwaamheid van beroepsfotografen in het algemeen en mede daardoor is de positie van mode-, reclame- en reportagefotografen in de naoorlogse decennia verbeterd. Zijn fotografische stijl heeft onmiskenbaar invloed gehad op de portret- en reclamefotografie in Nederland en met name in de portretfotografie doet deze invloed zich de laatste jaren opnieuw gelden.

Documentatie

Primaire bibliografie

Vakmanschap is meesterschap (map met 12 reproducties uit de advertentieserie van Grolsch), Enschede/Groenlo (Grolsche Bierbrouwerij NV) z.j.

Vakmanschap is meesterschap (in het Rijksmuseum van Oudheden) (map met 21 reproducties van kleurenadvertenties van Grolsch en 10 zwart-wit foto’s met beschrijvende teksten), z.p., z.j.

Vakmanschap is meesterschap in het Fries Museum (map met 36 reproducties van kleurenadvertenties van Grolsch en 4 zwart-wit foto’s met beschrijvende teksten), z.p., z.j.

Joost de Klerk (tekst), 50 Jaar Nieuwe Schoolvereeniging (1898-1948), Amsterdam (Nieuwe Schoolvereeniging) z.j. (ca. 1948).

M.B. van de Werk (inl.), Een eeuw Hoenderloo 1851-1951, Hoenderloo (Uitgeverij Hoenderloo) 1951.

Hans Redeker (tekst), Life in Holland, Amsterdam (De Bezige Bij) 1952.

A.F. Kamp (red.), De Technische Hogeschool te Delft 1905-1955, Den Haag (Staatsdrukkerij- en Uitgeverij bedrijf) 1955.

Z.Th. Fetter (inl.), Een kwart eeuw TNO 1932-1957, Gedenkboek bij de voltooiing van de eerste 25 jaar werkzaamheid van de organisatie TNO op 1 mei 1957, Den Haag (Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek) 1957.

Kijkprikkels (november/december 1958) 231, p. 30, 43, 44 (met foto’s).

Netherlands Ship Model Basin, Wageningen (Netherlands Ship Model Basin) 1960.

Paul Huf, Paul Huf als fotograaf over: ‘concert at home’, in Focus 45 (1 oktober 1960) 20, p. 682-683.

G.E.K. Brummer (tekst), Vakmanschap is meesterschap, Enschede/Groenlo (Grolsche Bierbrouwerij NV) 1969.

Paul Huf (foto’s), Gerard van Lennep (tekst) en Anthon Beeke(vormgeving), Leeg kijken, Haarlem (J..H. Gottmer) 1981.

Paul Huf, Het genie, in Zero (april 1981) 2, p. 77.

Merel Laseur (tekst) en Paul Huf (foto’s), Over schoonheid, Haarlem (J.H. Gottmer) 1984.

L. Fritz Gruber (inl.), „Butterflies” (portfolio, 12 opnamen), Amsterdam (Olympus Gallery) 1985.

John Sillevis, Back to Barbizon, Tokyo (Hijnk International BV) 1986.

foto’s in:

Platenhoes LP On Stage, van Luis Albertodel Parana and his Trio Los Paraguayos.

Gerrit Kouwenaar (inl.), Vijftigers. Een bloemlezing uit het werk van Remco Campert, Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Bert Schierbeek, Amsterdam (De Bezige Bij) z.j., omslag.

Nederlandsch Jaarboek voor Fotokunst 1944/46, pl. XXXIII.

Jurri Schrofer (inl.), Foto ’48. Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, Amsterdam (Contact) 1948. (Speciale editie van de Kroniek van Kunst en Kultuur).

Foto 3 (november 1948) 11, p. 330.

Fotografie (januari 1950) 1, omslag.

Gevaert Foto-Dienst (maart/april 1950) 17, p. 13, 16.

U.S. Camera 13 (oktober 1950) 10, p.47.

Drukkersweekblad (1950) kerstnummer.

Kalender KLM (met kleurenfoto’s), 1951.

Lilliput 28 (juni/juli 1951) 7, p. 32.

Catalogus Fotoschouw ’52, Den Haag (Gemeentemuseum) 1952.

Serie van 60 platenhoezen in kleur voor klassieke muziek, in opdracht van Philips NV, 1954.

Camera 33 (februari 1954) 2, p. 62-65.

Congresfilm (uitgebracht door Het Vrije Volk) 18-19 november 1954.

This Week Magazine (Herald New York Tribune), section 7, 22 mei 1955, omslag, p. 20.

Het Parool 24 september 1955.

Jaarverslag PTT 1955. Waaraan toegevoegd verslag Rijkspostspaarbank 1955, Den Haag (Staatsbedrijf der PTT) 1956, p. 12, 24, 36, 48, 58, 70, 84, 88, 94.

De Telegraaf 1957-1963 (serie groepsfoto’s: portiers, fotografen, zangeressen, etc).

Elegance februari 1957, omslag.

Foto 12 (februari 1957) 2, p. 56-57.

Philips Music Herald (voorjaar 1957) 5, omslag.

De Telegraaf 29 juni 1957.

Het Beste uit Reader’s Digest 1 (oktober 1957) 1, omslag.

De Telegraaf 25 oktober 1957.

De Telegraaf 26 oktober 1957.

Paul Rodenko en G.S.K. Blaauw, Vuur aan zee, IJmuiden (Hoogovens) 1958 , p. 15, 29, 33, 68-70, 76, na 80. (Engelse editie: Fire beside the sea, 1961).

Kalender Nederlandse Christelijke Radiovereniging, 1958.

Vers van ‘t vat (personeelsblad Heineken) juli 1958, omslag.

Emigratie (1959) 3, p. 7.

De Telegraaf 19 maart 1960.

Foto 15 (april 1960) 4, p. 187.

Han Hoekstra, Dag Amsterdam, Amsterdam (N.V. Het Parool) 1961, p. 14.

Elegance 18 (juli 1961) 7, p. 58, 60, 61.

Jan G. Elburg e.a., De verbinding, Den Haag (Centrale Directie van het Staatsbedrijf der PTT) 1962. (Engelse editie: The connection, 1962).

Kalender Sikkens Lakfabrieken N.V. Sassenheim Holland, 1962.

Leidraad. Tijdschrift voor de textielbranche 6 (juni 1962) 17.

De Telegraaf 1963 (serie portretten: ‘Portret van twee generaties’).

De vrouw en haar huis 1963, p. 573.

Catologus tent. Photokina 1963. 2. Bilder und Texte, Keulen, 1963, p. 138.

Camera 42 (maart 1963) 3, p. 19.

De Telegraaf 2 maart 1963.

Camera 42 (mei 1963) 5, p. 36, 37.

Family (september 1963) 1, omslag.

Margriet (2 november 1963) 44, omslag.

Revue der Reclame (4 december 1963) 23, p.882.

Katoenshow 1964 (brochure), Arnhem (Nederlands Katoeninstituut) 1964.

De vrouw en haar huis 1964, p. 158-159, 542.

Margriet (2ojuni 1964) 25, omslag, p. 16-25.

Photography Year Book 1965, omslag, pl. 52.

Auteur onbekend, Electronic measuring and microwave instruments (catalogus), Eindhoven (Philips) 1965.

Platenhoes LP Thats’s our song, van Esther & Abraham Ofarim, 1965.

Avenue 1965-1969.

Platenhoes LP van Corrie Brokken, ca. 1965.

Kalender Seven-Up, 1965.

De vrouw en haar huis 1965, p. 80-81.

Het Parool 5 januari 1965.

Prov. Zeeuwse Courant 19 maart 1965.

Nieuws van de Dag 10 april 1965.

Camera 44 (mei 1965) 5, p. 20-21.

De Telegraaf 20 mei 1965.

Woche (1 september 1965) 35, omslag, p. 11-15.

Het Vaderland (bijlage) 97 (22-29 september 1965) 136.

Katholieke Radio + Televisiegids (KRO) 38 (26 september- 2 oktober 1965) 39, omslag, p.6-7.

Katholieke Radio + Televisiegids (KRO) 38 (5-11 december 1965) 49, omslag.

De Typhoon 16 december 1965.

Kalender Stadsdrukkerij van Amsterdam, 1966.

Ilford. Exhibition of international photography. Photokina 1966, Essex (Ilford) 1966, foto 7, 13.

U.S. Camera World Annual 1966, p. 103, 104.

De vrouw en haar huis 1966, p. 72-73, 168-169, 693.

De Typhoon 2 maart 1966.

Kroniek van het ambacht 20 (september 1966) 4/5, p.241, 249, 259-327, 339, 340.

Elseviers Weekblad 22 (10 september 1966) 37, omslag.

Elseviers Weekblad 22 (17 september 1966) 38, omslag.

Elseviers Weekblad 22 (1 oktober 1966) 40, omslag.

The New York Times international edition 4 oktober 1966, p. 5.

Elseviers Weekblad 22 (29 oktober 1966) 44, omslag.

Elseviers Weekblad 22 (19 november 1966) 47, omslag.

Holiday 40 (december 1966) 6, p. 82-89.

Haagsche Courant 17 december 1966.

Kalender De Groote Bossche van 1838 (Schadeverzekeringmaatschappij – ‘s-Hertogenbosch – Levensverzekeringmaatschappij), 1967.

Kalender De Jong & Comp. Amsterdam.

Alle verzekeringen, 1967.

Kalender Agence Siera pour la Tunisie, 1970.

Infinity 19 (januari 1970) 1, p. 27.

Avenue (april 1970) 4, p. 128-135.

Nieuwe Revu (11 april 1970) 15, p. 30-33.

Woche (2 september 1970) 36, omslag, p. 14-17.

Nieuwe Revu (12-18 september 1970) 38, p. 14-15.

W. Woltz en Joost van de Woestijne (samenstelling), Ons lieve leven. 100 Jaar Nederlandse krantefoto’s, Wageningen (L.J. Veen/Foton) 1972, p. 82, 190, 192, 200, 212.

Mach (27 oktober 1972) 15, p.3, 4, 7, 8.

Nieuwe Revu 4 november 1972, p. 46-47, 68.

De Telegraaf 6 december 1973.

Eve today, z.p. (Playboy Press) 1974, p. 60.

Catalogus tent. World Press Photo, Amsterdam (Teleboek B.V.) 1974, p. 90.

Goudsche Courant 3 mei 1974.

Avenue (augustus 1974) 8, p. 48-53.

Vrij Nederland 24 augustus 1974.

Eve today, Chicago (Playboy Press) 1975, p. 107, 108.

Fotografen 1976, geïllustreerde ledenlijst van de beroepsvereniging van fotografen GKf, Amsterdam (GKf) 1976, p. 30, 31. Avenue (juni 1976) 6, p. 39.

NRC Handelsblad 9 juli 1976.

Avenue (oktober 1976) 10, p. 146-153.

Avenue (november 1976) 11, P83.

Avenue (december 1976) 12, p. 164-169.

Holiday Inn Companion 2 (december 1976) 9, p. 15.

Hollands Diep 3 (23 april 1977) 8, omslag.

Avenue (juni 1977) 6, p. 120, 124-127, 129.

Avenue (november 1977) 11, p. 16, 18, 20, 218-219.

International Photo Technik (1978) 1, p. 34-35.

Holland Herald 13 (1978) 2, p. 26.

Avenue (juni 1978) 6, p. 46-53.

Margriet (27 oktober 1978) 43, p. 122-125.

Avenue (januari 1979) 1, p. 90.

Keesings Antenne 13 (26 april 1979) 16, omslag, p. 122-126.

Avenue (oktober 1979) 10, p. 118, 120.

Zero 1 (november 1979) 5, p.97.

Netnieuws (Eenmalig nieuwsmagazine) 1 november 1979, p. 7.

Zero 1 (december 1979) 6, p. 62-63, 108.

Margriet (21 december 1979) 51, p. 4.

Holland Herald 15 (1980) 12, omslag, p. 39.

Zero 2 (maart 1980) 1, p. 116.

Vrij Nederland (boekenbijvoegsel) 22 maart 1980.

Margriet (28 maart 1980) 13, omslag.

Zero 2 (mei 1980) 3, omslag, p. 124.

Margriet (20 juni 1980) 25, omslag, p. 8-17.

Avenue (juli 1980) 7, omslag.

Margriet (5 september 1980) 36, omslag, p. 10-15.

Avenue (december 1980) 12, p. 158-165.

Zero 2 (december 1980) 8, p. 108.

Ideaal Wonen (december 1980) 12, p. 56-57.

Margriet (26 december 1980) 52, p. 53.

NRC Handelsblad 1981 -1984 (serie portretten: ‘Over schoonheid’).

Zero 3 (maart 1981) 1, p. 28-31, 49.

Zero 3 (april 1981) 2, p. 85-89, 121-124.

Viva (10 april 1981) 15.

Avenue (mei 1981) 5, p. 22-23.

Zero 3 (mei 1981) 3, p. 70.

Margriet (24 juli 1981) 30, p.8-9, 11, 12.

Margriet (31 juli 1981) 31, p.8-9, 11, 12.

Avenue (augustus 1981) 8, p. 51.

VARA gids 52 (1 augustus 1981) 31, omslag, p. 24, 25.

Margriet (25 september 1981) 39, omslag, p. 10-13.

NRC Handelsblad 26 september 1981.

Panorama (25 december 1981) 52, p. 80, 81.

Playboy 1982 (proefnummer).

Margriet (8 januari 1982) 1, p. 8, 9, 12, 13.

Zero 4 (maart 1982) 1, p. 45.

Zero 4 (april 1982) 2, p. 21, 44.

Zero 4 (mei 1982) 3, p. 68.

Margriet (30 juli 1982) 30, p.8-9, 11, 12.

Zero 4 (september 1982) 5, p. 88.

Kunstschrift 26 (november/december 1982) 6, p. 194-195.

Playboy augustus 1983.

Playboy september 1983.

De Tijd (19 november 1982) 424, p.9.

Akzo jaarverslag 1982, Arnhem (Akzo N.V.) 1983.

Platenhoes LP Bovenwind Sound front the friendly Islands, 1983.

19NU. (Tweemaandelijkse uitgave van de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw) 19 (1983) 3, p. 32.

Sotheby Max van Waay B.V. kunstveilingen. Catalogus 366. Oude en eigentijdse foto’s, 18 april 1983, p. 48.

Libelle (16 september 1983) 37, p. 4.

Margriet (9 december 1983) 49, p. 10, 13.

De Telegraaf/Nieuws van de Dag. Weekeinde 1984-1986 (serie portretten: ‘In de eerste lijn’).

Akzo jaarverslag 1983. Arnhem (Akzo N.V.) 1984.

Bank Morgan Labouchere. Annual Report 1983, Amsterdam (Bank Morgan Labouchere N.V.) 1984.

Banque Paribas Nederland NV. Jaarverslag 1984.

Stichting Akzo-Pensioenfonds. Jaarverslag 1984, omslag.

Foto & Doka 6 (maart 1984) 3, p. 38.

Vrij Nederland 45 (31 maart 1984) 13, p. 2-3.

Weekend (21 april 1984) 16, omslag, p. 3, 6, 7, 12.

De debutanten. Literaire boekengids (CPNB), najaar 1984, omslag, p. 30.

Elseviers Select 15 (oktober 1984) 4, p.54.

Veronica (1 december 1984) 48, omslag, p. 10.

Bos en Lommer Staete (brochure), Amsterdam (BOZ) 1985.

Magda Heeffer (samenstelling en red.), Titel & inhoud, Bergen op Zoom (Heeffer) 1985, omslag.

Nutricia. Verslag over het boekjaar 1984, Zoetermeer (N.V. Verenigde Bedrijven Nutricia) 1985.

Selection 10 (maart 1985) 1, p. 10-11, 13, 15, 17, 19, 21-22, 23.

Vrij Nederland 46 (9 maart 1985), p. 1, 3.

De Tijd 11 (28 juni 1985) 42, p. 44.

Holland Herald 20 (september 1985) 9, omslag.

Plaatwerk 2 (november 1985) 12, p. 11-19.

Avenue (december 1985) 12, p. 6-7, 42-43.

Holland Herald 20 (december 1985) 12, omslag, p. 15.

Holland Herald 21 (januari 1986) 1, p.4.

Hopper. NLM in-flight magazine (maart/april 1986), omslag, p. 16-17, 19.

Playboy (1986) 4.

Muziek & Dans 10 (mei 1986) 5/6.

Vrij Nederland-Boekenbijlage (14 juni 1986) 24, p.7.

Pour vous madame 11 (september/oktober 1986) 5, p.8-9.

Panorama (13-21 november 1986) 47, p. 88-89.

Vrij Nederland-Boekenbijlage (6 december 1986) 49, p. 13.

S. Bakker, Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949, Amsterdam (De Bezige Bij) 1987, afb. 151-154.

Women of the world (speciale uitgave van het tijdschrift Playboy), 1987.

Photographic sensuality, z.p. (Japan Creators Ass. Press Int.) 1987.

Barbizon wijnetiketten (genummerd en gesigneerd), 1987 e.v.

Aspekt. Weekblad voor Amsterdam 11 februari 1987, p. 1.

Nippon Camera april 1987, p. 44-46.

Biodermal Magazine voorjaar/zomer 1987.

De Telegraaf/Nieuws van de Dag. Weekeinde april-juli 1987 (serie portretten: ‘Humor in Holland’).

KRO Studio 61 (16 t/m 22 mei 1987) 20, omslag.

Pour vous madame 12 (juni 1987) 4, p. 36, 37. 19NU 23 (juli 1987) 4, p. 13.

Biodermal Magazine winter 1987.

Sammlung Gruber. Photographische Erinnerungen, Keulen (Museum Ludwig) 1988.

Playboy januari 1988.

Biodermal Magazine voorjaar 1988.

Biodermal Magazine najaar 1988.

Secundaire bibliografie

Auteur onbekend, Werk van fotografen, in De Week in Beeld (16 oktober 1948) 29.

Piet Kievit, En nu is het woord aan de jongeren, in Ariadne (februari 1952) 2, p. 59, 61 (met foto’s).

Auteur onbekend, Edward Steichen zoekt foto’s, in Het Parool 31 oktober 1952.

KL., Werk van Paul Huf, in Foto 8 (mei 1953) 5, p. 125-129 (met foto’s).

Auteur onbekend, Europese fotokunst in New Yorks museum, in Het Parool 1 augustus 1953.

Wijnand van Ophuijsen, Paul Huf: Doe gewoon… (interview), in Fotorama 11 (november/december 1954) 18, p. 540-545 (met foto’s).

Auteur onbekend, The long-playing record cover is „visible” music!, in Philips Music Herald (1956) 2, p. 10-12.

Theo Ramaker, Klassieke favorieten in een hoes van Huf, in PS. Wekelijks bijvoegsel van

Het Parool (8 september 1956) 3578.

Hans Sternsdorff, Ann Pickford, mooi model voor de hoezen van Huf, in Vrij (bijlage van het Vrije Volk) 12 (8 september 1956) 3464, p. 1.

Auteur onbekend, Paul Huf, in De Groene Amsterdammer 27 oktober 1956 (met foto’s).

K./H., Hoezen, in Foto 11 (november 1956) 11, p. 376-379. 382-383.

Stan Huygens, Uit hun vak in de TV, in De Telegraaf 26 februari 1957.

Leo J. Capit, „Paultje kan er wat van!”, in Panorama 44 (24augustus 1957) 34, p. 13-17.

Auteur onbekend, Zoekend naar ‘t „leven”. Revolutie in de reclamefotografie. Paul Huf jr., wereldbekend expert, fotografeert anders, in Noord Ooster 22 maart 1958.

Auteur onbekend, Zoekend naar het leven zoals het werkelijk is, in Nieuwe Tilburgse Courant 3 april 1958.

Auteur onbekend, Waar jong talent wordt opgekweekt, in De Bussumsche Courant 1 mei 1958.

Peter Hunter, The GKf. A federation of photographers in Amsterdam, in Photography oktober 1958, p. 25-30, 61.

Auteur onbekend, Vuur aan zee, in Samen 28 (januari 1959) 1,p.9.

Adri de Waard, Een halve eeuw hoffotografie, in De Spiegel (25 april 1959) 30, omslag, p. 8-16, 36.

Auteur onbekend, Reclame en fotografie, in Haagse Post 46 (11 juli 1959) 2326, p. 6, 7.

J.D. de Jong, Eerste verzameling in Europa foto’s „an sich”. Foto-expositie Stedelijk Museum Amsterdam, in Friese Koerier 19 november 1960.

Auteur onbekend, Oud pakhuis werd topfotoatelier, in Het Parool 5 oktober 1963.

Auteur onbekend, Topmode tussen fineerstammen, in Kontakt november 1963, p. 16.

Auteur onbekend, Paul Huf maakt foto’s voor Amerikaanse campagne ANVV, in Ariadne 19 (19 augustus 1964) 34, p. 953.

P.L. v.d. V., Paul Huf… wat ik mooi vind, in De Volkskrant 28 november 1964.

tas, De volmaakte wereld van Paul Huf, in Algemeen Dagblad 1 december 1964.

Auteur onbekend, Wat Paul Huf mooi vindt, in De Telegraaf 1 december 1964.

Jan Liber, Paul Huf, méér dan fotograaf, in Het Vrije Volk 3 december 1964.

J. de V., Wat Paul Huf mooi vindt, in Het Parool 16 december 1964, p. 5.

Auteur onbekend, Fotografie mijn geluk. De golden fiction van Paul Huf, in Haagse Post 51 (19 december 1964) 2610, p. 34-35.

Henk Enkelaar, Paul Huf: foto, in De Nieuwe Linie 19 (19 december 1964) 977, p. 1, 12, 13.

Auteur onbekend, Paul Huf: Wat ik mooi vind, in Algemeen Handelsblad 23 december 1964.

Auteur onbekend, Paul Huf: topfotograaf, in Rotterdamsch Parool 6 januari 1965.

B.D., Zuilen geven kleur aan tvprogramma’s, in Het Parool 12 januari 1965.

Auteur onbekend, AVRO bracht programma in kleuren, in Het Parool 14 januari 1965.

D.B. (= Dick Boer), Paul Huf stelt tentoon, in Focus 50 (22 januari 1965) 2, p. 26.

Willemijn Brattinga-Kooy, Portret van een fotograaf, in Focus 50 (22 januari 1965) 2, p. 26.

Joost Andriessen, Paul Huf GKf. Vakmanschap en meesterschap, in Foto 20 (februari 1965) 2, omslag, p. 60-67 (met foto’s).

Auteur onbekend, Wonderlijke technische platen van fotograaf Paul Huf. in Philips Koerier 6 februari 1965.

Auteur onbekend, Vererend, in De Telegraaf 24 februari 1965.

Jean Wardlow, TV fare in U.S. Mostly hogwash, editor declares, in The Miami Herald 22 april 1965, p. 2.

F. Stoppelman, Paul Huf in de studio, in Focus 50 (14 mei 1965) 10, omslag, p. 16-23 (met foto’s).

Auteur onbekend, Paul Huf naast Lord Snowdon. Fototentoonstelling in New York, in Brabants Dagblad 22 mei 1965.

Auteur onbekend, The world of Paul Huf, in Photography 20 (juni 1965) 6, omslag, p. 20-23 (met foto’s).

W.N., Twaalf fotografen verrasten New York, in Dagblad van Noord Limburg 4 juni 1965.

Auteur onbekend, Paul Huf exposeert in New York, in Algemeen Dagblad 10 juni 1965.

Alfred Gescheidt en Ralph Hattersley, 12 Photographers: An international exhibition of photography – Two reviews, in Infinity 14 (juli 1965) 7, p. 14, 15, 28, 29.

Auteur onbekend, 12 International photographers, in U.S. Camera juli 1965, p. 56-58, 87.

Auteur onbekend, „Schap” legt beslag op camera’s. „Vrije” fotograaf Dukkers de dupe, in De Telegraaf 7 september 1965.

Martin Ruyter, Snelle jongen in goed pak, in De Volkskrant 15 december 1965.

Willemyn Brattinga-Kooy, Regie: Paul Huf. Het succesverhaal van een serieuze fotograaf, Amsterdam, (De Bezige Bij) 1966.

Auteur onbekend, Paul Huf onderscheiden, in Focus 51 (7 januari 1966) 1, p. 35.

Jan Brusse, Op vlinderjacht door de haute couture, in Elseviers Weekblad 26 februari 1966, p. 53, 55.

Jan Donia, Zo wonen fotografen, in Eva (6 augustus 1966) 32, p. 72-74.

Friso Endt, Huf’s Hollywood, in Revue (3 september 1966) 37, omslag, p. 5, 26-29.

Friso Endt, Paul Huf investeert f 250.000 in studio voor zoon Erik-Jo, in Haagsche Courant 13 september 1966.

D.B., Regie: Paul Huf. Het suksesverhaal van een serieuze fotograaf, in Focus 51 (16 september 1966) 19, p. 26-27.

Auteur onbekend, Stuyvesant-collectie naar het Louvre, in De Telegraaf 17 september 1966.

Auteur onbekend, Paul Huf. En toch kan dat ook mooi, in Elsevier 24 september 1966, p. 83-84.

D.B., Paul Huf opent nieuwe studio, in Focus 51 (28 oktober 1966) 22, p. 27.

Joost Andriessen, Regisseur Paul Huf, in Algemeen Handelsblad 12 november 1966.

Auteur onbekend, Grandioze foto’s van Paul Huf, in De Tijd 12 november 1966.

Herman Croesen, De foto’s van Paul Huf. Raakvlak van kunst en commercie, in Haarlems Dagblad 15 november 1966, p. 11.

Auteur onbekend, HuPs ABC. „In” zijn Elle-meisjes, in Haagse Post 19 november 1966, p. 31.

Rolf Mager, Paul Huf in Museum Fodor, in Ariadne 23 november 1966, p. 1291.

L.H., Paul Huf regisseert naar een perfectie, in Eindhovens Dagblad 3 december 1966.

Marike Schreuder, Fotografen in de lens. ‘Van je geluk hangt veel af (Paul Huf), in Het Vrije Volk 10 december 1966.

Rom Boonstra, Fotograaf Paul Huf: Meester-dromenmaker. Veel belangstelling voor tentoonstelling in Hoogeveen, in Nieuwsblad van het Noorden 27 januari 1968.

P.W. Russel, Als Suzie ruikt moet je kijken, in Algemeen Dagblad 20 februari 1968, p. 2.

Auteur onbekend, Kleur karakteristiek op foto-expositie. World in color te Hengelo, in De Volkskrant 4 september 1968.

Arnold-Jan Scheer, De grote verleiders, in De Spiegel (7 september 1968) 49, omslag, p.28, 29,31,33,35.

Auteur onbekend, Paul Huf met Polaroid, in Fototribune 30 (oktober 1968) 10, omslag, p. 20-23.

Auteur onbekend, Een minuut Poly op het scherm en wat er allemaal voor kwam kijken, in Winst punten (februari 1969) 2, p. 4-5.

Auteur onbekend, Dutch master. Photography by Paul Huf, in Applied Photography International (1970) 8, p. 32-38 (met foto’s).

Auteur onbekend, Maltese background for Dutch tv and press commercials. International photographer here, in Times of Malta 26 januari 1970, p. 2.

René de Bok, Een topfotograaf filosofeert over topmodellen, in Het Parool 17 november 1970.

R.W.D. Oxenaar, Inleiding uitgesproken bij de opening van de tentoonstelling „Meinard Woldringh” in de Lakenhal te Leiden op 11 februari 1971.

Auteur onbekend, Foto’s, in De Volkskrant 29 april 1971.

Auteur onbekend, „Kom ook naar het museum”, in NRC Handelsblad 5 februari 1973.

Auteur onbekend, Paul Huf: geweldige medewerking, in Turmac. Mededelingen 10 (maart 1973) I, p.6-12.

Auteur onbekend, Paul Huf s „vakmanschap is meesterschap”, in Capi-Lux. Informatie ’75-1, p. 18-19 (met foto’s).

Gerard van Lennep, Paul Huf een zeer aardige man, in Avenue (november 1975) 11, p. 136-138.

Fred Raadman, Modieus filmportret van een fantastisch realist. Huf en de wereld van Willink, in Gooi en Eemlander 3 november 1975.

Bas Roodnat, Zwitserse foto’s op stimulerende expositie, in NRC Handelsblad 6 november 1975.

Bert Sprenkeling, Huf: Vakmanschap! Maar meesterschap?, in Het Parool 6 november 1975.

Gert Jonker, Een ‘grand old man’ in exportverpakking, in Bouw 30 (15 november 1975).

Stan Huygens, Paul Huf bij Alex Orlow, in De Telegraaf 19 mei 1976.

Inge Kalmann, Kunstenaarsfotograaf Huf exposeert in Turmac, in Nieuw Israelietisch Weekblad 4 juni 1976.

Auteur onbekend, Fotograaf Paul Huf maakte foto van ‘niets’, in Mix (4 maart 1977) 9, p. 51.

Els Barents (red.), Fotografie in Nederland 1940-1975, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978.

Auteur onbekend, Portraits in polaroid, ‘This one-minute marvel is the complete creative process’ – Huf, in Holland Herald 13 (februari 1978) 2, p. 23-25 (met foto’s).

John M. Vijlbrief, ‘Fotografie is nog lang niet genoeg aan de beurt geweest’ (interview), in Ariadne/Revue der Reclame (2 maart 1978) 9, p. 29-31.

Auteur onbekend, Veluws museum voor één dag filmstudio, in Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad 17 mei 1978, p. 17.

Stan Huygens, Greta in onze musea, in De Telegraaf 3 juni 1978, p.4.

Onno Kleijn, Met Paul Huf op de creatieve filmtoer, in Smalfilmen als hobby 6 (juli 1978) 7, p. 25.

Auteur onbekend, Seeing things simply, in Holland Herald 14 (1979) 8, omslag, p. 29-33 (met foto’s).

Keso Dekker, Paul Huf vertelt, in Zembla (1980) 2, (met foto’s).

Lex Runderkamp en Jos Slats, Beperkingen in de fotografie, in Harlekijn 10 (1980) 10, p. 30-33.

Hans Vogel, Nooit recht-voor-de-bek. Galerie Siau presenteert de foto’s van Paul Huf (56), in Het Parool 23 februari 1980, p. 28.

Bas Roodnat, Paul Huf: terugblik op 40 jaar fotografie, in NRC Handelsblad 6 maart 1980.

Inge Kalmann, Het gouden oog van fotograaf Paul Huf, in Nieuw Israelietisch Weekblad 115 (14 maart 1980) 25, p. 19.

Wiecher Hulst, De momentjes van Paul Huf, in NRC Handelsblad 6 augustus 1980.

Flory Jansen, Daar heb je die dure Paul Huf weet je wel . . . , in Ariadne. Revue der Reclame & MMD (21 oktober 1980) 43, p. 1, 6-9.

Peter Contant, Glamour-fotograaf Paul Huf: „Het mooie in de mens laten zien, vind ik belangrijk”, in TM. Het tijdschrift voor de militair van nu 8 (19 november 1980) 23, p. 2-5.

Elly Beintema, Paul Huf, in You and your camera 9 (1981) 128, p. 3444-3449 (met foto’s).

Marleen Kox, Verslag onderzoek fotoarchieven. (Samengesteld in opdracht van de Stichting Nederlands Foto-Archief), Amsterdam, juli 1981.

F.L. (= Frank Lubbers), Instrumenteel en esthetisch gebruik van de fotografie, in Fodor 1 (oktober 1981) 2, p. 9-11.

Auteur onbekend, Meesterlijke foto’s uit de camera van Paul Huf (1). Prins Bernhard en Karsh op de korrel, in Vorsten (november 1981) 11, p. 32-33 (met foto’s).

Annelies Groote, Kijken met de ogen van Paul Huf, in Vorsten 9 (december 1981) 12, p. 32-35.

Henk van Gelder, Leeg kijken bij Paul Huf, in Adformatie 9(17 december 1981) 51, p. 27-28.

Stan Huygens, De mooie wereld van Paul Huf, in De Telegraaf 18 december 1981, p. 4.

Henk Venhuis, ‘Leeg kijken’ van Paul Huf biedt meer dan kijkplezier, in Nieuwsblad van het Noorden 28 december 1981, p. 21.

P.P. (= Piet Peters), Leeg kijken, in Foto & Doka 4 (januari 1982) 1, p. 17.

Inge Kalmann, Expositie en boek over veertig jaar werk Huf, in Nieuw Israelietisch Weekblad 117 (1 januari 1982) 14, p. 13.

Frans Happel, De lichtjes van Paul Huf, in Haagsche Courant 23 januari 1982.

Emmy Huf, Paul Huf portretten maken daar ben ik goed in. Emmy Huf in gesprek met haar broer, in Weekend (23 januari 1982) 3, p. 22-23.

Fred Lammers, Rumoer om koninklijke statiefoto’s, in Trouw 30 januari 1982, p. 27.

Ronald Hoeben, Gluurtechnisch genot, in Haagse Post (6 februari 1982) 5, p. 68-69.

Bas Roodnat, De portretten van Paul Huf: Koel en onaanraakbaar, in NRC Handelsblad 12 februari 1982, p. 11.

Rommert Boonstra, Fotograaf Paul Huf: „Wat mooi, wat mooi, staat iedereen te roepen”, in Elseviers Magazine 38 (20 februari J982) 7, p. 94-95, 97.

Herman Hoeneveld, Leeg kijken, in Kunstbeeld 6 (april 1982), p. 38.

Henk van Gelder, Heemskerk: Er zijn hier te weinig mannenbladen. De Nederlandse Playboy, in NRC Handelsblad 20 september 1982, p. 8.

H.J. Oolbekkink, Het portret. Paul Huf, de fotograaf, in Haagsche Courant 20 november 1982, p. 29.

Ben Kroon, Wat heet mooi. ‘Als je er oog voor hebt raak je nooit uitgekeken’, De Tijd 9 (10 december 1982) 427, p. 76-77.

Catalogus tent. Zien en gezien worden. Fotografische zelfbespiegeling in Nederland van ca. 1840 tot heden, Nijmegen (Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint Jan’) 1983, p. 51, 87.

Auteur onbekend, Paul Huf mode fotograaf, in Context (februari 1983) p. 9.

Wim Spijkers, Paul Huf. Vakmanschap is meesterschap, in Nieuwe Revu (4 maart 1983) 9, p. 60-61.

Catalogus Fotobiennale Enschede. Amerikaanse en Nederlandse fotografie, Enschede (Stichting Fotobiennale Enschede) 1984, p.41, 61 (met foto’s).

Mattie Boom, Hans van de Waal: een plaats voor de fotografie, in Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Alphen aan den Rijn (Samsom) 1984 e.v.

Tineke de Ruiter, Eva Besnyö, in Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Alphen aan den Rijn (Samsom) 1984 e.v.

Tineke de Ruiter, Aart Klein, in Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Alphen aan den Rijn (Samsom) 1984 e.v.

Carla van der Stap, Maria Austria, in Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Alphen aan den Rijn (Samsom) 1984 e.v.

Conny Meslier, Leer de geheimen van het fotograferen van Paul Huf. ‘n Unieke fotoworkshop, in Zero 4 (april 1984) 2, p. 100-101.

Auteur onbekend, Merel Laseur. De reflectie van schoonheid, in Avenue (september 1984) 9, p. 20-21.

Michel Szulc Krzyzanowski en Frans Lomans, Negen manieren om naar het vogeltje te kijken, in Nieuwe Revu (1 t/m 9 november 1984) 45, p. 24.

Jan Brokken, ‘Overal waar je kijkt … Huf … Huf… Huf’, in Haagse Post (24 november 1984) 47, omslag, p. 46-47, 49-52.

Remco Campert (inl.), Amsterdam 1950-1959 20 fotografen, Amsterdam (Fragment) 1985, p.4, afb. 17, 70, 73, 77.

Catalogus tent. Fresson photographers. A unity in vision, New Orleans (Contemporary Arts Center) 1985.

Marian Smook, Paul Huf. Veertig jaar fotograaf, in Selection 10 (maart 1985), p. 32-35.

Auteur onbekend, Nieuws. Olympus Gallery in Amsterdam, in Foto 40 (april 1985) 4, p. 15.

Ellen Kok, Lichtvoetige schoonheid, in Foto 40 (april 1985) 4, p. 16.

H.H. (= Herman Hoeneveld), Butterflies portfolio Paul Huf, in Kunstbeeld 9 (juni 1985) 8, p. 64.

Auteur onbekend, Paul Huf s butterflies, in Professionele Fotografie (juni/juli 1985) 3, p. 47-49 (met foto’s).

George McDonald, The steps that led to the growth of Grolsch, in Marketing Week 8 (21 juni 1985) 17, p. 41-43.

Peter van der Klugt, Het mannelijke model, in Haagse Post (24 augustus 1985) 34, p. 30-34.

Frans Keijsper, Paul Huf ziet Barbizon, in Haarlems Dagblad 27 augustus 1985, p. 7.

George McDonald, Amsterdam craftsman, in Creative Review oktober 1985, p. 58-59.

Pauline Terreehorst, Boerenkaas-realisme en grootsteedse grandeur. Gemeentearchief Amsterdam boort met fotocollectie goudmijn aan, in De Volkskrant 12 oktober 1985.

Diny Schouten, Ter zake, in Vrij Nederland-Boekenbijlage (23 november 1985) 47, p. 2.

Auteur onbekend, „Altijd zorgen dat ze niet denken: wat jammer nou dat… .” Foto’s Paul Huf in Gemeentemuseum, in Het Binnenhof 30 december 1985.

Jack Schofield (ed.), Alles over flitsen, z.p. (Lekturama) 1986, omslag, p. 127-133.

Petra Dircks, ‘Reproduceren is een verantwoorde manier om met kunst om te gaan’, in Loep 7 maart 1986, p. 23-25.

Ton Trel, Waarom vakmanschap meesterschap blijft, in Elseviers Weekblad 15 maart 1986, p. 18.

Huub Jansen, Govert de Roos: Ik accentueer de uitstraling van mensen, in Fotoprof 4 (april 1986) 2, p. 7.

Auteur onbekend, Meesterschap, in De Tijd 4 april 1986, p. 68.

Alexander Jansen, Paul Huf met de muziekmee, in Preludium 44 (juni 1986) 10, p. 12-13.

Majolein Laffrée, De werkplek van Paul Huf, in Man 14 (juni/juli 1986) 3, p. 104-107.

Jan Kuitenbrouwer, Wat Paul Huf goed deed, doen wij fout, in De Volkskrant 21 juni 1986.

René van Eijden, Paul Huf; Filmen hoeft niet meer, in Fotoprof 4 (augustus/september 1986) 4, p. 59-62.

Klaas Goïnga, Paul Huf: geregisseerd vakmanschap. Nederlandse topfotograaf over Enschedese Fotobiennale en … zich zelf, in Twentsche Courant 139 (23 augustus 1986) 197, p. 33.

E.M. Chevalier (tekst), Kwaliteit kent geen grenzen. De kleurrijke wereld van Paul Huf, gelithografeerd en gedrukt door Chevalier, Hendrik-Ido-Ambacht (Chevalier) 1987.

Auteur onbekend, Paul Huf ziet Barbizon, in Aspekt. Weekblad voor Amsterdam 11 februari 1987, p. 1.

Ernest Gottlieb, Dialoog (interview), in P/F-Professionele Fotografie (1987) 3, p. 34-37.

Auteur onbekend, „School van Barbizon” naar Japan, in Het Binnenhof 10 maart 1987.

Yvonne Hoksbergen, Paul Huf. Een grote neus en een loensend oog maak ik onopvallend, in Focus 74 (april 1987) 4, p. 23-31 (met foto’s).

Auteur onbekend, Het einde van een legende, in Creative (mei 1987) 4, p. 46-50.

Hans Wierenga, Paul Huf. Opgevoed in stijl, in Alliance (juni 1987) 38, p. 18, 20.

Joop Swart, Joop Swart selecteert. Van portfolio tot Worldpress. Paul Huf, in Nieuwe Revu (24maart-3i maart 1988) 13, p. 17-23.

Van Lennep, Uit de tijd, in NRC Handelsblad Zaterdags Bijvoegsel 20 augustus 1988, p. 4.

Lidmaatschappen

GKf, vanaf 1947.

NVF, vanaf 1951.

ASMP, vanaf 1952-heden.

NBB, vanaf 1975-1987.

World Press Photo, bestuurslid vanaf ca. 1976-heden.

Dutch Photography, 1982 (particulier initiatief van Paul Huf en Govert de Roos).

Stichting „Dutch Photography”, creatief bestuurslid en selectiecommissielid vanaf 1985-heden.

Onderscheidingen

1948 Het boek 50 Jaar Nieuwe Schoolvereeniging, waarvan Paul Huf de fotografie en typografie heeft verzorgd, wordt met 49 andere boeken door de CPNB bekroond als „best verzorgde boek”.

1951 Het boek Een eeuw Hoenderloo 1851 -1951, waarvan Paul Huf de fotografie heeft verzorgd en Charles Jongejans de typografie, wordt met 49 andere boeken door de CPNB bekroond als „best verzorgde boek”.

1957 Gouden medaille van de stad Venetië, Ia Biennale di Fotografia.

1965 Gouden medaille van de stad Venetië, 9a Biennale di Fotografia.

1968 Prijs voor Coca Cola tv-reclame, Amsterdam.

1969 Prijs voor Grolsch bioscoopreclame, Amsterdam.

1969 Prijs voor Coca Cola tv-reclame, Commercial Film Festival, Venetië.

1973 Bronzen medaille voor de 10 minutenfilm ‘Vakmanschap is Meesterschap’, International Festival van Films over Volkskunst en Ambachten, Orvieto (Italië).

1974 Zilveren medaille voor de 10 minutenfilm ‘Adventure in Art’, 10de Internationale Filmfestival, Chicago.

1975 Zilveren medaille voor ‘Adventure in Art’, Internationale Filmconcours „Mercurio d’Oro”, Venetië.

1976 ‘Mention de qualité’ voor de film ‘Carel Willink, fantastisch realist’, Centre National de la Cinématographie, Parijs.

1976 Prijs voor de Grolsch-foto’s van dat jaar, toegekend door het tijdschrift Avenue (De Avenueste advertentie).

1977 Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

1977 Eerste prijs (International Award) voor ‘Carel Willink, fantastisch realist’, National Educational Film Festival, Oakland (Californië).

1978 Derde prijs voor ‘Carel Willink, fantastisch realist’, XII Rassegna Internazionale di Film Didattico Televisivo, Rome.

1980 Publieksprijs voor Grolsch tv-reclame.

1980 Sijthoff-prijs voor D.E. Annual Report (gemaakt in samenwerking met Hartmuth Kowalke).

1982 Eerste prijs, Nationale fotowedstrijd van Agfa-Gevaert.

Tentoonstellingen

1947 (g) Amsterdam, Arti et Amicitiae, 7de Nationale salon van fotografische kunst.

1948 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Foto ’48.

1950 (g) Eindhoven, Stedelijk van Abbe Museum, Vakfotografie 1950.

1951 (g) Milaan, Palazzo di Brera, Mostra della fotografia Europea 1951.

1952 (g) Den Haag, Gemeentemuseum, Fotoschouw ’52.

1953 (g) Maastricht, Kunstzalen De Jong-Bergers, Nederlandse Fotografie 1953.

1953 (g) New York, Museum of Modern Art, Post-war European Photography.

1954 (g) Utrecht, Jaarbeurs, Voorjaarsbeurs.

1954 (g) Saarbrücken, Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk, Subjektive Fotografie 2.

1957 (g) Venetië, ia Biennale di Fotografia.

1957 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, World Press Photo.

1958 (g) Leiden, Prentenkabinet der Rijksuniversiteit Leiden, Foto’s GKf.

1959 (g) Den Haag, Gemeentemuseum, World Press Photo.

1960 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, (foto’s uit eigen collectie).

1961 (g) Moskou.

1961 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Dag Amsterdam.

1961 (g) Den Haag, Gemeentemuseum, World Press Photo.

1961 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Peter Stuyvesant Collectie.

1963 (g) Keulen, Mein interessantester Auftrag (Photokina).

1964 (e) Hilversum, Kantine Steendrukkerij de Jong & Co, Wat ik mooi vind: Paul Huf.

1965 (g) New York, Huntington Hartford Museum (Gallery of Modern Art), 12 Photographers: An international exhibition of contemporary photography.

1965 (g) Venetië, ga Biennale di Fotografia.

1966 (g) Keulen, Photokina.

1966 (g) Parijs, Louvre, Le musée dans l’usine.

1966 (e) Amsterdam, Museum Fodor, Paul Huf. Twintig jaar foto’s in kleur en zwart/wit.

1966 (g) Utrecht, Handelsbeurs, Ekspo: Tussederusse.

1967 (e) Amsterdam, Museum Fodor, Foto Paul Huf.

1967 (e) Sittard, Kritzraedthuis, Paul Huf. Twintig jaar foto’s in kleur en zwart/wit.

1967 (g) Eindhoven, Technische Hogeschool, (Paul Huf en Ed van der Elsken).

1967 (e) Beverwijk, Galerie Boumans, Paul Huf. 20 Jaar zwart/wit en kleur.

1968 (e) Hoogeveen, Cultureel centrum De Tamboer.

1968 (e) Hilversum, Kantine van I.F.F. (Nederland) N.V., Paul Huf Jr..

1968 (g) Hengelo, Stadhuis, World in color.

1970 (e) Emmen, Noorder Dierenpark.

1971 (g) Amsterdam, Museum Fodor, Fotografen voor Vietnam.

1973 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Groepsfoto.

1974 (g) World Press Photo.

1974 (e) Den Haag, Madurodam, Vakmanschap is meesterschap.

1974 (e) Leiden, Museum van Oudheden.

1975 (e) Laren, Singer Museum, Fotografie en film.

1975 (g) Amsterdam, ABN-galerij.

1976 (e) Amsterdam, Gebouw Turmac Tabacco Company B.V. (Peter Stuyvesant Stichting), Portretten van Paul Huf.

1976 (g) Keulen, Photokina.

1976 (g) Den Haag, Jan des Bouvrie.

1977 (g) New York, Union Carbide Exposition Gallery, The second international invitational of photography.

1977 (g) Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh, 8×10” polacolor„Faces and facades” (rondreizende tentoonstelling).

1978 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Fotografie in Nederland 1940-1975.

1978 (g) Keulen, Photokina.

1978 (g) Cambridge, (Polaroid).

1978 (g) New York, Cultural Services of the French Embassy, Volunteer service photographers.

1979 (g) Venetië, Exploration of a medium (8×10” polacolor).

1979 (g) Parijs, Autoportrait (rondreizende tentoonstelling).

1980 (g) Hamburg, Polaroid „8x20x25” (rondreizende tentoonstelling).

1980 (e) Amsterdam, Galerie Siau, Paul Huf. Een collectie van bijna 40 jaar fotografie.

1980 (g) Amsterdam, Galerie Siau, Decembersalon.

1981 (g) Amsterdam, Galerie Brinkman, Portretten toen en nu (dubbelportretten).

1981 (e) Bussum, Jan des Bouvrie, Portrettenkabinet.

1981 (e) Haarlem, Terstal Interieurarchitectuur, Portretten.

1982 (e) Almere-Haven, Gebouw Corossia, (overzichtstentoonstelling).

1982 (e) New York, Passage Office Royal Dutch Airlines, (Gallery Collection).

1982 (g) Keulen, Photokina.

1982 (e) Amstelveen, Cultureel Centrum, Leeg kijken. Theaterfoto’s van Paul Huf.

1983 (g) New York, KLM, In my view.

1983 (g) Nijmegen, Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint-Jan’, Zien en gezien worden. Fotografische zelfbespiegeling in Nederland van ca. 1840 tot heden.

1984 (g) Enschede, Fotobiennale Enschede.

1984 (e) Amersfoort, De Hof.

1985 (g) Amsterdam, Gemeentearchief, Amsterdam 1950-1959 20 fotografen.

1985 (g) New York, French Cultural Services, Fresson photographs: A unity of vision.

1985 (g) Amsterdam, Olympus Gallery.

1985 (g) Amsterdam, Christie’s, Breakfast at Christie’s (één zondag).

1985 (g) Amsterdam, Nieuwe Kerk, Galerie 85.

1985 (e) Gent, Museum van Schone Kunsten.

1985 (g) New Orleans, Comtemporary Arts Centre, Fresson photographs: A unity of vision (rondreizende tentoonstelling door de V.S.).

1985 (e) New York, Golden Tulip Barbizon Hotel, Portraits of flowers.

1985/1986 (e) Den Haag, Gemeentemuseum, Paul Huf ziet Barbizon.

1986 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, 100 Meter foto in het Stedelijk.

1986 (e) Parijs, Institut Néerlandais.

1986 (g) Amstelveen, Cultureel Centrum, Dutch Photography (vervolgens rondreizend).

1986 (e) Noordwijk, Grand Hotel Huis ter Duin.

1986 (g) Keulen, Kunsthalle, Photokina (50 Years of color-photography).

1986 (g) Amsterdam, Olympus Gallery, Sold Photographs. (Foto ’86).

1986/1987 (e) New York, Golden Tulip Barbizon Centre Hotel, Back to Barbizon.

1987 (e) Osaka, Back to Barbizon (rondreizende tentoonstelling in Japan: Yokohama, Saporo en Saga).

1987 (e) Den Haag, Burnier, (expositie van juwelen e.d. en vlinder- en bloemenfoto’s van Paul Huf).

1987 (e) Nieuw-Buinen, Galerie De Naaidoos, (vlinders- en bloemenportretten).

1987 (g) Arles, (Fresson-tentoonstelling).

1987 (e) Amsterdam, Golden Tulip Barbizon Centre Hotel, Paul Huf ziet Barbizon (rondreizende tentoonstelling).

1987 (g) Rotterdam, Oude Gemeente Bibliotheek, Fotografie in opdracht.

1987 (g) Amsterdam, De Meervaart, Naakt voor de camera 1840-1987.

1987 (e) New York, Golden Tulip Barbizon Centre Hotel, (,,Grolsch”-portretten).

1987 (g) Parijs, Galerie Espace, (Fressontentoonstelling)

1987 (e) New York, The Netherland Club of New York, The Paul Huf Gallery Collection.

1987 (g) Rotterdam, café Rotown, Sprekend Deelder.

1987 (e) Amsterdam, Golden Tulip Barbizon Centre Hotel, Paul Huf Gallery.

1988 (g) Amsterdam, Uitleenzalen SBKAmsterdam, Fototentoonstelling uit eigen collectie.

1988 (e) Parijs, Musée en Herbe, Portrait d’un forêt.

1988 (g) Peking, Holland (meereizende tentoonstelling met World Press Photo door China).

1988 (g) Shanghai, Holland.

1988 (e) Barbizon, Back to Barbizon.

Films

1971 Vakmanschap is Meesterschap.

1973 Adventure in Art.

1975 Carel Willink, fantastisch realist. (onderdeel van de filmserie: Living arts in the Netherlands).

1978 Nederlandse Musea. (Dutch Museums).

Radioprogramma’s

20 november 1973 Interlokaal (KRO).

20 januari 1978 Kom ‘ns langs in Hamdorff (Tros).

7 Juli 1980 Een goede morgen met… (Tros).

24 april 1981 (Paul Huf in gesprek met Jacques van Kollenburg) (KRO).

december 1981 Hallo hier Hilversum (VARA).

8 januari 1982 Kruis of munt (KRO).

4 september 1982 Z.I. (VARA).

1984 Globaal (NCRV).

5 mei 1985 Vrij vertaald. Veertig jaar bevrijding in woord en muziek (AVRO).

27 april 1985 Seinpost (Wereldomroep).

28 maart 1986 Het gebouw (VPRO).

4 april 1986 Het gebouw (VPRO).

Televisieprogramma’s

februari 1965 Mode in beeld (AVRO).

23 augustus 1966 Silhouet (KRO). ca. 1976 Dit is uw leven (KRO).

29 april 1980 Het hoofd van Nederland (NOS).

2 juni 1982 Remmers ontmoet …John Bertram (VOO).

Bronnen

Amsterdam, Paul Huf, documentatie en mondelinge informatie.

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.

Leiden, Prentenkabinet, ongepubliceerde werkstukken van Annette Heideman en Sabine Rademaker.

Collecties

Amsterdam, Gemeentearchief.

Amsterdam, Polaroid Collectie.

Amsterdam, Stedelijk Museum.

Amsterdam, Stichting „Dutch Photography”.

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit.

New York, Museum of Modern Art.

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Paul Huf berusten bij het Maria Austria Instituut te Amsterdam.